Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


—истема поточного ≥ п≥дсумкового контролю
10.1 ѕќ“ќ„Ќ»…  ќЌ“–ќЋ№

ѕоточний контроль зд≥йснюЇтьс€ викладачем на сем≥нарських (практичних) зан€тт€х шл€хом усного опитуванн€ студент≥в, проведенн€ тестуванн€ та виконанн€м контрольноњ роботи. ѕитанн€, що винос€тьс€ на розгл€д пропонуютьс€ в≥дпов≥дно до план≥в сем≥нарських (практичних) зан€ть.

“акож проводитьс€ контрольна робота за п≥дсумками модул€, €ка м≥стить питанн€ за вивченими темами модул€.

ѕри проведен≥ поточних зан€ть використовуютьс€ оц≥нюванн€ знань за 4-х бальною системою: в≥дм≥нно (5), добре (4), задов≥льно (3), незадов≥льно (2).

¬икладач оц≥нюЇ знанн€ за такими критер≥€ми:

Ув≥дм≥нноФ Ц студент бездоганно виконав завданн€, чи в≥дпов≥в на поставлене запитанн€. ѕри потреб≥ в≥дпов≥дь обірунтована приведеними прикладами;

УдобреФ Ц студент вц≥лому виконав завданн€, або в≥дпов≥в на поставлене питанн€, але при в≥дпов≥д≥ зам≥чен≥ окрем≥ недол≥ки, суперечност≥, не дотриманн€ лог≥чноњ побудови в≥дпов≥д≥;

Узадов≥льноФ Ц студент повн≥стю не виконав завданн€, або повн≥стю не в≥дпов≥в на поставлене запитанн€, зам≥чен≥ груб≥ помилки;

Унезадов≥льноФ Ц завданн€ взагал≥ не виконано, або в≥дпов≥дь взагал≥ в≥дсутн€, мають м≥сце суттЇв≥ недол≥ки.

 

10.2. ѕ≤ƒ—”ћ ќ¬»…  ќЌ“–ќЋ№

ќц≥нюванн€ теоретичних знань з дисципл≥ни Ц це один ≥з контрольних заход≥в, передбачений навчальним планом, €кий зд≥йснюЇтьс€ у письмов≥й форм≥ за б≥летами.  ожен б≥лет м≥стить два теоретичних питанн€ ≥ завданн€ практичного напр€мку, €к≥ в≥дбивають основний зм≥ст програми навчальноњ дисципл≥ни.

¬иконанн€ екзаменац≥йних завдань оц≥нюЇтьс€ за 4-х бальною системою: в≥дм≥нно (5), добре (4), задов≥льно (3), незадов≥льно (2).

¬икладач оц≥нюЇ знанн€ за такими критер≥€ми:

 –»“≈–≤ѓ ќ÷≤Ќ » ¬» ќЌјЌЌя ≈ «јћ≈Ќј÷≤…Ќ»’ «ј¬ƒјЌ№

 ритер≥њ оц≥нки

¬иконанн€ завдань оц≥нюЇтьс€ за 4-х бальною системою: в≥дм≥нно (5), добре (4), задов≥льно (3), незадов≥льно (2).

ќц≥нку в≥дм≥нно заслуговуЇ студент, €кий:

Ј показав всеб≥чн≥, систематичн≥ ≥ глибок≥ знанн€ навчально-програмного матер≥алу з курсу;

Ј показав вм≥нн€ в≥льно виконувати завданн€, що передбачен≥ екзаменац≥йними завданн€ми;

Ј засвоњв взаЇмозвТ€зок основних пон€ть з курсу в њх значен≥ дл€ майбутньоњ профес≥њ;

Ј про€вив творч≥ зд≥бност≥ в творчост≥ в розум≥нн≥, викладанн≥ ≥ використанн≥ учбово-програмного матер≥алу.

ќц≥нку добре заслуговуЇ студент, €кий:

Ј показав повне знанн€ навчально-програмного матер≥алу з курсу;

Ј в основному виконав екзаменац≥йн≥ завданн€;

Ј показав систематичний характер знань з основ курсу, про€вив зд≥бн≥сть до њх самост≥йного поповненн€ в процес≥ профес≥йноњ д≥€льност≥.

