Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


 урс педиатр-интерндерге пульмонологи€-визуальды диагностика бойынша тесттер 7 страница
!Қыз бала 5 жаста. ƒиагнозы: орташа ауырлықтағы пневмони€. Әлеуметт≥к-тұрмыстық жағдайы қанағаттанарлық. јнасы жоғары б≥л≥мд≥.

јймақтық педиатрдың ≈Ң дұрыстәс≥л≥:

* үйде емдеу

* күнд≥зг≥ стационарда емдеу

* ауруханада емдеу

* медициналық орталықта емдеу

* санаторлы-шипажайда емдеу

!Қыз бала 5 жаста. ƒиагнозы: орташа ауырлықтағы пневмони€. Әлеуметт≥к-тұрмыстық жағдайы қанағаттанарлық. јнасы жоғары б≥л≥мд≥. Ѕалада 1-дәрежел≥ тыныс жет≥спеуш≥л≥г≥.1-ш≥ дәрежел≥ тыныс жетк≥л≥кс≥зд≥г≥н емдеуд≥ң ≈Ң ти≥мд≥ тәс≥л≥:

* маска арқылы оксигенотерапи€

* бөлмен≥ желденд≥ру

* мұрын канюл€лары арқылыоксигенотерапи€

* барокамера

* Ө∆∆

!Қыз бала 6 жаста. ÷итостатиктер және гормондармен ем алып жатыр. Ѕүг≥н күрт ент≥гу, ауыздан көп≥рш≥кт≥ бөл≥нд≥лермен қиын ұстама тәр≥зд≥ жөтел пайда болды. —≥лекей микроскопи€сында пневмоцисталар анықталды. Ѕезгек жоқ. Өкпен≥ң рентгенологи€лық көр≥н≥с≥: Ђмақта тәр≥зд≥ өкпеї түр≥нде интерстициальды өзгер≥стер анықталған.

“өменде бер≥лген препараттардың қайсысы пневмони€ның осы түр≥не ≈Ң ти≥мд≥?

*триметоприм

*максипим

*ванкоген

*фортум

*роцефин

!≈р бала, 2 жаста. ∆өтелге, сұйықтық ≥шуден бас тартуға шағымданады. ќбъективт≥: тыныс алу акт≥с≥не қабырғааралықтардың тартылуымен қосымша бұлшықеттерд≥ң қатысуы. ≈нт≥гу минутына 50-ге дей≥н.

ќсындай клиникалық көр≥н≥с кез≥нде Ѕ∆ј»∆-ге(»¬Ѕƒ¬) стратеги€сына сәйкес қандай ем жүрг≥зу ұсынылады?

* антибиотиктер

* гормондар

* витаминдер

* муколитиктер

* саңырауқұлақтарға қарсы

!≈р бала, 2 жаста. ∆өтелге, сұйықтық ≥шуден бас тартуға шағымданады. ќбъективт≥: тыныс алу акт≥с≥не қабырға аралықтардың тартылуымен қосымша бұлшықеттерд≥ң қатысуы. ≈нт≥гу минутына 50-ге дей≥н. ѕневмони€ диагнозы қойылған.

Ѕер≥лген науқаста пневмони€ның салыстырмалы диагностикасын қандай аурумен жүрг≥зу қажет?

* бронхиолитпен

* жүрек ақауымен

* муковисцодозбен

* ¬иль€мс- емпбел синдромымен

* ѕатаусиндромымен

!∆едел бронхит үш≥н тән:

*құрғақ жөтел, аурудың бастапқы кез≥нде құрғақ сырылдар ек≥ жақтан ≥р≥ көп≥рш≥кт≥ сырылдар

*аурудың бастапқы кез≥нде ылғалды жөтел, орта көп≥рш≥кт≥ сырылдар

*перкуторлы дыбыстың б≥р жақтан тұйықталуы, сырылдар жоқ

* ылғалды жөтел, перкуторлы дыбыстың ек≥ жақтан тұйықталуы

* жөтел жоқ, перкуторлы дыбыстың әлс≥реу≥

!∆едел обструктивт≥ бронхитке тән:

*экспираторлы ент≥гу, ылғалды әртүрл≥ калиберл≥, ысқырықты жайылмалы сырылдар, кеуде қуысының эмфизематозды желдену≥

* ылғалды жөтел, перкуторлы дыбыстың ек≥ жақтан тұйықталуы

* аурудың бастапқы кез≥нде ылғалды жөтел, орта көп≥рш≥кт≥ сырылдар

* инспираторлы ент≥гу, әртүрл≥ калиберл≥ құрғақ сырылдар

* кеуде қуысы бөшке тәр≥зд≥, тыныс алу кез≥нде ысқырықты сырылдар

!Ѕала 3 жаста. ¬ирусты этиологи€лы обструктивт≥ бронхит.

