Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


¬и€вленн€ та оц≥нка пожежа вибухонебезпечноњ обстановки на обТЇкт≥ господарюванн€. 8 страница
“од≥ поглинена доза опром≥ненн€, €ку отримаЇ рецептор (обТЇкт опром≥ненн€) до повного розпаду рад≥оактивних речовин, буде:

D¥ ≈ 5Ј71,5 = 357,5 рад.

¬исновок: поглинена доза опром≥ненн€, €ку отримаЇ рецептор (обТЇкт опром≥ненн€) до повного розпаду рад≥оактивних речовин Ц 357,5 рад.

2. ¬изначити, €ку дозу опром≥нюванн€, а в≥дпов≥дно й ступ≥нь ураженн€, отримають прац≥вники, що д≥ють за певних умов захищеност≥ на заражен≥й рад≥оактивними речовинами м≥сцевост≥.

ѕриклад постановки завданн€. «а умовами завданн€ 1 визначити поглинену дозу опром≥нюванн€, €ку можуть отримати прац≥вники обТЇкту за перш≥ 8 годин, €кщо з початку зараженн€ вони прот€гом 6 годин знаходилис€ у протирад≥ац≥йному укритт≥, а пот≥м 2 години працювали на в≥дкрит≥й м≥сцевост≥.  оеф≥ц≥Їнт ослабленн€ протирад≥ац≥йного укритт€ обумовлюЇтьс€ конструкц≥Їю його перекритт€. ¬оно виконано з трьох шар≥в: шар бетону Ц 11,4 см; шар цегли Ц 8,1 см ≥ шар ірунту Ц 8,1 см.

ѕор€док проведенн€ розрахунк≥в.

ѕоглинена доза опром≥нюванн€ €ку можуть отримати роб≥тники обТЇкту розраховуЇтьс€ за формулою:

D = Dѕ–” + D¬ћ ,

де Dѕ–”, D¬ћ Ц дози, €к≥ отримують люди у протирад≥ац≥йному укритт≥ та на в≥дкрит≥й м≥сцевост≥ в≥дпов≥дно.

ѕриймають: ѕ–”ср, –¬ћср Ц середн≥й р≥вень рад≥ац≥њ за час перебуванн€ людей в протирад≥ац≥йному укритт≥ Ц tѕ–” ≥ на в≥дкрит≥й м≥сцевост≥ Ц t¬ћ;  ќ—Ћ Ц коеф≥ц≥Їнт ослабленн€ ≥он≥зуючого випром≥нюванн€ протирад≥ац≥йним укритт€м.

–≥вень рад≥ац≥њ на в≥дкрит≥й м≥сцевост≥ через годину п≥сл€ авар≥њ на ј≈— становив: 1 = 1,43Ј50 = 71,5 рад/год.

¬изначають р≥вн≥ рад≥ац≥њ на в≥дкрит≥й м≥сцевост≥ 4 через 4, 10 через 10 та 12 через 12 годин п≥сл€ авар≥њ на ј≈—:

4 = 50 рад/год Ц див. завданн€ 1.

10 = –1Ј t10 = 71,5Ј0,52= 37,18 рад/год.

12 = –1Ј t12 = 71,5Ј0,48= 34,32 рад/год.

–озраховують ѕ–”ср та ¬ћср:

ѕ–”ср = = (50+37,18)Ј0,5 = 43,59 рад/год.;

¬ћср = = (37,18+34,32)Ј0,5 = 35,75 рад/год.

¬изначають коеф≥ц≥Їнти ослабленн€ ≥он≥зуючого випром≥нюванн€ перекритт€м протирад≥ац≥йного укритт€  ќ—Ћпру ,€к найтоншого шару матер≥алу, що перешкоджаЇ поширенню гамма-квант≥в у б≥к людей:

 ќ—Ћ пру =  ќ—Ћ бетону Ј  ќ—Ћ цегли Ј  ќ—Ћ ірунту .

 ќ—Ћ = 2/h0,5, тут Ц товщина шару захисного матер≥алу; h0,5 Ц товщина шару половинного ослабленн€ даним матер≥алом гамма-випром≥нюванн€. “од≥, використовуючи дан≥ табл. 14 (додаток 2.3.4), отримуЇмо:

 ќ—Ћ бетону = 4;  ќ—Ћ цегли = 2;  ќ—Ћ ірунту = 2;  ќ—Ћ пру = 16;  ќ—Ћ вм = 1.

