Лекции.Орг


Поиск:
Семінар 2. Зміни території і складу населення на українських землях в ХІХ-ХХ ст.
2.1. Етнічний склад українських земель та розселення українців у Російській імперії.

2.2. Населення західноукраїнських земель у ХІХ ст.

2.3. Формування території УНР та Української держави в часи національної революції 1917-1921 рр.

2.4. Зміни в кордонах України в 1921-2016 рр.

Методичні поради для самостійної роботи:

Готуючись до першого питання, необхідно вирішити такі проблеми:

- адміністративне облаштування українських земель в складі Російської імперії;

- ареали розселення українців в складі Російської імперії та динаміка його змін у ХІХ – на початку ХХ ст.;

- етнічні меншини на українських землях в складі Російської імперії: розселення та кількісний склад.

У другому питанні слід звернути увагу на такі аспекти:

- причини та історичні корені багатоетнічності Галичини у ХІХ – на початку ХХ ст.;

- етнічні межі розселення українців у Австрійській імперії;

- особливості розселення та соціальної приналежності поляків, євреїв та німців у Галичині в ХІХ – на початку ХХ ст.

- гуцули, бойки та лемки як етнографічні групи українського населення;

При підготовці третього питання потрібно висвітлити:

- територіальні межі УНР в часи Центральної ради та їх зміни;

- територія та кордони Української Держави Павла Скоропадського;

- зміни території УНР часів Директорії;

- особливості етнічного портрету українських земель часів Національної Революції 1917-1921 рр.

У четвертому питанні слід зосередитись на таких проблемах:

- межі та адміністративне облаштування УСРР та УРСР в 1921-1939 рр.

- формування нових кордонів УРСР в перше повоєнне десятиліття.

- проблема демаркації кордонів України в сучасну добу;

- територіальні претензії інших держав та шляхи їх нейтралізації.

Теми рефератів:

1. Польські повстання 1831 і 1863 рр. на українських землях Російської імперії.

2. Становище євреїв на українських землях в складі Російської імперії у ХІХ ст.

3. Кримські татари у ХІХ ст.

4. Шляхи зростання російського населення на українських землях у ХІХ – на поч. ХХ ст.

5. Особливості адміністративного устрою Галичини у складі Австрійської імперії.

6. Кордони ЗУНР та їх зміни в ході польсько-української війни 1918-1919 рр.

7. Єврейська громада Галичини у ХІХ ст.

8. Територія УНР в часи діяльності Центральної Ради.

9. Кордони Української Держави Павла Скоропадського.

 

Список рекомендованих джерел і літератури:

1. Бойко О. Історія України: навчальний посібник. – Київ, 2005;

2. Географічний фактор в історичному процесі. – К., 1990;

3. Грицак Я. Нариси історії України. Формування модерної українськоїнації ХІХ – ХХ ст. - Київ, 1996;

4. Грушевський М.С. Ілюстрована історія України. – Львів: Світ, 1991;

5. Дністрянський М. Вступ до історичної географії України: Цикл лекцій. – Львів, 2007;

6. Дністрянський М.С. Кордони України. Територіально-адміністративний устрій. – Львів: Світ, 1992;

7. Дністрянський М. Україна в політико-географічному вимірі / М.С. Дністрянський. – Львів, 2000;

8. Дністрянський М. Етнополітична географія України: проблеми теорії, методології, практики. – Львів, 2006;

9. Заставний Ф. Демографічні втрати України. Голодомори, війни, еміграції. – Львів, 2003;

10. Історія України та її державності: Навчальний посібник / За редакцією Дещинського Л.Є. – Львів, 2005;

11. Картографія та історія України: Збірник наукових праць. – Львів, Київ, Нью-Йорк, 2000;

12. Козловський А. Встановлення українсько-польського кордону (1941 – 1951 рр.). – Львів, 1998.

13. Копчак В.П., Копчак С.И. Население Закарпатья за 100 лет (1870 – 1970 рр.). – Львов, 1977.

14. Круль В. Історична географія Західної України: конспект лекцій. – Чернівці, 1999.

15. Лаврів П. Історія Південно-Східної України. – Львів, 1992.

16. Литвин М., Науменко К. Історія ЗУНР. – Львів, 1995;

17. Магочій П. Ілюстрована історія України. – К., 2012;

18. Мицик Ю. А., Бажан О. Г., Власов В. С. Історія України: Навчальний посібник. – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2008;

19. Сергійчук В. Етнічні межі та державний кордон України. – К., 2000;

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-23; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 3505 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Вы никогда не пересечете океан, если не наберетесь мужества потерять берег из виду. © Христофор Колумб
==> читать все изречения...

614 - | 576 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.009 с.