Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ќрган≥зац≥€ –имськоњ кур≥њ
ѕ≥сл€ II ¬атиканського —обору –имська  ур≥€ перетерп≥ла ≥стотне в≥дновленн€.

ѕерш≥ кроки в цьому напр€мку були зроблен≥ в 1967 р., коли визначене число диоцензних ™пископ≥в було прийн€то до складу  онгрегац≥њ €к члени. «авд€ки цьому центральн≥ органи ÷еркви придбали справд≥ всесв≥тн≥й характер.  р≥м того, були зм≥нен≥ структура, назва ≥ повноваженн€ де€ких в≥домств.

Ќа чол≥ кожного в≥домства стоњть  ардинал-ѕрефект чи јрх≥Їпископ-ѕрезидент. як пост≥йн≥ члени в≥домства з ним сп≥вроб≥тничають  ардинали ≥ ™пископи, над≥лен≥ особливими повноваженн€ми, а також јрх≥Їпископ-—екретар. ” кожн≥м в≥домств≥ працюЇ визначене число консультант≥в, вищих церковних посадових ос≥б, а також старших ≥ молодших сп≥вроб≥тник≥в.

ѕрефект чи √олова в≥домства, його пост≥йн≥ члени, —екретар ≥ старш≥ сп≥вроб≥тники Ч призначаютьс€ ѕапою на п'€тил≥тн≥й терм≥н. ћолодш≥ сп≥вроб≥тники приймаютьс€ на посаду ѕрефектом з≥ схваленн€ ѕапи. ќсоба обрана в одну з≥ служб, не маЇ права переходити в б≥льш висок≥ служби.

 ардинали ≥ —екретар≥  онгрегац≥њ призначаютьс€ на п'€ть рок≥в ≥ можуть бути заново затверджен≥ на цей терм≥н.

ќф≥ц≥йна мова  ур≥њ Ч латинська. ќднак  ур≥€ користуЇтьс€ також ≥ ≥ншими мовами, насамперед ≥тал≥йською, англ≥йською, ≥спанською, французькою, португальською ≥ н≥мецькою.

—прави, що кожне в≥домство розгл€даЇ у в≥дпов≥дност≥ з≥ своњми повноваженн€ми, мають наступну суть:

- по своњй чи природ≥ за закону збер≥гаютьс€ за јпостольським ѕрестолом;

- переважаюч≥ межу повноважень окремих ™пископ≥в чи об'Їднань;

- дов≥рен≥ в≥домству –имським ѕонтиф≥ком;

- стосовн≥ до координац≥њ пастирськоњ д≥€льност≥ ÷еркви. ќднак при цьому повинн≥ дотримуватис€ належн≥ в≥дносини з окремими ÷ерквами;

- спри€юч≥ починанн€м у благо ¬селенськоњ ÷еркви;

- стосовн≥ до апел€ц≥й чи оскарженн€м, поданим в≥рними јпостольському ѕрестолу на основ≥ њхнього права на апел€ц≥ю.

Ќайб≥льш важлив≥ р≥шенн€ завжди мають потребу в схваленн≥ ѕапи Ч кр≥м тих випадк≥в, коли р≥шенн€ виноситьс€ по особливих повноваженн€х, €кими над≥лен≥ глави в≥домств, ≥ кр≥м р≥шень суд≥в "–ота –омана" ≥ јпостольськоњ —игнатури в межах њхн≥х повноважень.

ƒержавний (чи ѕапський) —екретар≥ат складаЇтьс€ з двох в≥дд≥л≥в: ¬≥дд≥лу загальних питань ≥ в≥дд≥лу зносин з державами. ќбоЇ в≥домства очолюЇ  ардинал —татс-секретар.

¬≥дд≥л загальних питань

” задачу цього в≥дд≥лу, €ким керуЇ безпосередньо —татс-—екретар за допомогою заступника й асесора (тобто пом≥чника) входить сп≥вроб≥тництво з ѕонтиф≥ком Ч €к у турбот≥ про ¬селенську ÷еркву, так ≥ у в≥дносинах з в≥домствами –имськоњ кур≥њ.

«а  ардиналом —татс-—екретарем збер≥гаЇтьс€ право скликати  ардинал≥в-ѕрефект≥в, що очолюЇ ≥нш≥ в≥домства, щоб координувати њхню д≥€льн≥сть. …ому також п≥дкор€Їтьс€ ”р€д ƒержави ¬атикан.

 оли јпостольський ѕрестол вакантний, —татс-—екретар в≥дсторон€Їтьс€ в≥д своЇњ посади, а кер≥вництво службою переходить до «аступника, в≥дпов≥дальному перед  олег≥Їю  ардинал≥в.

¬≥дд≥л загальних питань займаЇтьс€ повс€кденними справами служ≥нню –имському ѕонтиф≥ку ≥ розгл€даЇ питанн€, що не вход€ть у повноваженн€ ≥нших в≥домств. ¬≥н також спри€Ї в≥дносинам м≥ж в≥домствами ≥ координуЇ њхню роботу.

