ОСӨЖ сабақтардың күнтізбелік – тақырыптық жоспары
Лекции.Орг

Поиск:


ОСӨЖ сабақтардың күнтізбелік – тақырыптық жоспары
Сабақтың тақырыбы және мазмұны Сағат саны Апта Өткізу формасы
Қазіргі заманғы мемлекет өміріндегі салықтардың ұғымы және рөлі 1.Салықтардың туындауы мен қолданыста болуының коғамдык -экономикалық және саяси себептері, бастаулары мен жағдайлары. 2.Салық каржылык құқықтық категория ретінде. Салықтык төлемдердің белгілері. 3. Салыктардың функциялары: ұғымы, түрлері, аралық катынастары. Фискальдық, реттеуші, әлеуметтік, бақылаушы функциялар. 4.Салықтық төлемдерді топтастыру. Салыктардың негізгі топтастыру белгілері мен топтастыру топтары. 1-апта   1) қысқаша мәлімет /слайдтар/ 2) қысқаша мәлімет 3) слайдтар 4) қысқаша мәлімет 5) кесте құру, оны толтыру 6) талдау (слайдтар    
Салық заң құрамының элементтері 1 Салық заң құрамы элементтерінің ұғымы және құқықтық маңызы.Салық субъектісі: ұғымы, түрлері. 2.Салықтың объектісі және заты, олардың байланысы және айырмашылықтары. 3. Салык нормасы, салық салу бірлігі, салық ставкасы. 4. Салыктык жеңілдіктер: ұғымы және түрлері. Инвестициялык салық преференциясы және оны колдану тәртібі. 2-апта   1) қысқаша мәлімет /слайдтар/ 2) қысқаша мәлімет 3) слайдтар 4) қысқаша мәлімет 5) кесте құру, оны толтыру 6) талдау (слайдтар    
Салық салу және мемлекеттің салықтық қызметі. 1.Мемлекеттін салыктык қызметінің ұгымы. 2.Салық салудың ұғымы. Салық салу әдістері; тең, пропорционалды, прогрессивтік, регрессивтік әдістер. Салык салу принциптері жөнінде А.Смит және баска да классиктер. Салык салу принциптерін бұзу белгілері. 3.Салықтарды белгілеу салык салудың негізгі актісі ретінде. Салыкты белгілеу ұгымы. Салыкты белгілеу субъектісі және нысаны. Салыкты белгілеу тәртібі. 3-апта     1) қысқаша мәлімет /слайдтар/ 2) қысқаша мәлімет 3) слайдтар 4) қысқаша мәлімет 5) кесте құру, оны толтыру 6) талдау (слайдтар  
Салықтық құқық құқықтық құралым ретінде. 1.Салыктык құкықтык ұғымы және пәні. Салықтык құқықтық құқық жүйесіндегі орны. 2.Салыктық құқықтағы құқықтық реттеу әдістері: императивтік және диспозитивтік. 3.Салық заңнамасы салықтық құқықтың қайнар көзі ретінде. Салық туралы заңнаманың даму тарихы. 4.Халықаралық шарттар салықтық құқықтың қайнар көзі ретінде. Халықаралық шарттарды жасасу тәртібі. Халықаралық шарттардың түрлері. 4-апта   1) қысқаша мәлімет /слайдтар/ 2) қысқаша мәлімет 3) слайдтар 4) қысқаша мәлімет 5) кесте құру, оны толтыру 6) талдау (слайдтар  
Салықтық құқықтық нормалар. 1.Салықтық құқық нормасының ұғымы. Салықтық құқық нормасының өзіне тән белгілері. 2.Салықтық құқыктың реттеуші иормалары. Салықтық құқықтың реттеуші нормаларының түрлері: міндеттеуші, тыйым салушы, рұқсат (құқық) беруші. 3.Салықтық құқық нормаларының материалдық және процессуалдық болып бөлінуі. 4.Салықтық құқықтың негізгі және туынды нормалары. 5-апта     1) қысқаша мәлімет /слайдтар/ 2) қысқаша мәлімет 3) слайдтар 4) қысқаша мәлімет 5) кесте құру, оны толтыру 6) талдау (слайдтар  
Салықтық құқықтық катынастар. 1.Салықтық құқықтык қатынастардың ұғымы және оның нормадағы әлеуметтік бағдары. 2.Салықтық құқықтық қатынастардың арнайы ерекшеліктері мен өзіне тән белгілері. 3.Салықтық құқықтық қатынастардың құрылымы. Салықтық құқықтық қатынастардың субъектілік кұрамы. 6-апта   1) қысқаша мәлімет /слайдтар/ 2) қысқаша мәлімет 3) слайдтар 4) қысқаша мәлімет 5) кесте құру, оны толтыру 6) талдау (слайдтар  
