Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


“ема 6. ќсоби, що працюють не за наймом: розмањт≥сть ≥ сол≥дарн≥сть у соц≥альному захист≥ та трудовому прав≥
1. ™вропейський контекст: категор≥њ прац≥вник≥в, соц≥альний захист ≥ соц≥альний демп≥нг

2. ѕрац≥вники та особи, що працюють не за наймом: секторальна розмањт≥сть

3. —екторальний розпод≥л ос≥б, що працюють не за наймом у вторинному сектор≥: буд≥внича промислов≥сть

 

“ема 7.  олективне трудове право ™вропейського —оюзу

1. —тандарти колективноњ трудовоњ узгоджувальноњ процедури

2.  олективне представництво прац≥вник≥в

3. «ахист страйкуючих проти зв≥льненн€

4.  олективн≥ принципи в прав≥ соц≥ального захисту ™вросоюзу: сол≥дарн≥сть

5. ѕросуванн€ соц≥ального д≥алогу

6. ”часть соц≥альних партнер≥в у формуванн≥ трудового права ™вросоюзу: Ђпроцес обговоренн€ в т≥н≥ праваї

“ема 8. ’арт≥€ загальних соц≥альних прав прац≥вник≥в

1. —вобода пересуванн€ (—татт≥ 1-3)

2. –обоча зайн€т≥сть ≥ винагорода (—татт≥ 4-6)

3. ѕокращенн€ умов житт€ та прац≥ (—татт≥ 7-9)

4. —оц≥альний захист (—татт€ 10)

5. —вобода обТЇднанн€ (—татт≥ 11-14)

6. ѕрофес≥йне навчанн€ (—татт€ 15)

7. –≥вне ставленн€ до чолов≥к≥в та ж≥нок (—татт€ 16) 3

8. ѕо≥нформован≥сть, консультуванн€ та залученн€ дл€ прац≥вник≥в (—татт≥ 17-18)

9. «ахист здоровТ€ та безпека на робочому м≥сц≥ (—татт€ 19)

10. «ахист д≥тей ≥ п≥дл≥тк≥в (—татт≥ 20-23)

11. ѕристар≥л≥ особи (—татт≥ 24-25)

12. Ќепрацездатн≥ особи (—татт€ 26)

13. ≤мплементац≥€ ’арт≥њ (—татт≥ 27-30)

ћатер≥али до модульного контролю знань студент≥в.

«м≥стовний модуль 1

 

ѕитанн€, що винос€тьс€ на модульний контроль

1. «ах≥дноЇвропейськ≥ теор≥њ правового регулюванн€ трудових в≥дносин.

2. —тановленн€ законодавства щодо регулюванн€ трудових в≥дносин у крањнах «ах≥дноњ ™вропи. —тановленн€ законодавства з охорони прац≥.

3. «аконодавство ™— з соц≥ального страхуванн€.

4. “рудове законодавство ™— €к джерело ™вропейських стандарт≥в.

5. ѕон€тт€ предмета Ђ“рудове правої та особливост≥ метод≥в правового регулюванн€ в крањнах «ах≥дноњ ™вропи.

6. ћ≥жнародна орган≥зац≥€ прац≥ та њњ роль щодо ун≥версальност≥ трудового законодавства в р≥зних крањнах св≥ту.

7. ѕервинн≥ джерела трудового права ™—.

8. ¬торинн≥ джерела трудового права ™—.

9. ƒжерела прецедентного права ™—.

10. ќсобливост≥ правов≥дносин, €к≥ регулюютьс€ трудовим правом ™—.

11. ѕравов≥ п≥дстави процесу гармон≥зац≥њ трудового ≥ соц≥ального права ™—.

12.  ласиф≥кац≥€ трудових прав прац≥вник≥в за законодавством ™—.

13. «абезпеченн€ гендерноњ р≥вност≥ права на працю.

14. —творенн€ робочих м≥сць та п≥дприЇмництво.

15. —при€нн€ моб≥льност≥ прац≥вник≥в на ринку прац≥.

16. –озвиток та навчанн€ прац≥вник≥в.

17. «б≥льшенн€ пропозиц≥й на ринку прац≥ та заохоченн€ до трудовоњ активност≥ ос≥б похилого в≥ку.

18. ѕол≥тика р≥вних можливостей дл€ чолов≥к≥в та ж≥нок.

19. –озвиток ф≥нансових форм заохоченн€ у сфер≥ працевлаштуванн€.

20. ќбмеженн€ т≥ньового середовища працевлаштуванн€. ѕон€тт€ Ђчлен с≥м'њ прац≥вника - м≥грантаї у прав≥ ™—.

21. ѕрава та гарант≥њ прац≥вник≥в-м≥грант≥в.

