Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


“ема:  омерц≥йна ≥нформац≥€ €к ресурс управл≥нн€ торговельною д≥€льн≥стю
ћета: самост≥йно вивчити матер≥ал, що не розг€давс€ на лекц≥њ. ѕознайомитись ≥з видами комерц≥йноњ ≥нформац≥њ та њњ впливом на торг≥вельну д≥€льн≥сть. –озгл€нути класиф≥кац≥ю та вимоги до комерц≥йноњ ≥нформац≥њ

ѕлан:

1. –оль ≥нформац≥њ в комерц≥йн≥й д≥€льност≥

2.  ласиф≥кац≥€ та склад ≥нформац≥њ на р≥зних р≥вн€х управл≥нн€

3. ¬имоги до комерц≥йноњ ≥нформац≥њ

Ћ≥тература:  омерц≥йна д≥€льн≥сть орган≥зац≥й. Ќавчальний пос≥бник дл€ аграрних вищих навчальних заклад≥в I-II р≥вн€ акредитац≥њ/ —тарожилова √.ћ., ќзима ¬.¬.- ., 2007.

«авданн€:

вивчити теоретичн≥ питанн€, оск≥льки з метою перев≥рки вони будуть внесен≥ до п≥дсумковоњ контрольноњ роботи та ≥спиту; в письмов≥й форм≥ виконати завданн€:

1. —класти опорний конспект.

ћатер≥ал дл€ вивченн€:

–оль ≥нформац≥њ в комерц≥йн≥й д≥€льност≥

≈фективн≥сть комерц≥йноњ д≥€льност≥ залежить в≥д на€вност≥ у прац≥вник≥в комерц≥йних служб ≥нформац≥њ, необх≥дноњ дл€ прийн€тт€ правильних р≥шень у ринков≥й ситуац≥њ, €ка склалась на певний момент.

ѕ≥д ≥нформац≥Їю, в широкому розум≥нн≥, вважають дан≥ про к≥льк≥сний та €к≥сний стан €вищ, факт≥в, предмет≥в, процес≥в у певний момент часу.

“ому дан≥, що характеризують ситуац≥ю на ринку товар≥в ≥ послуг, в≥днос€тьс€ до комерц≥йноњ ≥нформац≥њ.

 омерц≥йна ≥нформац≥€ - це ≥нформац≥€ по компан≥€м, ф≥рмам, корпорац≥€м, напр€мами њх роб≥т ≥ продукц≥њ, що випускаЇтьс€, ф≥нансовий стан, д≥лових зв'€зках, угодах, кер≥вниках, а також д≥лов≥ новини в сфер≥ економ≥ки та б≥знесу, що надаютьс€ ≥нформац≥йними службами.

ќсновне призначенн€ комерц≥йноњ ≥нформац≥њ Ц плануванн€ комерц≥йноњ д≥€льност≥ њњ анал≥з, контроль за њњ результатами.

 омерц≥йна ≥нформац≥€ включаЇ дан≥ про:

Х попит покупц≥в ≥ фактори, що його визначають;

Х м≥стк≥сть ринку;

Х товарн≥ пропозиц≥њ;

Х оптових покупц≥в ≥ продавц≥в товар≥в;

Х платоспроможн≥сть покупц≥в товар≥в;

Х конкурентоспроможн≥сть ≥ потенц≥йн≥ можливост≥ п≥дпри≠Їмств;

Х прогнозован≥ обс€ги продажу товар≥в ≥ ц≥ни;

Х можлив≥ ризики;

Х обс€ги продаж≥в товар≥в ≥ ц≥ни (прогноз).

≤нформац≥€ про попит покупц≥в використовуЇтьс€ п≥д час прийн€тт€ комерц≥йних р≥шень щодо визначенн€ товарного асортименту, обс€г≥в закупки ≥ продажу товар≥в, ц≥новоњ пол≥тики, в≥дображенн€ вимоги покупц≥в до р≥вн€ €кост≥ товар≥в, мотив≥в зд≥йсненн€ покупок, ступен€ в≥дпов≥дност≥ споживчих властивостей товар≥в.

