Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


«она достатнього зволоженн€;
зона нест≥йкого зволоженн€;

зона недостатнього зволоженн€;

зона, де можлива ероз≥€.

182. «ах≥д оброб≥тку ірунту, що прискорюЇ проростанн€ вис≥€ного нас≥нн€:

культивац≥€;

 откуванн€;

боронуванн€;

шлейфуванн€.

183. «ах≥д оброб≥тку ірунту, дл€ €кого найб≥льш вираженим технолог≥чним процесом Ї його ущ≥льненн€:

оранка, чизелюванн€;

плоскор≥зне розпушуванн€, культивац≥€;

 откуванн€;

боронуванн€.

184. ”мови застосуванн€ системи пол≥пшеного з€блевого оброб≥тку ірунту:

за однор≥чного типу забурТ€неност≥;

за багатор≥чного типу забурТ€неност≥;

в умовах достатнього зволоженн€;

в умовах нест≥йкого зволоженн€.

185. ћета застосуванн€ щ≥люванн€ ірунту:

зменшенн€ водноњ ероз≥њ;

боротьба з в≥тровою ероз≥Їю;

за умов сухоњ погоди;

дл€ заробленн€ добрив.

186. «€блевий оброб≥ток, ор≥Їнтований на знищенн€ кореневищних бурТ€н≥в:

пол≥пшений комб≥нований;

метод виснаженн€ бурТ€н≥в;

нап≥впаровий оброб≥ток;

звичайний з€б.

 

 

187. «астосуванн€ три€русноњ оранки:

за пол≥пшенн€ дерново-п≥дзолистих ≥ солонцюватих ірунт≥в;

п≥д час заробленн€ орган≥чних добрив;

п≥д час закладанн€ сад≥в ≥ виноградник≥в;

п≥д час п≥дготовки ірунту п≥д картоплю.

188. √либоку оранку в с≥возм≥н≥ провод€ть:

п≥д час п≥дготовки ірунту п≥д озиму пшеницю;

п≥д час п≥дготовки ірунту п≥д цукровий бур€к;

п≥д час п≥дготовки ірунту п≥д горох;

п≥д час п≥дготовки ірунту п≥д просо.

189. «аходи в систем≥ передпос≥вного оброб≥тку ірунту, €к≥ зменшують кап≥л€рне випаровуванн€ вологи:

передпос≥вне коткуванн€ ірунту;

–анньовесн€не боронуванн€ з€бу;

веснооранка;

культивац≥€ з€бу.

190. «аходи оброб≥тку ірунту, €кими дос€гають його найб≥льшого подр≥бненн€:

‘резуванн€, боронуванн€, коткуванн€;

дискуванн€, лункуванн€;

гребенюванн€, борознуванн€;

оранка, кротуванн€.

191. ѕоказники €кост≥ плоскор≥зного оброб≥тку ірунту:

збереженн€ до 80% п≥сл€жнивних решток на поверхн≥ ірунту;

в≥дсутн≥сть бриластост≥;

глибина оброб≥тку;

обертанн€ скиби.

192. «аходи оброб≥тку ірунту, €к≥ спри€ють м≥нерал≥зац≥њ орган≥чноњ частини ірунту:

м≥лкий оброб≥ток;

плоскор≥зне розпушуванн€;

√либока оранка;

поверхневий оброб≥ток.

193. ¬ основу м≥н≥м≥зац≥њ оброб≥тку ірунту покладен≥ так≥ показники родючост≥ ірунту, €к:

гумус;

поживн≥ речовини;

структура ірунту та його щ≥льн≥сть;

волог≥сть ірунту.

194. ¬ар≥ант з€блевого оброб≥тку, спр€мований проти малор≥чних бурТ€н≥в:

глибокий з€блевий оброб≥ток, раннЇ весн€не боронуванн€;

глибока з€блева оранка, передпос≥вна культивац≥€;

нап≥впаровий з€блевий оброб≥ток;

лущенн€ стерн≥, ранн≥й з€блевий оброб≥ток, передпос≥вна культивац≥€.

195. ќсновними €к≥сними показниками с≥вби с≥льськогосподарських культур вважають:

вир≥внюванн€ поверхн≥ пол€;

повне знищенн€ бурТ€н≥в;

оптимальна норма вис≥ву ≥ глибина загортанн€ нас≥нн€;

добре розпушений ірунт.

196. ѕ≥д час оранки ірунт обертаЇтьс€ на, градус≥в:

45 - 90;

90 - 110;

110 - 130;

135 Ц 180.

197. —пос≥б поглибленн€ орного шару ірунту:

дискуванн€ ірунту на 5 Ц 6 см;

оранка плугом з вир≥зними полиц€ми;

оранка плугом з передплужником;

глибока культивац≥€.

198. “ехнолог≥чний процес п≥д час шлейфуванн€:

розпушуванн€;

ущ≥льненн€ ірунту;

вир≥внюванн€ поверхн≥ пол€;

подр≥бненн€ часточок ірунту.

199. «аходи оброб≥тку ірунту, за €ких найб≥льш вираженим технолог≥чним процесом Ї його перем≥шуванн€:

оранка;

чизелюванн€, щ≥люванн€;

фрезуванн€, культивац≥€, дискуванн€;

плоскор≥зний оброб≥ток.

200. No-till-технологњњ вирощуванн€ с.-г. культур:

зниженн€ енергетичних витрат шл€хом зменшенн€ к≥лькост≥ оброб≥тк≥в;

с≥вба без попереднього оброб≥тку ірунту;

поЇднанн€ дек≥лькох операц≥й в одному робочому процес≥;

зменшенн€ глибини оброб≥тку.