22. ѕраво на перењзд та на проживанн€.

23. ”згодженн€ систем соц≥ального забезпеченн€.

24. ќбмеженн€ прав прац≥вник≥в-м≥грант≥в в прав≥ ™—.

25. ѕринцип в≥льного пересуванн€ ос≥б (не громад€н крањн-член≥в) у межах зони свободи, безпеки та справедливост≥ ™вропейського —оюзу.

26. ѕон€тт€ трудового договору у ™вропейському —оюз≥.

27. ѕор€док найму на роботу.

28. “рудовий розпор€док ≥ дисципл≥на прац≥.

29. ѕравове регулюванн€ зароб≥тноњ плати.

30. –обочий час.

31. ѕравове регулюванн€ часу в≥дпочинку.

32. ѕор€док наданн€ в≥дпусток.

33. ƒекретна в≥дпустка.

34. «аборона дискрим≥нац≥њ на робот≥ та при прийн€тт≥ на роботу.

35. ќплата прац≥.

 

—ѕ»—ќ  –≈ ќћ≈Ќƒќ¬јЌќѓ Ћ≤“≈–ј“”–»

Ѕазова

1. Ѕарський ¬.–. ћ≥грац≥йне право ™—. Ќавч. ѕос≥бник. Ц , 2004. Ц 128 с.

2. ƒиректива —овета 2001/23/≈— от 12 марта 2001 г. о сближении законодательства государств-членов относительно защиты прав работников в случа€х передачи предпри€тий, бизнеса или части предпри€ти€ или бизнеса. - http://www.trudsud.ru/ru/docs/legislation/A5/

3. ’арт≥€ ™вропейського союзу http://ru.wikisource.org/wiki/Charter_of_Fundamental_Rights_of_the_European_Union

4. Ѕ≥ла книга про пол≥тику адаптац≥њ в≥тчизн€ного законодавства в галуз≥ норм ≥ стандарт≥в до Ївропейських вимог./ державний ком≥тет ”крањни з питань техн≥чного регулюванн€ та споживчоњ пол≥тики. Ц  ., 2006.

5. Ѕ≥рг≥тта ћелин, ’анс ћет.ѕравова система ™вропейського —оюзу Ц роль та значенн€ охорони прац≥. Ц  ., 2006.

6. Ѕорута ». “рудовое право ™—. Ќавч. ѕособие. Ц  ., 2004.

7. Ѕронштейн ј. –еформуванн€ трудового законодавства у крањнах-кандидатах на вступ до ™—: дос€гненн€ та виклики / ћ≥жнародне Ѕюро ѕрац≥. Ц ∆енева, 2003.

8. ¬веденн€ в право ™вропейського —оюзу: Ќавчальний пос≥бник / «а ред.  ашкина —.ё. - ћ.: »зд-во ≈ —ћќ, 2006 р.

9. √аазька програма - http://soderkoping.org.ua/page8010.html

10. √лосар≥й терм≥н≥вм ™—. Ц  ., 2005.

11. ƒогов≥р про заснуванн€ ™вропейського —п≥втовариства / / 3. 4. ƒиректива ™вропейського ѕарламенту та –ади 2004/38/≈— в≥д 29.04.2004 р. Ђѕро право громад€н —оюзу та член≥в њх с≥мей на в≥льне проживанн€ ≥ виб≥р м≥сц€ проживанн€ на територ≥њ держав-член≥вї;

12. ƒогов≥р про функц≥онуванн€ ™— // ѕраво ™вропейського —оюзу: п≥дручник / за ред. ¬.≤. ћуравйова. Ц  .: ёр≥нком ≤нтер, 2011

13. ƒоговор о создании ≈вропейского Ёкономического —ообщества // —б. междунар. правовых док., регулирующих вопр. миграции / ћеждународ. орг. по миграции. Ч ћ., 1994.

14. ≈нтин Ћ.ћ. »нституционна€ структура и механизм прин€ти€ решений в ™вропейском —оюзе. Ц  ., 2004.

15. ™вропейське трудове право:де€к≥ питанн€ недискрим≥нац≥њ / «а заг. ред. —в≥тлани ѕриходько/ћ≥жнародне бюро ѕрац≥. Ц  ., 2005.

16. »ванов —. ј. —равнительное трудовое право. Ч ћ., 1987.

17.  равачук ≤.¬., ѕарапан ћ.Ѕ. √армон≥зац≥€ нац≥ональних правових систем систем з правом ™—. Ц  ., 2004.

18. ќснови права ™вропейського —оюзу: Ќавчальний пос≥бник / «а ред.  ашкина —.ё. - ћ.: Ѕ≥л≥ јльви, 1997.

19. ѕол≥тика ™вропейськоњ ≥нтеграц≥њ / ѕ≥д ред. ¬.√.¬оронковоњ. Ц  ., 2007.

