Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ќсновн≥ про€ви психолог≥чноњ культури юриста.
—тосовно роботи з людьми психолог≥чна культура юриста ви€вл€Їтьс€ на двох р≥вн€х - експектац≥њ та емпат≥њ.

—уть психолог≥чноњ культури на р≥вн≥ експектац≥њ пол€гаЇ в оц≥нц≥ здатностей юриста, €к≥ в≥н ви€вл€Ї у певн≥й ситуац≥њ. Ќа цьому р≥вн≥ можна визначити соц≥альну роль юриста, йо≠го профес≥йн≥ можливост≥, передбачити наступн≥ д≥њ. «розу≠м≥ло, що соц≥альне оч≥куванн€ наближатиметьс€ до реально≠ст≥ тод≥, коли людину тривалий час знатимуть ≥ спостер≥га≠тимуть за нею. ѕсихолог≥чна культура на р≥вн≥ експектац≥њ даЇ змогу зробити висновок про судженн€ та вчинки юриста.

ƒругий р≥вень психолог≥чноњ культури - емпат≥€ визна≠чаЇ здатн≥сть юриста розум≥ти ≥нших людей, њхн≥й внутр≥ш≠н≥й стан, переживанн€, хвилюванн€ тощо. “ут ви€вл€Їтьс€ вм≥нн€ юриста розкрити прихован≥ (особливо злочинн≥) нам≥ри людей, в≥дчути њхнЇ сприйн€тт€ сусп≥льних €вищ, щир≥сть або нещир≥сть у взаЇмостосунках. “обто р≥вень психолог≥ч≠ноњ культури на цьому етап≥ повинен допомогти юристов≥ пристосуватис€ до сп≥вбес≥дника з метою ефективного пси≠холог≥чного впливу на нього.

≤снують певн≥ перешкоди дл€ ви€ву психолог≥чноњ куль≠тури на р≥вн≥ емпат≥њ. —пец≥альна л≥тература ф≥ксуЇ р≥зн≥ джерела таких перешкод. ƒо них можна в≥днести стандартн≥ образи (стереотипи), враженн€ (думки) ≥нших ос≥б, псих≥ч≠ний стан юриста, тверда нац≥лен≥сть юриста на одну ≥з к≥ль≠кох позиц≥й, неадекватне розум≥нн€ реальност≥, спрощене баченн€ ситуац≥њ. ¬исокий р≥вень психолог≥чноњ культури допоможе подолати ц≥ психолог≥чн≥ бар'Їри. ƒл€ цього по≠тр≥бно пам'€тати про њх ≥снуванн€ ≥ в≥дпов≥дно реагувати.

ѕсихолог≥чна культура юриста ви€вл€Їтьс€ через несв≥≠доме, передсв≥доме, св≥доме, п≥дсв≥доме ≥ надсв≥доме.

“ак, сфера несв≥домого характеризуЇтьс€ тим, що юрист не п≥дозрюЇ на€вн≥сть т≥Їњ чи ≥ншоњ под≥њ, тобто в≥н розум≥Ї, що усв≥домити детально, в повному обс€з≥ вс≥ €вища (м≥кро-€вища) неможливо. ¬ результат≥ у пам'€ть не потрапл€ють потр≥бн≥ в≥домост≥.

—фера передсв≥домого визначаЇ той стан юриста, коли в≥н ще не зор≥Їнтувавс€ - усв≥домлювати ≥нформац≥ю чи н≥. Ќа≠справд≥ це початкова стад≥€ формуванн€ св≥домост≥. “ут психолог≥чна культура повинна спр€мовуватис€ на психолог≥ч≠не ор≥Їнтуванн€ в ситуац≥њ так, щоб не завдати шкоди справ≥, що розгл€даЇтьс€. ¬ажливу роль у цьому випадку в≥д≥граЇ пам'€ть. якщо добре розвинена пам'€ть, то проблем з усв≥≠домленн€м не ≥снуЇ.

Ћегше зрозум≥ти сферу св≥домого, коли юрист усв≥дом≠люЇ свою д≥€льн≥сть, може прозв≥тувати про своњ вчинки, а його психолог≥чна культура характеризуЇтьс€ стаб≥льн≥стю.

÷≥кав≥ процеси з психолог≥чною культурою в≥дбуваютьс€ у сфер≥ п≥дсв≥домого, де вона неначе виходить з-п≥д контро≠лю юриста ≥ певним чином впливаЇ на св≥доме. ÷е €вище спостер≥гаЇтьс€ тод≥, коли психолог≥чна культура юриста спонукаЇ до позитивноњ д≥њ, €ка настаЇ тод≥, коли у п≥дсв≥до≠мому (досить небезпечн≥й сфер≥, що може суттЇво зм≥нити сенс житт€ людини), де перебуваЇ завжди €к позитивна, так ≥ негативна ≥нформац≥€, психолог≥чна культура нейтрал≥зуЇ негативн≥ внутр≥шн≥ процеси. “обто високий р≥вень психо≠лог≥чноњ культури юриста допомагаЇ його св≥домому мис≠ленню отримувати т≥льки позитивн≥ ≥мпульси, в результат≥ чого профес≥йн≥ д≥њ юриста у правовому пол≥ Ї правом≥рними ≥ не залежать в≥д негативних фактор≥в.