ќтримав необх≥дн≥ дан≥, визначають поглинену дозу опром≥нюванн€ прац≥вник≥в обТЇкту:

D = Dѕ–” + D¬ћ = (ѕ–”ср Ј6)/16 + (–¬ћср Ј2)/1 = 43,59Ј6/16 + 35,75Ј2/1 = 16,3 + 71,5 = 87,8 рад.

¬исновок: поглинена доза опром≥ненн€, €ку можуть отримати прац≥вники обТЇкту становить 87,8 рада. ¬трати людей не оч≥куЇтьс€. ћожлив≥ одиничн≥ випадки про€ви симптом≥в первинноњ реакц≥њ орган≥зму на опром≥нюванн€ у легк≥й форм≥.

3. ¬изначити тривал≥сть роб≥т за певних умов захищеност≥, €кщо в≥домий р≥вень рад≥ац≥њ в район≥ обТЇкту та максимальна доза, €ку прац≥вники можуть отримати за час роботи.

ѕриклад постановки завданн€. якоњ тривалост≥ повинен бути робочий день у прац≥вник≥в, що виконують обовТ€зки за призначенн€м в оф≥с≥ п≥дприЇмства ( осл = 7) ≥ на в≥дкрит≥й м≥сцевост≥, €кщо роботи почнутьс€ через 4 години п≥сл€ зруйнуванн€ €дерного реактору, а середн≥й р≥вень рад≥ац≥њ на цей час становитиме P = 20 рад/год. ћаксимальна доза, €ку прац≥вники можуть отримати за час роботи у добу Dекв = 7 бер.

ѕор€док проведенн€ розрахунк≥в.

¬ звТ€зку з тим, що опром≥нюванн€ прац≥вник≥в класиф≥куЇтьс€ €к зовн≥шнЇ ≥ зд≥йснюЇтьс€ в≥д джерел, €к≥ викинут≥ ≥з зруйнованого €дерного реактору, тобто бета-частинками та гамма-квантами, то можна вважати, що одиниц≥ вим≥ру максимальноњ дози опром≥нюванн€ та дози, €ка визначаЇтьс€ розрахунками, екв≥валентн≥ за ном≥налами (коеф≥ц≥Їнт €кост≥ випром≥нюванн€ дл€ бета-частинок та гамма-квант≥в дор≥внюЇ одиниц≥).

“од≥, визначають допустиму тривал≥сть роб≥т на п≥дприЇмств≥ − пр, за допомогою формули:

пр = = = 2,45 год.

ƒл€ визначенн€ допустимоњ тривалост≥ роб≥т на в≥дкрит≥й м≥сцевост≥ виконують так≥ розрахунки:

вм = = = 0,35 год.

¬исновок: допустима тривал≥сть роб≥т в оф≥с≥ п≥дприЇмства Ц 2,45 год.,

на в≥дкрит≥й м≥сцевост≥ Ц 0,35 год.

4. ¬изначити, €ку дозу опром≥нюванн€, а в≥дпов≥дно й ступ≥нь ураженн€, отримають прац≥вники, що д≥ють за певним режимом захищеност≥ на заражен≥й рад≥оактивними речовинами м≥сцевост≥.

ѕриклад постановки завданн€. ¬изначити, €ку дозу, а в≥дпов≥дно й ступ≥нь ураженн€, може отримати людина за добу, у р≥к, €кщо потужн≥сть експозиц≥йноњ дози становить 0,011 м–/год., а режим д≥€льност≥ на прот€з≥ доби такий: в≥дпочинок в домашн≥х умовах − 9 год., робота в прим≥щенн≥ адм≥н≥стративних будинк≥в− 8 год., користуванн€ транспортними засобами: автотранспортом Ц 2 год., електропот€гом Ц 1 год., прогул€нка на в≥дкрит≥й м≥сцевост≥ Ц 4 год.

ѕрим≥тка: житлов≥ будинки Ц цегл€н≥ пТ€типоверхов≥, а потужн≥сть експозиц≥йноњ дози − const.

–озвТ€занн€ завданн€.

ƒоза, €ку отримуЇ людина у добу визначаЇтьс€ за допомогою формули: .

