Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


 урс педиатр-интерндерге пульмонологи€-визуальды диагностика бойынша тесттер 1 страница
!6 жасар қыз бала шағымданады: ұстама тәр≥зд≥ жөтел, шулы тыныс. Ўоколад, құлпынай, жұмыртқаға аллерги€сы бар (тер≥с≥нде бөртпе пайда болады). јнасында рецидивт≥ есекжем≥ бар. “ұншығу ұстамасы шоколадты қабылдағаннан кей≥н дамыды. Қарап тексеру кез≥нде баланың жалпы жағдайы орташа ауырлықта, бозарған көз≥н≥ң асты көгерген, тынысы ара қашықтықтан ест≥лед≥, өкпе үст≥нен қораптық реңкпен дыбыс ест≥лед≥, өкпен≥ң барлық аймағынан көп мөлшердег≥ құрғақ сырылдар ест≥лед≥.  еуде қуысы ағзаларының рентген сурет≥нде Ц өкпен≥ң түб≥р аймағында бронх-өкпел≥к суретт≥ң күшейген,мөлд≥рл≥г≥ жоғарылаған. ∆Қј Ц Ќв Ц 118 г\л, Ёр. Ц 4,3х1012\л, Ћейк Ц 5,8х109\л, эозинофилдер Ц 14%, т\€ Ц 1%, с/€ Ц 48%, л- 29%, м- 8%, Ё“∆ Ц 3 мм\с.

јлдын ала қойылған диагноздың қайсысы дәл келу≥ мүмк≥н?

*ќбструктивт≥ бронхит

*јтипт≥ пневмони€

*Ѕронх дем≥кпес≥

* јллерги€лық трахеит

*ћуковисцидоз, өкпел≥к түр≥

!Ѕала 3 айлық, 2 апта бойына субфебрильд≥ температура фонында түнг≥ мезг≥лде күшейген жөтел≥ бар. Ѕүг≥нг≥ күн≥ Ц енжар, бозарған, ауыз-мұрын үшбұрышының цианозы бар, жөтел≥ ұстама тәр≥зд≥, ұстама кез≥нде бет≥ қызарып, құсумен а€қталады. Өкпес≥нде тынысы қатаң, сырылдар ест≥лед≥, жөтел ұстамасының саны тәул≥г≥не 15 дей≥н.  еуде қуысы ағзаларының рентген сурет≥нде: бронхо-тамырлық сурет≥ күшейген. ћұрын Цжұтқыншақтан алынған шырышты бактериологи€лық зерттегенде Ц Haemophiluspertussis. ∆Қј Ц Ќв Ц 140 г\л, Ёр. Ц 4,0х1012\л, Ћейк Ц 30,0х109\л, т\€ Ц 3%, с\€ Ц 20%, лимф Ц 70%, м-7%, Ё“∆ Ц 3 мм\сағ.

јлдын ала қойылған диагноздың қайсысы дәл келу≥ мүмк≥н?

*∆едел бронхиолит

*∆еделобструктивт≥ бронхит

*ќң жақтысегментарлық пневмони€

* ∆–¬», круп синдромы

* өкжөтел

!9 айлық балада тұрақты құрғақ жөтел байқалады, дене дамуы артта қалған, көп мөлшерде, сасық, майлы нәж≥с≥ бар.

јлдын ала қойылған диагноздың қайсысы дәл келу≥ мүмк≥н?

*јуруханадан тыс пневмони€

*ќбструктивт≥ бронхит

*√емосидероз легких

*Ѕронх дем≥кпес≥

*ћуковисцидоз, өкпел≥к түр≥

!≈р бала, 13 жасар. ≈рте жасынан бастап қайталамалы бронх-өкпел≥к аурулармен ауыратындығы, рецидивт≥ ≥шект≥ң ұстамалары, ≥ш қатулардың болатындығы байқалады. «ерттеу кез≥нде Ц бала арық, ≥ш≥н пальпаци€лау кез≥нде ≥шек бойынан тығыздалған аймақтар және ≥ш≥н≥ң оң жақ төменг≥ квадрантында кернелу≥ анықталады.

јлдын ала қойылған диагноздың қайсысы дәл келу≥ мүмк≥н?