“өменде көрсет≥лген емн≥ң қайсысы ≈Ң ти≥мд≥?

*вирусқа қарсы препарат, бронхолитик, кеуде торының вибраци€лық массаж

* антибиотик, муколитик, иммуномодул€тор

* с≥лт≥л≥ ингал€ци€лар, қөпсұйықтық ≥шу, кеуде қуысыныңмассажы

* муколитик, иммуномодул€тор, с≥лт≥л≥ ингал€ци€лар

* антигистаминд≥ препарат, кү тәрт≥б≥н сақтау, кеуде қуысыныңмассажы

!“өменде көрсет≥лгендерд≥ң қайсысы пневмони€ның өкпеден тыс асқынуына жатады?

* инфекци€лық-токсикалық шок, “ЎҚҰ синдромы,ересектер тип≥ндег≥респираторлы дистресс Ц синдром

* пневмоторакс

* нейротоксикоз

* өкпе деструкци€сы

* тырысу синдромы

!Ѕала 3,8 жаста, жедел аурыды, дене қызуының 38 —-ға дей≥н жоғарылауы, тамақтан бас тартты, жалпы қозу, тер≥ жабындылары бозарған, ауыз-мұрын үшбұрышының цианозы, тахипноэ,қосымша бұлшық еттерд≥ң тыныс алу акт≥с≥не қатысуымен (қабырғааралықтардың тартылуы) экспираторлы ент≥гу, сирек,құрғақжөтел, вирусты инфекци€мен ауырғандармен қатынаста болды, кеуде қуысыжелденген, аңқасында әлс≥з катаральды синдром, перкусси€да-өкпес≥нде қораптық дыбыс, аускультативт≥-қатаң тыныс, құрғақ ысқырықты сырылдар ест≥лед≥, жүрек жағынан тахикарди€, басқа ағзаларда ауытқулар байқалмайды.

“өменде көрсет≥лген симптомдардың қайсысы тыныс жет≥спеуш≥л≥г≥н куәландырады?

* қатаң тыныс

* құрғақ ысқырықты сырылдар

* қосымша бұлшық еттерд≥ң тыныс алу акт≥с≥не қатысуымен экспираторлы ент≥гу

* перкусси€да-өкпес≥нде қораптық дыбыс

* әртүрл≥ калиберл≥ ылғалды сырылдар

!Ѕала 4 жаста, жедел ауырды, дене қызуының 38,50—-ға дей≥н жоғарылауы, әлс≥зд≥к, тәбет≥н≥ң төмендеу≥, б≥р ретт≥к құсу, тер≥с≥н≥ң бозаруы, көз астының көгеру≥, ент≥гу (36-38 рет минутына), ата-аналары температура түс≥рет≥н дәр≥ берген, дене қызуы шамалы төмендеген, б≥рақ 2 сағаттан кей≥н қызуының 38,80—-ге дей≥н қайта жоғарылауы байқалған, ауруының 2-ш≥ күн≥ аймақтық дәр≥гер: аралас типт≥ ент≥гу бар екенд≥г≥н байқаған, өкпен≥ң төменг≥ бөл≥г≥нде перкуторлы дыбыстың қысқаруы, сол жер≥нде әлс≥реген тыныс, ұсақкөп≥рш≥кт≥ және крепитаци€лық сырылдар ест≥лед≥. Ѕасқа ауытқулар байқалмайды.

ƒиагнозды қою үш≥н төменде көрсет≥лген зерттеулерд≥ң қайсысын жүрг≥зу қажет?

