Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕорезервуарний передавальний журнал 2 страница
3.5.12. “ерм≥ни чинност≥ та збер≥ганн€ документац≥њ з €кост≥ ав≥ац≥йних паливно-мастильних матер≥ал≥в та техн≥чних р≥дин.

3.5.12.1. “ерм≥ни чинност≥ паспорт≥в €кост≥ ав≥аѕћћ та “– (кр≥м ѕ¬  присадок ≥ дистильованоњ води) при њх довгостроковому збер≥ганн≥ Ц 6 (ш≥сть) м≥с€ц≥в. “ерм≥ни чинност≥ паспорт≥в €кост≥ на ѕ¬  присадки Ц 3 (три) м≥с€ц≥, дистильованоњ води Ц 1 (одна) доба.

3.5.12.2 јкти в≥дбору проб, паспорти €кост≥ на ав≥аѕћћ та “– збер≥гаютьс€ на ав≥ап≥дприЇмствах прот€гом 3 (трьох) м≥с€ц≥в п≥сл€ витрачанн€ ав≥аѕћћ та “–.

3.5.12.3. ѕаспорти €кост≥ на ав≥аѕћћ та “–, видан≥ постачальником, по одному прим≥рнику в≥д кожноњ парт≥њ продукту, збер≥гаютьс€ в лаборатор≥њ ав≥аѕћћ п≥дприЇмства прот€гом 1 (одного) року п≥сл€ використанн€ продукту.

3.6. ѕор€док контролю €кост≥ ≥ застосуванн€ ав≥ац≥йного палива, злитого з бак≥в пов≥тр€ного судна

3.6.1. «ливанн€ палива з бак≥в ѕ— зд≥йснюЇтьс€ в спец≥ально п≥дготовлен≥, в≥льн≥ в≥д залишк≥в палива ѕ«, јѕ÷ в≥дпов≥дноњ Їмност≥.

3.6.2. «лите паливо пот≥м перекачуЇтьс€ в на€вн≥ на склад≥ ѕћћ п≥дготовлен≥ дл€ прийманн€ палива в≥льн≥ в≥д залишк≥в Їмност≥ (резервуари).

3.6.3. ѕ≥сл€ в≥дстоюванн€ прот€гом необх≥дного часу в≥дбираЇтьс€ в≥дпов≥дно до √ќ—“ 2517 об'Їднана проба палива дл€ проведенн€ анал≥зу в обс€з≥ вимог ƒ—“” або √ќ—“ на дану марку палива.

3.6.4. ѕри в≥дпов≥дност≥ вс≥х показник≥в €кост≥ палива вимогам Ќƒ лаборатор≥€ (випробувальний центр) оформл€Ї ≥ видаЇ п≥дприЇмству паспорт €кост≥ з вказ≥вкою значень вс≥х нормованих Ќƒ показник≥в €кост≥.

3.6.5. ѕри на€вност≥ паспорта €кост≥ на паливо, €ке злите з ѕ—, дал≥ виконуЇтьс€ весь комплекс роб≥т зг≥дно з технолог≥чною картою (додаток 1), що забезпечують заправленн€ ѕ— €к≥сними ав≥ац≥йними паливами.

3.6.6. Ќеобх≥дна концентрац≥€ ѕ¬  присадки у палив≥ забезпечуЇтьс€ з урахуванн€м результату анал≥зу њњ вм≥сту в злитому з бак≥в ѕ— палив≥.

3.6.7. ѕор€док досл≥дженн€ проб ав≥аѕћћ та “–, в≥д≥браних з систем ѕ— викладено у додатку 10.

4. «абезпеченн€ збереженн€ €кост≥ ав≥ац≥йних паливно-мастильних матер≥ал≥в п≥д час прийманн€, збер≥ганн€ та видаванн€

4.1. јв≥ац≥йн≥ ѕћћ ≥ “– Ї стаб≥льними продуктами ≥ можуть збер≥гати своњ властивост≥ тривалий час при дотриманн≥ правил прийманн€, збер≥ганн€, перекачуванн€, транспортуванн€, видаванн€ та заправленн€. “ак, дл€ палив
“—-1 та –“ гарант≥йн≥ терм≥ни збер≥ганн€ становл€ть 5 рок≥в. ƒл€ ≥нших ав≥аѕћћ та “– заводами-виготовлювачами встановлюютьс€ гарант≥йн≥ терм≥ни збер≥ганн€ в залежност≥ в≥д умов збер≥ганн€.

4.2. «бер≥ганн€ €кост≥ ав≥аѕћћ та “–, €к≥ над≥йшли до п≥дприЇмства ÷ј, забезпечуЇтьс€:

 • п≥дготовкою техн≥чних засоб≥в прийманн€, збер≥ганн€, перекачуванн€, транспортуванн€, видаванн€ та заправленн€ ѕ— ав≥аѕћћ та “–;
 • систематичною перев≥ркою €кост≥ ав≥аѕћћ та “– в≥дпов≥дно до вимог ц≥Їњ ≤нструкц≥њ;
 • дотриманн€м встановлених вимог ≥ режим≥в з прийманн€, збер≥ганн€, перекачуванн€, транспортуванн€ ≥ видаванн€ ав≥аѕћћ та “–;
 • проведенн€м проф≥лактичних заход≥в з п≥дтримки в справному стан≥ техн≥чних засоб≥в прийманн€, збер≥ганн€, перекачуванн€, транспортуванн€ ≥ видаванн€ ав≥аѕћћ та “– у процес≥ њх експлуатац≥њ;
 • обл≥ком €к≥сного стану ав≥аѕћћ та “–, що збер≥гаютьс€ та видаютьс€.