20. ѕраво ™вропейського —оюзу: п≥дручник / за ред. ¬.≤. ћуравйова. Ц  .: ёр≥нком ≤нтер, 2011. Ц 704 с.

21. ѕраво ™вропейського —оюзу: ƒокументи ≥ коментар≥ / «а ред.  ашкина —.ё. - ћ.: “≈––ј, 1999 р.

22. –аб≥нович ѕ. ™вропейськ≥ стандарти прав людини: онтолог≥чн≥, гносеолог≥чн≥ та праксеолог≥чн≥ аспекти (у св≥тл≥ р≥шень ™вропейського суду по правам людини). √армон≥зац≥€ законодавства ”крањни з правом ™вропейського —оюзу. Ц Ћ., 2003.

23. –егламент (™≈—) є 1612/68 в≥д 15 жовтн€ 1968 про в≥льне пересуванн€ прац≥вник≥в у межах —п≥втовариства - http://www.trudsud.ru/ru/docs/publications/

24. –егламент  омиссии 1251/70/≈≈— от 29.06.1970 г. Ђќ праве работников оставатьс€ на территории государства-члена после прекращени€ трудовой де€тельности в данном государстве- http://eulaw.edu.ru/documents/legislation/svob_peredv/svoboda_pered3.htm

25. –егламент  ом≥с≥њ 1251/70/≈≈— в≥д 29.06.1970 р. Ђѕро право прац≥вник≥в залишатис€ на територ≥њ держави-члена п≥сл€ припиненн€ трудовоњ д≥€льност≥ в дан≥й держав≥ї / / ѕраво ™вропейського —оюзу: ƒокументи ≥ коментар≥ / «а ред.  ашкина —.ё. - ћ.: “≈––ј, 1999 р.

26. –егламент –ади 1612/68/≈≈— в≥д 15.10.1968 р. Ђѕро свободу пересуванн€ прац≥вник≥в у громад≥ї / / ѕраво ™вропейського —оюзу: ƒокументи ≥ коментар≥ / «а ред.  ашкина —.ё. - ћ.: “≈––ј, 1999 р.

27. —ловник Цдов≥дник ™вропейського —оюзу /за ред. ё.ћарченко. Ц  ., 2001.

28. —лужити ™вроп≥. ѕопул€рно про установи ™вропейського —оюзу. ѕер. з англ. Ц  ., 2004.

29. “ачинська …., ≤льченко ќ. ѕраво внутр≥шнього ринку ™—. Ќавч. ѕос≥бник. Ц , 2005. Ц 137 с.

ƒопом≥жна

1. јбрамова ќ. ¬.,  оршунова “. ё. ѕравовые проблемы организации надзора и контрол€ за соблюдением законодательства о труде // ѕравовое регулирование труда в услови€х перехода к рыночной экономике. Ч ћ., 1995.

2. Ѕалашев ќ. . ƒе€тельность менеджеров в кадровой политике корпораций //“руд за рубежом. 2001. є 3.

3. Ѕиблиотека управл€ющего персоналом: мировой опыт. ”правление зан€тостью и организаци€ трудоустройства: ќбзорна€ информаци€ / —ост. ¬. ». яровой; под ред. √. ¬. ўЄкина. Ч  .: ћј”ѕ, 1995.

4. Ѕогатыренко «.—. и др. “рудовые отношени€ в услови€х рыночной экномики.//“руд за рубежом. 2000. є 2.

5. Ѕорхардт  . ƒ. јзбука права —овременного —ообщества. Ч ћ., 1994.

6. Ѕочарникова ћ. ј. –азвитие законодательства о труде государств Ч участников —Ќ√ // ѕравовое регулирование труда в услови€х перехода к рыночной экономике. Ч ћ., 1995.

7. ¬ишневска€ Ќ.“. –егулирование рабочего времени как средства см€гчени€ проблемы безработицы//“руд за рубежом. 2000. є 1.

8. »ванов —. ј.  онтроль за применением международных норм о труде и его проблемы // √осударство и право. Ч 1997.

9. »ванов —. ј. ѕроблемы международного регулировани€ труда. Ч ћ., 1964.

8. »ванов —. ј. “рудовое право переходного периода: проблемы использовани€ зарубежного опыта // √осударство и право. Ч 1995. Ч є 3.

9. »саченко “.ћ. ‘акты формировани€ стратегии управлени€ трудовыми ресурсами в странах ≈вропейского союза. //“руд за рубежом. 2001. є 2.

10.  иселев ». я. ќрганизаци€ и де€тельность трудовых судов: зарубежный опыт. Ч ћ., 1996.