*–ецидивт≥ бронхит

*ѕневмони€ның созылыңқы түр≥

*Ѕронх дем≥кпес≥

*ћуковисцидоз, аралас түр≥

*Өкпен≥ң гемосидерозы

!–имма, 5 жаста. Ўағымдары: жөтел, тынысының қиындауы. 2-айлығынан бастап салмақ қосуы нашарлаған. ѕневмони€мен 1,5 жасында, 3 жаста және 4,5 жасында ауырған. “уғаннан бастап нәж≥с≥ сұйық, көп мөлшерде күн≥не 3 ретке дей≥н. Ѕаланың жалпы жағдайы ауыр, интоксикаци€ белг≥лер≥н≥ң, “∆ 2дәр. есеб≥нен.Ѕала арық (дене салмағы 13 кг). —аусақ тырнақтары Ђдабыл та€қшасыї, а€қ тырнақтары Ђсағат шынысыї тәр≥зд≥.  еуде қуысы кеңейген, бөшке тәр≥зд≥. ѕеркуторлы өкпе үст≥нен қораптық реңкпен. Өкпес≥нде тынысы қатаң, сол жағында төменг≥ аймақтарында ұсақ көп≥рш≥кт≥ ылғалды сырылдар ест≥лед≥. ≤ш≥ жұмсақ, желденген. ¬ копрограмме Ц бұлшықет талшықтары, крахмал.

јлдын ала қойылған диагноздың қайсысы дәл келу≥ мүмк≥н?

*јтипт≥ пневмони€

*ћуковисцидоз, аралас түр≥

*ќбструктивт≥ бронхит

*—озылмалы бронхит

*Ѕронх дем≥кпес≥

!»ра 6 жаста. Ўағымдары: жөтел, мұрынмен дем алуы қиындаған, тез шаршағыштық. 2-айлығынан бастап салмақ қосуы нашарлаған. ѕневмони€мен 1,5 жасында, 3 жаста және 4,5 жасында ауырған. “уғаннан бастап нәж≥с≥ сұйық, көп мөлшерде күн≥не 2-3 ретке дей≥н.Ѕаланың жалпы жағдайы ауыр, интоксикаци€ белг≥лер≥н≥ң, “∆ 2 дәр. есеб≥нен. —аусақ тырнақтары Ђдабыл та€қшасыї, а€қ тырнақтары Ђсағат шынысыї тәр≥зд≥.  еуде қуысы кеңейген, бөшке тәр≥зд≥, тер≥ асты көк тамырлары айқын көр≥нед≥. јускультативт≥ Ц тынысы қатаң, сол жағында төменг≥ аймақтарында ұсақ көп≥рш≥кт≥ ылғалды сырылдар ест≥лед≥. ≤ш≥ жұмсақ, желденген.  опрограммада - бұлшықет талшықтары, крахмал.

јталған зерттеу әд≥стер≥н≥ң қайсысы жүрг≥зу үш≥н қажетт≥ болып табылады?

*Қанның биохими€лық анализ≥(амилаза, диастаза)

*Ѕауыр сынамалары

*∆Қј толық

*“ер≥л≥к тест

*Ѕүйрек сынамалары

!»нна 5 жаста. Ўағымдары:жөтел, мұрынмен дем алуы қиындаған. 2-айлығынан бастап салмақ қосуы нашарлаған. ѕневмони€мен 1,5 жасында, 3 жаста және 4,5 жасында ауырған. “уғаннан бастап нәж≥с≥ сұйық, көп мөлшерде күн≥не 2 ретке дей≥н. Ѕаланың жалпы жағдайы ауыр, интоксикаци€ белг≥лер≥н≥ң, “∆ 2 дәр. есеб≥нен. —аусақ тырнақтары Ђдабыл та€қшасыї, а€қ тырнақтары Ђсағат шынысыї тәр≥зд≥.  еуде қуысы кеңейген, бөшке тәр≥зд≥, тер≥ асты көк тамырлары айқын көр≥нед≥. јускультативит≥ Ц тынысы қатаң, сол жағында төменг≥ аймақтарында ұсақ көп≥рш≥кт≥ ылғалды сырылдар ест≥лед≥. опрограммасында - креаторе€, амилоре€.

