Лекции.Орг


Поиск:
Оборотна відомість по синтетичних рахунках ВАТ “ Зоря” за листопад 200_ року
 

Назва синтетичних рахунків Шифр рахунку Сальдо на 1 листопада 200_ року Обороти за листопад Сальдо на 1 грудня 200_ року
дебет кредит дебет кредит дебет кредит
1.              
2. …              
Всього: *            

Питання:

1. Пояснити економічну суть подвійного запису і дати його визначення. Привести приклади подвійного запису окремих операцій.

2. Що таке кореспонденція рахунків і що вона відображає. Що таке контировка документів?

3. Що таке бухгалтерська проводка? Які бувають її види?

4. Визначити роль оборотної відомості за синтетичними рахунками в бухгалтерському обліку.

5. Який зв’язок існує між синтетичними рахунками і оборотною відомістю по них?

6. Пояснити особливості та взаємозв’язки хронологічних і систематичних записів господарських операцій у бухгалтерському обліку.

Завдання 10. Аналітичне групування господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку. Взаємозв’язок аналітичного і синтетичного обліку

Мета – засвоїти техніку відображення господарських операцій на рахунках синтетичного і аналітичного обліку та складання оборотних відомостей за відповідними рахунками, зрозуміти взаємозв’язок рахунків синтетичного і аналітичного обліку.

1. На підставі оборотної відомості по синтетичних рахунках (завдання 9, п.4) відкрити рахунки синтетичного обліку і записати на них залишки на 1 грудня 200_ року, врахувавши, що за рахунком 377 “Розрахунки з іншими дебіторами” дебетове сальдо дорівнює 7337 грн., а за рахунком 685 “Розрахунки з іншими кредиторами" кредитове сальдо складає 21000 грн.

2. На підставі відомостей залишків (табл.11,12,13,14,15) відкрити аналітичні рахунки до відповідних рахунків та субрахунків 27 “Продукція сільськогосподарського виробництва”, 208 “Матеріали сільськогосподарського призначення”, 203 “Паливо”, 372 “Розрахунки з підзвітними особами”, 377 “Розрахунки з іншими дебіторами”, 685 “Розрахунки з іншими кредиторами ”.

Таблиця 11

Відомість залишків на 1.12.200_р. за рахунком 27 “Продукція сільськогосподарського виробництва”

 

№ з/п Назва аналітичних рахунків Одиниця виміру Кількість Ціна, грн. Сума, грн.
  Пшениця Жито Ячмінь Кукурудза Просо Соняшник ц ц ц ц ц ц      
Разом х х х  

 

Таблиця 12

Відомість залишків на 1.12.200_ р. за субрахунком 208 “Матеріали сільськогосподарського призначення”

№ з/п Назва аналітичних рахунків Одиниця виміру Кількість Ціна, грн. Сума, грн.
  Кукурудза Соняшник Озима пшениця Ячмінь Сіно Силос Солома Концентровані корми ц ц ц ц ц ц ц ц      
Разом х х х  

 

Таблиця 13

Відомість залишків на 1.12.200_ р. за субрахунком 203 “Паливо”

 

№ з/п Назва аналітичних рахунків Одиниця виміру Кількість Ціна, грн. Сума, грн.
  Дизельне паливо Бензин Мастильні матеріали Кам’яне вугілля л л кг ц   1,50 2,00 2,50 25,32  
Всього: х х х  
               

 


Таблиця 14

Відомість залишків на 1.12.200_ р. за рахунками 377 “Розрахунки з різними

дебіторами” та 685 “Розрахунки з іншими кредиторами”

№ з/п Назва підприємства, організації Сума, грн.
по дебету по кредиту
  Торгівельна база Магазин “Тканини” ПСП “Світанок” Райвідділення “Агросервіс” АТ “Сільгосптехніка” - - - - -
Всього    

Таблиця 15

Відомість залишків на 1 грудня 200_ року

за субрахунком 372 “Розрахунки з підзвітними особами”

№ з/п Прізвище, ім’я по батькові Посада Сума, грн.
дебет кредит
  Микитенко В.І. Сорочан О.О. Петренко Д.В. завгосп гол. бухгалтер експедитор   - - -
Всього     -

 

3. У журналі реєстрації господарських операцій у ВАТ “ Зоря” за грудень 200_ року (табл.16) вказати кореспонденцію рахунків і відобразити її на рахунках синтетичного і аналітичного обліку, після чого підрахувати обороти і визначити сальдо на кінець місяця.

Таблиця 16

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-23; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 411 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Логика может привести Вас от пункта А к пункту Б, а воображение — куда угодно © Альберт Эйнштейн
==> читать все изречения...

594 - | 601 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.008 с.