Салық төлеушілер. 1.Салық төлеуші - салықтық құқықтық қатынастардың субъектісі ретінде. Салық төлеушінің мәртебесін айқындау. 2.Жеке және заңды тұлғалардың салықтық мәртебесі. Резидентгік принципі, резидентті және резидент еместі айкындау. 3.Салыктыққұқықтық кабілеттілік және салыктык әрекет қабілеттілігі. Салыктықміндеттеме. 1.Салықтық міндеттеменің ұғымы, элементтері және ерекшеліктері. 2.Салыктық міндеттеменің құрамы: субъектілері, объектісі, мәні. 3.Салықтық міндеттемені орындау. Салыктык міндеттемені орындау мерзімдері. 7-апта     1) қысқаша мәлімет /слайдтар/ 2) қысқаша мәлімет 3) слайдтар 4) қысқаша мәлімет 5) кесте құру, оны толтыру 6) талдау (слайдтар  
8. Салық салу аясындағы мемлекеттік басқару. 1.Салық салу аясындағы баскару органдарының жүйесі. 2.ҚР Президентінің салық салу аясындағы өкілеттігі. ҚР Парламентінің салык аясындағы құзыреті, Парламенттін салыктық сипаттағы міндетті төлемдерді белгілеу және колданыска енгізу жөніндегі айрыкша кұзыреті. 8-апта   1) қысқаша мәлімет /слайдтар/ 2) қысқаша мәлімет 3) слайдтар 4) қысқаша мәлімет 5) кесте құру, оны толтыру 6) талдау (слайдтар  
9. Салықтық бақылау. 1.Салыктық бақылау ұғымы. Салыктық тексеру ұғымы және түрлері. Салықтық тексеружүргізу тәртібі. Салықтық тексеру актісі, оның мазмұны және құқықтық маңызы. 2.Салық төлеушілер мониторингі. Фискальдық жады бар бақылау -кассалық машинаны қолдану. 9-апта   1) қысқаша мәлімет /слайдтар/ 2) қысқаша мәлімет 3) слайдтар 4) қысқаша мәлімет 5) кесте құру, оны толтыру 6) талдау (слайдтар  
10. Корпорациялық табыс салығы. Жеке табыс салығы. Қосылғаи құн салығы. 1.Корпорациялық табыс салығы. Салық салу объектісі, салық субъектілері. Салық салынатын табысты анықтау тәртібі. 2.Жеке табыс салығы. Салық салу объектісі, салық субъектілері, салық базасын айқындау тәртібі, салықты есептеу және төлеу тәртібі. 3.Қосылған құн салығы (ҚҚС). Салық салу объектілері. Салықты төлеушілер. Салық базасын айқындау тәртібі, салықты есептеу және төлеу тәртібі. Салықтық кезең. ҚҚС ставкалары. 10-апта 1) эссе 2) кесте құру, оны толтыру 1) қысқаша мәлімет /слайдтар/ 2) қысқаша мәлімет 3) слайдтар 4) қысқаша мәлімет 5) кесте құру, оны толтыру 6) талдау (слайдтар  
11. Акциздер. Жер қоймауын пайдаланушыларға салық салу. Әлеуметтік салық. 1.Акциздер. Салық салу объектісі, төлеушілері, салық базасын айқындау тәртібі, төлемдерді есептеу және төлеу тәртібі. Салық салу ставкасы. 2.Экспортталатын шикі мұнайға, газ конденсатына салынатын рента салығы. Салық төлеушілері, салық салу объектісі. Салықтық кезең, төлеу мерзімдері. 3.Жерқойнауын пайдаланушылардың арнайы төлемдері мен салықтары: бонустар, роялти, үстеме пайда салығы. Жер салығы. Көлік құралдары салығы. Мүлік салығы. 1.Жер салығы. Салық салу объектісі. Салық субъектілері. Салық базасын айқындау тәртібі, есептеу тәртібі. Жер салығын төлеу мерзімдері. Жер салығының ставкалары. Салық ставкаларын түзету. Салыктық кезең. 2.Көлік құралдары салығы. Салық төлеушілер. Салық салу объектілері. Салық ставкалары. Салықтың есептеу және төлеу тәртібі. Салыктық кезең. 11-апта   1) қысқаша мәлімет /слайдтар/ 2) қысқаша мәлімет 3) слайдтар 4) қысқаша мәлімет 5) кесте құру, оны толтыру 6) талдау (слайдтар эссе кесте құру, оны толтыру  
