Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


«агальн≥ методичн≥ вказ≥вки
¬—“”ѕ

 

“ехнолог≥чн≥ процеси ≥ природн≥ €вища прот≥кають зг≥дно обТЇктивно ≥снуючим законам природи, €к≥ в загальному випадку виражають довол≥ прост≥ енергетичн≥ чи матер≥альн≥ сп≥вв≥дношенн€. ќднак при переход≥ в≥д цих сп≥вв≥дношень до незалежних зм≥нних можуть бути безпосередньо вим≥р€н≥, отримуютьс€ складн≥ диференц≥йн≥ чи ≥нтегральн≥ р≥вн€нн€, що включають велику к≥льк≥сть зм≥нних. ¬ б≥льшост≥ випадк≥в розвТ€зок цих р≥вн€нь ускладнено. ÷ей факт вимагаЇ в≥д досл≥дника емп≥ричного п≥дходу до вивченн€ р€ду р≥вн€нь.

¬елика к≥льк≥сть незалежних зм≥нних, в≥д €ких залежить прот≥канн€ процесу, потребуЇ в≥д досл≥дника великого обТЇму роботи. ƒл€ полегшенн€ ≥ скороченн€ числа досл≥д≥в ≥ розрахунк≥в використовуютьс€ методики, €к≥ дозвол€ють обТЇднати р€д параметр≥в в комплекси, €к≥ характеризують х≥д процесу. ѕерех≥д в≥д параметр≥в до комплекс≥в дозвол€Ї значно скоротити обЇм експеримент≥в ≥ узагальнити дан≥, €к≥ отриман≥ на модел≥, на натуру.

¬ даних методичних вказ≥вках викладен≥ де€к≥ методи математичного моделюванн€ процес≥в трубопров≥дного транспорту нафти, нафтопродукт≥в ≥ газу.

ћоделюванн€ Ц одна з основних категор≥й теор≥њ п≥знанн€. Ќа ≥дењ моделюванн€, по сут≥, базуЇтьс€ будь-€кий метод наукових досл≥джень. ќсновн≥ види моделюванн€ Ц ф≥зичне ≥ математичне. ‘≥зичне моделюванн€ Ц моделюванн€, при €кому модель ≥ обТЇкт, що моделюЇтьс€, мають одну ≥ ту ж ф≥зичну природу. ћатематичне моделюванн€ Ц моделюванн€, при €кому модель €вл€Ї собою систему математичних сп≥вв≥дношень, що описують певн≥ технолог≥чн≥, економ≥чн≥ чи ≥нш≥ процеси. ¬ основу методу покладено ≥дентичн≥сть форми р≥вн€нь ≥ однозначн≥сть сп≥вв≥дношень м≥ж зм≥нними в р≥вн€нн€х ориг≥налу ≥ модел≥, тобто, њх аналог≥њ. ћатематичн≥ модел≥ досл≥джуютьс€, €к правило, ≥з допомогою аналогових обчислювальних машин та цифрових обчислювальних машин, тому, прийн€то казати про аналогове та дискретне математичне моделюванн€.

¬ивченн€ €вищ оточуючого нас св≥ту зд≥йснюЇтьс€ з допомогою моделей.  ожна модель представл€Ї собою визначену схематизац≥ю €вища, що враховуЇ не всю повноту фактор≥в, властивих цьому €вищу, а лише де€ку њх частину, що характеризуЇ €вище з того чи ≥ншого боку, що ц≥кавить досл≥дника.

ѕ≥д терм≥ном математична модель розум≥Їтьс€ система математичних р≥вн€нь, в рамках €ких можна вивчати клас тих чи ≥нших €вищ, отримуючи в≥дпов≥д≥ про параметри процес≥в, що в≥дбуваютьс€, без того щоб ставити натурн≥ ≥, тим б≥льше, промислов≥ досл≥ди.

Ќавод€тьс€ де€к≥ ф≥зичн≥ закони, що визначають динам≥ку руху р≥дин ≥ газ≥в в трубах, показуЇтьс€, €к ц≥ закони трансформуютьс€ в математичн≥ р≥вн€нн€, що складають суть тоњ чи ≥ншоњ математичноњ модел≥, €к в рамках кожноњ модел≥ формулюютьс€ задач≥ дл€ анал≥зу конкретноњ ситуац≥њ, викладаютьс€ методи њх р≥шень.