*Ё √

* ≥ш қуысы ағзаларының ”ƒ«

*жалпы қан анализ≥, кеуде қуысы ағзаларының рентгенографи€сы

*жалпы қан анализ≥, кеуде торының  “

* спирографи€, кеуде қуысы ағзаларының рентгенографи€сы

!Ѕалаға 2 жас. “амақтану барысында кенеттен жөтелд≥, көгерд≥, жөтел 10 минутқа созылды, кей≥н қайталанбады.  елес≥ күн≥ қайтадан жөтелд≥ (ұстама тәр≥зд≥ емес), көптеген құрғақ сырылдар, әс≥ресе, оң жақтан ест≥лед≥.

“өменде аталған болжам диагноздардың қайсысы болуы ықтимал:

* обструкци€лық бронхит

* ларингит

* пневмони€

* бөгде зат

* жедел бронхиолит

!Ѕала 1 жасар, ауруханаға айқын токсикоз белг≥лер≥мен, аралас типт≥ ент≥гумен кел≥п түст≥, дене қызуы 380—. ѕеркусси€да: перкуторлы дыбыс қораптық реңкпен анықталады. Ўашыранды сырылдар, оң жақтан жауырын бұрышында-тұрақты ұсақкөп≥рш≥кт≥ сырылдар ест≥лед≥.

“өменде көрсет≥лген болжам диагноздарының қайсысы ≈Ң ықтимал:

* бронхиолит

* альвеолит

* пневмони€

* бронх дем≥кпес≥, тұншығу ұстамасы

* обструктивт≥ бронхит

!Ѕала 9 айлық, ∆–¬» фонында ауруының 4-ш≥ күн≥ жағдайы нашарлай түст≥, қайталамалы дене қызуының жоғарылауы37,80—-ға дей≥н, экспираторлы ент≥гу, оральды сырылдар пайда болды. јускультаци€да- тыныс шығаруыұзарған, әртүрл≥ калиберл≥ ылғалды сырылдар ек≥ жақтан ест≥лед≥.

“өменде көрсет≥лген болжам диагноздарының қайсысы ≈Ң ықтимал

* бронхиолит

*обструктивт≥ бронхит

* рецидивт≥ бронхит

* пневмони€

* плеврит

!≈р бала ё., 9 жаста, жедел ауырды. Ўамалы мазасыздық, басының ауруы, мұрыннан көп шырышты бөл≥н≥стер, құрғақ жабысқақ жөтел байқалады. јуруының алғашқы 2 күн≥ науқас қатты қалтырады, б≥рақ парацетамол қабылдағаннан кей≥н температурасы түст≥. Қарап тексергенде-аңқасында айқын катаральды өзгер≥стер, риноре€. Құрғақ жөтел сақталған. јускультаци€да: тынысықатаң, симметри€лық шашыранды тұрақсыз құрақ және әртүрл≥ калиберл≥ (көб≥не ортакөп≥рш≥кт≥) ылғалды сырылдар ест≥лед≥. ∆өтелден кей≥н сырылдар жойылады. “ыныс жи≥л≥г≥ 22 рет минутына.

“өменде көрсет≥лген болжам диагноздарының қайсысы ≈Ң ықтимал

* бронхиолит

*обструктивт≥ бронхит

* жедел жай бронхит

* пневмони€

* плеврит

!Ѕала 5 айлық. јуру жедел дене қызуының 38∞—-ға дей≥н жоғарылауынан басталды.  елес≥ күн≥ жағдайы күрт нашарлады: пароксизмальды жөтел, қиындаған ысқырықты тыныспен, ент≥гу пайда болды. Қарап тексергенде: жағдайы ауыр. Қабырғааралықтардың тартылуы, мұрын танауларының кер≥лу≥, периоральды цианоз байқалады. “∆ 60/мин. ѕеркуторлы: өкпел≥к дыбыс қораптық реңкпен. јускультативт≥: көптеген ұсақкөп≥рш≥кт≥ және крепитаци€лық сырылдар тыныс алуда және тыныс шығарудың ең басында ест≥лед≥. ∆—∆ 140/мин.