якщо припустити, що потужн≥сть дози () на прот€з≥ доби залишаЇтьс€ пост≥йною, а людина перебуваЇ у цей час на в≥дкрит≥й м≥сцевост≥, в будинках, на транспорт≥ ≥ в ≥нших умовах, то ступ≥нь њњ захищеност≥ можна оц≥нити середньодобовим коеф≥ц≥Їнтом захищеност≥  з, €кий розраховуЇтьс€ за формулою:

 3 =24/ (t + t1 /  1 + t22 +... + tn /  n),

де t − час перебуванн€ людини на в≥дкрит≥й м≥сцевост≥, год;

t1, t2, t3,... tn Ц час доби, прот€гом €кого людина опром≥нюЇтьс€ в умовах в≥дм≥нних в≥д в≥дкритоњ м≥сцевост≥, год.;

 1,  2, K3,...  n − коеф≥ц≥Їнти ослабленн€ ≥он≥зуючого випром≥нюванн€ обТЇкт≥в, в €ких перебуватиме людина на прот€з≥ доби (табл. 15 додаток 2.3.4).

“од≥, за умов завданн€ середньодобовий коеф≥ц≥Їнт захищеност≥ буде:

 3 = 24 (2+8 / 6 + 11 / 27 + 2 / 2+ 1 /3) ≈ 4,73;

а отримана людиною за добу доза становитиме:

= м–.

Ќескладно визначити ≥ р≥чну дозу опром≥нюванн€, дл€ чого добову дозу треба помножити на число д≥б у року:

Dр≥чна=Dдоба Ј365=0,056Ј365 = 20,44 м–.

¬исновок: отримана людиною за добу доза становитиме 0,056 м–;

р≥чна доза складе 22,44 м–.


ƒ≈–∆ј¬Ќ»… ¬»ў»… Ќј¬„јЋ№Ќ»… «ј Ћјƒ

 »ѓ¬—№ »… Ќј÷≤ќЌјЋ№Ќ»… ≈ ќЌќћ≤„Ќ»… ”Ќ≤¬≈–—»“≈“

≥мен≥ ¬јƒ»ћј √≈“№ћјЌј

 афедра рег≥ональноњ економ≥ки та туризму

 

« ¬ ≤ “

про виконанн€ завданн€ на практичному зан€тт≥

з навчальноњ дисципл≥ни: ДЅезпека життЇд≥€льност≥Ф.

 

“ема: ќсередки ураженн€ ≥ зони зараженн€, що виникають у надзвичайних ситуац≥€х природного та техногенного характеру.

 

«ан€тт€: ¬и€вленн€ шл€хом прогнозу та оц≥нка обстановки в осередку ураженн€, що виникаЇ при зруйнуванн≥ обТЇкту, небезпечного в рад≥оактивному в≥дношенн≥.

¬иконав: студент факультету ____________________________

______________________________________________________

_______курсу____________________________форми навчанн€

______________________________________________________

(ѕр≥звище та ≥н≥ц≥али)

 

ѕерев≥рив:_________________кафедри рег≥ональноњ економ≥ки

______________________________________________________

(ѕр≥звище та ≥н≥ц≥али)

 

 Ќ≈” Ц 201__


Ќавчальна та виховна мета:

1. ќзнайомити студент≥в з основами методики ви€вленн€ та оц≥нки обстановки на обТЇкт≥ господарюванн€ при загроз≥ виникненн€ (виникненн≥) надзвичайноњ ситуац≥њ, джерелом €коњ Ї обТЇкт, небезпечний в рад≥оактивному в≥дношенн≥.

2. ѕробудити у студент≥в, €к у майбутн≥х кер≥вник≥в колектив≥в прац≥вник≥в, почутт€ в≥дпов≥дальност≥ за забезпеченн€ безпеки житт€ та д≥€льност≥ людей в умовах надзвичайноњ ситуац≥њ.

Ќавчально-матер≥альне забезпеченн€:

Ћ≥тература:

1. ћетодичн≥ вказ≥вки з курсу Д÷ив≥льноњ оборониФ. Ц .:  Ќ≈”, 1997. Ц135 с.

2. Ўоботов ¬.ћ. ÷ив≥льна оборона: Ќавчальний пос≥бник. Ц  ињв: Ф÷ентр навчальноњ л≥тературиФ, 2004. Ц 439 с.

3. ѕанкратов ќ.ћ., ќльшанська ќ.¬. Ѕезпека життЇд≥€льност≥ людини у надзвичайних ситуац≥€х. ѕрактикум. Ц  .:  Ќ≈”, 2010. Ц 179 с.

