Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


–ќ«ƒ≤Ћ ≤ Ќов≥ рел≥г≥йн≥ рухи: типи орган≥зац≥й та причини поширенн€ в ”крањн≥
«м≥ст

¬—“”ѕ

 

–ќ«ƒ≤Ћ ≤ типолог≥€ неорел≥г≥й та причини поширенн€ в ”крањн≥

1.1. ѕроблема детерм≥нац≥њ та типолог≥зац≥њ нових рел≥г≥йних рух≥в

1.2. —оц≥окультурн≥ передумови поширенн€ Ќ–– в ”крањн≥

 

–ќ«ƒ≤Ћ ≤≤ ќсобливост≥ д≥€льност≥ неорел≥г≥йних орган≥зац≥й в сучасному украњнському мегапол≥с≥

2.1. Ќеохристи€нськ≥ та навколохристи€нськ≥ теч≥њ

2.2.ќр≥Їнтал≥стськ≥ та нео€зичницьк≥ теч≥њ

2.3.≈зотеричн≥ та саЇнтолог≥чн≥ рухи

 

¬»—Ќќ¬ »

—ѕ»—ќ  ¬» ќ–»—“јЌ»’ ƒ∆≈–≈Ћ


¬—“”ѕ

јктуальн≥сть теми досл≥дженн€. —еред глобальних тенденц≥й сусп≥льного розвитку початку XXI стол≥тт€ в≥дзначають процес рел≥г≥йного в≥дродженн€. ƒл€ ”крањни цей час став пер≥одом глибокого переосмисленн€ фундаментальних питань нац≥онального духовного бутт€, пошуку нових шл€х≥в подальшого культурного розвитку народу, складовою €кого Ї рел≥г≥€ та церква.

”складненн€ житт€, опосередковане техн≥чними засобами масовоњ ≥нформац≥њ ≥ ≥нформац≥йними структурами сусп≥льства, множить знаков≥сть сусп≥льства, н≥велюючи людину, позбавл€ючи њњ власноњ ≥дентичност≥. Ќамагаючись впл≥татись в загальну тенденц≥ю розгортанн€ культури, рел≥г≥€, €ка Ї засобом адаптац≥њ людини у св≥т≥ ≥ фактором самосв≥домост≥ сусп≥льства, допомагаЇ обезличеному нос≥Їв≥ соц≥альноњ личини чи маски вир≥шити проблеми само≥дентиф≥кац≥њ ≥ повноц≥нного ≥снуванн€, €к≥, в к≥нцевому п≥дсумку, Ї питанн€ми про людину ≥ св≥т розгортанн€ њњ бутт€. ¬ цьому пошуку обТЇкта рел≥г≥€ зустр≥чаЇ людину, €ка, про€вл€ючи екзистенц≥йну активн≥сть, намагаЇтьс€ ув≥йти у св≥т ≥ ос€гнути його у вс≥й повнот≥.

—понтанний пошук духовних основ власного житт€, €к≥ б викликали дов≥ру, спонукають вважати рел≥г≥ю саме тим екзистенц≥йно ц≥нн≥сним знанн€м про себе ≥ св≥т, €ке наповнюЇ ЂжиттЇвий св≥тї рад≥стю ≥ смислом, позбавленим емп≥ричного практицизму. «агальнов≥домо, що одним ≥з фактор≥в, що викликаЇ по€ву рел≥г≥йних новоутворень, Ї втрата певними верствами населенн€ де€ких емоц≥йно насичених символ≥в, св≥тогл€дних настанов, зм≥щенн€ життЇвих ор≥Їнтац≥й, ц≥нн≥сна та нормативна криза.

“радиц≥йн≥ дл€ ”крањни рел≥г≥йн≥ орган≥зац≥њ, що мають стаб≥льно великий вплив в с≥льськ≥й м≥сцевост≥, не встигають пристосовуватись до зм≥н, повТ€заних з урбан≥зац≥Їю. ÷е стало одн≥Їю з причин виникненн€ та швидкого поширенн€ нових рел≥г≥йних утворень в великих м≥стах.

—приймаючи нов≥тню нетрадиц≥йну рел≥г≥йн≥сть €к загрозу традиц≥йним формам духовност≥, њй навмисне надають викривальних характеристик, визначаючи даний феномен €к деструктивний. ќтже, неорел≥г≥йн≥ рухи постають т≥Їю ц≥нн≥сноЦсмисловою реальн≥стю, €ка виникла €к результат взаЇмод≥њ традиц≥йноњ ≥ нетрадиц≥йноњ рел≥г≥йност≥, спр€мованоњ на пошуки новоњ духовност≥, усв≥домленн€м чого Ї досв≥д рел≥г≥йних в≥дносин €к ≥деальноњ комун≥кац≥њ у процес≥ обм≥ну рел≥г≥йною д≥€льн≥стю. «а допомогою механ≥зму оц≥нки неорел≥г≥йних ц≥нностей людина здатна орган≥зовувати власне бутт€, освоювати св≥т ≥ творити св≥т культури в новому урбан≥зованому сусп≥льств≥.

”се вищезазначене вказуЇ на теоретичну та практичну значущ≥сть даноњ проблеми, на необх≥дн≥сть њњ досл≥дженн€ та випрацюванн€ нових концептуальних п≥дход≥в до питань неорел≥г≥йних теч≥й в ”крањн≥.