ƒифференциальды диагноз жүрг≥зу үш≥н ең қажетт≥ тер≥л≥к сынамасы Ђї болуы мүмк≥н қандай аурумен салыстырамыз:

*ћукополисахаридоз

*√оше ауруы

*√ирке ауруы

*триптофанеми€

*фенилкетонури€

!10 жасарер балада, айына 3 Ц 4 ретген сирек емес ауыр тұншығу ұстамасы дамиды. Ѕаланың жағдайы орташа ауырлықта, тыныштық жағдайдағы айқындылығы шамалы тыныс жет≥спеуш≥л≥г≥ есеб≥нен. “∆-24 минутына, периоральды цианозы бар.  еуде қуысы бөшке тәр≥зд≥, тыныс алу акт≥с≥не қабырға аралық бұлшықеттер қатысады. ѕеркуторлы Ц қораптық дыбыс. јускультативт≥:тынысы қатаң, жайылған ысқырықты сырылдар ест≥лед≥. ∆үрек үндер≥ кереңделген, өкпе артери€сы үст≥нен ≤≤үнн≥ң акцент≥ бар. —ыртқы тыныс функци€сын зерттеуЦфорсирленген тыныс шығару көлем≥ қалыпты көрсетк≥штен 40% төмендеген.

јлдын ала қойылған диагноздың қайсысы дәл келу≥ мүмк≥н?

*Ѕронх дем≥кпес≥, интермиттирлеуш≥ ағымда

*Ѕронх дем≥кпес≥, персистирлеуш≥ ағымда, жең≥лдәрежес≥

*Ѕронх дем≥кпес≥, персистирлеуш≥ағымда, ауырлықтың орташадәрежес≥

*Ѕронх дем≥кпес≥, персистирлеуш≥ағымда, ауырдәрежес≥

*Ѕронх дем≥кпес≥, астматикалық статус

!10 жасар қыз балада, айына 3 Ц 4 реттен сирек емес ауыр тұншығу ұстамасы дамиды. Ѕаланың жағдайы орташа ауырлықта, тыныштық жағдайдағы айқындылығы шамалы тыныс жет≥спеуш≥л≥г≥ есеб≥нен. “∆-26 минутына, периоральды цианозы бар.  еуде қуысы бөшке тәр≥зд≥, тыныс алу акт≥с≥не қабырға аралық бұлшықеттер қатысады. ѕеркуторлы Ц қораптық дыбыс. јускультативт≥:тынысы қатаң, жайылған ысқырықты сырылдар ест≥лед≥. ∆үрек үндер≥ кереңделген, өкпе артери€сы үст≥нен ≤≤үнн≥ң акцент≥ бар балаға клиникалық диагноз қойылды: Ѕронх дем≥кпес≥, персистирлеуш≥ағымда, ауырдәрежес≥.

—ыртқы тыныс функци€сын зерттеу кез≥нде аурудың осы ағымына көрсетк≥штерд≥ң қайсысы сәйкес келед≥?

* ≥ 80% ти≥ст≥ден, көрсетк≥штен ығысуы< 5 %

* ≥ 70% ти≥ст≥ден, көрсетк≥штен ығысуы11 Ц 19%

* 60 - 69% ти≥ст≥ден, көрсетк≥штен ығысуы> 40%

* ≤ 60% ти≥ст≥ден, көрсетк≥штен ығысуы> 30%

*≥ 90% ти≥ст≥ден, көрсетк≥штен ығысуы<10%

!10 жасар балада, айына 3 Ц 4 реттен сирек емес ауыр тұншығу ұстамасы дамиды. Ѕаланың жағдайы орташа ауырлықта, тыныштық жағдайдағы айқындылығы шамалы тыныс жет≥спеуш≥л≥г≥ есеб≥нен. “∆-26 минутына, периоральды цианозы бар.  еуде қуысы бөшке тәр≥зд≥, тыныс алу акт≥с≥не қабырға аралық бұлшықеттер қатысады. ѕеркуторлы Ц қораптық дыбыс. јускультативт≥:тынысы қатаң, жайылған ысқырықты сырылдар ест≥лед≥. ∆үрек үндер≥ кереңделген, өкпе артери€сы үст≥нен ≤≤үнн≥ң акцент≥ барЅалаға клиникалық диагноз қойылды: Ѕронх дем≥кпес≥, персистирлеуш≥ ағымда, ауыр дәрежес≥.

јталғандардың ≥ш≥нен емд≥к шаралар жоспарының қайсысы мақсатты түрде тағайындалады?