11.  иселев ». я. “рудовой договор: вопросы найма и увольнений (обзор зарубежного опыта). Ч ћ., 1997.  иселев ».я. “рудовые конфликты в капиталистическом обществе (соцыальные аспекты). ћ., 1978.

12.  иселев ».я. ѕравовое регулирование труда в государствах ÷ентральной и ¬осточной ≈вропы (опыт ¬енгрии и ѕольши)//“руд за рубежом. 1999. є 3.

13.  иселев ».я. “рудовые стандарты —овета ≈вропы //“руд за рубежом. 1999. є 4.

14.  ривой ¬. ». ѕроект “рудового кодекса –еспублики Ѕеларусь // √осударство и право. Ч 1996. Ч є 6.

15.  ривой ¬.».  одификаци€ законодательства о труде Ѕеларуси. Ц ћинск, 1997.

16. Ћютов Ќ.Ћ. ѕринцип добросовестности при ведении коллективных переговоров и разрешении коллективных трудовых споров (опыт экономически развитых стран)//“руд за рубежом. 2001. є 2.

17. ћалютина Ќ.Ќ. ћинимальна€ заработна€ плата в странах ÷ентральной и ¬осточной ≈вропы//“руд за рубежом. 2000. є 1.

18. ћилютина Ќ.Ќ. ќхрана материнства на производстве. //“руд за рубежом. 1999. є 3.

19. ћуравьева ј.ј. »нформационные технологии и рынок труда //“руд за рубежом. 2001. є 3.

20. ћуравьева ј.ј. ќбучение безработных в странах «ападной ≈вропы: некоторые аспекты организации и финансировани€.//“руд за рубежом. 2001. є 1.

21. ћуравьева ј.ј. ѕрофессиональна€ образование и обучение в странах «ападной ≈вропы: сфера де€тельности социальных партнеров.//“руд за рубежом. 2000. є 4.

22. ћуравьева Ќ.¬. Ќеформальна€ зан€тость в странах ÷ентральной и ¬осточной ≈вропы//“руд за рубежом. 2000. є 1.

23. Ќекипелов ƒ. —. ѕроизводственные советы в странах «ападной ≈вропы // “руд за рубежом. Ч 1995. Ч є 3.

24. Ќекипелов ƒ.—. ƒетский труд: ратификаци€  онвенции ћќ“ о запрещении и искоренении наихудших форм детского труда. //“руд за рубежом. 2001. є 2.

25. Ќикифорова ј.ј. Ќестандартные формы зан€тости и режимы рабочего времени (опыт стран с рыночной экономикой) //“руд за рубежом, 1999. є 1.

26. ќлейникова ќ.Ќ. ѕрофессиональное обучение и подготовка кадров в странах «ападной ≈вропы. //“руд за рубежом. 2001. є 2.

27. ќпришко ¬. ‘. “еоретичн≥ та практичн≥ аспекти механ≥зму гармон≥зац≥њ законодавства ”крањни з м≥жнародним правом: ћатер≥али наук.-практ. конф. ∆овтень, 1998. Ч  ., 1998.

28. ѕраво ≈вропейского —оюза: правовое регулирование торгового оборота: ”чеб. пособие / ѕод ред. ¬. ¬. Ѕезбаха, ј. я.  апустина, ¬.  . ѕучинского. Ч ћ.: «ерцало, 1999.

29. —оболевска€ ј.ј. ѕроблемы мотивации труда в международном менеджменте..//“руд за рубежом. 2001. є 3.

30. —оболевска€ ј.ј. ‘ункции и параметры заработной платы в рыночной экономике//“руд за рубежом. 2001. є 3.

31. —околова “.¬. —оциально-трудовые проблемы зан€тости населени€ при переходе к рынку.//“руд за рубежом. 2001. є 3.

32. „убарова “.¬., »саченко “.Ќ. ≈вропейский —оюз и проблемы социальной защиты населени€ стран-участниц.//“руд за рубежом. 2000. є 3.

33. Ўерегов —.ј. ѕроизводственна€ дисциплина и трудовой распор€док в странах с развитой рыночной экономикой. //“руд за рубежом. 2001. є 2.

34. Ўестакова ≈.≈., —околова “.¬. —крыта€ заработна€ плата. ѕроблемы и решени€ в государствах с рыночной и переходной экономикой//“руд за рубежом. 2000. є 3.

≤нтернет - ресурси:

1. www.europa.eu

2. http://themecraft.net/www/pitt.edu

3. http://www.acs-ami.com/en/travel-articles/schengen-agreement.html

1. http://eu.prostir.ua/www. trudsud.ru

2. http://lenta.ru/

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 278 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—ложнее всего начать действовать, все остальное зависит только от упорства. © јмели€ Ёрхарт
==> читать все изречени€...

543 - | 463 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.027 с.