4.3. ѕ≥дготовка техн≥чних засоб≥в прийманн€, збер≥ганн€ та видаванн€ ав≥ац≥йних паливно-мастильних матер≥ал≥в та техн≥чних р≥дин

4.3.1. ƒо засоб≥в прийманн€, збер≥ганн€, видаванн€ та заправленн€ в≥днос€тьс€:

 • зливн≥ естакади ≥ пересувн≥ засоби зливанн€;
 • приймальн≥ та витратн≥ резервуари склад≥в ѕћћ ≥ системи ÷«—, а також др≥бна тара (бочки, б≥дони) дл€ збер≥ганн€ ав≥аѕћћ та “–;
 • засоби перекачуванн€ (насосн≥ станц≥њ, трубопроводи, рукави та заправн≥ пункти);
 • рухом≥ засоби заправленн€ (ѕ«, ќ«, «ј) та транспортуванн€ (јѕ÷) ≥з установленим на них технолог≥чним устаткуванн€м;
 • засоби очищенн€ Ц стац≥онарн≥ ≥ пересувн≥ (ф≥льтри ≥ ф≥льтри-сепаратори).

4.3.2. ƒл€ прийманн€, збер≥ганн€, транспортуванн€ та видаванн€ ав≥аѕћћ та “– на п≥дприЇмств≥ ÷ј повинн≥ застосовуватис€ справн≥ техн≥чн≥ засоби.

 ожна група резервуар≥в дл€ збер≥ганн€ певноњ марки ав≥ац≥йного палива (оливи) повинна бути обв'€зана трубопроводами в≥дпов≥дно до УЌорм технолог≥чного проектуванн€Ф.

¬с≥ наземн≥ резервуари, трубопроводи й арматура фарбуютьс€ зг≥дно з У–екомендац≥€ми з фарбуванн€ ≥ маркуванн€ технолог≥чного устаткуванн€ об'Їкт≥в ѕћћ та засоб≥в заправленн€Ф.

4.3.3. ѕ≥дготовка техн≥чних засоб≥в прийманн€, збер≥ганн€, видаванн€ ≥ заправленн€ вимагаЇ до себе:

 • закр≥пленн€ техн≥чних засоб≥в за певною маркою ав≥аѕћћ;
 • пер≥одичн≥ зачищенн€ складських резервуар≥в ≥ Їмностей ѕ«, ќ«, јѕ÷ (додаток 27) витратних бачк≥в ѕ¬  присадок, встановлених €к на пунктах видаванн€ складу ѕћћ, так ≥ на «ј;
 • зачищенн€ (промиванн€) резервуар≥в, трубопровод≥в, насос≥в, Їмностей заправних засоб≥в ≥ тари при заповненн≥ њх ≥ншою маркою ав≥аѕћћ;
 • своЇчасну зам≥ну в засобах ф≥льтруванн€ ф≥льтрувальних елемент≥в на пунктах зливанн€ ≥ видаванн€ ав≥апалив, на ѕ«, јѕ÷ ≥ «ј, очищенн€ (промиванн€) ф≥льтр≥в на ќ« ≥ ф≥льтроелемент≥в на л≥н≥њ введенн€ ѕ¬  присадок у паливо;
 • своЇчасну перев≥рку контрольно-вим≥рювальних прилад≥в ≥ апаратури, встановлених на засобах ф≥льтруванн€, видаванн€ та заправленн€;
 • проведенн€ техн≥чного обслуговуванн€, планового (попереджувального) ремонту техн≥чних засоб≥в.

4.3.4. «ачищенн€ резервуар≥в з-п≥д палив дл€ реактивних двигун≥в ≥ ав≥ац≥йних бензин≥в проводитьс€, €к правило, 2 рази на р≥к, при п≥дготовц≥ до л≥тньоњ ≥ зимовоњ нав≥гац≥њ.

ѕри на€вност≥ на технолог≥чн≥й л≥н≥њ засоб≥в очищенн€, €к≥ забезпечують тонк≥сть ф≥льтрац≥њ не б≥льше 40 мкм, допускаЇтьс€ зачищенн€ резервуар≥в зд≥йснювати не менше 1 разу на р≥к.

«ачищенн€ Їмностей јѕ÷ зд≥йснюЇтьс€ 2 рази на р≥к. «ачищенн€ Їмностей ѕ«, ќ« зд≥йснюЇтьс€ не менше 1 разу на р≥к. ѕерев≥рка стану антикороз≥йного покритт€ в Їмност€х ѕ« зд≥йснюЇтьс€ не менше 1 разу на р≥к при зачищенн≥.

ѕри ви€вленн≥ п≥двищеного забрудненн€ Їмностей зд≥йснюЇтьс€ позачергове зачищенн€ незалежно в≥д установлених терм≥н≥в.

–езервуари дл€ ав≥ац≥йних олив та техн≥чних р≥дин ≥ Їмност≥ оливостанц≥й зачищаютьс€ 1 раз на р≥к.

—талев≥ резервуари з п≥д ѕ¬  присадок зачищаютьс€ не менше 2 раз≥в на р≥к, витратн≥ бачки дл€ ѕ¬  присадок, стац≥онарно встановлен≥ на пунктах видаванн€, ≥ витратн≥ бачки на «ј Ц не р≥дше 1 разу на квартал.

ѕо зак≥нченн≥ зачищенн€ перев≥р€Їтьс€ стан внутр≥шньоњ поверхн≥ резервуара. –езультати зачищенн€ ≥ перев≥рки оформл€ютьс€ актом (додаток 28), що дозвол€Ї використанн€ резервуар≥в (Їмностей) дл€ прийманн€ та збер≥ганн€ певноњ марки ав≥аѕћћ та “–.

4.3.5. –ухом≥ засоби транспортуванн€ ≥ заправленн€ ѕ«, ќ«, «ј, јѕ÷, €к правило, закр≥плюютьс€ за певною маркою ав≥аѕћћ. ѕроводитьс€ в≥дпов≥дне маркуванн€ цих засоб≥в.

” раз≥ використанн€ ѕ«, ќ«, јѕ÷ п≥д ≥ншу марку ав≥аѕћћ њх Їмност≥ й устаткуванн€ зачищаютьс€ (промиваютьс€) в≥дпов≥дно до √ќ—“ 1510. ѕри цьому зафарбовуЇтьс€ старе маркуванн€ ≥ наноситьс€ марка продукту, €кий знову заливаЇтьс€.