Ќаочн≥ матер≥али та техн≥чн≥ засоби:

Ј схема м≥сцевост≥ (за вказ≥вками викладача);

Ј кресл€рсько-граф≥чн≥ ≥нструменти (кольоров≥ ол≥вц≥, л≥н≥йка, циркуль, тощо);

Ј калькул€тор.

¬ар≥ант є _______

1. ¬их≥дн≥ дан≥:

 

—убТЇкт небезпеки ѕ≥дрозд≥ли обТЇкту небезпеки ’арактеристика обТЇкту небезпеки «наченн€ параметру фактору ураженн€ ’арактер д≥€льност≥ персоналу «ахищен≥сть персоналу в≥д фактору ураженн€ ћетеоумови
ѕора року “емпература пов≥тр€ / грунту, 0 Ўвидк≥сть в≥тру ’марн≥сть, бали, на€вн≥сть опад≥в
  с                  
                 
                 

 

2. –езультати виконанн€ прогнозуванн€.

_______________ в≥дбулас€ авар≥€ на ____________________________.

(ƒата час) (Ќайменуванн€ об'Їкту)

ќ ____________________________________________________ п≥ддавс€

(„ас, дата, найменуванн€ об'Їкту, району)

рад≥оактивному зараженню ≥з загальною к≥льк≥стю населенн€ та персоналу __________________________________________ людей (або окремо за категор≥€ми).

«а даними ви€вленоњ обстановки _________________________________

(—ховища, споруди, буд≥вл≥)

опинилис€ в зон≥, де р≥вн≥ рад≥ац≥њ дос€гають ________ рад/год.; захисн≥ споруди ≥ пункти управл≥нн€ (об'Їкти в район≥) Ц в зон≥ ______, де р≥вн≥ рад≥ац≥њ _________ рад/ год.

ќр≥Їнтовн≥ втрати в≥д рад≥оактивного зараженн€ можуть становити: роб≥тник≥в ____________ людей;

особового складу формувань ÷« обТЇкту _______ людей;

населенн€ ________ людей.

ћаршрути висуванн€ сил ≥ засоб≥в дл€ л≥кв≥дац≥њ надзвичайноњ ситуац≥њ __________________________________________________________________

(¬казати €к≥ маршрути)

до осередк≥в ураженн€ можна використовувати: є______ негайно є.____________ через ____________ годин п≥сл€ авар≥њ ≥ т.д.

 

¬исновки ≥ пропозиц≥њ:

1. Ќа територ≥њ ___________________________найскладн≥ша рад≥ац≥йна

(Ќайменуванн€ об'Їкту, району)

обстановка склалас€ ________________________________________________,

(¬казуютьс€ д≥л€нки м≥сцевост≥, пункти ≥ т.д.)

де р≥вн≥ рад≥ац≥њ на __________________ коливаютьс€ в≥д ___________ до ___

(„ас, дата)

_______________ рад/ год.

÷€ обстановка вимагаЇ проведенн€ негайно наступних заход≥в:

__________________________________________________________________

(¬изначити заходи ≥ час њх проведенн€)

__________________________________________________________________

2. –€тувальн≥ роботи

__________________________________________________________________ (Ќазвати об'Їкти в район≥)

почати через ________ годин в ________ зм≥ни ≥ зак≥нчити њх до ________годин ____

ƒл€ проведенн€ роб≥т залучити наступн≥ формуванн€: ________

3. ƒозу опром≥нюванн€ дл€ особового складу авар≥йно-р€тувальних формувань при виконанн≥ роб≥т встановити на першу добу ______________ рад.

4. ƒл€ введенн€ сил ≥ засоб≥в авар≥йно-р€тувальних формувань в осередок ураженн€ використовувати маршрути: _______________________, швидк≥сть руху формувань ____________км/ год.

5. –ежим захисту встановити: дл€ роб≥тник≥в ______, населенн€ __________________________________________________________________.

6. “ривал≥сть робочоњ зм≥ни в установах _______________годин.

7.  онтроль опром≥нюванн€ роб≥тник≥в, а також особового складу авар≥йно-р€тувальних формувань зд≥йснювати за допомогою дозиметр≥в, населенн€ Ц розрахунковим способом.

–езультати опром≥нюванн€ людей за категор≥€ми допов≥дати до ______ годин по стану на _____ годину. ѕост дозиметричного контролю розташувати ______________________________________________________.

(ћ≥сце розташуванн€ поста дозконтролю)

8. —ан≥тарну обробку людей проводити: часткову Ц поблизу робочих м≥сць з пер≥одичн≥стю ____ годин з моменту зараженн€, повну Ц на пунктах спец≥альноњ обробки, €к≥ розгорнути в _________________________________.

