Лекции.Орг


Поиск:
Тема: Періодичність росту рослин.
Мета: Набути навички визначення показників та проявів періодичності росту пагонів дерев та кущів.

ЛІТЕРАТУРА: Векірчик К.М., роботи 110, 115, 122.

Лебедєв С.І., С. 311 – 318, 320 – 322.

Мусієнко М:М., С. 321 – 322, 330 – 349, 365 – 370, 379 – 383, 411 – 421.

Полевой В.В., С. 352 – 353, 366 – 370.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ:

  1. Як змінюється швидкість росту з часом?
  2. Дати характеристику великої кривої росту.
  3. Пояснити, що таке періодичність росту.

Завдання 1. Визначити періодичність росту пагонів дерев та кущів.

Ріст пагону проходить нерівномірно, спочатку йде повільний ріст, потім він збільшується, досягає максимального і знову уповільнюється. Таким чином спостерігаєгься періодичність росту пагонів, яка характеризується законом великого періоду росту.

Об'єкти: кількарічні пагони бузку, спіреї, липи, клена, ясеня, каштана тощо.

Матеріали та обладнання: лінійки з міліметровими позначками.

Хід роботи:

На багаторічних пагонах дерев або кущів знаходять ділянку віком 1 рік (за бруньковими рубцями). Починаючи від основи річного пагона, лінійкою вимірюють довжину міжвузлів. Данні записують в таблицю.

Об’єкт Показники Номера міжвузлів від основи пагона
                             
  Довжина міжвузлів, см                              
Довжина пагона, см                              
  Довжина міжвузлів, см                              
Довжина пагона, см                              
  Довжина міжвузлів, см                              
Довжина пагона, см                              
  Довжина міжвузлів, см                              
Довжина пагона, см                              
  Довжина міжвузлів, см                              
Довжина пагона, см                              

 

За даними таблиці побудувати криву росту міжвузлів та росту пагону, характерну для різних рослин. На основі отриманих графіків зробити висновки.

 

Висновки:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Дата захисту_____________ Підпис викладача __________________________

 


Тема: Фітогормони.

Мета: виявити вплив фізіологічно активних речовин на ріст рослин.

ЛІТЕРАТУРА: Векірчик К.М., роботи 110, 115, 122.

Лебедєв С.І., С. 311 – 318, 320 – 322.

Мусієнко М:М., С. 321 – 322, 330 – 349, 365 – 370, 379 – 383, 411 – 421.

Полевой В.В., С. 352 – 353, 366 – 370.

КОГНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ:

  1. Що таке фітогормони?
  2. Перерахуйте природні фітогормони, нгазвіть процеси, які ними регулюються.
  3. В чому полягає механізм дії гетероауксину на процес росту?
  4. Дайте класифікацію рухів рослин.

 

Завдання 1. Укорінення живців квасолі, оброблених гетероауксином.

Гетероауксин е фізіологічно активною речовиною (ФАР) з групи ауксинів і за хімічною природою являє собою (β - індолілоцтову кислоту (ЮК). Обробка рослин гетероауксином активізує процеси коренеутворення; прискорює пробудження сплячих бруньок, насіння. Він використовується у сільському господарстві для розмноження рослин живцями.

Об'єкт: 10-тиденні проростки квасолі у кристалізаторі з тирсою.

Матеріали та обладнання: лезо бритви, препарувальне скло, 3 хімічні склянки на 100 мл або 3 колби на 100 мл, лінійки чи міліметровий папір, 0,01% розчин гетероауксину.

 

Хід роботи:

Беруть 10-денні паростки квасолі довжиною 10-13 см, зрізають біля основи 10 одинакових за довжиною, паростки підрізають під водою, 5 паростків (контрольні) занурюють у колбочку з водою, а 5 інших (дослідні) - у колбочку з 0,01% розчином гетероауксину на 3 години.

Через відмірений проміжок часу (не пізніше!) виймають паростки з розчину, ополоскують водою і занурюють у воду на глибину 4-5 см та залишають на світлі при температурі 20-25°С до утворення корінців (у апараті «ФЛОРА-1» чи «ФЛОРА -2»). В кінці досліду (приблизно через тиждень) підрахувати кількість утворених корінців, їх довжину.

Дані записати в таблицю.

Варіанти № піддослідної рослини Кількість корінців, що утворилися Довжина корінців, см
Всього На 1 рослині (середнє арифм.)   Всього На 1 рослині (середнє арифм.) % до контролю
  Водопровідна вода (контр.)            
           
           
           
           
  0,01% розчин гетероауксину            
           
           
           
           
               

 

Висновки:
 
 
 
 
 

 

 

Завдання 2. Вивчення дії фітогормонів на ріст коренів рослин.

Найяскравішим проявом фізіологічної дії ауксинів є їхній вплив на ріст клітин в фазі розтягнення. Вони, подібно до інших фітагармонів, зумовляють корелятивний ріст рослин. Основний представник групи ауксинів. β - індолілоцтова кислота (ІОК) з імперичною формулою С10Н9О2N, яка має назву гетероауксин.