*ылғалдандырылған ќ2, α Ц адреномиметиктер, анигистаминдер

*ќ2, β2 Ц агонистер, »√ —, бронходилататорлар

*антибиотиктер, антилейкотриендер, бронхолитиктер

*кромондар, альфаЦадренолитиктер, муколитиктер

*√ — пероральды, седативт≥, α Ц адреномиметиктер

!Қыз бала 6 жаста. Ўағымдары: ұстама тәр≥зд≥жөтел, ысқырықты тыныс. 2 айлығынан бастап жасанды тамақтандырылған. Ўоколадқа, құлпынайға, жұмыртқаға аллерги€сы бар. 3 және 4 жасар кез≥нде, мамыр айында, қаланың сыртында қыз балада тұншығу ұстамасы дамыған, ол қалаға қайтып келгенде өзбет≥нде жойылған. ќсы кездег≥ дамыған ұстамасы шоколадты жегеннен кей≥н дамып отыр. ∆ағдайыорташаауырлықта. Ѕет≥н≥ң ұшында, құлақ артында, а€қ-қолдарының табиғи қатпарлары құрғақ, қабыршақтанған, қасыған ≥здер≥ бар. “≥л≥ Ђгеографи€лықї, аузының ек≥ жағы ойылып кеткен. “ынысыысқырықты, ара қашықтықтан ест≥лед≥. “ыныс шығаруы ұзарған. “∆ - 28 рет минутына. Өкпес≥нде: көп мөлшерде құрғақ сырылдар өкпен≥ң барлық аймағынан ест≥лед≥.

јлдын ала қойылған диагноздың қайсысы дәл келу≥ мүмк≥н?

*∆үрект≥кдем≥кпе, катаральды диатез

*ќбструктивт≥ бронхит, есекжем

*јстмоидтытыныс, аллерги€лық дерматит

*Ѕронх дем≥кпес≥, атопи€лық дерматит

*Ѕронхообструктивт≥ синдром, астматикалық статус

!≈р бала 5 жаста, шағымданады: ұстама тәр≥зд≥жөтелге, ысқырықты тынысқа, ент≥гуге. јнамнез≥нен: 5 айлығынан бастап атопи€лық дерматитпен ауырады. Ѕала бақшаның бөбектер бөл≥м≥не келгеннен кей≥н (2 жасында) ∆–¬»жи≥ ауыратын болды (жылына 6-8 рет), жөтелмен, ент≥гумен, құрғақ және ылғалды сырылдармен жүред≥. 3 жасында кезект≥ ∆–¬» ауырған кез≥нде тұншығу ұстамасы дамыды, оны 4 сағаттан кей≥н сальбутамолмен ингал€ци€ жасағаннан кей≥н қайтарылды. Әкес≥ жағынан әкес≥нде және атасында - бронх дем≥кпес≥ бар. “ексеру кез≥нде: жағдайыорташаауырлықта. ƒене температурасы 37,7∞—, ұстама тәр≥зд≥жөтел≥ бар, тынысыысқырықты тыныс шығаруы ұзарған.  еуде қуысы желденген, ысқырықты тыныс ест≥лед≥.

јлдын ала қойылған диагноздың қайсысы дәл келу≥ мүмк≥н?

*∆едел пневмони€ бронхообструктивт≥ синдроммен

*ќбструктивт≥ бронхит, ƒЌ 1 ст.

*јстмоидтытыныс, аллерги€лықдерматит

*Ѕронх дем≥кпес≥, орташаауыр, атопи€лық дерматит

*Ѕронхообструктивт≥ синдром, астматикалық статус

!Қ– бронх дем≥кпес≥ бар науқастарды жүрг≥зу GINA 2014 ’алықаралық клиникалық нұсқаулығына сәйкес жүрг≥з≥лед≥.