«ј√јЋ№Ќ≤ ћ≈“ќƒ»„Ќ≤ ¬ ј«≤¬ »

 ожна лабораторна робота розрахована на одну або дв≥ пари, вих≥дн≥ дан≥ до лабораторних роб≥т студенти отримують зг≥дно свого вар≥анту у викладача. ” в≥дпов≥дност≥ до вар≥анту ≥ алгоритму розрахунку наведеного в методичних рекомендац≥€х дл€ виконанн€ лабораторноњ роботи студент повинен скласти програму на будь-€к≥й мов≥ програмуванн€ та виконати контрольний приклад розрахунку, зробити в≥дпов≥дний анал≥з отриманих результат≥в ≥ висновки. «в≥т з лабораторноњ роботи оформл€Їтьс€ на формат≥ ј4. ‘ормат стор≥нки ј4: в≥дступи: вгор≥ ≥ внизу Ц 20 мм, ззовн≥ Ц15 мм, зсередини Ч 25 мм; кегль 14; м≥жр€дковий ≥нтервал Ц 1, дозвол€Їтьс€ використовувати шрифт Times New Roman. јбо написаний вручну зг≥дно стандарт≥в оформленн€ вищоњ школи. «в≥т маЇ включати в себе титульну стор≥нку, теоретичн≥ в≥домост≥, контрольний приклад розрахунку виконаний за допомогою м≥крокалькул€тора, роздрук≥вку програми з результатами ≥ анал≥з отриманих результат≥в. –езультати розрахунк≥в отриманих з допомогою власних програм оформл€ютьс€ у вигл€д≥ таблиць. якщо розрахунки на ѕ≈ќћ досить складн≥, то з дозволу викладача допускаЇтьс€ опис контрольного прикладу без виконанн€ розрахунк≥в на калькул€тор≥.

Ќа основ≥ вивченого матер≥алу студент повинен вм≥ти проводити експлуатац≥йн≥ та проектн≥ розрахунки технолог≥чних процес≥в транспорту ≥ збер≥ганн€ газу, перев≥рочн≥ розрахунки основного та допом≥жного обладнанн€ з використанн€м м≥крокалькул€тор≥в та ≈ќћ. Ќа основ≥ техн≥ко-економ≥чного анал≥зу вм≥ти знаходити оптимальн≥ проектн≥ та експлуатац≥йн≥ р≥шенн€.

“еми та терм≥н виконанн€ лабораторних зан€ть подано в таблиц≥.


“аблиц€ - “еми лабораторних зан€ть, обс€г в годинах та к≥льк≥сть бал≥в

“иждень ЋЋаб.роб. Ќазва теми ќбс€г, год.  ≥ль-к≥сть бал≥в
1-3   ћатематичн≥ модел≥ процес≥в руху газу в газопроводах    
4-6   ћатематичне моделюванн€ складних систем трубопровод≥в    
7-8   ѕобудова д≥агностичноњ модел≥ газо-нафтопровод≥в    
9-10   ћоделюванн€ процесу заправки стисненим газом    
11-12   ћатематичне моделюванн€ процес≥в в системах газопостачанн€    
13-14   ћоделюванн€ процес≥в в сховищах природного газу    
15-16   —татистична обробка режим≥в роботи трубопровод≥в    
17-18   «астосуванн€ методу найменших квадрат≥в дл€ побудови л≥н≥њ регрес≥њ    

 

«ахист лабораторноњ роботи проводитьс€ в два етапи: усна перев≥рка готовност≥ студента до виконанн€ роботи ≥ письмовий захист п≥сл€ виконанн€ лабораторноњ. ƒо виконанн€ лабораторноњ роботи допускаЇтьс€ т≥льки студент, €кий переписав теоретичн≥ в≥домост≥ до лабораторноњ роботи. Ќа оц≥нку впливаЇ також правильн≥сть оформленн€ зв≥ту ≥ ориг≥нальн≥сть програми. ј також вчасн≥сть здач≥.

 ожна лабораторна робота оц≥нюЇтьс€ зг≥дно таблиц≥ наведеноњ вище. Ћабораторн≥ роботи 3, 7, 8 оц≥нюютьс€ в 5 бал≥в: 2 бали за письмовий захист, 2 бали за €к≥сно ≥ в≥рно виконаний ≥ оформлений зв≥т, 1 бал за аудиторну роботу. Ћабораторн≥ роботи 1, 2, 4, 5 та 6 оц≥нюютьс€ в 9 бал≥в: 4 бали за письмовий захист, 3 бали за €к≥сно ≥ в≥рно виконаний ≥ оформлений зв≥т, 2 бали за аудиторну роботу.


ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-20; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 247 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

“ак просто быть добрым - нужно только представить себ€ на месте другого человека прежде, чем начать его судить. © ћарлен ƒитрих
==> читать все изречени€...

1534 - | 1335 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.011 с.