ѕ≥дсв≥доме може керувати св≥домим, €кщо в≥дсутн≥й до≠статн≥й р≥вень психолог≥чноњ культури особи. ѕ≥дсв≥дом≥ не≠гативн≥ ≥мпульси блокують р≥зноман≥тн≥ ф≥зичн≥ недуги, хво≠роби самоњ особи. “обто можна сказати, що хвороба Ї пев≠ною м≥рою л≥ками в≥д негативних процес≥в, €к≥ в≥дбуваютьс€ у п≥дсв≥домому. јбо хвороба - це природна санкц≥€ на по≠рушенн€ духовних норм. ≈тично осв≥чений юрист не впус≠тить у п≥дсв≥дом≥сть негативних почутт≥в. јдже п≥дсв≥до≠м≥сть - це небезпечна зона, у н≥й м≥ст€тьс€ думки, €к≥ визна≠чають сутн≥сть людини.

ѕевний ≥нтерес становить визначенн€ меж≥ впливу пси≠холог≥чноњ культури юриста на громад€н, на правовиховну роботу з ними, поза €кою психолог≥чна культура юриста може не д≥€ти або зм≥нити площину д≥њ. Ќайкращою ≥люс≠трац≥Їю цьому Ї своЇр≥дна тактика д≥њ психолог≥чноњ куль≠тури.

ёрист у правоохоронн≥й робот≥ з громад€нами повинен дотримуватис€ такоњ посл≥довност≥: усунути психолог≥чний бар'Їр м≥ж собою ≥ сп≥вбес≥дником, оволод≥ти ситуац≥Їю, психолог≥чно вивчити сп≥вбес≥дника, зд≥йснити певну пси≠холог≥чну настанову.

ѕочаток розмови юриста з правопорушником, св≥д≠ком, потерп≥лими чи ≥ншими учасниками справи пов'€заний з певною психолог≥чною незручн≥стю, €ка виникаЇ з р≥зних об'Їктивних та суб'Їктивних причин. ¬исокий р≥вень пси≠холог≥чноњ культури допомагаЇ юристов≥ подолати цю не≠зручн≥сть, не ви€вл€ючи при цьому свого надм≥рного зац≥≠кавленн€.

ёрист повинен в≥дчути, коли ≥н≥ц≥атива маЇ непом≥тно перейти до нього. ѕричому варто звернути увагу на темп такого переходу, його виважен≥сть. ”певнившись в над≥йност≥ оволод≥нн€ ситуац≥Їю, юрист повинен приступити до пси≠холог≥чного вивченн€ сп≥вбес≥дника. —уть його пол€гаЇ у ви€вленн≥ псих≥чних особливостей громад€нина, хоча таке вивченн€ стих≥йно розпочинаЇтьс€ з першого погл€ду. …де≠тьс€ про активне вивченн€, в результат≥ €кого з'€совуЇтьс€ тип нервовоњ системи, р≥вень мисленн€ тощо. ÷е допоможе поступово п≥дготувати сп≥вбес≥дника до запланованоњ роз≠мови через нав≥дн≥ запитанн€ й оч≥кувану вичерпну в≥дпо≠в≥дь.

«вичайно, перейшовши до психолог≥чного тиску (Ђата≠киї), юрист використовуЇ заплутану систему запитань. “обто час в≥д часу повертаЇтьс€ до попередньоњ теми, але запитан≠н€ ставить по-≥ншому, оперуючи конкретними фактами. ќд≠нак цей етап психолог≥чноњ тактики не сл≥д використовувати дл€ того, щоб Ђзагнати сп≥вбес≥дника у глухий кутї. ¬≥н по≠винен бути ефективним методом одержанн€ достов≥рноњ ≥н≠формац≥њ, без порушенн€ законност≥ та норм юридичноњ ети≠ки з метою прийн€тт€ правильного р≥шенн€.

ћета психолог≥чноњ культури юриста, на вз≥рець, досить вагома. јдже йдетьс€ про вм≥нн€ юриста працювати з лю≠дьми, зберегти себе €к моральну особист≥сть. “ому краще, коли мета психолог≥чноњ культури юриста насамперед передбачаЇ встановленн€ психолог≥чного контакту з громад€≠нами. —импат≥€ (т€ж≥нн€) виникаЇ на основ≥ д≥њ закону реципроксност≥: д≥€ одн≥Їњ людини породжуЇ в≥дпов≥дну реак≠ц≥ю ≥ншоњ. ÷€ реакц≥€ виступаЇ у вигл€д≥ складного психо≠лог≥чного утворенн€. ≤нтенсивн≥сть њњ залежить в≥д самого юриста.

ѕитанн€ дл€ самоперев≥рки:

1. ƒайте визначенн€ психолог≥чноњ культури юриста.

2. як≥ ви знаЇте р≥вн≥ психолог≥чноњ культури.

3. ¬чому суть р≥вн≥в психолог≥чноњ культури.


ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 571 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—амообман может довести до саморазрушени€. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2156 - | 2013 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.009 с.