Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Ћист є 1 експертноњ самооц≥нки педагог≥чних ум≥нь учител€
є “вердженн€ Ѕали
  —тавить комплекс педагог≥чних задач, враховуЇ складн≥ педагог≥чн≥ ситуац≥њ, розпод≥л€Ї увагу, зд≥йснюЇ гнучк≥сть в засобах орган≥зац≥њ уроку.  
  ¬≥дм≥нно по≥нформований про житт€ д≥тей поза школою.  
  ¬олод≥Ї р≥зноман≥тн≥стю форм ≥ метод≥в навчанн€ та вихованн€.  
  ѕлануЇ навчанн€ на основ≥ вивченн€ учн≥в ≥ анал≥зуЇ педагог≥чну д≥€льн≥сть з врахуванн€м цього.  
  ѕередбачаЇ близьк≥ та в≥ддален≥ результати навчально-виховного процесу.  
  ¬раховуЇ потреби д≥тей в близькому сп≥лкуванн≥, вм≥ло п≥дтримуЇ й спр€мовуЇ њхню емоц≥йн≥сть, збер≥гаЇ безпосередн≥сть ≥ сп≥впереживанн€ ≥ншим люд€м.  
  —творюЇ умови педагог≥чноњ безпеки у сп≥лкуванн≥ з д≥тьми.  
  «абезпечуЇ умови самореал≥зац≥њ особистост≥ ≥ реал≥зац≥њ њњ внутр≥шн≥х резерв≥в.  
  ћаЇ ≥ утверджуЇ особисту позитивну концепц≥ю прац≥ вчител€, з €коњ й виходить його профес≥йна повед≥нка.  
  ѕрацюЇ творчо, використовуЇ ориг≥нальн≥ прийоми.  
   еруЇ своњм емоц≥йним станом.  
  ќбТЇктивно оц≥нюЇ своњ можливост≥ (актуальн≥, ретроспективн≥, потенц≥йн≥), а також з≥ сторони ≥нших (рефлексивна самооц≥нка).  
  «д≥йснюЇ поетапне в≥дпрацюванн€ вс≥х компонент≥в навчанн€ (формулюванн€ навчальних завдань, виконанн€ навчальних д≥й, формулюванн€ ≥ндив≥дуального стилю навчанн€ учн≥в).  
  –озвиваЇ в д≥тей здатн≥сть до самонавчанн€.  
  ќпираЇтьс€ на результати вивченн€ учн≥в, ви€вл€Ї окрем≥ показники навченост≥ (активн≥сть ор≥Їнтуванн€, к≥льк≥сть дозованоњ допомоги дл€ просуванн€ учн≥в), зд≥йснюЇ ≥ндив≥дуальний ≥ диференц≥йований п≥дходи.  
  ‘ормуЇ мотивац≥йний ≥нтерес до зд≥бностей навчальноњ роботи, самооц≥нюванн€ ≥ самоконтролю.  
  ќц≥нюЇ стан та р≥вень вихованост≥.  
  –озвиваЇ самост≥йн≥сть учн≥в з врахуванн€м сусп≥льно-корисноњ д≥€льност≥, повТ€зуЇ еталони вихованост≥ з трудовою д≥€льн≥стю дорослих, нормами та укладом житт€.  
  ѕрагне зм≥цнити вихован≥сть €к Їдн≥сть знань, переконань ≥ повед≥нки учн≥в.  
  ¬становлюЇ звТ€зок м≥ж способами своЇњ прац≥ ≥ результатами навченост≥ та вихованост≥ учн≥в.  
Ћист є2 експертноњ самооц≥нки педагог≥чних ум≥нь вчител€ неповноњ середньоњ школи
є “вердженн€ Ѕали
  ѕ≥д час визначенн€ педагог≥чних задач ор≥ЇнтуЇтьс€ на вивченн€ великоњ к≥лькост≥ учн≥в в умовах уроку ≥ одночасно на кожного учн€ €к на субТЇкт навчанн€.  
  ѕередбачаЇ р≥зн≥ форми груповоњ д≥€льност≥ ≥ взаЇмоконтролю учн≥в.  
  ѕередбачаЇ близьк≥ й в≥ддален≥ результати вир≥шенн€ педагог≥чних задач навчально-виховного процесу.  
  ¬олод≥Ї вар≥ативною методикою.  
  ¬и€вл€Ї повагу до проблем п≥дл≥тк≥в, допомагаЇ њм у формуванн≥ ≥ в≥дстоюванн≥ власноњ точки зору на уроц≥.  
  –озширюЇ зони самост≥йност≥ учн≥в дл€ задоволенн€ њх потреб у доросл≥шанн≥.  
  «м≥цнюЇ в п≥дл≥тка в≥дпов≥дальн≥сть за своњ усп≥хи ≥ прийн€тт€ власних р≥шень.  
  ”р≥зноман≥тнюЇ взаЇмод≥ю з п≥дл≥тками €к з р≥вноправними партнерами.  
  ћаЇ й утверджуЇ власну позитивну концепц≥ю прац≥ вчител€, з €коњ випливаЇ його профес≥йна повед≥нка.  
   еруЇ своњм емоц≥йним станом.  
  ѕрагне до творчост≥ €к шл€ху реал≥зац≥њ себе не лише в предметному, комун≥кативному, але й особист≥сному планах.  
  јнал≥зуЇ своњ можливост≥, волод≥Ї рефлексивною самооц≥нкою.  
  ќц≥нюЇ стан навченост≥ учн≥в та њх здатност≥ до засвоЇнн€ знань.  
  ¬и€вл€Ї й ор≥ЇнтуЇтьс€ на працездатн≥сть ≥ витривал≥сть учн≥в, зд≥йснюЇ ≥ндив≥дуальний п≥дх≥д до них, спираючись на ≥нформац≥ю про школ€р≥в.  
  «д≥йснюЇ поетапне в≥дпрацюванн€ вс≥х компонент≥в навчанн€ (формулюванн€ навчальних завдань, виконанн€ навчальних д≥й, формуванн€ ≥ндив≥дуального стилю д≥€льност≥ учн≥в).  
  –озвиваЇ в школ€р≥в здатн≥сть до самонавчанн€.  
  ќц≥нюЇ стан ≥ р≥вень вихованост≥.  
  Ѕачить особист≥сть учн€ в ц≥лому у взаЇмозвТ€зку того, що в≥н говорить, думаЇ, робить, €к поступаЇ.  
  —тимулюЇ ≥ створюЇ умови дл€ самовихованн€ п≥дл≥тк≥в, допомагаЇ њм розвивати силу вол≥.  
  ¬становлюЇ звТ€зок м≥ж способами своЇњ прац≥ ≥ результатами навченост≥ та вихованост≥ учн≥в.  
ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-20; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 295 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—тремитесь не к успеху, а к ценност€м, которые он дает © јльберт Ёйнштейн
==> читать все изречени€...

496 - | 506 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.008 с.