“өменде ұсынылған нұсқалардың ≥ш≥нен GINA сөз≥не сәйкес келет≥н ең дұрыс шеш≥м≥н таңдаңыз:

*јуқымды халықаралық ұлттық ассоциаци€

*Ѕасты инициативт≥ ұйым

*Ѕронх дем≥кпес≥ бар науқастарды емдеу бойынша өңдеуш≥лер тобы

*Ѕронх дем≥кпес≥ бойынша ауқымды инициатива

*јллергологтардың жұмысын регламенттеуш≥ ’алықаралық құжат

!≈р бала 10 жаста, шағымданады:тынысының қиындауына, мұрнының б≥телу≥не, кеудес≥н≥ң қысылу сез≥м≥не, құрғақ ұстама тәр≥зд≥жөтелге, жи≥ түнг≥ мезг≥лде. Әлеуметт≥к -тұрмыстық жағдайы қолайсыз (үй≥ - ылғалды, көгерген, үй≥н≥ң жанында “Ё÷ бар, кептел≥с≥ бар автотрассаның бойында орналасқан). Үй≥нде мысығы, ес≥к алдында ит≥ бар, көптеген тауықтары бар, олармен бала жақын жанасады. Ѕ≥ртект≥ тамақтанады, көб≥несе тәтт≥лерд≥ жейд≥. ƒерматологтаатопи€лық дерматит≥ бойынша есепте тұрады. Әкес≥нде поллинозы, анасында тағамдық аллерги€, ал әжес≥нде Ц бронх дем≥кпес≥ бар. ∆ағдайыауыр. ƒистанци€лық сырылдар ест≥лед≥. “∆ 36 мин., тынысыЦ тыныс шығаруы қиындаған. јлдын ала қойылған диагноздың қайсысы дәл келу≥ мүмк≥н?

*–ецидивт≥ бронхит, өрш≥ген

*ѕневмони€ бронхообструктивт≥синдроммен

*—озылмалы бронхит, өрш≥ген

*ѕоллиноз, аллерги€лық бронхит

*Ѕронх дем≥кпес≥, ауыр персистирлеуш≥

!≈р бала 9 жасар, амбулатори€ға анасымен б≥рге келд≥, шағымдары:ысқырықты тыныс, кеудес≥н≥ң қысылу сез≥м≥, жөтел, ент≥гуге. ∆ағдайыес≥к алдында балалармен футбол ойнағаннан кей≥н нашарлады. Өм≥ранамнез≥нен: ауылда тұрады, үй≥нде тоты құс және аквариумда балықтары бар, оларды өз≥ белесенд≥ қоректенд≥ред≥. Ўоколад пен цитрустарды жақсы көред≥. јллерголог маманында поллиноз бойынша диспансерл≥к есепте тұрады. Әкес≥ үй≥нде көп темек≥ шегед≥, анасы бронх дем≥кпес≥мен ауырады. ќбъективт≥: жағдайыауыр. ƒистанци€лық сырылдар ест≥лед≥. “∆ 46 рет мин., тынысыЦ тыныс шығаруының қиындауымен.

јталғандардың ≥ш≥нде емдеу шараларының жоспарынан қайсысы мақсатты түрде тағайындалу керек?

*жылы сұйықтық беру және тыныштық орнату

*вентолинмен демалуды ұсыну (1 тыныстау тәул≥г≥не 2 рет)

*пероральды мукалтин тағайындау

*пероральды эуфиллин тағайындау

*беродуал ингал€ци€лық тағайындау 2 рет тыныстаумен 20 -30 мин.соң қайталау

!≈р бала 13 жасар, бронх дем≥кпес≥мен 5 жыл бойына ауырады. јурудың өршу≥ күз мезг≥л≥нде болып тұрады. јталған емн≥ң қайсысы мақсатты түрде тағайындалады?

*јнтибактериальды

*—пецификалық иммунотерапи€

*–ецидивке қарсы

*—имптоматикалық

*Ѕазист≥ қабынуға қарсы

!Ќина 14 жаста, қонаққа барған үй≥нде мысықпен жанасқаннан кей≥н кеудес≥н≥ң қысылу сез≥м≥, ауаның жетпей жатқан си€қты сез≥нд≥. ∆едел жәрдем дәр≥гер≥ объективт≥ қарап тексергеннен кей≥н анықтады: тынысы шулы, акроцианоз, құрғақ ұстама тәр≥зд≥жөтел, дистанци€лық ысқырықты сырылдар, ортопноэ.

јлдын ала қойылған диагноздың қайсысы дәл келу≥ мүмк≥н?