“өменде көрсет≥лген болжам диагноздарының қайсысы ≈Ң ықтимал

* бронхиолит

* обструктивт≥ бронхит

* жедел жай бронхит

* пневмони€

* плеврит

!Ѕала 7 жаста, суықтанғаннан кей≥н жедел ауырды, дене қызуының 39,0∞—-ға дей≥н жоғарылауы, құрғақ жөтел ауырсынумен, бас ауруы байқалды. Үйде қарап тексергенде: жағдайы ауыр, бас ауруына, құрғақ жөтелге шағымданады. “ер≥ жабындылары бозарған, Ђмәрмәрї сурет≥мен. Ўырышты қабаттары таза, құрғақтау. јңқасы гиперемирленген. “ынысы ыңқылдаған. “∆ Ц 32 рет минутына.  еуде қуысы желденген, оң жағы тыныс алудан қалысқалады. ѕеркуторлы: оң жақтан, жауырыннан төменперкуторлы дыбыстың тұйықталу аймағы байқалады. јускультативт≥: тынысы қатаң, тұйықталу аймағында әлс≥реген, сырылдар жоқ. ∆үрек үндер≥ қатты, шулар жоқ, ∆—∆ 120/мин.

“өменде көрсет≥лген болжам диагноздарының қайсысы ≈Ң ықтимал?

* бронхиолит

*обструктивт≥ бронхит

* жедел жай бронхит

* пневмони€

* плеврит

!Ѕала 7 жаста, суықтанғаннан кей≥н жедел ауырды, дене қызуының 39,0∞—-ға дей≥н жоғарылауы, құрғақ жөтел ауырсынумен, бас ауруы байқалды. Үйде қарап тексергенде: жағдайы ауыр, бас ауруына, құрғақ жөтелге шағымданады. “ер≥ жабындылары бозарған, Ђмәрмәрї сурет≥мен. Ўырышты қабаттары таза, құрғақтау. јңқасы гиперемирленген. “ынысы ыңқылдаған. “∆ Ц 32 рет минутына.  еуде қуысы желденген, оң жағы тыныс алудан қалыс қалады. ѕеркуторлы: оң жақтан, жауырыннан төменперкуторлы дыбыстың тұйықталу аймағы байқалады. јускультативт≥: тынысы қатаң, тұйықталу аймағында әлс≥реген, сырылдар жоқ. ∆үрек үндер≥ қатты, шулар жоқ, ∆—∆ 120/мин.

“өменде көрсет≥лген шаралардың қайсысы ≈Ң ти≥мд≥?

* дезинтоксикаци€лық терапи€

* антибактериальды терапи€

* гемотрасфузи€лық терапи€

* орын басушы терапи€

* өкепен≥ жасанды желденд≥ру

! “ыныс алу жет≥спеуш≥л≥г≥н≥ң клиникалық критерий≥ болып табылады:

* перкуторлы дыбыстың қысқаруы

*қабырға аралықтардың ≥шке тартылуымен ент≥гу

* амфорикалық тыныс

* дауыс д≥р≥л≥н≥ң күшею≥

* құрғақ және ылғалды сырылдар

! Ѕронхоэктазы бар балаларда қақырықтың ерекшел≥г≥:

*қақырық таңертең денес≥н алдыға еңкейткенде қақырынады, ш≥р≥ген и≥с, 3 қабаттық

* қақырық кешке бөл≥нед≥, дене қалпына тәуелс≥з, тот басқан түстес

* жағымсыз и≥с, қою, 3 қабаттық

* қою жасыл түст≥ қақырық, көп емес

* серозды-≥р≥ңд≥ сұрлау реңд≥, и≥сс≥з, көп

! Ѕала 7 жаста, суықтанғаннан кей≥н жедел аурыды, дене қызуының 39,0∞—-ға дей≥н жоғарылауы, құрғақ жөтел ауырсынумен, бас ауруы байқалды. Үйде қарап тексергенде: жағдайы ауыр, бас ауруына, құрғақ жөтелге шағымданады. “ер≥ жабындылары бозарған, Ђмәрмәрї сурет≥мен. Ўырышты қабаттары таза, құрғақтау. јңқасы гиперемирленген. “ынысы ыңқылдаған. “∆ Ц 32 рет минутына.  еуде қуысыжелденген, оң жағы тыныс алудан қалыс қалады. ѕеркуторлы: оң жақтан, жауырыннан төмен перкуторлы дыбыстың тұйықталу аймағы байқалады. јускультативт≥: тынысы қатаң, тұйықталу аймағында әлс≥реген, сырылдар жоқ. ∆үрек үндер≥ қатты, шулар жоқ, ∆—∆ 120/мин.