¬ивченн€ фактор≥в, €к≥ впливають на попит, даЇ можлив≥сть комерц≥йним службам отримувати ≥нформац≥ю, необх≥дну дл€ впливу на формуванн€ попиту та приведенн€ пропозиц≥њ в≥дпов≥дно до попиту.

јнал≥з отриманоњ ≥нформац≥њ спри€Ї найточн≥шому визначенню структури асортименту, обс€г≥в продажу, р≥вн€ €кост≥, ц≥н на товари. ѕри цьому зменшуютьс€ ризики закупки чи виробництва товар≥в, €к≥ не користуютьс€ попитом, що спри€Ї прискоренню об≥гу товар≥в, зб≥льшенню обс€г≥в продажу.

≤нформац≥€ про м≥стк≥сть ринку даЇ можлив≥сть уникнути деф≥циту чи надлишку товар≥в у певному м≥ст≥, район≥, област≥. ѕ≥д час завезенн€ товар≥в необх≥дно враховувати попит не т≥льки м≥сцевого, але й прињжджого населенн€, п≥дприЇмств, орган≥зац≥й.

≤нформац≥€ про товарн≥ пропозиц≥њ дозвол€Ї встановити сп≥вв≥дношенн€ м≥ж попитом ≥ пропозиц≥Їю, ор≥Їнтуватись у ц≥н≥ ринковоњ р≥вноваги. якщо попит перевищуЇ пропозиц≥ю, створюЇтьс€ деф≥цит товар≥в, ц≥ни п≥двищуютьс€, частина попиту не задоволь≠н€Їтьс€, ринок втрачаЇ стаб≥льн≥сть.

ѕри перевищенн≥ пропозиц≥њ над попитом створюютьс€ надлишки товарних запас≥в, що призводить до затоваренн€, порушенн€ терм≥н≥в збер≥ганн€ товар≥в, зменшенн€ швидкост≥ товарооб≥гу.

≤нформац≥€ про оптових покупц≥в необх≥дна дл€ визначенн€ м≥сцезнаходженн€ майбутн≥х партнер≥в, њх спец≥ал≥зац≥њ, можливостей транспортних сполучень, що необх≥дно дл€ укладенн€ комерц≥йних угод.

ѕлатоспроможн≥сть оптових покупц≥в товар≥в спри€Ї ч≥ткому виконанню догов≥рних зобовТ€зань, уникненню судових вир≥шень спор≥в, звол≥канн€ в розрахунках.

¬≥д платоспроможност≥ покупц≥в залежить ор≥Їнтац≥€ роздр≥б≠них торговельних п≥дприЇмств на обс€ги товарооб≥гу, р≥вень €кост≥ товар≥в ≥ ц≥н, додаткових послуг, серв≥су тощо.

≤нформац≥€ про конкурентоспроможн≥сть ≥ потенц≥йн≥ можли≠вост≥ п≥дприЇмства - це дан≥ внутр≥шн≥х джерел п≥дприЇмства: статис≠тичних, бухгалтерських зв≥т≥в, даних оперативного обл≥ку. ўоб зро≠бити висновок про конкурентоспроможн≥сть п≥дприЇмства, необх≥дний детальн≥ший анал≥з д≥€льност≥ п≥дприЇмств - конкурент≥в.

јнал≥з ≥нформац≥њ, отриманоњ п≥д час проведенн€ комплексних маркетингових досл≥джень ринку, мон≥торингу не т≥льки дасть можлив≥сть зробити висновки щодо ситуац≥њ, €ка склалась на ринку, але й прогнозувати стан ринку в майбутньому.

ћати достов≥рну комерц≥йну ≥нформац≥ю означаЇ волод≥ти ситуац≥Їю на ринку.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 529 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—вобода ничего не стоит, если она не включает в себ€ свободу ошибатьс€. © ћахатма √анди
==> читать все изречени€...

545 - | 489 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.