4.3.6. ѕ≥сл€ проведенн€ роб≥т з ремонту ѕ«, ќ«, «ј, јѕ÷ стан њх Їмностей, ф≥льтр≥в та ≥ншого спецобладнанн€ перев≥р€Їтьс€ спец≥альною ком≥с≥Їю. ѕро результати перев≥рки робитьс€ запис у формул€р≥. ѕредставник ѕ«  (служби ѕћћ) робить пломбуванн€ спецобладнанн€ п≥дготовленоњ машини, горловини ≥ кришок ф≥льтр≥в. ћати та експлуатувати спец≥альн≥ машини з неопломбованим спецобладнанн€м «јЅќ–ќЌя™“№—я.

4.3.7. ѕаливозаправний комплекс (служба ѕћћ) погоджуЇ граф≥к зачищенн€ Їмностей ѕ«, ќ«, «ј, јѕ÷ з≥ службою спецавтотранспорту п≥дприЇмства ÷ј та затверджуЇ у кер≥вника п≥дприЇмства. “акож ѕ«  (служба ѕћћ) складаЇ граф≥к зачищенн€ резервуар≥в складу ѕћћ, €кий затверджуЇтьс€ кер≥вником п≥дприЇмства.

 онтрольно-вим≥рювальн≥ прилади, €к≥ використовуютьс€ на засобах прийманн€, збер≥ганн€ та видаванн€ ав≥аѕћћ, повинн≥ бути справними та мати в≥дм≥тку у документах про проходженн€ метролог≥чноњ пов≥рки.

4.3.8. ѕри заступленн≥ черговоњ зм≥ни представник ѕ«  (служби ѕћћ) разом ≥з представником служби спецавтотранспорту п≥дприЇмства ÷ј зобов'€заний перев≥рити стан спецмашин та технолог≥чного устаткуванн€, визначити њх придатн≥сть дл€ роботи з заправленн€ ѕ— ав≥аѕћћ.

ѕерев≥рка зд≥йснюЇтьс€ на м≥сц€х сто€нки спецмашин. –езультати перев≥рки занос€тьс€ в журнал контролю стану спецавтотраспорту з зазначенн€м номер≥в машин, ви€влених дефект≥в ≥ дати перев≥рки.

4.3.9. ” кожного паливозаправника, оливозаправника ≥ заправного агрегату перев≥р€ютьс€:

 • стан технолог≥чного устаткуванн€ ≥ контрольно-вим≥рювальних прилад≥в, на€вн≥сть пломб на заливних горловинах, справн≥сть ЌЌ« та контрольно-вим≥рювальних прилад≥в;
 • проходженн€ регул€рного техн≥чного обслуговуванн€;
 • чистота ≥ справн≥сть с≥ток роздавальних кран≥в ≥ заправних наконечник≥в;
 • в≥дсутн≥сть у палив≥ п≥сл€ зливанн€ в≥дстою з в≥дст≥йник≥в Їмностей ≥ ф≥льтр≥в механ≥чних дом≥шок та води (в≥зуально);
 • на€вн≥сть ≥ справн≥сть демпферних пристроњв на “«-22;
 • над≥йн≥сть кр≥пленн€ та чистота роздавальних рукав≥в (додаток 29);
 • на€вн≥сть пломб на перепускних клапанах;
 • в≥дсутн≥сть теч≥ палива (оливи) у сальниках, фланцевих з'Їднанн€х, рукавах ≥ зап≥рн≥й арматур≥;
 • в≥дпов≥дн≥сть напис≥в ≥ трафарет≥в залитоњ в ѕ« або ќ« марц≥ ав≥аѕћћ;
 • справн≥сть заземлювальних пристроњв, метал≥зац≥ю рукав≥в, а також на€вн≥сть засоб≥в пожежегас≥нн€ ≥ трос≥в вир≥внюванн€ потенц≥ал≥в;
 • терм≥ни зачищенн€ Їмност≥ ≥ зам≥на ф≥льтрувальних елемент≥в (за записами у формул€рах ѕ« ≥ ќ«);
 • на€вн≥сть брезентових чохл≥в на горловинах ѕ« ≥ ќ«, заправних наконечниках та роздавальних кранах, а також гальмових колодок.

«а справн≥сть ≥ укомплектован≥сть засоб≥в заправленн€ штатними засобами (роздавальн≥ шланги, засоби заземленн€, упорн≥ колодки, вогнегасники, чохли на горловини цистерни ≥ роздавальн≥ крани ≥ т.д.) несе в≥дпов≥дальн≥сть служба спецавтотранспорту п≥дприЇмства ÷ј. якщо при перев≥рц≥ стану засоб≥в заправленн€ ви€влен≥ недол≥ки, то ѕ«, ќ« або «ј вважаютьс€ несправними ≥ до заправленн€ ѕ— не допускаютьс€.  онтрольний талон вилучаЇтьс€, про ви€влен≥ порушенн€ пов≥домл€Їтьс€ в службу спецавтотранспорту п≥дприЇмства ÷ј.

«а умови позитивних результатах перев≥рки в журнал≥ робитьс€ в≥дм≥тка про допуск спецавтомашини до заправленн€ ѕ—.

4.3.10. ‘≥льтри ≥ ф≥льтри-сепаратори дл€ очищенн€ палива встановлюютьс€ €к стац≥онарно на складах ѕћћ ≥ в системах ÷«—, так ≥ на ѕ«, «ј.

«аключна операц≥€ ф≥льтрац≥њ палива дл€ реактивних двигун≥в та ав≥ац≥йних бензин≥в повинна зд≥йснюватис€ через ф≥льтроелементи, €к≥ забезпечують:

 • вм≥ст механ≥чних дом≥шок не б≥льше 2,0 г/т (масова частка 0,0002 %);
 • вм≥ст в≥льноњ води не б≥льше 30,0 г/т (масова частка 0,003 %);
 • тонк≥сть ф≥льтруванн€ 5-8 мкм.