¬≥дд≥л займаЇтьс€ службою ≥ д≥€льн≥стю папських представник≥в, особливо в питанн€х, що в≥днос€тьс€ до окремих ÷ерков. ¬≥н також в≥даЇ тим, що стосуЇтьс€ присутност≥ дипломатичного корпуса при —в€тому ѕрестол≥. «а згодою з повноважними в≥домствами цей ¬≥дд≥л займаЇтьс€ також питанн€ми представництва ≥ д≥€льност≥ —в€того ѕрестолу в м≥жнародних орган≥зац≥€х Ч €к католицьких, так ≥ ≥нших.

 р≥м того, ¬≥дд≥л загальних питань редагуЇ ≥ розсилаЇ јпостольськ≥  онституц≥њ, ƒекретал≥њ, јпостольськ≥ посланн€ та ≥нш≥ документи, доручен≥ йому ѕапою. ¬≥н складаЇ вс≥ акти, зв'€зан≥ з призначенн€ми на посаду в –имськ≥й  ур≥њ й в ≥нших орган≥зац≥€х, що п≥дкор€ютьс€ —в€тому ѕрестолу, що повинн≥ затверджуватис€ ¬ерховним ѕонтиф≥ком. ¬≥н збер≥гаЇ найважлив≥ш≥ печатки —в€т≥йшого ќтц€: свинцеву печатку ≥ т.зв. "к≥льце рибалки". ¬≥дд≥л по загальних питанн€х займаЇтьс€ публ≥кац≥Їю оф≥ц≥йного виданн€, названого "јкти јпостольського ѕрестолу" ≥ обнародуЇ окрем≥ папськ≥ документи через службу " онференц-залу". –азом з в≥дд≥лом зносин з державами в≥н стежить за роботою газети "ќсерваторе –омано", "ватиканського рад≥о ≥ ¬атиканського телев≥з≥йного центру". „ерез —татистичну службу в≥н збираЇ ≥ публ≥куЇ дан≥, що в≥днос€тьс€ до житт€ ¬сесв≥тньоњ ÷еркви, в≥дд≥л займаЇтьс€ також виданн€м "ѕонтиф≥кального ўор≥чника".

¬≥дд≥л зносин з державами

÷ей ¬≥дд≥л п≥дтримуЇ в≥дносини —в€того ѕрестолу з ур€дами р≥зних крањн ≥ зм≥цнюЇ його дипломатичн≥ зв'€зки з народами усього св≥ту. ѕеред цим в≥дд≥лом сто€ть наступн≥ задач≥:

- зд≥йснювати дипломатичн≥ в≥дносини з державами й ≥ншими суб'Їктами м≥жнародного права, вести загальн≥ справи по спри€нню блага ÷еркви ≥ цив≥льного сусп≥льства, у тому числ≥ за допомогою конкордат≥в ≥ ≥нших угод, з огл€ду на думки в≥дпов≥дних  онференц≥й ™пископ≥в;

- представл€ти св€тий ѕрестол у м≥жнародних орган≥зац≥€х ≥ на конгресах з питань сусп≥льного характеру, рад€чись з повноважними в≥домствами –имськоњ кур≥њ;

- розгл€дати в ход≥ своЇњ д≥€льност≥ питанн€, що стосуютьс€ папських представник≥в.

¬ особливих обставинах за дорученн€м –имського ѕонтиф≥ка ≥ при консультац≥њ з боку повноважних в≥домств в≥дд≥л зд≥йснюЇ все необх≥дне дл€ призначенн€ ™пископ≥в ≥ дл€ р≥шенн€ ≥нших питань, що в≥днос€тьс€ до окремих ÷ерков. ¬ ≥нших випадках, особливо у в≥дношенн≥ умов конкордат≥в. ¬≥дд≥л веде переговори з ур€дами крањн св≥ту.

” в≥дд≥л зносин з державами входить також "ѕост≥йна м≥жв≥домча  ом≥с≥€ з≥ справ ÷еркви в —х≥дн≥й ™вроп≥".

ѕовноваженн€ ц≥Їњ  ом≥с≥њ поширюЇтьс€ на католик≥в €к латинського, так ≥ сх≥дного обр€д≥в, що проживають у тих крањнах ™вропи, де колись правили комун≥стичн≥ режими, а також у крањнах, що входили до складу колишнього –ад€нського —оюзу, включаючи јз≥ю, а при необх≥дност≥ Ч ≥ на ≥нш≥ крањни —х≥дноњ ™вропи.

«адача  ом≥с≥њ Ч зд≥йснювати апостольську м≥с≥ю  атолицькоњ ÷еркви ≥ спри€ти њй у вс≥й њњ д≥€льност≥, а також стежити за екумен≥чним д≥алогом ≥з ѕравославними ÷ерквами.  ом≥с≥€ також п≥клуЇтьс€ про регул€рн≥ контакти з р≥зними католицькими установами, що здавна допомагають католицьким громадам —х≥дноњ ™вропи Ч €к координуючи њхню д≥€льн≥сть, так ≥ додаючи њй новий ≥мпульс.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 247 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—тремитесь не к успеху, а к ценност€м, которые он дает © јльберт Ёйнштейн
==> читать все изречени€...

496 - | 506 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.