Қандай аурумен салыстырмалы диагностика жүрг≥зген дұрыс?

* бронхит

* бронхиолит

* бөгде зат

* плеврит

* өкпен≥ңтуберкулез≥

!—озылмалы бронх-өкпел≥к үрд≥скез≥нде ≈Ң ћҮћ ≤Ќ болатын брохиальды өтк≥зг≥шт≥к бұзылысының деңгей≥қандай?

* бас бронхтар

* орта калиберл≥ бронхтар

* ≥р≥ бронхтардың таралуы

* ұсақ бронхиальды тармақтар

* өкпе ацинусы

!–ентгенологи€лық зерттеу жүрг≥згенде өкпе сурет≥н≥ң бейнес≥ болып табылады:
* өкпен≥ң дәнекер т≥н≥н≥ң
* бронхтардың
* қантамырлардың

* тамырлар мен бронхтардың
* лимфатикалық тамырлардың

!Ќауқас ј., 10 жаста. ≈нт≥гуге, жөтелге шағымданады.јнамнез≥нде: б≥р айлық кез≥нен бастап, қайталамалы респираторлы инфекци€ бронхообструктивт≥ синдромменжөтел≥ бар.Қарап тексергенде жағдайы ауыр. ≈нт≥гу - тыныштық кез≥нде минутына 36Ц40 рет минутына қосыша бұлшықеттер қатысуымен. Ўырышты ≥р≥ңд≥ қақырықпен ылғалды жөтел және тырнақтарында Ђсағат шынысыї симптомы анықталады.јускультаци€да: тынысы әлс≥реген,құрғақ және әр түрл≥ калиберл≥ ылғалды сырылдар ест≥лед≥.–ентгенограммада: тыныс алу кез≥нде оң өкпен≥ң 8 сегмент≥нде бронхтың кеңейген≥ көр≥нед≥, тыныс шығару кез≥нде бронхтар аса тарылған, бұл проксимальд≥ бөл≥ктерд≥ңбаллонирленген бронхоэктаздарына тән.

Ќауқасқа аталған өкпен≥ң туа б≥ткен даму ақауларының қайсысы тән:

* ћаклеод синдромы

*  артагенерсиндромы

* ћунье- ун синдромы

* јйерс синдромы

* ”иль€мс- емпбелл синдромы

!Ќауқас ј., 10 жаста. ≈нт≥гуге, жөтелге шағымданады.јнамнез≥нде: жөтел≥ б≥райлық кез≥нен бастап,бронхообструктивт≥ синдромменқайталамалы респираторлы инфекци€ ауырады. Ўолу рентгенологи€лық зерттеу кез≥нде: кеуде қуысында обстуктивт≥ синдром белг≥лер≥,өкпе т≥н≥нде эмфизематозды ≥с≥ну, жүрек көлеңкес≥ Ђтамшыї п≥ш≥н≥байқалған. Өкпе сурет≥нде сол жақ проекци€сы сегментт≥к т≥л≥г≥нде деформаци€ байқалады.  еуде қуысының салыстырмалы рентгенограммасында тыныс алу және тыныс шығару кез≥нде ≥с≥ну белг≥лер≥ сақталады. “ыныс алу кез≥нде оң өкпен≥ң 8 сегмент≥нде бронхтың кеңейген≥ көр≥нед≥, тыныс шығару кез≥нде бронх аса тарылған, бұл проксимальд≥ бөл≥ктерд≥ңбаллонирленген бронхоэктаздарына тән.

ќсы көр≥н≥с өкпен≥ң туа б≥ткен қандай даму ақауынатән болады:

* ”иль€мс- емпбелл синдромы

*  артагенер синдромы

* ћунье- унсиндромы

* ќслер Ц –андю - ¬ебер синдромы

* Ћуи Ѕарсиндромы

!7 жасар бала. Ђ—озылмалы обструктивт≥ бронхитї диагнозымен қаралуда. —ыртқы тыныс алу функци€сына зерттеу жүрг≥згендеобструктивт≥ компонент басымдылығымен айқын желдену бұзылысы байқалған: FEV1 Ц 30,3%, PEF Ц 35,0%, FEF25 Ц 25,7%, FEF50 Ц 21,9%, FEF75 Ц 19,5%. Ѕодиплетизмографи€ бойынша бронхиальд≥қарсыластық 354% дей≥н көбейген, ≥шк≥ кеудел≥к көлем≥ Ц 216% дей≥н, қалдық ауа көлем≥ Ц 399% дей≥н, өкпен≥ң т≥рш≥л≥к сыйымдылығы Ц 133%.