“ехнолог≥чна схема у вс≥х випадках повинна забезпечувати рух р≥дини через ф≥льтр т≥льки в одному напр€мку. ѕромивати ф≥льтри зворотним потоком палива (р≥дини) «јЅќ–ќЌя™“№—я.

4.3.11. ѕри зн€тт≥ зам≥нного ф≥льтропакету сл≥д зробити очищенн€, протиранн€ каркаса ≥ видаленн€ забруднень з корпуса ф≥льтра або сепаратора.

ѕеред встановленн€м нових ф≥льтроелемент≥в кожний з них сл≥д перев≥рити на чистоту поверхн≥, в≥дсутн≥сть ушкоджень ≥ в≥дпов≥дн≥сть типу ф≥льтроелементу потр≥бному.

ѕ≥сл€ установки нових ф≥льтроелемент≥в у корпуси ф≥льтр≥в ѕ« ≥ «ј сл≥д зробити прокачуванн€ в окрему Їмн≥сть або на Ук≥льцеФ 5000 л≥тр≥в палива при режим≥ перекачуванн€ не вище ном≥нального з перев≥ркою його чистоти ≤яѕ.

4.3.12. Ќа складах ѕћћ ≥ в системах ÷«— п≥дприЇмств ÷ј при видач≥ ав≥апалив з витратних резервуар≥в застосовуютьс€ ф≥льтри ≥ ф≥льтри-сепаратори в≥тчизн€ного або заруб≥жного виробництва, €к≥ забезпечують потр≥бний р≥вень чистоти зг≥дно з п.4.3.10 ц≥Їњ ≤нструкц≥њ та допущен≥ до застосуванн€ у встановленому пор€дку. ‘≥льтруванн€ ав≥ац≥йних олив зд≥йснюЇтьс€ ф≥льтрами ќ«.

ѕрактичне кер≥вництво ≤ј“ј за нормативами чистоти палив, €кими заправл€ютьс€ ѕ—, пор€дком в≥дбору проб ≥ методами контролю чистоти наведене у додатку 30.

4.3.13. ¬с≥ ф≥льтри ≥ ф≥льтри-сепаратори повинн≥ мати справн≥, пов≥рен≥ манометри або дифманометри дл€ вим≥рюванн€ перепаду тиску на ф≥льтрах.

4.3.14.  онтроль за працездатн≥стю засоб≥в очищенн€ ≥ водов≥дд≥ленн€ зд≥йснюЇтьс€ за перепадом тиску. «ам≥на ф≥льтроелемент≥в повинна зд≥йснюватис€ при дос€гненн≥ гранично допустимого перепаду тиску на ном≥нальному режим≥ роботи або п≥сл€ прокачуванн€ максимально допустимого обс€гу ав≥апалива, встановленого Ќƒ.

ѕерепад тиску на вс≥х ф≥льтрах контролюЇтьс€ щозм≥нно техн≥ком ѕћћ. ƒан≥ про перепади тиску занос€тьс€ в журнал (додаток 19), що ведетьс€ на склад≥ ѕћћ Ц дл€ стац≥онарно встановлених ф≥льтр≥в ≥ на сто€нц≥ спецавтотранспорту Ц дл€ ф≥льтр≥в, встановлених на пересувних засобах заправленн€.

ѕри в≥дсутност≥ наростанн€ перепаду тиску, пропорц≥йного к≥лькост≥ в≥дф≥льтрованого палива на ф≥льтрах, або при зниженн≥ перепаду тиску необх≥дно огл€нути ф≥льтри ≥ переконатис€ у в≥дсутност≥ прорив≥в ф≥льтрувальних елемент≥в або порушенн€ технолог≥њ складанн€ при њх зам≥н≥.

4.3.15. «ливанн€ в≥дстою палива з ф≥льтр≥в ≥ ф≥льтр≥в-сепаратор≥в зд≥йснюЇтьс€ на початку роботи зм≥ни, а також при переход≥ на видаванн€ палива з чергового витратного резервуару, про що робитьс€ запис у журнал≥
(додаток 19). ѕри ви€вленн≥ в палив≥ п≥сл€ зливанн€ в≥дстою механ≥чних дом≥шок та води приймаютьс€ негайн≥ заходи до ви€вленн€ та усуненн€ причин забрудненн€ й обводнюванн€ палива.

4.3.16. ¬ аеропортах з пост≥йно п≥двищеною волог≥стю пов≥тр€ виконуютьс€ наступн≥ додатков≥ заходи:

 • передбачаЇтьс€ режим роботи ф≥льтр≥в-сепаратор≥в не б≥льше половини пропускноњ здатност≥, дл€ чого встановлюютьс€ два ф≥льтри-сепаратори паралельно;
 • зливанн€ в≥дстою з ф≥льтр≥в-сепаратор≥в зд≥йснюЇтьс€ не менше трьох раз≥в за зм≥ну.

4.3.17. ” ф≥льтрах, установлених паралельно, ф≥льтроелементи зам≥н€ютьс€ одночасно.

4.3.18. «бер≥ганн€ та встановленн€ (зам≥на) ф≥льтроелемент≥в зд≥йснюЇтьс€ в умовах, €к≥ виключають попаданн€ на них забруднень ≥ води.

ѕеред встановленн€м ф≥льтроелемент≥в ретельно очищаютьс€ ≥ протираютьс€ внутр≥шн≥ ≥ зовн≥шн≥ ст≥нки корпуса, каркаса й ≥нш≥ детал≥ ф≥льтра (ф≥льтра-сепаратора).

” випадку ви€вленн€ ушкодженн€ внутр≥шнього протикороз≥йного покритт€ корпус≥в ф≥льтр≥в його сл≥д в≥дновити зг≥дно з рекомендац≥€ми ƒѕ≤ та Ќƒ≤ ÷ј УјеропроектФ з ремонту антикороз≥йних внутр≥шн≥х покрить.

4.3.19. ѕ≥д час монтажу ф≥льтрац≥йних елемент≥в особлива увага повинна бути звернена на неприпустим≥сть њх ушкодженн€.