(ћ≥сце, час)

за адресою: _______________________________________________________.

9. –об≥тник≥в ≥ населенн€, що потрапили в зони небезпечного ≥ надзвичайно небезпечного зараженн€ через _____________________________

(√одини, д≥б)

евакуювати в незаражен≥ райони ______________________________________ __________________________________________________________________

(«а €кими маршрутами, вказати спос≥б евакуац≥њ)

або в захисн≥ споруди _______________________________________________

(ћ≥сце знаходженн€ захисних споруд)

10. ѕершу допомогу ураженим проводити на прот€з≥ усього пер≥оду л≥кв≥дац≥њ надзвичайноњ ситуац≥њ у вигл€д≥ само та взаЇмо допомоги ≥з застосуванн€м ______________________________________________ засоб≥в.

(¬казати €ких засоб≥в)

11. __________________________________________________________

(ѕропозиц≥њ на власний розсуд)

____________

____________

 

—тудент __________курсу, ___________ навчальноњ групи

__________________________________________________

(ѕ≥дпис, пр≥звище та ≥н≥ц≥али)

ƒодаток 2.3.1

 

 

ƒодаток 2.3.2

 

ƒодаток 2.3.3

”в≥дна

про виникненн€ (можлив≥сть виникненн€) рад≥оактивного зараженн€ у рег≥он≥, частина €кого в≥дображена на схем≥ (додаток 3.3.1)

 

¬ результат≥ землетрусу зруйновано €дерний реактор ј≈—, що розташована поблизу населеного пункту ј“ќћ√–јƒ.

« реактору викинуто у довк≥лл€ 30% напрацьованих рад≥оактивних матер≥ал≥в.

ћетеоролог≥чн≥ умови реальн≥ у день ≥ часи зан€тт€.

¬и€вити та оц≥нити рад≥ац≥йну обстановку у п≥дрозд≥лах п≥дприЇмства Д упонФ, що розташован≥ в населених пунктах Ѕ≈Ћ№÷», ƒј„≤ ≥ —јƒ» (див. схему додаток 2).

«апропонувати режими життЇд≥€льност≥ населенн€ та персоналу визначених обТЇкт≥в.

 

 

ƒодаток 2.3.4

“аблиц€ 1.

’арактеристика зон рад≥оактивного зараженн€

м≥сцевост≥ при авар≥€х на ј≈—

 

Ќайменуванн€ зони ≤ндекс зони ƒоза опром≥нюванн€ за 1-й р≥к п≥сл€ формуванн€ зони, рад ѕотужн≥сть дози випром≥ненн€ через 1 год. п≥сл€ авар≥њ, рад/год
на зовн≥шн≥й меж≥ на внутр≥шн≥й меж≥ в середин≥ зони на зовн≥шн≥й меж≥ на внутр≥шн≥й меж≥
–ад≥ац≥йноњ небезпеки ћ       0,014 0,140
ѕом≥рного забрудненн€ ј       0,140 1,4
—ильного забрудненн€ Ѕ       1,4 4,2
Ќебезпечного забрудненн€ ¬       4,2  
Ќадзвичайно небезпечного забрудненн€   -     -

 

“аблиц€ 2.

 атегор≥њ ст≥йкост≥ атмосфери

 

Ўвидк≥сть в≥тру на висот≥ 10м, м/с „ас доби
день Ќ≥ч
Ќа€вн≥сть хмарност≥
¬≥дсутн€ —ередн€ —уц≥льна ¬≥дсутн€ —уц≥льна
V10<2 ј ј ј ј ј
2<V10<3 ј ј D F F
3<V10<5 D D D D F
5<V10<6 D D D D D
V10>6 D D D D D

 

ј Чсильно нест≥йка (конвекц≥€)

D Ц- нейтральна (≥зотерм≥€)

F Ч дуже ст≥йка (≥нверс≥€)

 

 

“аблиц€ 3.

—ередн€ швидк≥сть в≥тру (Vср) у шар≥ в≥д поверхн≥

земл≥ до висоти перем≥щенн€ центру рад≥оактивноњ хмари, м/с

 

 атегор≥€ ст≥йкост≥ атмосфери Ўвидк≥сть в≥тру на висот≥ 10м (V10), м/с
менше 2         б≥льше 6
ј     -- -- -- --
D -- --        
F --       -- --

 

“аблиц€ 4.