ќц≥нку задов≥льно заслуговуЇ студент, €кий:

Ј показав знанн€ навчально-програмного матер≥алу з в обс€з≥, €кий необх≥дний дл€ майбутньоњ роботи за профес≥Їю;

Ј в основному виконав завданн€;

Ј допустив помилки при виконанн≥ екзаменац≥йних завдань, але в основному волод≥Ї необх≥дними знанн€ми з курсу.

ќц≥нку незадов≥льно заслуговуЇ студент, €кий:

Ј показав досить низький р≥вень знань навчально-програмного матер≥алу в обс€з≥, €кий необх≥дний дл€ майбутньоњ роботи за профес≥Їю;

Ј допустив принципов≥ помилки при виконанн≥ екзаменац≥йних завдань;

Ј не може приступити до профес≥йноњ д≥€льност≥ п≥сл€ зак≥нченн€ вузу без додаткових зан€ть з курсу.

 

 


 

 онтрольн≥ питанн€

1. —утн≥сть У омпТютерн≥ системи У1—:ѕ≥дприЇмствоФ

2. ѕереваги автоматизованого бухгалтерського обл≥ку.

3. ћожливост≥ автоматизованих систем обл≥ку.

4. «астосуванн€ компТютерних програм бухгалтерського обл≥ку.

5. Ќормативна база автоматизованоњ форми обл≥ку.

6. ѕравове забезпеченн€ автоматизованоњ форми бухгалтерського обл≥ку.

7. ¬≥дносини м≥ж власником автоматизованоњ системи ≥ власником ≥нформац≥њ.

8. ќсновн≥ положенн€ методолог≥њ автоматизованоњ форми бухгалтерського обл≥ку.

9. ћожливост≥ компТютерноњ системи п≥дприЇмства

10. јвтоматизац≥€ первинного обл≥ку.

11. ќбл≥ков≥ рег≥стри при автоматизован≥й форм≥ бухгалтерського обл≥ку.

12. ¬икористанн€ штрихових код≥в.

13. “ехнолог≥€ обл≥ку “ћ÷ з використанн€м штрихових код≥в.

14. —истемний п≥дх≥д до проблем автоматизац≥њ.

15. ѕередумови створенн€ ј—Ѕќ.

16. —истемний п≥дх≥д до створенн€ ј—Ѕќ.

17. ѕринципи проектуванн€ ј—Ѕќ.

18. ѕосл≥довн≥сть створенн€ автоматизованоњ системи бухгалтерського обл≥ку (ј—Ѕќ).

19. ≈тапи створенн€ ј—Ѕќ.

20. ‘ормуванн€ ≥нформац≥йноњ основи ј—Ѕќ.

21. ‘ункц≥ональн≥ обовТ€зки персоналу ј—Ѕќ.

22. ќрган≥зац≥€ документооб≥гу в умовах використанн€ ј—Ѕќ.

23. «ахист ≥нформац≥њ в≥д несанкц≥онованого втручанн€.

24. ќц≥нка необх≥дност≥ веденн€ обл≥ку за м≥жнародними стандартами.

25. ќрган≥зац≥€ бухгалтерського обл≥ку за м≥жнародними стандартами.

26. ≈тапи складанн€ бухгалтерськоњ зв≥тност≥ за м≥жнародними стандартами.

27. ѕ≥дходи до складанн€ бухгалтерськоњ зв≥тност≥ за двома стандартами обл≥ку.

28. ¬имоги до програмних комплекс≥в веденн€ обл≥ку за двома стандартами.

29. ќрган≥зац≥€ обл≥ку ф≥нансових результат≥в п≥дприЇмства.

30.  ласиф≥кац≥€ програмного забезпеченн€ дл€ бухгалтер≥њ.

31. ќбробка ≥нформац≥њ на бухгалтерських автоматизованих робочих м≥сц€х (ј–ћ).

32. ќрган≥зац≥€ обл≥ку реал≥зац≥њ товар≥в

33.  ласиф≥кац≥€ програм бухгалтерського обл≥ку за можлив≥стю веденн€ анал≥тичного обл≥ку.

34. ќсновн≥ вимоги до програм бухгалтерського обл≥ку.