4.3.20. ‘≥льтрац≥йн≥ елементи надход€ть на п≥дприЇмства ÷ј готовими дл€ експлуатац≥њ. –озкривати заводську упаковку сл≥д т≥льки безпосередньо перед встановленн€м њх у ф≥льтри.

4.3.21.  ришки ф≥льтр≥в п≥сл€ встановленн€ ф≥льтрац≥йних елемент≥в пломбуютьс€. ƒати випуску та встановленн€ нових ф≥льтрац≥йних елемент≥в, а також показанн€ л≥тром≥ра записуютьс€ в журнал≥ реЇстрац≥њ перепад≥в тиску на ф≥льтрах ≥ засв≥дчуютьс€ п≥дписом фах≥вц€ ѕ«  (служби ѕћћ).

4.3.22. ѕерев≥рка стану ф≥льтр≥в, встановлених у роздавальних наконечниках (кранах) ≥ наконечниках нижнього заправленн€, проводитьс€ щозм≥нно п≥д час перев≥рки техн≥чного стану заправних засоб≥в.

4.3.23. ѕерев≥рка стану ≥ промиванн€ оливоф≥льтр≥в, встановлених на ќ«, зд≥йснюЇтьс€ п≥сл€ прокачуванн€ через них 8500 дм3 (л) оливи або в м≥ру необх≥дност≥, а обл≥к ведетьс€ в журнал≥ реЇстрац≥њ прокачуванн€ ав≥ац≥йноњ оливи через ф≥льтр ќ«. ќбл≥к обс€гу прокачуванн€ ведетьс€ в тому ж журнал≥ не р≥дше 1 разу на м≥с€ць.

4.3.24. ƒл€ очищенн€ оливн≥ ф≥льтри розбираютьс€ ≥ кожна секц≥€ (сочевиц€) ф≥льтрувального елементу ≥ вс≥ порожнини корпуса ф≥льтру промиваютьс€ чистим неетилованим бензином або нефрасом —-50/170.

ѕ≥сл€ промиванн€ ≥ просушуванн€ необх≥дно огл€нути кожну секц≥ю ≥ при на€вност≥ прокол≥в або ушкоджень зам≥нити справною або усунути ушкодженн€. ѕро виконан≥ роботи робитьс€ запис у журнал≥ реЇстрац≥њ прокачуванн€ ав≥ац≥йноњ оливи через ф≥льтр ќ«.

4.4. ѕ≥дготовка техн≥чних засоб≥в ≥ ав≥ац≥йних паливно-мастильних матер≥ал≥в на тимчасових аеродромах та посадкових площадках застосу-ванн€ ав≥ац≥њ у народному господарств≥

4.4.1. ќрган≥зац≥€ забезпеченн€ ав≥аѕћћ на тимчасових аеродромах ≥ посадкових площадках, експлуатац≥€ засоб≥в транспортуванн€, прийманн€, збер≥ганн€, ф≥льтруванн€ ≥ заправленн€ ѕ— повинн≥ в≥дпов≥дати вимогам ≥нструкц≥њ з орган≥зац≥њ забезпеченн€, збереженн€, п≥дготовки, контролю €кост≥, заправленн€ ѕ— ѕћћ на аеродромах «јЌ√.

4.4.2. јв≥ац≥йн≥ ѕћћ, що поставл€ютьс€ на тимчасов≥ аеродроми, повинн≥ пройти технолог≥чну п≥дготовку ≥ перев≥рку €кост≥ зг≥дно п.3.4 ц≥Їњ ≤нструкц≥њ.

4.4.3. ѕеред початком роботи ≥ не р≥дше 1 разу на 3 м≥с€ц≥ в процес≥ роботи ѕ«  (служба ѕћћ) базового аеропорту робить перев≥рку придатност≥ об'Їкт≥в складу ѕћћ на тимчасових аеродромах до експлуатац≥њ з≥ складанн€м акта.

4.4.4. ¬≥дпов≥дальн≥сть за €к≥сть ав≥аѕћћ, €к≥ поставл€ютьс€ на тимчасов≥ аеродроми, несе ѕ«  (служба ѕћћ) базового аеропорту або п≥дприЇмство-постачальник ав≥аѕћћ (за договором).

¬≥дпов≥дальн≥сть за €к≥сть ав≥аѕћћ, €кими заправл€ютьс€ ѕ— ≥ збереженн€ њх €кост≥ в паливних баках ѕ—, за виконанн€ правил експлуатац≥њ технолог≥чного устаткуванн€ складу ѕћћ на тимчасових аеродромах покладаЇтьс€ на ав≥атехн≥ка, що обслуговуЇ ѕ— (ек≥паж), €кий перед початком роботи одержуЇ в≥дпов≥дний ≥нструктаж в≥д фах≥вц≥в ѕћћ базового п≥дприЇмства ÷ј.

4.5. ѕ≥дготовка ав≥ац≥йних паливно-мастильних матер≥ал≥в дл€ заправленн€ пов≥тр€них суден.

4.5.1. ѕ≥дготовка ≥ контроль €кост≥ ав≥ац≥йного палива починаЇтьс€ з моменту прийманн€ його на склад ≥ зд≥йснюЇтьс€ до заправленн€ ѕ— у пор€дку й обс€з≥, визначеному технолог≥чною картою виконанн€ комплексу роб≥т, €к≥ забезпечують заправленн€ ѕ— €к≥сними ав≥ац≥йними паливами (додаток 1).

4.5.2. ¬≥дстоюванн€ ав≥апалива в резервуарах зд≥йснюЇтьс€ з метою зниженн€ вм≥сту в них в≥льноњ води та механ≥чних дом≥шок.

ћ≥н≥мальна тривал≥сть в≥дстоюванн€ палив дл€ реактивних двигун≥в становить 4 години, а ав≥абензин≥в Ц 1 годину на кожен метр висоти наповненн€ в резервуар≥.