*ќблитерлеуш≥ бронхиолит

*ќбструктивт≥ бронхит

*Ѕронх дем≥кпес≥

*»диопати€лық фиброздаушы альвеолит

*¬иль€мс- емпбел синдромы

!≈р бала 11 жаста. јллерголог маманына кел≥п қаралды, шағымдары: ұстама тәр≥зд≥жөтел, кеудес≥н≥ң қысылу сез≥м≥, жүктеме кез≥ндег≥ ент≥гу, ысқырықты тыныс. јнамнез≥нен: ерте жасында атопи€лық дерматит, тағамдық, дәр≥л≥к аллерги€ болған, аллергоанамнез≥ асқынған. Қарап тексергенде: тер≥с≥ бозарған, мұрын-ауыз үшбұрышында цианоз, акроцианоз анықталды; јускультативт≥: тынысы қатаң, көп мөлшерде құрғақ ысқырықты сырылдар ест≥лед≥.

јлдын ала қойылған диагноздың қайсысы дәл келу≥ мүмк≥н?

*Ѕронх дем≥кпес≥

*ќбструктивт≥ бронхит

*Өкпен≥ң эмфиземасы

*ѕневмони€

*∆едел бронхит

!2,5 жасар ер балада атопи€лық дерматит фонында тұншығу ұстамасы байқалды, дистанци€лық ысқырықты сырылдар, құрғақ ұстама тәр≥зд≥жөтелжи≥ түнг≥ мезг≥лде болады, эуфиллинмен, сальбутамолмен қайтарылады.

јлдын ала қойылған диагноздың қайсысы дәл келу≥ мүмк≥н?

*Ѕронх дем≥кпес≥

*ќбструктивт≥ бронхит

*ѕневмони€

*∆–¬»

*Ћарингит

!≈р бала 6 жасар, бронх дем≥кпес≥ бар,мысықпен ойнағаннан кей≥н созылыңқы экспираторлық тұншығу ұстамасы дамыды, симпатомиметиктермен кетпед≥. Қарап тексеруде: акроционоз, ортопноэ, тынысышулы, арақашықтықтан ест≥лет≥н сырылдар бар, өкпен≥ң төменг≥ бөл≥г≥ Ђмылқау өкпеї, айқын ент≥гу, тахикарди€, јҚҚ жоғарылаған.

јталған асқынулардың қайсысы дәл келу≥ мүмк≥н?

* винке ≥с≥ну≥

*јнафилактикалық шок

*јстматикалық статус

*Ћайелсиндромы

*—тивенс Ц ƒжонсон синдромы

!∆асөсп≥р≥м 13 жасар, келес≥ диагнозбен бақылауда тұрады:бронх дем≥кпес≥, тұрмыстық сенсибилизаци€. Ѕ≥рнеше сағат бойына кетпейт≥н созылыңқы тұншығу ұстамасымен кел≥п түст≥. Қарап тексергенде: тынысы қиындаған және жи≥леген шулы, эмфиземасы күшеюде, көп мөлшерде құрғақ және ылғалды сырылдары бар. јйқын тахикарди€, артери€лық қысымы жоғарылаған, тер≥с≥ бозарған, акроцианоз.

јталған асқынулардың қайсысы дәл келу≥ мүмк≥н?

*јнафилакси€лық шок

*јстматикалық статус

*Өкпе эмфиземасы

*Өкпен≥ң ≥с≥ну≥

*Өкпел≥к жүрек

!≈р бала —. ≈с≥мд≥, 3 айлық. Ўағымдары:дене қызуының 39,8º — жоғарылауы, құрғақ мазалайтын жөтел, мазасыздық, емшектен бас тартты. Ѕаланың жағдайыөте ауыр. ∆өтел≥ құрғақ, мазалайтын. ≈нт≥гу аралас сипатта.  еуде қуысының ойыс жерлер≥ ≥шке тартылады, танаулары кернелген. “ер≥с≥ бозарған, периоральды цианоз. “∆ 76 рет мин., өкпес≥нде перкуторлы Ц өкпел≥к дыбыс қораптық реңкпен. јускультативт≥:тынысыәлс≥реген, тыныс алу кез≥нде көп мөлшерде жайылған ұсақ көп≥рш≥кт≥ сырылдар мен сықырлар ест≥лед≥.  еуде қуысы ағзаларының R-да Ц өкпе түб≥р≥ құрылымының бұзылысы, өкпе сурет≥ күшейген.

јлдын ала қойылған диагноздың қайсысы дәл келу≥ мүмк≥н?

