Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ќсновн≥ функц≥њ естетичноњ культури юриста
¬ивчаючи дане питанн€ студенти повинн≥ знати, що Ѕагатогранний зм≥ст естетичноњ культури юриста ви€вл€Їтьс€ в њњ функц≥€х. ќсновними Ї формуванн€ естетичних принцип≥в юридичноњ д≥€льност≥, п≥днесенн€ р≥вн€ правового почутт€ юриста, подоланн€ стандартного юридичного мисленн€, вплив на вихованн€ суб'Їкт≥в права, розвиток ритуально-обр€довоњ культури у юридичн≥й практиц≥, наповненн€ ≥ систематизац≥€ юридичного досв≥ду.

–озгл€даючи функц≥ю формуванн€ естетичних принцип≥в д≥€льност≥, наголосимо, що йдетьс€ про розв'€занн€ актуальних правових проблем. «ауважимо, що, ц≥нним Ї естетичне освоЇнн€ службового обов'€зку. “обто насолода в≥д виконаноњ юридичноњ д≥њ, в≥д справедливого влаштуванн€ дол≥ людини, в≥д квал≥ф≥кованоњ ≥ реально наданоњ юридичноњ послуги та ≥н. “оржество справедливост≥, њњ в≥дновленн€ спри€Ї створенню природного балансу у сусп≥льних в≥дносинах, повертаЇ попередню красу взаЇмостосунк≥в. ÷€ функц≥€ спр€мована на розв'€занн€ естетичних суперечностей у юридичн≥й д≥€льност≥. ЅуваЇ так, що деколи €скрав≥ романтичн≥ у€вленн€ про профес≥ю юриста призвод€ть до розчаруванн€. ј естетична культура допомагаЇ початк≥вцю-юристу в≥дновити попередню у€вну красу профес≥йноњ д≥€льност≥, але на рац≥ональн≥й ≥ почуттЇв≥й основ≥ з обірунтуванн€м естетичних форм юридичних д≥й.

≈стетична концепц≥€ юридичноњ д≥€льност≥ спри€Ї виробленню у правника вм≥нн€ описати правове €вище, використовуючи почуттЇв≥сть, зокрема кол≥р, запах, смак. ÷е маЇ важливе значенн€ дл€ прийн€тт€ правильного судового р≥шенн€.  р≥м цього, у юриста формуЇтьс€ певне естетичне сприйн€тт€, що актив≥зуЇ анал≥з скоЇного правопорушенн€.

‘ункц≥€ п≥днесенн€ р≥вн€ правового почутт€ юриста пов'€зана ≥з профес≥йною майстерн≥стю. јдже естетична культура викликаЇ наст≥льки глибок≥ почутт€ до права, обов'€зку, справедливоњ р≥вноваги, що це змушуЇ юриста знаходити законний вих≥д ≥з конкретноњ ситуац≥њ, оск≥льки естетична культура формуЇ такий душевний стан, €кий допомагаЇ уникати несправедливих правових д≥й.

ѕравове почутт€ юриста суттЇво зумовлюЇтьс€ ф≥лософським осмисленн€м сенсу земного житт€, природних закон≥в розвитку сусп≥льства. ≈стетична культура п≥дносить правове почутт€ до розум≥нн€ в≥чноњ таЇмниц≥ краси, тобто таЇмниц≥ самого житт€.

ѕодоланн€ стандартного юридичного мисленн€ €к функц≥€ естетичноњ культури значною м≥рою Ї насл≥дком естетизац≥њ юридичноњ д≥€льност≥ засобами мистецтва. Ќаприклад, телебаченн€ тањть у соб≥ загрозу стандартизац≥њ мисленн€. ѕроте п≥д д≥Їю ≥нших вид≥в ≥ жанр≥в мистецтва у юриста формуЇтьс€ естетичне сприйн€тт€ д≥йсност≥. ≈стетична культура несум≥сна з одноман≥тн≥стю, навпаки, вона стимулюЇ бажанн€ дос€гати майстерност≥ у профес≥йн≥й д≥€льност≥.

ќсобливий ≥нтерес становить функц≥€ впливу на вихованн€ суб'Їкт≥в права. ƒл€ юриста важливим Ї те, що через естетичний вплив ≥ насолоду актив≥зуютьс€, виховний вплив, ≥нформац≥€, п≥знанн€, передаванн€ досв≥ду, анал≥з стану св≥ту тощо. ÷е дуже важливий момент у п≥знанн≥. јдже саме мистецтво розширюЇ наш≥ у€вленн€ про ¬сесв≥т ≥ своЇю чергою облагороджуЇ профес≥ю юриста.

ёридична д≥€льн≥сть передбачаЇ обов'€зков≥ ритуали, обр€ди, церемон≥њ. ¬ажливо, щоб вони зд≥йснювалис€ за законами естетики, формували в≥дпов≥дну ритуально-обр€дову культуру, що певною м≥рою регулюЇтьс€ нормативно-правовими актами. ÷€ функц≥€ естетичноњ культури виховуЇ почутт€ в≥дпов≥дальност≥ юриста перед державою ≥ народом, почутт€ внутр≥шнього ≥мперативу службового обов'€зку. ≈стетично-емоц≥йне сприйн€тт€ ритуалу через сферу п≥дсв≥домого позитивно впливаЇ на св≥доме, формуючи високий р≥вень правосв≥домост≥.

≈стетична культура наповнюЇ ≥ систематизуЇ юридичний досв≥д юриста. ÷€ функц≥€ н≥би доповнюЇ естетичними почутт€ми профес≥йн≥ €кост≥ ≥ у такий спос≥б спри€Ї розвитков≥ анал≥тичного мисленн€, здатност≥ використовувати набутий почуттЇво-емоц≥йний потенц≥ал з метою оптимального врегулюванн€ правових в≥дносин у сусп≥льств≥.

—утн≥сть естетичноњ культури найповн≥ше визначив —ократ: красивим Ї те, що найкраще в≥дпов≥даЇ своЇму призначенню.

ќтже, естетична культура юриста повинна в≥дпов≥дати законам краси, гармон≥йност≥, зг≥дно з €кими в≥дбуваютьс€ позитивн≥ зм≥ни у внутр≥шньому св≥т≥ людини, в тому числ≥ й правопорушника. ≈стетичне св≥тосприйманн€, здатн≥сть засвоњти здобутки естетичноњ культури, взаЇмод≥€ почуттЇвого ≥ рац≥онального у д≥€льност≥ юриста Ї чинниками ефективного регулюванн€ правов≥дносин в ”крањн≥.

ѕитанн€ дл€ самоперев≥рки:

1. як≥ основн≥ функц≥њ естетичноњ культури юриста?

2. ўо означаЇ функц≥€ подоланн€ стандартного юридичного мисленн€?

3. ўо означаЇ функц≥€ систематизац≥њ юридичного досв≥ду юриста?


—амост≥йна робота є 22

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 735 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—тремитесь не к успеху, а к ценност€м, которые он дает © јльберт Ёйнштейн
==> читать все изречени€...

498 - | 508 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.008 с.