4.5.3. ¬идаленн€ води з м≥неральноњ ав≥ац≥йноњ оливи зд≥йснюЇтьс€ шл€хом в≥дстоюванн€ з наступним випарюванн€м при температур≥ 105 ∞—.

¬ипарюванн€ води зд≥йснюЇтьс€ в бойлерах оливостанц≥й або ќ«. «агальна тривал≥сть витримки при температур≥ 105∞— не повинна перевищувати 36 годин. ѕеред випарюванн€м води обов'€зково сл≥д витримувати ав≥аоливи при температур≥ 70-80∞— прот€гом 6-7 годин.

ѕри в≥дсутност≥ на бойлерах або ќ« термометр≥в п≥д≥гр≥ванн€ й осушуванн€ оливи в них «јЅќ–ќЌя™“№—я.

¬идаленн€ в≥льноњ води ≥з синтетичноњ оливи Ѕ-3¬ зд≥йснюЇтьс€ при температур≥ њњ нагр≥ванн€ до 105∞— прот€гом 2-3 годин шл€хом пропусканн€ гар€чого пов≥тр€.

4.5.4. ¬идаленн€ води ≥з синтетичних ав≥ац≥йних олив ¬Ќ»»Ќѕ-50-1-4ф та »ѕћ-10 шл€хом њх нагр≥ванн€ «јЅќ–ќЌя™“№—я.

” раз≥ ви€вленн€ в б≥донах ≥з зазначеними оливами нерозчиненоњ (в≥льноњ) води або емульс≥њ, оливи до застосуванн€ на ав≥ац≥йн≥й техн≥ц≥ не допускаютьс€, оформл€Їтьс€ в≥дпов≥дна документац≥€ дл€ пред'€вленн€ рекламац≥њ заводу-виготовлювачу (постачальнику).

4.5.5. ƒл€ нормальноњ роботи масл€них ф≥льтр≥в ќ« ≥ забезпеченн€ заправленн€ ѕ— у встановлений терм≥н ав≥ац≥йн≥ оливи та оливосум≥ш≥ повинн≥ мати температуру:

 • ћ—-20, ћ—-14, Ц не нижче 20∞—;
 • ћ—-8ѕ Ц не нижче -15∞—;
 • —ћ-8, —ћ-9, —ћ-11,5 - не нижче 15∞—;
 • —ћ-4,5 Ц не нижче -5∞—;
 • Ѕ-3¬, »ѕћ-10, ¬Ќ»»Ќѕ-50-1-4ф Ц не нижче -15∞—.

4.5.6. ” зимовий час ав≥аоливи п≥д≥гр≥ваютьс€ зг≥дно з вимогами регламент≥в техн≥чного обслуговуванн€ ѕ—.

4.5.7. ѕор€док застосуванн€ та контролю €кост≥ ав≥аѕћћ ≥ “– у тарн≥й упаковц≥ викладений у додатку 31.

4.6. «аходи щодо збереженн€ €кост≥ ав≥ац≥йних паливно-мастильних матер≥ал≥в та техн≥чних р≥дин на складах паливно-мастильних матер≥ал≥в п≥дприЇмств цив≥льноњ ав≥ац≥њ

4.6.1. «аходи щодо збереженн€ €кост≥ ≥ рац≥онального використанн€ ав≥аѕћћ та “– на складах при прийманн≥, збер≥ганн≥ та видаванн≥ спр€мован≥ на створенн€ умов, €к≥ виключають пог≥ршенн€ њх €кост≥.

4.6.2. ќбводненн€ та забрудненн€ ав≥аѕћћ та “–, а також зм≥на ≥нших показник≥в €кост≥ в≥дбуваЇтьс€ у випадках:

 • прийманн€ (зливанн€) ав≥аѕћћ та “–, €к≥ м≥ст€ть воду та механ≥чн≥ дом≥шки;
 • випаровуванн€ легких фракц≥й при недотриманн≥ герметичност≥ комун≥кац≥й при прийманн≥, збер≥ганн≥ та видаванн≥;
 • поглинанн€ пар≥в води з пов≥тр€ при великих ≥ малих УподихахФ резервуар≥в (цистерн) з паливом, особливо при р≥зких коливанн€х температури навколишнього пов≥тр€;
 • зм≥шуванн€ з некондиц≥йними ав≥аѕћћ та “– та ≥ншоњ марки;
 • попаданн€ атмосферних опад≥в (дощу або сн≥гу) та механ≥чних дом≥шок з навколишнього середовища в складськ≥ резервуари ≥ Їмност≥ ѕ« та ќ« через в≥дкрит≥ люки або несправн≥ дахи;
 • попаданн€ зливових або ірунтових вод у заглиблен≥ резервуари ≥ трубопроводи при њх несправност≥ (негерметичност≥);
 • попаданн€ до ав≥аѕћћ та “– окисл≥в метал≥в (≥ржа, окалина та ≥н.), €к≥ утворюютьс€ на внутр≥шн≥х поверхн€х резервуар≥в, чому спри€Ї на€вн≥сть в≥льноњ води;
 • попаданн€ до ав≥аѕћћ та “– волокнистих матер≥ал≥в при не€к≥сному зачищенн≥ резервуар≥в дрант€м або при руйнуванн≥ ф≥льтрац≥йних елемент≥в.