35. ‘ункц≥ональн≥ вимоги до програм бухгалтерського обл≥ку.

36. “ехн≥чн≥ вимоги до програм бухгалтерського обл≥ку.

37.  омерц≥йн≥ вимоги до програм бухгалтерського обл≥ку.

38. ≈ргоном≥чн≥ вимоги до програм бухгалтерського обл≥ку.

39. Ћог≥чна орган≥зац≥€ даних.

40. ќрган≥зац≥€ управл≥нського (внутр≥шньогосподарського) обл≥ку.

41. ћережн≥ та п≥дпор€дкован≥ модел≥ даних.

42. –ел€ц≥йна модель.

43. ќперац≥њ з даними в рел€ц≥йн≥й модел≥.

44. ѕереваги ≥ недол≥ки рел€ц≥йних моделей.

45. ‘≥зична орган≥зац≥€ бази даних.

46. ќсновн≥ пон€тт€ система управл≥нн€ базами даних.

47. ќсобливост≥ технолог≥й баз даних.

48. ¬ластивост≥ ≥ технолог≥€ використанн€ —”Ѕƒ.

49. —творенн€ бази даних засобами —”Ѕƒ.

50. ќбробка даних засобами —”Ѕƒ.

51. “енденц≥њ ≥ перспективи розвитку —”Ѕƒ.

52. ≤стор≥€ створенн€ та виникненн€ ≤нтернет.

53. —труктура глобальноњ мереж≥.

54. ѕринцип роботи глобальноњ мереж≥.

55. јдресац≥€ в ≤нтернет.

56. ѕ≥дключенн€ в ≤нтернет.

57. ѕослуги ≤нтернет.

58. ”крањнськ≥ мереж≥ ≥нформац≥йних телекомун≥кац≥й.

59. ћожливост≥ використанн€ мереж≥ дл€ обробки передаванн€ ≥нформац≥њ дл€ обл≥ку.

60. —истема безгот≥вкових розрахунк≥в за допомогою системи У л≥Їнт банку Ц банкФ.

 

 


–≈ ќћ≈Ќƒќ¬јЌј Ћ≤“≈–ј“”–ј

 

1. 1—: ѕредпри€тие 7.7  онфигураци€. Ѕухгалтерский учЄт дл€ ”краины. –уководство по ведению учЄта (описание конфигурации) Ц ‘ирма 1— Ц ћосква Ц 2006.

2. јвтоматизированные информационные технологии в экономике. Ч ћ.:  омпьютер. ёЌ»“», 2005.

3. Ѕ≥луха ћ.“. “еор≥€ бухгалтерського обл≥ку: ѕ≥дручник.  .: 2000 Ц 692 с.

4. Ѕутинець ‘.‘. ≤нформац≥йн≥ системи бухгалтерського обл≥ку. ∆итомир, - 2006 р. 253 с.

5. Ѕутинець ‘.‘. ≤нформац≥йн≥ системи бухгалтерського обл≥ку: ѕ≥дручник дл€ студент≥в вищих навчальних заклад≥в спец≥альност≥ 7.050106 Уќбл≥к ≥ аудитФ, 2-е вид. Ц ∆итомир: ѕѕ У–утаФ - 2006 р. - 544 с.

6. ¬ерига ё., √усакова ќ., ќполонський ≤., –уденко Ћ. јвтоматизац≥€ бухгалтерського обл≥ку в споживч≥й кооперац≥њ. Ч  .: ќснови, 1996.

7. √олов —.¬., ™ф≥менко ¬.≤. ‘≥нансовий та управл≥нський обл≥к. Ц  .: “ќ¬ УјвтоинтерсервисФ, 2005 Ц 544 с.

8. √ужва ¬.ћ., ѕостЇвой ј. √. ≤нформац≥йн≥ системи в м≥жнародному б≥знес≥. Ч  .:  Ќ≈”, 1999.

9. «авгородний ¬.ѕ. јвтоматизаци€ бухгалтерского учета, контрол€, анализа и аудита. Ч  .: ј.—. ., 2003.

10. «авгородний ¬.ѕ. Ѕухгалтерский учет, контроль и аудит в системе управлени€ предпри€тием. Ч  ., 1997.