—ыртқы тыныс алу функци€сының зерттеу нәтижелер≥ сәйкес келед≥:

* өкпе эмфиземасықұрылымына

* өкпе фиброзықұрылымына

* ателектазқұрылымына

* бронх деформаци€сының құрылымына

* плевралық жабысу құрылымына

!Ќауқас 8 жаста. ≈нт≥гуге, созылмалы жөтелге шағымданады. јнамнез≥нде: б≥р айлық кез≥нен бастап қайталамалы респираторлы инфекци€ бронхообструктивт≥ синдроммен ауырады. “ыныштық кез≥нде минутына 40-45рет минутына қосыша бұлшықеттер қатысуымен. џлғалды жөтел қиын бөл≥≥нет≥н қақырықпен, тырнақтарында Ђсағат шынысыї симптомы анықталады.јускультаци€да тынысы әлс≥реген,құрғақ және әр түрл≥ калиберл≥ ылғалды сырылдар ест≥лед≥. —ыртқы тыныс алу қызмет≥н зерттеу кез≥нде обструктивт≥ компонент басымдылығымен айқын желдену бұзылысы байқалған.

Ѕ≥р≥нш≥ кезекте қандай аурумен дифференциальды диагноз жүрг≥зем≥з:

* созылмалы обструктивт≥ бронхитпен

* туа б≥ткен даму ақауларымен

* бронх дем≥кпес≥мен

* бронхтағы бөгде затпен

* рецидивт≥ бронхитпен

!3,5 жастағы науқас. јнамнез≥нде:тыныс шығарудың қиындауыменент≥гуге,жөтел≥ қиын бөл≥нет≥н қақырықпен, қайталамалы респираторлы инфекци€ бронхообструктивт≥ синдроммен б≥рге. ЂЅронх дем≥кпес≥ї диагнозымен аллергологта қаралады. »нгал€ци€лық және жүйел≥к глюкокортикостероидтар, кромон қатарындағы препараттар,қысқа әсерл≥ β2-агонистер (беротек) тағайындалған.∆үрг≥з≥лген емн≥ң ти≥мс≥зд≥г≥ қосымша қандай зерттеулерд≥ жүрг≥зуд≥ қажет етед≥?

* компьютерл≥к томографи€

* тыныс ағзаларының шолу рентгенограммасы

* сыртқы тыныс қызмет≥н зерттеу

* иммуноферментт≥кзерттеу

* қанның газдық құрамын зерттеу

!Қыз бала ј., 1,3 жаста. јнасының айтуы бойынша ент≥гуге, б≥р айлық кез≥нен бастап жөтелуге шағымданады.јнамнез≥нде: қайталамалы респираторлы инфекци€ бронхообструктивт≥ синдроммен. ≈нт≥гу тыныштық кез≥нде минутына 50 рет минутынақосымша бұлшықеттерд≥ң қатысуымен. џлғалды жөтел қиын бөл≥нет≥н қақырықпен. јускультаци€да тынысы әлс≥реген,құрғақ және ылғалды сырылдар ест≥лед≥. “ердег≥ хлор құрамы - 7,5 ммоль/л.

∆үрг≥з≥лген зерттеулер бойынша б≥р≥нш≥ кезекте анықталады:

* туа б≥ткен бронх ақаулары

* бронх дем≥кпес≥

* бронхоэктазды аурулар

* рецидивт≥ бронхит

* муковисцидоз өкпел≥к түр≥

!8 жасар науқаста бронх шырышты қабаты биоптатының морфологи€лық зерттеу≥н≥ң гистологи€лық көр≥н≥с≥нде шырышты бездерд≥ң гиперплази€сы, бокал тәр≥зд≥ жасушалардың көбейген≥,шырыш гиперсекреци€сы,к≥рп≥кшел≥ жасушалары азайған, базальд≥ мембрана қалыңдаған, бронхтардың мукоцилиарлық тазартылуы байқалған.