4.6.3. ќсновними заходами щодо збереженн€ €кост≥ ав≥аѕћћ та “– Ї:

 • забезпеченн€ повного зливанн€ ав≥аѕћћ та “– ≥з засоб≥в транспортуванн€ ≥ запоб≥ганн€ в≥д попаданн€ в приймальн≥ резервуари в≥льноњ води та механ≥чних дом≥шок;
 • при п≥дготовц≥ пристрою дл€ нижнього зливанн€ обов'€зкова перев≥рка над≥йност≥ прокладок, чистоти ≥ справност≥ фланц≥в:
 • систематичне зливанн€ в≥дстою з ус≥х в≥дст≥йних ≥ низько розташованих точок у резервуарах, Їмност€х ≥ трубопроводах, тобто м≥сць найб≥льш ймов≥рного скупченн€ води ≥ механ≥чних дом≥шок (додаток 32);
 • використанн€ дл€ прийманн€, збер≥ганн€ ≥ видаванн€ ав≥аѕћћ та “– резервуар≥в (Їмностей) та ≥ншого устаткуванн€, €к≥ мають внутр≥шнЇ протикороз≥йне покритт€ (кр≥м устаткуванн€ дл€ ѕ¬  присадок);
 • п≥дготовка та контроль за станом резервуар≥в ≥ устаткуванн€;
 • ретельне ≥ своЇчасне очищенн€ техн≥чних засоб≥в;
 • контроль ≥ збереженн€ герметичност≥ ≥ справност≥ резервуар≥в та технолог≥чного устаткуванн€;
 • дотриманн€ правил прийманн€, збер≥ганн€ ≥ видаванн€ ав≥аѕћћ та “–. Ќаливанн€ ав≥аѕћћ у резервуари, ѕ«, јѕ÷ закритим способом (нижнЇ наливанн€). ¬идаванн€ шл€хом опусканн€ рукав≥в (шланг≥в) або труб у люки резервуар≥в ≥ Їмностей не рекомендуЇтьс€;
 • дотриманн€ терм≥н≥в зачищенн€ засоб≥в збер≥ганн€ ≥ заправленн€;
 • дотриманн€ терм≥н≥в метролог≥чноњ пов≥рки контрольно-вим≥рювальних прилад≥в;
 • очищенн€ ав≥аѕћћ та “– в≥д механ≥чних дом≥шок та води при прийманн≥ ≥ в процес≥ збер≥ганн€ шл€хом в≥дстоюванн€ ≥ ф≥льтрац≥њ з≥ зневоднюванн€м ав≥ац≥йних палив у ф≥льтрах-сепараторах, а ав≥ац≥йних олив Ц ф≥льтруванн€м ≥ випарюванн€м води на оливостанц≥€х або ќ«;
 • контроль за роботою ф≥льтр≥в ≥ ф≥льтр≥в-сепаратор≥в, своЇчасна зам≥на ф≥льтроелемент≥в ≥ промиванн€ ф≥льтр≥в ќ«;
 • дотриманн€ терм≥н≥в збер≥ганн€ ав≥аѕћћ та “–;
 • систематичний контроль €кост≥ ≥, у першу чергу, чистоти ав≥аѕћћ та “– (в≥зуально та ≤яѕ).

4.6.4. ” кожному транспортному засоб≥, що прибув з ав≥ац≥йним паливом, одночасно з вим≥рюванн€м висоти наливанн€ визначаЇтьс€ р≥вень п≥дтоварноњ води. ѕри ви€вленн≥ шару води в 2 см ≥ б≥льше обводнений шар зливаЇтьс€ в окрему Їмн≥сть дл€ наступного в≥дстоюванн€ ≥ видаленн€ води.

 онтроль за станом зал≥зничних цистерн, €к≥ надход€ть з ав≥аѕћћ та “– на склад п≥дприЇмства ÷ј, виконуЇтьс€ зг≥дно з методикою, приведеною у додатку 33.

4.6.5. ¬идаванн€ ав≥аѕћћ ≥ншим п≥дприЇмствам ÷ј ≥ замовникам у њх транспортн≥ засоби зд≥йснюЇтьс€ при на€вност≥ акту на п≥дготовку цистерн транспортних засоб≥в за √ќ—“ 1510. ѕроводитьс€ огл€д внутр≥шн≥х поверхонь цистерн (тари) одержувача. « в≥дст≥йник≥в цистерн ѕ« ≥ јѕ÷, а також з ф≥льтр≥в зливаЇтьс€ в≥дст≥й ≥ п≥сл€ цього в≥дбираЇтьс€ проба палива, що контролюЇтьс€ в≥зуально ≥ ≤яѕ за методикою, викладеноњ у додатку 34.

ѕерев≥рка палива п≥сл€ зливу в≥дстою до накачуванн€ зд≥йснюЇтьс€ в≥зуально, а п≥сл€ накачуванн€ Ц в≥зуально ≥ ≤яѕ.

” неп≥дготовлен≥ Їмност≥ транспортних засоб≥в видаванн€ ав≥аѕћћ «јЅќ–ќЌя™“№—я.

4.6.6. ƒл€ видаленн€ (в≥дкачки) п≥дтоварноњ води резервуари складу повинн≥ бути обладнан≥ пристосуванн€ми, €к≥ забезпечують видаленн€ в≥дстою з нижн≥х точок резервуар≥в.

ѕ≥сл€ видаленн€ п≥дтоварноњ води повторно перев≥р€Їтьс€ в≥дсутн≥сть води на дн≥ резервуару. ќдночасно встановлюютьс€ й усуваютьс€ причини попаданн€ води в резервуар.

4.6.7. ѕри ви€вленн≥ води або механ≥чних дом≥шок у ѕ«, у г≥дрантах або «ј систем ÷«— перев≥р€Їтьс€ чистота палива за вс≥м технолог≥чним ланцюгом до ѕ«, г≥дранта або «ј в пробах, в≥д≥браних з≥ зливальних кран≥в ф≥льтр≥в, насос≥в, трубопровод≥в, пов≥тров≥дд≥льник≥в та ≥нших м≥сць систем паливороздач≥ та заправленн€.

4.6.8. ƒл€ запоб≥ганн€ обводнюванню ≥ забрудненню ѕ¬  присадок њх збер≥гають у сталев≥й тар≥ з пробками, (кришками), €к≥ герметично закриваютьс€, або в сталевих герметичних горизонтальних резервуарах, обладнаних УдихальнимиФ клапанами, розрахованими на внутр≥шн≥й надлишковий тиск до 0,4 кг/ см2 ≥ вакуум до 0,1кг/ см2. –езервуари обладнаютьс€ трубопров≥дною обв'€зкою дл€ герметичного прийманн€ ≥ видаванн€ присадок. –езервуари, трубопроводи, тара, €к≥ мають внутр≥шнЇ цинкове та лакофарбове покритт€, а також виготовлен≥ з алюм≥н≥ю й алюм≥н≥Ївих сплав≥в, застосовувати «јЅќ–ќЌя™“№—я.