Дія ІОК залежить від її концентрації. Висока концентрація зумовлює гальмування росту. При цьому для різних рослин і різних органів тієї самої рослини концентрація ІОК різко відрізняється.

Об'єкт: сухе простерилізоване насіння пшениці.

Матеріали та обладнання: 6 простерилізованих чашок Петрі, закритих з кришками, фільтрувальний папір (з розрахунку на 6 кружечків в чашки Петрі), мірні циліндри місткістю 10 мл або мірні пальчики, скляна паличка для перемішування розчину, ножиці, пінцет, 0,01% розчин гетероауксину (10-15 мл), кип’ячена або дистильована вода (до 1 л).

Хід роботи:

У 6 чашок Петрі кладуть кружечки фільтрувального паперу. Їх змочують водою чи розчином гетероауксину за наступною схемою:

І. Дистильована вода (контроль)

2. Гетероауксин:

- 0,01 %

- 0,001 %

- 0,0001 %

- 0,00001 %

- 0,000001 %

 

Лінійку розчинів готують так. У мірну пробірку наливають 10 мл розчину гетероауксину з концентрацією 0,01%. 9мл виливають чашку Петрі, залишається 1 мл 0,01% розчину. Сюди ж доливають води до об’єму 10 мл, перемішують, одержують розчин 0,001 %. 9 млвиливають у чашку Петрі, 1 мл залишається. Таким чином заповнюють всі чашки. Зверху на вологий папір (фільтрувальний) в чашку пінцетом кладуть по 5 зерен пшениці, закривають чашки Петрі кришками і ставлять в темне місце при температурі 20-25°С. Через тиждень дослід знімають: заміряють довжину корінців кожного проростку в чашках Петрі.

Результати заносять в таблицю.

 

Об’єкт Варіант досслідуу Сумарна довжина корінців,см Середня довжина корінців, см (с.арифм.) % до контролю
  Вода дистильована (контроль)    
Гетероауксин 0,01 %-ний      
Гетероауксин 0,001 %      
Гетероауксин 0,0001 %      
Гетероауксин 0,00001 %      
Гетероауксин 0,000001 %      

 

Висновки:
 
 
 
 
 
 
 

Завдання 3. Спостереження за епінастичними та гіпонастичними рухами під дією фітогормонів.

Настії - це ростовий рух, який викликається дифузно діючим подразником. Якщо швидше росте верхня сторона органу, то утворюється загиб донизу - епінастія. Якщо швидше росте нижня сторона, то утворюється загиб доверху - гіпонастія.

Об'єкт: доросла рослина пеларгонії.

Матеріали та обладнання: транспортир, скляні палички, ланолінова паста або вата, нитки, 0,02% розчин гетероауксину.

Хід роботи:

Ланолін, змішаний з розчином гетероауксину або один джгугик вати, змочений 0,02% розчином гетероауксину, кладуть на верхню сторону основи черешка листка. Другу – на нижню сторону основи черешка іншого листка пеларгонії, залишають на 30 хв. До досліду і після нього транспортиром вимірюють кут відхилення черешка від пагону. Визначають, де спостерігається епінастія, а де гіпонастія.

Дані вимірів записують в таблицю.

 

Місце нанесення гетероауксину Кут відхилення листка від стебла, в градусах Зміна кута відхилення листка від стебла в градусах Види руху
До початку досліду В кінці досліду
Верхній бік черешка        
Нижній бік черешка        

 

Висновки:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Дата захисту_____________ Підпис викладача __________________________

 

 


Модуль «ФІЗІОЛОГІЯ СТІЙКОСТІ РОСЛИН»

Тема: Стійкість рослин.

 

МЕТА: Визначити вплив цукру на стійкість рослин до низьких негативних температур, а також визначити ступінь пошкодження клітин рослин різними температурами.

ЛІТЕРАТУРА: Векірчик К.М., роботи 129, 132

Лебедєв С.І., С. 325 – 329, 384 – 388.

Мусієнко М.М., С. 433 – 436.

Полевой В.В., С. 352 – 354, 424 – 428.

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ:

1. Що розуміють під станом спокою у рослин?

2. Назвати етапи спокою рослин.

3. Які фізіологічні і біохімічні зміни відбуваються в клітині в стані спокою

4. Яким способом можна регулювати спокій у рослин?

5. Що розуміють під морозостійкістю? Завдяки чому підвищується морозостійкість рослин?

6. Як впливає розчин цукру на життєздатність рослин при низьких негативних температурах?

7. Поясніть причини загибелі рослин під час зимівлі.

8. Яка властивість рослин називається жаростійкістю?

9. Які кислоти знаходяться в рослинних клітинах?

10. Поясніть явище феофітинізації.

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-18; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 759 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Логика может привести Вас от пункта А к пункту Б, а воображение — куда угодно © Альберт Эйнштейн
==> читать все изречения...

604 - | 608 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.012 с.