јнал≥тичний огл€д л≥тератури. ‘≥лософсько-антрополог≥чному осмисленню €вища нов≥тньоњ рел≥г≥йност≥ допомогло використанн€ праць ћ. ¬ебера,  . ясперса, ј.“ойнб≥, ≈. ‘ромма та ≥нших ф≥лософ≥в, в €ких розгл€нуто сп≥вв≥дношенн€ св≥тських та рел≥г≥йних ц≥нностей, проблеми взаЇмозвТ€зку культури, сусп≥льства ≥ рел≥г≥њ.

” сучасн≥й заруб≥жн≥й л≥тератур≥ досл≥дженню феномену новоњ нетрадиц≥йноњ рел≥г≥йност≥ присв€чений поважний корпус роб≥т. Ќайб≥льша з христи€нських конфес≥й Ц римо-католицька церква Ц у 1970-80-т≥ роки була стривожена розповсюдженн€м нових рел≥г≥йних рух≥в у св≥т≥ й почала активно досл≥джувати цю проблему.  ниги протестантських теолог≥в ”. ћарт≥на, ƒ.ћакдауелла та ƒ. —тюарта та ≥нших вказують на те, що головним завданн€м у досл≥дженн€х такого типу Ї вм≥нн€ розр≥зн€ти конкурент≥в христи€н ≥ вести з ними полем≥ку. Ѕезумовно, незалежно в≥д обс€гу проведених у даному напр€мку досл≥джень, такий п≥дх≥д пропонуЇ заздалег≥дь готов≥ рецепти д≥агностуванн€ Їретичних вчень та засоби протисто€нн€ њм, тобто звужуЇ ≥ обмежуЇ суть проблеми, хоча може зор≥Їнтувати у визначенн≥ конкретного зм≥сту в≥ровчень та використовуваних ними засоб≥в д≥€льност≥ у њх впливах на особу.

¬≥домий футуролог ≈. “оффлер бачить у нових рел≥г≥йних рухах законом≥рну реакц≥ю частини сусп≥льства на так≥ €вища житт€, €к зростаюча самотн≥сть, безструктурн≥сть та безглузд≥сть в≥дживаючого сусп≥льства Удругоњ хвил≥ї. јле, на його думку, це лише симптоми перех≥дного пер≥оду до сусп≥льства Утретьоњ хвил≥ї, в €кому зазначен≥ проблеми будуть подолан≥, бо на зм≥ну Укультамї прийдуть альтернативн≥ гуман≥стичн≥ обТЇднанн€, €к≥ зможуть вир≥шити ц≥ проблеми.

ѕозиц≥€ православ'€ щодо розповсюдженн€ неорел≥г≥й на теренах украњнськоњ культури Ї негативною, про це св≥дчать прац≥ Ћ. ќ. “ихомирова, ј. ¬.  ураЇва, ¬.ћ. „ернишева та ≥н..

јктивному вивченню проблем нов≥тньоњ нетрадиц≥йноњ рел≥г≥йност≥ присв€чен≥ прац≥ в≥домих украњнських досл≥дник≥в: Ћ.‘илипович, ѕ. олодного,¬.√ринько, ѕ.яроцького, та ≥нших.

–озгл€д неорел≥г≥й €к ц≥нн≥сних утворень, через €к≥ п≥знаЇтьс€ культура в ц≥лому, потребував зверненн€ до праць в≥тчизн€них автор≥в, €к≥ м≥ст€ть акс≥олог≥чн≥ ≥нтенц≥њ, ¬.—.ћалахова, —.Ѕ.  римського.

јктуальн≥сть теми, њњ специф≥ка та р≥вень розробленост≥ ви€вили мету, завданн€ та зм≥ст роботи.

ћета ≥ завданн€ досл≥дженн€. ¬раховуючи ступ≥нь загальнокультурноњ розробленост≥ проблеми, за мету ставитьс€ зд≥йснити ≥сторико-рел≥г≥Їзнавчий та культуролог≥чний анал≥з людинотворчого потенц≥алу неорел≥г≥й в умовах сучасного урбан≥зованого сусп≥льства в межах ”крањни.

¬ межах поставленоњ мети передбачаЇтьс€ розв'€занн€ наступних завдань:

1. ќкреслити проблему типолог≥зац≥њ неорел≥г≥й;

2. визначити причини та передумови поширенн€ Ќ–– на ірунт≥ сучасного украњнського мегапол≥са;

3. ƒати характеристику найб≥льш розповсюдженим неорел≥г≥€м, що репрезентован≥ в великих м≥стах ”крањни.

ќбТЇктом досл≥дженн€ виступають множинн≥ форми впливу Ќових рел≥г≥й на украњнську культуру.

ѕредметом досл≥дженн€ сц≥окультурний аспект впливу нових рел≥г≥йних рух≥в на житт€ украњнського мегапол≥са.

Ќукова новизна даноњ роботи пол€гаЇ в виокремленн≥ питанн€ про роль Ќ–“ в життЇд≥€льност≥ украњнського сусп≥льства кр≥зь призму загальноњ урбан≥зац≥њ сусп≥льства та подальшому анал≥з≥ даноњ проблеми.

—труктура роботи ≥ посл≥довн≥сть викладу матер≥алу зумовлен≥ лог≥кою проблеми, метою ≥ завданн€м досл≥дженн€. –обота складаЇтьс€ з вступу, двох розд≥л≥в, 5 п≥дрозд≥л≥в, висновк≥в ≥ списку використаних джерел.


 

–ќ«ƒ≤Ћ ≤ Ќов≥ рел≥г≥йн≥ рухи: типи орган≥зац≥й та причини поширенн€ в ”крањн≥

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 339 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—тремитесь не к успеху, а к ценност€м, которые он дает © јльберт Ёйнштейн
==> читать все изречени€...

492 - | 500 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.007 с.