ќсындай морфологи€лық көр≥н≥с ≈Ң тән болады:

* бронх дем≥кпес≥ үш≥н

* созылмалы бронхит үш≥н

*созылмалы пневмони€ үш≥н

* рецидивт≥ бронхит үш≥н

* өкпел≥к муковисцидоз үш≥н

!7 жасар науқаста созылмалы бронхо-өкпел≥к үрд≥спен, рентгенографи€лық зерттеу жүрг≥зген кезде өкпе сурет≥нде диффузды өзгер≥стер байқалған, оның күшею≥ және таралуы өкпе түб≥р≥нде және төменг≥ бөл≥г≥нде, өкпе түб≥р≥ндег≥ өзгер≥с және олардыңқұрылымдық бұзылысы обструктивт≥ синдромға тән. ќсындай рентгенологи€лық көр≥н≥с ≈Ң тән болады:

* жедел обструктивт≥ бронхит үш≥н

* созылмалы бронхит үш≥н

* созылмалы пневмони€ үш≥н

* бронх дем≥кпес≥ үш≥н

* жедел бронхит үш≥н

!8 жасар балаға бронхографи€лық зерттеу жүрг≥згенде бронх қабырғаларының әртүрл≥ дәрежеде тартылуы және томпайғаны, бронхиальд≥ тармақтардың контуры тег≥с емест≥г≥,олардың жалаңаштануы, к≥ш≥ бронх тармақтармен кедейлену≥,контрастты затпен толық қамтылмағандығы байқалған, бұндай көр≥н≥с тән:

* деформаци€ланған созылмалы бронхит үш≥н

* туа пайда болған бронх ақаулары үш≥н

* жедел обструктивт≥ бронхит үш≥н

* рецидивт≥ бронхит үш≥н

* бронхтағы бөгде зат үш≥н

!Ќауқас »., 11 жаста. Қақырықпен бөл≥нет≥н ұзақ жөтелге,әлс≥зд≥кке,шаршағыштыққа шағымданады.јнамнез≥ бойынша ек≥ жасында жедел бронхитпен ауырған,содан жөтел сақталып қалған,өкпеде үнем≥ сырыл ест≥лед≥.Ѕронхоөкпел≥к үрд≥с жылына 2-3 рет қайталанады,жоғары темпеартурамен қабаттасуымен,күшейген ылғалды жөтелмен өткен.“ексеру барысында аз бөл≥нет≥н шырышты-≥р≥ңд≥ қақырықпен жөтел, құрғақ және б≥рең-сараң ылғалды сырылдар оң өкпен≥ң төменг≥ жағынан ест≥лед≥.

 өрсет≥лген болжам диагноздардың қайсысы ≈Ң ықтимал:

* созылмалы бронхит

* созылмалы пневмони€

* обструктивт≥ бронхит

* муковисцидоздың өкпел≥к түр≥

* бронхиальд≥астма

!Қыз бала »., 11 жаста,ұзақағымды бронхо-өкпел≥к үрд≥с≥ бар.Ѕронхоскопи€да оң жақтың төменг≥ бөл≥г≥нде катаральд≥-≥р≥ңд≥ эндобронхит көр≥н≥с≥ бар.Өкпе сұйықтығында лейкоциттер -65%, альвеол€рлық макрофагтар - 20%. Ѕронхограммада 8 сегмент деңгей≥нде бронхиальд≥ тармақтардың контуры тег≥с емест≥г≥, олардың жалаңаштануы, к≥ш≥ бронх тармақтармен кедейлену≥, 10 сегмент 3Ц4 бөл≥кдеңгей≥нде контрастты заттың үз≥лу≥ байқалады.

