Лекции.Орг


Поиск:
Пошук та організація збору матеріалу для експериментальних досліджень.
У процесі вивчення літературних джерел та визначення мети і завдань дослідження студент формує перелік вхідних даних, що необхідно зібрати для виконання дипломної роботи. Збір даних виконується при проходженні студентом науково-практичної підготовки на підприємстві (в банку, податковій службі, страхових та інвестиційних компаніях – в залежності від теми, що розробляється).

З метою швидкого та якісного збору вхідних даних студент повинен розробити таблиці для збору матеріалу на підприємстві, бажано, у електронних таблицях Excel, і погодити зміст цих таблиць зі своїм науковим керівником. В подальшому, зібраний матеріал є необхідною складовою додатків до дипломної роботи спеціаліста.

При зборі статистичних даних студент повинен забезпечити їх достовірність та перевірити їх достатність для проведення дослідження. В роботі, при викладені матеріалу, студент повинен довести достовірність та достатність зібраних даних для використання при проведенні дослідження. Для цього необхідно використовувати методи математичної статистики, необхідні та достатні умови для коректного використання оптимізаційних методів, тощо.

Кількість та обсяг необхідної інформації визначається характером обраної теми і узгоджується з керівником. Складений перелік практичного матеріалу значно поліпшує дослідження проблеми.

До складу обов’язкового мінімуму практичного матеріалу для виконання дипломної роботи спеціаліста фінансового напрямку вимагаються форми бухгалтерської та фінансової звітності (затверджені для річної та квартальної звітності), необхідні за темою форми статистичної звітності, матеріали пояснювальної записки до річного звіту підприємства тощо.

Під час вивчення діючої практики ведення фінансової роботи на підприємствах та в податкових адміністраціях, дослідження стану фінансово-господарської діяльності підприємства та впливу на нього чинного податкового законодавства необхідно виявляти недоліки та звертати увагу на позитивний досвід. Також необхідно продумати можливі рекомендації щодо вдосконалення організації податкової і фінансової роботи та поліпшення основних показників діяльності підприємств.

Зібраний практичний матеріал має бути підготовлений для аналізу шляхом забезпечення його порівнянності, згрупований та проаналізований. При проведенні аналізу окрім традиційних методів та прийомів необхідно використовувати економічно-математичні методи та новітні пакети прикладних програм для аналізу на ЕОМ.

Результатам аналізу потрібно дати відповідну інтерпретацію, зробити належні висновки та запропонувати рекомендації.

3. СТРУКТУРА ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ СПЕЦІАЛІСТА ТА ВИМОГИ ДО ЇЇ СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Оскільки дипломна робота спеціаліста є кваліфікаційною працею, її оцінюють з точки зору актуальності теми і прикладного значення отриманих результатів, рівня методичного забезпечення реалізації наукових положень, висновків та рекомендацій цього наукового твору, що, насамперед, знаходить висвітлення в його композиції.

Композиція дипломної роботи спеціаліста - це послідовність розташування її основних частин, до яких відносять основний текст (тобто розділи і параграфи), а також частини її довідково-супровідного апарату.

Дипломна робота спеціаліста повинна мати чітку та логічну побудову. За своєю структурою вона складається з таких елементів:

1. Титульний аркуш (Додаток А. 1)

2. Завдання на дипломну роботу (Додаток Б)

3. Реферат (Додаток В)

4. Зміст (Додаток Г. 1, Г. 2, Г. 3, Г. 4)

5. Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів

6. Вступ

7. Основна частина (з трьох розділів)

8. Висновки

9. Список використаних джерел

10. Додатки

11. Відгук наукового керівника (Додаток Д)

12. Рецензія на дипломну роботу (Додаток Ж)

Титульний аркуш дипломної роботи є її першою сторінкою і заповнюється за суворо визначеними правилами.

Після титульного аркушу розміщується завдання на дипломну роботу.

За завданням розташовується реферат.

Відгук і рецензія – вкладаються, не вшиваються. Можливий варіант - після розміщення усіх структурних елементів роботи у зазначеному порядку вшивається пустий файл, в який потім вкладаються відгук та рецензія.

3.1. Титульний аркуш дипломної роботи спеціаліста (додаток А. 1).

Титульний аркуш є першою сторінкою роботи, виконується по встановленому зразку (див. Додаток А. 1).

Титульний аркуш дипломної роботи спеціаліста містить дані, які подають у такій послідовності:

а) відомості про назву міністерства і навчального закладу, кафедри;

б) гриф допущення до захисту;

в) повна назва роботи;

г) підписи відповідальних осіб, включаючи керівника роботи;

д) рік виконання дипломної роботи.

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-18; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 372 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Начинать всегда стоит с того, что сеет сомнения. © Борис Стругацкий
==> читать все изречения...

622 - | 488 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.