Лекции.Орг


Поиск:
Прибиральні й мийні роботи
УКРАЇНИ

 

МИРОГОЩАНСЬКИЙ АГРАРНИЙ КОЛЕДЖ

 

Лабораторія автомобілів

 

 

Будова і експлуатація автомобіля

 

 

Методичні вказівки

Для самостійного вивчення навчальної дисципліни

 

 

 

Розробив і підготував до друку: Давидов Сергій Григорович, викладач технічних дисциплін, спеціаліст вищої категорії

 

 

Рецензент: Бірук Микола Сидорович, викладач технічних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, викладач – методист

 

 

В методичних вказівках розглядаються теми та питання самостійної підготовки студентів з навчальної дисципліни «Будова і експлуатація автомобіля» для студентів спеціальності 5.06010113 «Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання»

В доступній формі дано методичні рекомендації щодо кожного питання та вказано літературу. Перед студентами ставляться контрольні питання, на які вони повинні дати відповіді після самостійного вивчення теми.

Робочою навчальною програмою на вивчення дисципліни передбачено 81 година, з них 39 годин виділяється на самостійне вивчення.

 


 

Зміст

 

стор

 

1. Література  
2. Вступ. Загальна будова легкового автомобіля  
3. Двигун та газобалонні установки  
  Двигун та газобалонні установки. Електрообладнання  
  Трансмісія. Підвіска, механізми керування  
  Додаткове обладнання. Причепи. Експлуатація автомобілів  

 

Література

 

1. Автотранспортні засоби категорій «В» і «С»: навч. посіб./Я. Ю. Білоконь, С. О. Войцехівський, А. І. Окоча, В. М. Горкун, В. В. Новицький, О. А. Тимовський; За ред. Я. Ю. Білоконя. – К.: Арій, 2009.-352 с.: іл.

2. Кисликов В. Ф., Лущик В. В. Будова й експлуатація автомобілів. – К.: Либідь, 1999. – 400 с.

3. Трактори та автомобілі / Я. Ю. Білоконь, А.І. Окоча,

С.О. Войцехівський. – К.: Вища освіта, 2003. – 560 с.

4. Трактори та автомобілі. Ч.1. Автотракторні двигуни: Навчальний посібник. – К.: Вища школа, 2000. – 357 с.

5. Трактори та автомобілі. Ч.2. Електрообладнання: Навчальний посібник. – К.: Вища школа, 2001. – 243 с.

6. Коханівський С. П. Довідник по технічному обслуговуванню та ремонту електрообладнання автомобілів, тракторів і комбайнів. – К.: Урожай, 1988. – 240 с.

7. Довідник по усуненню несправностей автомобілів/ В. Є Канарчук,

А. Д. Чигринець, П. М. Шоцький та ін. – К.: Урожай, 1992. – 288 с.

8. Фучаджи К.С., Стрюк Н.Н. Автомобиль ЗАЗ – 1102 «Таврия». – М.: Транспорт, 1990. – 259 с.

9. Фучаджи К.С. Автомобиль ЗАЗ – 1102 «Таврия». – М.: Патриот, 1992. – 312 с.

10. Гоголєв Л. Д. Еволюція автомобіля. – К.: Техніка, 1983. – 143 с.

 

 

Тема: Вступ. Загальна будова легкового автомобіля

 

Питання, що виносяться на самостійне вивчення:

1. Значення ТО і ремонту для збільшення терміну експлуатації та забезпечення безпеки дорожнього руху

2. Обладнання для технічного обслуговування автомобілів

3. Діагностика технічного стану автомобілів

4. Обладнання для проведення діагностики технічного стану автомобілів

5. Щоденне технічне обслуговування автомобілів

 

Рекомендована література:

1. Кисликов В. Ф., Лущик В. В. Будова й експлуатація автомобілів. – К.: Либідь, 1999, с.11...25 (вибірково).

2. Автотранспортні засоби категорій «В» і «С»: навч. посіб./Я. Ю. Білоконь, С. О. Войцехівський, А. І. Окоча, В. М. Горкун, В. В. Новицький, О. А. Тимовський; За ред. Я. Ю. Білоконя. – К.: Арій, 2009, с. 3…36 (вибірково).

 

Питання для самоконтролю:

 

 

1. В чому суть планово-запобіжної системи ТО і ремонтів автомобілів?

2.Яке обладнання для технічного обслуговування автомобілів використовується на підприємствах автомобільного транспорту?

3. Які завдання ставляться перед діагностуванням технічного стану автомобілів?

4. Чим здійснюється безперервне діагностування агрегатів і вузлів автомобілів?

5. Які контрольні роботи проводяться на автомобілі перед виїздом на лінію (після роботи на лінії)?

6. Що перевіряється при роботі автомобіля на лінії?

7. Які змащувальні, очисні, заправні роботи виконуються при щозмінному технічному обслуговуванні?