Қандай ≈Ң ықтимал диагноз жөн≥нде ойлауға болады:

* туа б≥ткен бронх ақаулары

* обструктивт≥ бронхит

* муковисцидоздың өкпел≥к түр≥

* бронх дем≥кпес≥

* созылмалы бронхит

!Ѕала 6 ай, қайталамалы созылыңқы көр≥н≥стер≥мен бронхо-обструктивт≥ үрд≥с синдромы болып тұрады, дене дамуы артта қалған, асқазан-≥шек жолдарының бұзылысы жоқ, тер≥н≥ң бөл≥ну≥, хлоридтерд≥ң қалыпты көрсетк≥ш≥ болатын болса, б≥р≥нш≥ кезекте қандай аурудың болу мумк≥нд≥г≥н ∆ќҚҚј ЎџҒј–јƒџ:

* туа б≥ткен бронх ақаулары

* обструктивт≥ бронхит

* муковисцидоз

* созылмалы бронхит

* бронх дем≥кпес≥

!Ќауқас 6жаста, Ђ—озылмалы бронхитї диагнозымен қаралуда. Ѕронхоскопи€ны жүрг≥зу кез≥нде оң жақты төменг≥ бөл≥кт≥к катаральд≥- ≥р≥ңд≥ эндобронхит көр≥н≥с≥ анықталды. Ћаваждық сұйықтықта лейкоциттер -65%, альвеол€рлық макрофагтар- 20% құрады. Ђ—озылмалы бронхитї диагнозы қойылды. ÷ефтриаксонды қанша мөлшерде тағайындаған “»≤ћƒ≤–≈  болып табылады:

*20 мг/кг

*40 мг/кг

*60 мг /кг

*80 мг /кг

*100 мг/кг

!Ќауқас ¬. 6 жаста,созылмалы катаральд≥ ортаңғы отитпен қосарланған созылмалы бронхитпен ауырады. Ѕронхоскопи€ жүрг≥зу кез≥нде оң жақты төменг≥ бөл≥кт≥к катаральд≥-≥р≥ңд≥ эндобронхит көр≥н≥с≥ анықталды. Ћаваждық сұйықтықта: лейкоциттер -65%, альвеол€рлық макрофагтар- 20% құрады.  ешенд≥ емдеу кез≥нде меркацинн≥ң 10 мг/кг дене салмағына б/е тағайындау ұсынылды.

Ѕалада қандай жанама әсер ≈Ң жи≥ дамуы мүмк≥н:

* нефротоксикалық

* гепатотоксикалық

*жалпытоксикалық

* ототоксикалық

* бронхотоксикалық

!Ѕалада ент≥гу, созылмалы жөтелге шағымданады, ерте жасында қайталамалы респираторлы инфекци€лар обструктивт≥ синдром, тыныс жетк≥л≥кс≥зд≥г≥ көр≥н≥стер≥ болып тұрған, сыртқы тыныс алу функци€сы зерттелд≥. —ыртқы тыныс қызмет≥н≥ң көрсетк≥штер≥ (‘“ 1(ќ‘¬1) Ц 103,1%, “ЎЎ∆(ѕ—¬) Ц 101,8%, Ө“—(∆≈Ћ) Ц 108%, ћќ—25 Ц 106,4%, ћќ—50 Ц 112,1%, ћќ—75 Ц 127,7%).

Ѕер≥лген көрсетк≥штер бойынша б≥р≥нш≥ кезекте қандай аурудың болу мумк≥нд≥г≥н ∆ќҚҚј ЎџҒј–јƒџ:

* туа б≥ткен бронх ақаулары

* обструктивт≥ бронхит

* муковисцидоз

* созылмалы бронхит

* бронх дем≥кпес≥

!ƒен≥ сау 9 айлық балада, тамақтану барысында кенеттен ұстаматәр≥зд≥ жөтел, ент≥гу инспираторлық сипатта, цианоз пайда болды. ∆едел жәрдем бригадасымен стационарға алып келд≥.

≈Ң ықтимал болжам диагнозы:

* бронх дем≥кпес≥

* бөгде зат

* обструкци€лық бронхит

* туа б≥ткен даму ақауы

* жай бронхит

!Ѕақыланбайтын бронх дем≥кпес≥ фонында түз≥лген өкпе эмфиземасы кез≥нде кеуде қуысы п≥ш≥н≥н≥ң ≈Ң тән болатын өзгер≥с≥:

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-18; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 561 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћучша€ месть Ц огромный успех. © ‘рэнк —инатра
==> читать все изречени€...

506 - | 486 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.097 с.