4.6.9. ” зимовий пер≥од дозвол€Їтьс€ тримати ѕ« в опалювальних гаражах при дотриманн≥ наступних умов:

 • Їмн≥сть ѕ« повинна бути максимально заповнена паливом з урахуванн€м теплового розширенн€, а горловина над≥йно загерметизована ≥ закрита чохлом;
 • тривал≥сть сто€нки ѕ« у прим≥щенн≥ не повинна бути б≥льше 8 годин;
 • п≥сл€ виходу ѕ« з опалювального гаража перед кожним заправленн€м ѕ— необх≥дно перев≥р€ти паливо п≥сл€ зливанн€ в≥дстою в≥зуально ≥ ≤яѕ на вм≥ст води, оск≥льки р≥зке ≥ значне зниженн€ температури палива спри€Ї переходу води з розчиненого в палив≥ стану у в≥льне.

4.6.10. ўоб уникнути зм≥шуванн€ р≥зних марок ав≥аѕћћ та “– приймаютьс€ наступн≥ заходи:

 • вс≥ резервуари обв'€зуютьс€ окремими трубопроводами дл€ прийманн€ ≥ окремими трубопроводами дл€ видаванн€ ав≥аѕћћ;
 • зливанн€ ав≥аѕћћ ≥з транспортних засоб≥в зд≥йснюЇтьс€ т≥льки п≥сл€ проведенн€ вх≥дного контролю €кост≥ ≥ при на€вност≥ вантажноњ накладноњ, паспорта постачальника ≥ сертиф≥ката в≥дпов≥дност≥;
 • перекачуванн€ ав≥ац≥йних бензин≥в за марками ≥ палива дл€ реактивних двигун≥в проводитьс€ по окремих, призначених т≥льки дл€ них, трубопроводах;
 • заливанн€ резервуар≥в, ѕ« або ќ« зд≥йснюЇтьс€ п≥сл€ њх спец≥альноњ п≥дготовки або на залишок кондиц≥йного продукту т≥Їњ ж марки;
 • нанесенн€ Їдиноњ (наскр≥зноњ) нумерац≥њ резервуар≥в без повторенн€ номер≥в дл€ р≥зних продукт≥в ≥ трафарет≥в з найменуванн€м продукт≥в (при необх≥дност≥ залишаютьс€ резервн≥ номери на випадок подальшого розвитку резервуарного парку);
 • в≥дд≥ленн€ резервуар≥в з некондиц≥йними продуктами в≥д загальноњ системи трубопровод≥в (на резервуарах ≥ засувках кр≥пл€тьс€ покажчики: Уѕродукт некондиц≥йнийФ, а сам≥ засувки закриваютьс€ ≥ пломбуютьс€);
 • вив≥шуванн€ в прим≥щенн€х насосних станц≥й (приймально-роздавальних пунктах) схеми керуванн€ засувками при проведенн≥ р≥зних операц≥й;
 • дотриманн€ вимог до фарбуванн€ ≥ маркуванн€ технолог≥чного устаткуванн€.

4.6.11. ” прим≥щенн≥ черговоњ зм≥ни складу ѕћћ рекомендуЇтьс€ встановлювати стенд (щит, табло), на €кому вказуЇтьс€:

 • номери витратних резервуар≥в з кожноњ марки ав≥аѕћћ;
 • номери чергових витратних резервуар≥в з ав≥аѕћћ, €к≥ мають паспорт лаборатор≥њ;
 • номери резервуар≥в, видаванн€ з €ких категорично заборонено через некондиц≥йн≥сть ав≥аѕћћ та “– або з ≥нших причин.

4.6.12. „ергов≥сть витрачанн€ ав≥аѕћћ та “–, €к правило, повинна в≥дпов≥дати черговост≥ њхнього надходженн€. ” першу чергу витрачаютьс€ ав≥аѕћћ та “–, показники €кост≥ €ких за результатами анал≥зу близьк≥ до гранично допустимих значень.

4.6.13. «б≥р палив, злитих з в≥дст≥йник≥в засоб≥в збер≥ганн€, ф≥льтруванн€, заправленн€ ≥ з бак≥в ѕ—, зд≥йснюЇтьс€ у спец≥ально вид≥лен≥ дл€ ц≥Їњ мети Їмност≥. ѕ≥сл€ в≥дстоюванн€ прот€гом потр≥бного часу в≥дбираЇтьс€ обТЇднана проба палива зг≥дно з √ќ—“ 2517 дл€ проведенн€ контролю €кост≥ в обТЇм≥ вимог ƒ—“”, √—“” або √ќ—“ на дану марку палива. ѕот≥м виконуютьс€ роботи зг≥дно з п.п. 3.6.4., 3.6.5. та 3.6.6. ц≥Їњ ≤нструкц≥њ, п≥сл€ чого паливо може бути використано за призначенн€м.

4.7. ¬≥дновленн€ €кост≥ ав≥ац≥йних паливно-мастильних матер≥ал≥в та техн≥чних р≥дин

4.7.1. ѕоказники €кост≥ ав≥аѕћћ та “–, що мають в≥дхиленн€ в≥д техн≥чних вимог ƒ—“”, √ќ—“ (“”), можуть бути доведен≥ до в≥дпов≥дност≥ цим вимогам шл€хом:

 • в≥дстоюванн€, ф≥льтруванн€, сепарац≥њ й осушуванн€;
 • зм≥шуванн€ з продуктом т≥Їњ ж марки, що маЇ запас €кост≥ по даному показнику.

4.7.2. ƒо проведенн€ роб≥т з≥ зм≥шуванн€ ав≥аѕћћ та “– на склад≥ необх≥дно:

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 316 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћогика может привести ¬ас от пункта ј к пункту Ѕ, а воображение Ч куда угодно © јльберт Ёйнштейн
==> читать все изречени€...

514 - | 525 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.05 с.