*ќшақты пневмони€

*∆едел бронхит

*∆едел бронхиолит

*ќбструктивт≥ бронхит

*Ѕронх дем≥кпес≥

!Қыз бала ћ. 4 айлық. Ўағымдары: дене қызуының 40º — дей≥н жоғарылауы, мазалайтын жөтел, тынысы қиындаған, емшек емуден бас тартқан. Ѕаланың жағдайыөте ауыр. ∆өтел≥ құрғақ, ұстама тәр≥зд≥. ≈нт≥гу аралас сипатта.  еуде қуысы ойыс аймақтарының ≥шке тартылуы, танаулары кернелген. “ер≥с≥ бозарған, периоральды цианозы бар. “∆ 86 рет мин., өкпес≥нде перкуторлы Ц өкпел≥к дыбыс қораптық реңкпен. јускультативт≥:тынысыәлс≥реген, тыныс алу кез≥нде және тыныс шығарудың басында көп мөлшерде жайылған ұсақ көп≥рш≥кт≥ сырылдар мен сықырлар ест≥лед≥.

јталған асқынулардың қайсысы дәл келу≥ мүмк≥н?

*“ыныс жет≥спеуш≥л≥г≥1-ш≥дәрежес≥

*Ѕронхообструктивт≥ синдром

*∆үрек жет≥спеуш≥л≥г≥

*“амырлар жет≥спеуш≥л≥г≥

*ƒистресс-синдром

!≈р бала ё., 9 жаста, жедел ауырды. Құрғақ жабысқақ жөтел байқалды. јускультаци€ кез≥нде тынысы қатаң, жайылған симметри€лы тұрақсыз құрғақ жәнеәртүрл≥ калиберл≥(басым орташа көп≥рш≥кт≥) ылғалды сырылдар ест≥лед≥. ∆өтелгеннен кей≥н сырылдар толық жоғалады. “∆ 22 ретминутына. ѕеркуторлы: анық өкпел≥к дыбыс анықталады.

јлдын ала қойылған диагноздың қайсысы дәл келу≥ мүмк≥н?

*∆едел бронхит

*∆едел бронхиолит

*∆едел пневмони€

*∆едел плеврит

*∆–¬»

!Ѕала 5 айлық. јуруы жедел басталған, дене қызуының 38∞— дей≥н көтер≥лу≥мен. јуруының ек≥нш≥ күн≥ жағдайыкүрт нашарлаған: пароксизмальдыжөтел, қиындаған ысқырықты тыныспен ент≥гу пайда болған. “ексеру кез≥нде: жағдайыауыр.  еуде қуысы ойыс аймақтарының ≥шке тартылуы, танаулары кернелген. “ер≥с≥ бозарған, периоральды цианозы бар. “∆60 рет минутына. ѕеркуторлы: өкпе үст≥ненөкпел≥к дыбыс қораптық реңкпен. јускультативт≥: тыныс алу мен тыныш шығарудың басында көп мөлшерде ұсақ көп≥рш≥кт≥ сырылдар ест≥лед≥. еуде қуысы ағзаларының R-өкпе алаңы сурет≥н≥ң мөлд≥рл≥г≥ жоғарылаған, әс≥ресе шетк≥ аймақтарында.

јлдын ала қойылған диагноздың қайсысы дәл келу≥ мүмк≥н?

*∆едел бронхит

*∆едел бронхиолит

*∆едел пневмони€

*∆едел плеврит

*∆–¬»

!≈р бала 4 жасар. Ўағымдары: ∆–¬» ауырғаннан кей≥нг≥ ұсақ уақыт бойы бала жөтелед≥. ѕрофилактикалық егулер≥ атопи€лық дерматит≥не байланысты кеш≥гумен жүрг≥з≥лд≥. ќтбасылық анамнез≥Цбаланың анасында тағамдық және дәр≥л≥к аллерги€сы бар, әкес≥ көп шылым тартады. “ексеру кез≥нде: баланың жағдайыорташаауырлықта. ∆өтел≥ ылғалды. Өкпе үст≥нен перкуторлы шамалы қораптық реңкпен өкпел≥к дыбыс ест≥лед≥. јускультативт≥: ұзарған тыныс шығару фонындаЦжайылған құрғақ сырылдар, тыныс алу кез≥нде орташа көп≥рш≥кт≥ ылғалды сырылдар ест≥лед≥.  еуде қуысы ағзаларының R-да өкпе сурет≥ күшейген, тамырлар және перибронхиальды өзгер≥стер есеб≥нен.