–озм≥ри зон рад≥оактивного зараженн€ м≥сцевост≥

на сл≥д≥ хмари при авар≥€х ј≈—

¬их≥д активност≥ % ≤ндекс зони “ип реактора
–Ѕћ  Ц1000 ¬¬≈–Ч1000
ƒовжина км Ўирина км ѕлоща км ƒовжина  м Ўирина км ѕлоща  м
 атегор≥њ ст≥йкост≥ ј, швидкост≥ в≥тру 2 м/с
  ћ 62,6 12,6   82,8 16,2  
  ј 14,1 2,75 30,4 13,0 2,22 22,7
  Ѕ -- -- -- -- -- --
  ¬ -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- --
               
  ћ   29,9     40,2  
  ј 28,0 5,97   39,4 6,81  
  Ѕ 6,88 0,85 4,62 -- -- --
  ¬ -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- --
               
  ћ   61,8     82,9  
  ј 62,6 12,1   82,8 15,4  
  Ѕ 13,9 2,71 29,6 17,1 2,53 34,0
  ¬ 6,96 0,87 4,48 -- -- --
  -- -- -- -- -- --
  ћ   81,8        
  ј 88,3 18,1     24,6  
  Ѕ 18,3 3,64 52,3 20,4 3,73 59,8
  ¬ 9,21 1,57 11,4 8,87 1,07 7,45
  -- -- -- -- -- --
 атегор≥њ ст≥йкост≥ D, швидкост≥ в≥тру 5 м/с
  ћ   5,99     1,87  
  ј   1,04   5,22 0,07 0,31
  Ѕ -- -- -- -- -- --
  ¬ -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- --
  ћ         5,33  
  ј   2,45     0,58 8,75
  Ѕ   0,32 3,02 -- -- --
  ¬ -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- --
  ћ            
  ј   5,99     1,87  
  Ѕ   1,02   5,05 0,07 0,29
  ¬   0,33 3,14 -- -- --
  -- -- -- -- -- --
  ћ            
  ј   8,71     3,22  
  Ѕ   1,51     0,27 2,18
  ¬   0,59 8,38 -- -- --
  -- -- -- -- -- --
 атегор≥њ ст≥йкост≥ F, швидкост≥ в≥тру 5 м/с
  ћ (11/138) 3,63   (28/46) 0,61 8,24
  ј -- -- -- -- -- --
  Ѕ -- -- -- -- -- --
  ¬ -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- --
  ћ (8/249) 7,86     2,58  
  ј (16/69) 1,72   -- -- --
  Ѕ -- -- -- -- -- --
  ¬ -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- --
               
  ћ (6/436)     (10/183) 5,08  
  ј   3,63   (28/46) 0,61 8,25
  Ѕ -- -- -- -- -- --
  ¬ -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- --
               
  ћ (5/567)     (8/212) 6,91  
  ј (10/179) 4,88   (17/64) 1,52  
               
               
  Ѕ (27/43) 0,41 4,95 -- -- --
  ¬ -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- --
 атегор≥њ ст≥йкост≥ F, швидкост≥ в≥тру 10 м/с
  ћ   3,04   -- -- --
  ј -- -- -- -- -- --
  Ѕ -- -- -- -- -- --
  ¬ -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- --
  ћ   6,81     2,10  
  ј   1,18   -- -- --
  Ѕ -- -- -- -- -- --
  ¬ -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- --
  ћ         4,40  
  ј   3,04   -- -- --
  Ѕ -- -- -- -- -- --
  ¬ -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- --
  ћ         6,30  
  ј   4,24     0,95  
  Ѕ -- -- -- -- -- --
  ¬ -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- --
 атегор≥њ ст≥йкост≥ F, швидкост≥ в≥тру 10 м/с
  ћ   3,04   -- -- --
  ј -- -- -- -- -- --
  Ѕ -- -- -- -- -- --
               
  ¬ -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- --
  ћ   6,81     2,10  
  ј   1,18   -- -- --
  Ѕ -- -- -- -- -- --
  ¬ -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- --
  ћ   3,04   -- -- --
  ј -- -- -- -- -- --
  Ѕ -- -- -- -- -- --
  ¬ -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- --
  ћ         6,30  
  ј   4,24     0,95  
               
  Ѕ -- -- -- -- -- --
  ¬ -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- --
                 

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 319 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

ƒаже страх см€гчаетс€ привычкой. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

722 - | 584 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.065 с.