Лекции.Орг


Поиск:
Тема № 5: Інститути в’їзду на територію України, виїзду за межі та свободи пересування по території України людини і громадянина у міграційному праві України
Навчальна мета заняття:

· ознайомити з документами, що дають право громадянам України, іноземцям, особам без громадянства на перетин державного кордону України;

· розкрити сутність оформлення дозволу (рішення) на в’їзд до України, транзитний проїзд через її територію і виїзд з території України підстави та форми набуття громадянства України;

· розкрити умови та порядок в’їзду на територію України, виїзду за її межі, свободи пересування по території України громадян України, іноземців, осіб без громадянства підстави припинення громадянства України;

· ознайомити з законодавчими підставами обмеження права в’їзду на територію України, виїзду за її межі, свободи пересування по території України.

 

Час, що відводиться на самостійну роботу 4 години

Навчальні питання:

1. Документи, що дають право громадянам України, іноземцям, особам без громадянства на перетин державного кордону України та посвідчують особу.

2. Віза – дозвіл (рішення) на в’їзд до України, транзитний проїзд через її територію і виїзд з території України.

3. Умови та порядок в’їзду на територію України, виїзду за її межі, свободи пересування по території України громадян України, іноземців, осіб без громадянства.

4. Законодавчі підстави обмеження права в’їзду на територію України, виїзду за її межі, свободи пересування по території України.

Методичні вказівки до самостійного опрацювання теми:

питання цільових виступів курсантів для розкриття окремих проблем:

типи віз і термін їх дії, підстави для відмови іноземцю або особі без громадянства в оформленні візи, відповідальність за перетин державного кордону з порушеннями встановленого порядку, порядок проведення реєстрації паспортних документів та звільнення від реєстрації.

Література:

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. -1996. -№ 30. -Ст. 141.

2. Закон України “Про державний кордон України” // Відомості Верховної Ради України. -1992. -№ 2. -Ст. 5.

3. Закон України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України» від 21.01.1994р. // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - №18. - Ст. 101.

4. Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні: Закон України від 11.12.2003р. // Офіційний вісник України. - 2004.-№1.-(23.01.2004). -Ст.4.

5. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства: Закон України від 22.09.2011р. // Офіційний вісник України. - 2011. - №83. - Ст. 3014.

6. Про імміграцію: Закон України від 07.06.2001р. // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - №29. - Ст. 1292.

7. Закон України «Про правовий режим воєнного стану» від 06.04.2000р. // Відомості Верховної Ради України.– 2000.- №28.- Ст. 224

8. Закон України«Про правовий режим надзвичайного стану» від 16.03. 2000р. // Відомості Верховної Ради України.– 2000.- №23.- Ст. 176

9. Закон України «Про зону надзвичайної екологічної ситуації» від 14.07.2000р. // Відомості Верховної Ради України.– 2000.- №42.- Ст. 348

10. Закон України«Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 27.02.1991р. // Відомості Верховної Ради України.– 1991.- №16.- Ст. 198.

11. Кодекс України про адміністративні правопорушення: кодекс Верховної Ради Української РСР від 07.12.1984р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. - 1984. - №51.- Ст.1122.

12. Про запровадження нового порядку оформлення візових документів для в’їзду в Україну: Постанова Кабінету Міністрів України від 20.02.1999р. №227 // Офіційний вісник України. -1999. -№8 (12.03.99).

13. Про додаткові заходи щодо реалізації права людини на свободу пересування і вільний вибір місця проживання: Указ Президента України від 15.06.2001р. №435 // Урядовий кур’єр. - 2001. - 23 червня. - №111(2038).

14. Правила в’їзду іноземців в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію: постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.1995р. за №1074(введеною в дію з 01.02.1996р. (зміни внесені згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 05.06.2000р. №910 та від 26.09.2001р. №1259)) // ЗП України. - 1996.- № 4. - Ст.148; Офіційний вісник України. - 2000.- №23.- Ст.954.

15. Про прикордонний режим: постанова Кабінету Міністрів України від 27.07.1998р. №1147 // Урядовий кур'єр. - 1998. - № 159-160 (20.08.98).

16. Про запровадження нового порядку оформлення візових документів для в’їзду в Україну: постанова Кабінету Міністрів України від 20.02.1999р. за №227 // Урядовий кур'єр. - 1999. - №41-42 (04.03.99).

17. Про затвердження Інструкції про порядок продовження перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства, затверджена: наказ МВС України 01.12.2003р. №1456 // Офіційний вісник України.-2003.-№52 (09.01.2004) (част.2).-Ст.2884.

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-23; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 269 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Неосмысленная жизнь не стоит того, чтобы жить. © Сократ
==> читать все изречения...

602 - | 514 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.009 с.