јлдын ала қойылған диагноздың қайсысы дәл келу≥ мүмк≥н?

*∆әй бронхит

*∆едел бронхиолит

*∆едел пневмони€

*∆едел плеврит

*∆еделобструктивт≥ бронхит

!≈рте жастағы балалардағы бронхиолитт≥ң нег≥зг≥ этиологи€сы риносинцитиальды вирус болып табылады.јталған дәр≥л≥к заттардың тобынан қай топтың дәр≥с≥н тағайындаған мақсатты түрде дұрыс болады?

*јнтилейкотриендер

*Қабынуға қарсы

*¬ирусқа қарсы

*»ммуномодул€торлар

*јнтипиретиктер

!Қыз бала12 айлық. Ѕаладааускультаци€ кез≥нде тынысы қатаң, әртүрл≥ калиберл≥ құрғақ және ылғалды сырылдар ест≥лед≥.

јлдын ала қойылған диагноздың қайсысы дәл келу≥ мүмк≥н:

*Ѕронхит

*ѕлеврит

*Өкпен≥ң абсцес≥

*ѕневмоторакс

*Ћарингит

!≈р бала 4 айлық. Ўағымдары:жөтел, емуден бас тартқан. ќбъективт≥: тынысы қабырға аралықтардың ≥шке тартылуымен көмекш≥ бұлшықеттерд≥ң қатысуымен. “∆- 50 ретке дей≥н 1 минутта. ∆Қј - Ќв - 90 г/л дей≥н төмендеген.  елес≥ диагноз қойылды: пневмони€. ѕневмони€ны қандай аурулармен салыстырмалы диагностика жүрг≥зу қажет?

*Ѕронхиолитпен

*Ѕронхитпен

*Өкпе туберкулез≥мен

* ¬иль€мс- емпбел синдромымен

*Өкпен≥ң гемосидерозымен

!∆едел бронхит үш≥н тән болып табылатын симптомдарды көрсет≥ң≥з:

*Құрғақжөтел,ылғалды ≥р≥ көп≥рш≥кт≥ сырылдарға ауысатын құрғақ сырылдар

*јурудың басында ылғалды жөтел, орта көп≥рш≥кт≥ сырылдар

*ѕеркуторлық дыбыстың б≥р жағында тұйықталуы, сырылдар жоқ

*џлғалды жөтел, перкуторлық дыбыстың ек≥ жағында тұйықталуымен

*∆өтел≥ жоқ, перкуторлық дыбыстың әлс≥реу≥

!≈р бала 9 жасар, қарап тексеру кез≥нде тамақтанудың жет≥спеуш≥л≥г≥ анықталды, балада ерте жасынан бастап бронхообструктивт≥ синдром байқалады, жи≥, майлы, сасық нәж≥с≥ бар.

јлдын ала қойылған диагноздың қайсысы дәл келу≥ мүмк≥н?

*Ѕронх дем≥кпес≥, секреторлы диаре€

*ѕневмони€, ≥шект≥к инфекци€

*ќбструктивт≥ бронхит, энтерит

*ћуковисцидоз, өкпел≥к-≥шект≥к түр≥

*Өкпен≥ң гемосидерозы, ≥шект≥ң дисбиозы

!ћуковисцидоз диагнозы баладан нен≥ анықтағанда қоюға болады:

*∆үрект≥ң қосымша зақымдануы болса

*Өкпен≥ң рентгенограммасында пневмосклероз болса

*Ќәж≥с қайталамалы сұйық болса

*∆и≥ қайталанатын гипертерми€ болса

*“ер≥л≥к тест оң болса

!ѕульмозимн≥ң әсер ету механизм≥:

* ћуковисцидоздың үш звеносына әсер≥н көрсетед≥

(обструкци€, инфекци€, қабыну)

*јйқын антибактериальды әсер≥н көрсетед≥

*—аңырауқұлаққа қарсы әсер≥н көрсетед≥

* ћуковисцидоздың ек≥ звеносына әсер≥н көрестед≥ (инфекци€, қабыну)

*—екретолитт≥к әсер көрсетед≥

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-18; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 501 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќаглость Ц это ругатьс€ с преподавателем по поводу четверки, хот€ перед экзаменом уверен, что не знаешь даже на два. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

1794 - | 1453 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.123 с.