 

Методичні вказівки:

1. Значення ТО і ремонту для збільшення терміну експлуатації та забезпечення безпеки дорожнього руху

 

Ефективність використання автотранспортних засобів залежить від організації процесу перевезення вантажів і властивостей автомобілів зберігати в певних межах значення параметрів, що характеризують їх здатність виконувати необхідні функції. В процесі експлуатації автомобіля його функціональні властивості постійно погіршуються внаслідок зношування, корозії, пошкодження деталей, зношуваності матеріалу, з якого вони виготовлені, та ін. В автомобілі появляються різні несправності (дефекти), які знижують ефективність його використання.

Для попередження появи дефектів і своєчасного їх усунення автомобіль підлягає технічному обслуговуванню (ТО) і ремонту на основі рекомендацій планово-запобіжної системи обслуговування і ремонтів.

Суть цієї системи полягає в тому, що технічне обслуговування автомобіля є профілактичним заходом і проводиться в плановому порядку через відповідні проміжки. Ремонтні роботи в умовах авторемонтних підприємств проводять при потребі, тобто після появи відповідного відказу чи виявлення несправностей.

 

2. Обладнання для технічного обслуговування автомобілів

Для полегшення процесів технічного обслуговування і ремонтів автомобілів на підприємствах автомобільного транспорту широко використовують стаціонарне обладнання для механізації виконуваних робіт.

В склад його входять:

· прибирально - мийне обладнання (для легкових автомобілів щітково-мийні машини М-130);

· оглядові канави;

· підйомно - транспортне обладнання (підйомники з гідравлічним чи електромеханічним приводом);

· обладнання для змащування і заправки автомобілів мастилами, водою і повітрям (стаціонарний солідолонагнітач моделі 1127, маслороздавальна колонка моделі 3155М з електропідігрівом, комбінована установка моделі 3141).

 

 

3. Діагностика технічного стану автомобілів

Діагностування дозволяє:

· оцінити технічний стан автомобіля в цілому і окремих його агрегатів і вузлів (складальних одиниць) без розбирання;

- виявити несправності, для усунення яких необхідні регулювальні чи ремонтні роботи;

· прогнозувати ресурс надійної роботи автомобіля.

За часом проведення діагностування буває:

· безперервне (проводиться водієм в процесі експлуатації за допомогою зовнішнього огляду, прослуховування чи контрольно-вимірювальних приладів, що входять в конструкцію автомобіля);

· періодичне (проводиться при наявності певного пробігу автомобіля).

У відповідності з діючою системою технічного обслуговування і ремонтів діагностування поділяють на два основних види:

· загальне Д1;

· поелементне (поглиблене) Д2.

При загальному діагностуванні:

· визначають технічний стан вузлів і агрегатів, що забезпечують безпеку руху;

· оцінюють придатність автомобіля до дальшої експлуатації.

При поелементному діагностуванні (перед ТО - 2):

· виявляють несправності;

· оцінюють технічний стан агрегатів, вузлів і систем автомобіля;

· прогнозують ресурс справної роботи;

· встановлюють обсяги регулювальних і ремонтних робіт, необхідних для підтримання справного стану автомобіля до наступного ТО - 2.

 

4. Обладнання для проведення діагностики

 

До зовнішніх засобів діагностування відносяться:

· стаціонарні тягові і навантажувальні стенди з біговими доріжками для імітації умов дорожнього руху (для легкових автомобілів – К-409М, К-424 та інші);

· переносні прилади;

· пересувні станції, які комплектуються необхідними вимірювальними приладами.

Вмонтовані засоби діагностування є складовою частиною автомобіля. Це – датчики і прилади на панелі приладів. Їх використовують для безперервного чи доволі частого вимірювання параметрів технічного стану автомобіля. Більш складні засоби вмонтованого діагностування дозволяють водію постійно контролювати стан гальмівних систем, витрату палива, токсичність відпрацьованих газів, а також вибирати найбільш економічні і безпечні режими роботи автомобіля чи своєчасно зупинятись при аварійних ситуаціях.

 

5. Щоденне технічне обслуговування автомобілів

Операції щозмінного технічного обслуговування автомобілів виконують перед виїздом на лінію і після роботи на лінії.

 

Контрольні роботи

Зовнішнім оглядом легкового автомобіля перевіряють:

· справність кузова, стекол, дзеркал заднього виду, номерних знаків, замків дверей кузова, капота двигуна, стан ресор, коліс, шин і буксирного пристрою;

· справність і опломбування спідометра, дію приладів освітлення і сигналізації, звукового сигналу, склоочисників, пристрою для обмивання переднього скла, системи вентиляції, а в зимовий час – системи опалення і обдування переднього скла;

· герметичність гідроприводу гальм, гідропідсилювача рульового керування, систем живлення, охолодження і змащувальної системи двигуна.

На ходу автомобіля перевіряють: роботу агрегатів, вузлів, систем і контрольних приладів (в тому числі спідометра). При необхідності усувають виявлені неполадки.

 

Прибиральні й мийні роботи

 

Прибирають салон автомобіля, миють і просушують чи протирають автомобіль, дзеркала заднього вигляду, фари, габаритні ліхтарі тощо.

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-23; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 290 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Большинство людей упускают появившуюся возможность, потому что она бывает одета в комбинезон и с виду напоминает работу © Томас Эдисон
==> читать все изречения...

833 - | 650 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.