12. Арнаулы салық режимі. 1.Арнаулы салық режимін колдану, онын ерекшеліктері. 2.Шағын бизнес субъектілері. Шағын бизнес субъектілеріне арнаулы салық режимін колдану жағдайлары. 3.Шаруа (фермер) кожалыктарына арналған арнаулы салык режимін колдану ерекшеліктері. Тіркеу, лицензиялау алымы және өзге де алымдар. 1.Алымның ұғымы және оның баска міндетті төлемдерден айырмашылығы. 2.Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркегені үшін алым. Жеке кәсіпкерлерді мемлекеттік тіркегені үшін алым. 3. Радиоэлектрондық құралдарды және жиілігі жоғары кұрылғыларды мемлекеттік тіркегені үшін алым.Пайдаланған үшін төлемақы. 1.Төлемақының ұғымы және оның басқа міндетті төлемдерден айырмашылығы. 2.Жер учаскелерің пайдаланғаны үшін төлемакы. Жер бетіндегі көзлердің су ресурстарын пайдаланғаны үшін төлемақы. 12-апта 1) эссе 2) кесте құру, оны толтыру 1) қысқаша мәлімет /слайдтар/ 2) қысқаша мәлімет 3) слайдтар 4) қысқаша мәлімет 5) кесте құру, оны толтыру 6) талдау (слайдтар  
13. Салық салу аясындағы мемлекеттік мәжбүрлеужәне заңи жауапкершілік. 1.Салық салу аясындағы мемлекетгік мәжбурлеудің ұғымы. Салык салу аясындағы мемлекеттік мәжбүрлеу шаралары және олардың түрлері. Мемлекеттік мәжбүрлеу шараларын салық салу аясында қолдану ерекшеліктері. Салықтық құқық бұзушылықтар. 1.Салықтыққұқық бұзушылықтың ұғымы. Салық заңнамасын бұзу ерекшеліктері. 2.Салықтық құқық бұзушылықтың объективті және субъективті жақтары. Салықтық құкық бұзушылықтарды топтастыру. 3.Қаржылық құқықтың сипатты салықтык кұқық бұзушылықтар, олардың сипаттамасы. 13-апта   1) қысқаша мәлімет /слайдтар/ 2) қысқаша мәлімет 3) слайдтар 4) қысқаша мәлімет 5) кесте құру, оны толтыру 6) талдау (слайдтар эссе кесте құру, оны толтыру  
14. Салық заңнамасын бұзғаны үшін қаржылық құқықтық жауапкершілік. 1.Салықтыққұқық бұзушылықтар үшін қаржылық жауапкершіліктің жалпы сипаттамасы. 2.Қаржылық құқықтық жауапкершіліктің өзіне тән белгілері.Салық заңнамасын органы үшін әкімшілік құқықтық жауапкершілік. 1.Әкімшілік салықтық құқық бұзушылық үшін әкімшілік құқықтық жауапкершіліктің жалпы сипаттамасы. 2.Әкімшілік құкықтық жауапкершіліктің белгілері. 14-апта 1) эссе 2) кесте құру, оны толтыру 1) қысқаша мәлімет /слайдтар/ 2) қысқаша мәлімет 3) слайдтар 4) қысқаша мәлімет 5) кесте құру, оны толтыру 6) талдау (слайдтар  
15. Салық заңнамасын бұзғаны үшін қылмыстық жауапкершілік. 1.Салық заңнамасын бұзғаны үшін қылмыстық жауапкершіліктін жалпы сипаттамасы. 2.Қылмыстық жауапкершілік негізі. Қылмыстык жауапкершілікке тарту тәртібі. ҚР ҚК 221-бабында «Азаматтық салык төлеуден жалтаруы» және 222-бабында «Ұйымдарға салынатын салықты төлеуден жалтару» мәи-жайына орай көзделген қылмыстык жауапкершілік. Салықтық жоспарлаудың құқықтық негіздері. 1.Салықтық жоспарлау ұғымы. Салық төлеушілердің мінез-құлыктары меи іс-қимылдары моделдері. 2.Салыктық жоспарлау тәсілдері. Салықтық жоспарлау этаптары. Салықтық жоспарлау шегі. 15-апта   1) қысқаша мәлімет /слайдтар/ 2) қысқаша мәлімет 3) слайдтар 4) қысқаша мәлімет 5) кесте құру, оны толтыру 6) талдау (слайдтар  
  Барлығы:    
Дата добавления: 2016-11-23; просмотров: 513 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.