11. «авгородний ¬.ѕ., —авченко ¬.я. Ѕухгалтерский учет, контроль и аудит в услови€х рынка. Ч  .: Ѕлицинформ, 2004.

12. »льина ќ.ѕ. »нформационные технологии бухгалтерского учЄта. Ц —пб.: ѕитер, 2001 - 688 с.

13. »нформационные системы в экономике: ”чебник / под ред. проф. ¬.¬. ƒика. Ц ћ.: ‘инансы и статистика, 2002. Ц 544 с.

14. ≤нформатика:  омпТютерна техн≥ка.  омпТютерн≥ технолог≥њ. ѕос≥б./ «а ред. ѕушкар€ ќ.≤. Ц  .: ¬идавничий центр Ујкадем≥€Ф, 2008 Ц 646 с. (јльма-матер).

15. ≤вахненко —.¬. ≤нформац≥йн≥ технолог≥њ в орган≥зац≥њ бухгалтерського обл≥ку та аудит≥. Ќавч. пос≥бник. Ц  .: «нанн€ прес., 203. Ц 349с.

16.  алберг,  онрад. Ѕизнес-анализ с помощью Excel: пер. с англ. Ц  .: ƒиалектика, 2008.

17.  омплексна€ система автоматизации предпри€тий малого и среднего бизнеса Уѕј–”—-ѕредпри€тиеФ дл€ Windows, вери€ 7.11. –уководство пользовател€.  .: —ѕ Уѕарус-”краинаФ, - 2000 р. с. 103.

18. ќвчаренко ≈. ., »льина ќ.ѕ. Ѕалбердии ≈.¬. ‘инансово-экономические расчЄты в ≈хсеl »-ние 3-е. ћ.: »нформационно-издательский дом Ђ‘инансыї, 2005 Ц 328 с.

19. ќснови ≥нформац≥йних систем: Ќав. ѕос≥бник / «а ред. ¬.‘. —итника. Ц  .  Ќ≈”. 1997. Ц 252 с.

20. ѕ≥нчук Ќ.—., √алузинський √.ѕ., ќрленко Ќ.—. ≤нформац≥йн≥ системи ≥ технолог≥њ обл≥ку в маркетингу. Ц  .:  Ќ≈”, 2008Ц 328 с.

21. ѕодольский ¬.»., ƒик ¬.¬., ”ринцов ј.». »нформационные системы бухгалтерского учета. Ч ћ.: јудит. ёЌ»“», 2007.

22. –оманов ј.Ќ., ќдинцов Ѕ.≈. јвтоматизаци€ аудита. Ч ћ.: јудит. ёЌ»“», 1999.

23. —амоучитель 1—: Ѕухгалтерии версий 7.5 Ц 7.7 в вопросах и ответах.: ѕракт. пособ. (ѕод ред.  ом€гина ¬.Ѕ.) Ц ћ.: »здательство “–»”ћ‘, 2000 Ц 400 с.

24. —итник ¬.‘., ѕисаревська “.ј., ™рьом≥на Ќ.¬.,  раЇва ќ.—. ќснови ≥нформац≥йних систем. Ч  .:  Ќ≈”, 1997.

25. —опко ¬.¬., «авгородн≥й ¬.ѕ. ќрган≥зац≥€ бухгалтерського обл≥ку, економ≥чного анал≥зу ≥ контролю. Ч  .:  Ќ≈”, 2000.

26. “есленко √.—. ≤нформац≥йн≥ системи в аграрному менеджмент≥. Ч  .:  Ќ≈”, 2004.

27. ’аритонов —.ј.  омпьютерна€ бухгалтери€ 7.5: јзбука бухгалтера. Ч ћ.:  омпьютер, 2006.

28. „истов ƒ.¬. ’оз€йственные операции в  омпьютерной бухгалтерии 7.7. «адачи, решени€, результаты: ”чебное пособие. Ц ћ.:  омпьютер ѕресс, 2007. Ц 554 с.

29. Ўуремов ≈.Ћ. —истемы автоматизации бухгалтерского учета. Ч ћ.: Ѕухгалтерский учет, 2005.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-18; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 338 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—амообман может довести до саморазрушени€. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

789 - | 641 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.014 с.