201. —истема заход≥в оброб≥тку ірунту в≥д с≥вби до збиранн€ с.-г. культур:

система п≥сл€пос≥вного оброб≥тку;

система передпос≥вного оброб≥тку;

система досходового оброб≥тку;

система основного оброб≥тку.

202. ≈роз≥€ ірунту Ц це:

змиванн€ водою верхнього, найб≥льш родючого шару ірунту;

змиванн€ водою та видуванн€ в≥тром верхнього, найб≥льш родючого шару ірунту;

процеси руйнуванн€ верхнього найб≥льш родючого шару ірунту талими водами та в≥тром;

процеси руйнуванн€ грунту талими водами на схилах.

203. ¬трата врожаю на сильно змитих ірунтах, %:

10-20;

30-40;

50-60;

40-50.

204. ¬трата врожаю на середньо змитих ірунтах, %:

20-25;

25-30;

30-40;

40-50.

205. ѕриродн≥ фактори ероз≥њ ірунт≥в:

кл≥мат, рельЇф, ірунт, рослинн≥сть;

в≥тер, опади, рельЇф, механ≥чний склад ірунту;

рослинн≥сть, механ≥чний склад, кл≥мат;

грунт, материнська порода, крутизна схилу, кл≥мат.

206.  омплекс агротехн≥чних, мел≥оративних, орган≥зац≥йно-господарських та ≥нших заход≥в, що характеризуютьс€ ≥нтенсивн≥стю використанн€ земл≥ ≥ р≥зними способами в≥дновленн€ родючост≥ ірунту, називають:

—истемою землеробства;

системою оброб≥тку ірунту;

системою с≥возм≥н;

системою веденн€ господарства.

 

 

207. ÷ентральна ланка системи землеробства:

система механ≥чного оброб≥тку ірунту;

система застосуванн€ добрив;

система с≥возм≥н;

комплекс агрох≥м≥чних ≥ х≥м≥чних заход≥в боротьби з бурТ€нами, шк≥дниками та хворобами.

208. Ќазвати системи землеробства в пор€дку њх ≥сторичного розвитку:

прим≥тивна, екстенсивна, перех≥дна, ≥нтенсивна;

перелогова, зал≥жна, ≥нтенсивна;

зал≥жна, перех≥дна, ≥нтенсивна;

зал≥жна, парова, перех≥дна, ≥нтенсивна.

209. —истема землеробства, поширена в ”крањн≥ на сучасному етап≥:

п≥дс≥чно-вогнева;

≥нтенсивна промислова;

перелогова;

зал≥жна.

210. —утн≥сть ≥нтенсивних систем землеробства:

використовують до 50% придатних земель, родюч≥сть ірунту в≥дновлюють природним шл€хом ≥з спр€мованим впливом людини;

використанн€ придатних земель, родюч≥сть ірунту в≥дтворюють природним шл€хом з пом≥тним впливом людини;

пос≥вна площа переважаЇ с≥возм≥нну, в≥дтворенн€ родючост≥ ірунту за рахунок промислових засоб≥в ≥ природним шл€хом, у структур≥ пос≥в≥в значна частина просапних культур;

пос≥вна площа не б≥льше 25% придатних земель, родюч≥сть ірунту в≥дновлюють природним шл€хом, вирощують зернов≥ культури.

211. —истема землеробства, за €коњ процес в≥дновленн€ родючост≥ грунту в≥дбуваЇтьс€ природним шл€хом:

зал≥жна;

плодозм≥нна;

травоп≥льна;

зернопаропросапна.

212. ѕрим≥тивн≥ системи землеробства:

плодозм≥нна, зернопросапна;

травоп≥льна, зернопарова;

зал≥жна, перелогова, л≥соп≥льна, п≥дс≥чно-вогнева;

просапна, промислово-заводська.

213. —истеми землеробства, €к≥ належать до екстенсивного типу:

парова, багатоп≥льно-травТ€на;

просапна, промислово-заводська;

плодозм≥нна;

л≥соп≥льна, перелогова, п≥дс≥чно-вогнева.

214. ѕерех≥дн≥ системи землеробства:

просапна, промислово-заводська;

пол≥пшена зернова, травоп≥льна, плодозм≥нна;

п≥дс≥чно-вогнева, зал≥жна;

плодозм≥нна, зернопаропросапна.

215. «ал≥жна система землеробства:

система вирощуванн€ культур без добрив;

прим≥тивна система землеробства, за €кою оброблювану тривалий час виснажену д≥л€нку залишали дл€ природного в≥дтворенн€ родючост≥ грунту без його оброб≥тку на пер≥од б≥льший в≥д 15 рок≥в;

вирощуванн€ лише зернових культур;

система, за €коњ культури вис≥вають на масивах, що ран≥ше не використовували. як т≥льки вони втрачали родюч≥сть њх переводили в зал≥ж або перел≥г.

216. ѕерелогова система землеробства:

система землеробства без застосуванн€ добрив;

прим≥тивна система землеробства, за €кою розорюван≥ зал≥жн≥ земл≥ п≥сл€ њх виснаженн€ залишали дл€ природного в≥дтворенн€ родючост≥ грунту без його оброб≥тку на пер≥од до 15 рок≥в;

система вирощуванн€ культур без застосуванн€ добрив на ц≥линних масивах;

система, за €коњ культури вирощують на ц≥линних масивах.

217. ќсновн≥ елементи грунтозахисного землеробства:

протиероз≥йна орган≥зац≥€ територ≥њ;

протиероз≥йна орган≥зац≥€ територ≥њ, вирощуванн€ культур за грунтозахисними технолог≥€ми;

протиероз≥йна орган≥зац≥€ територ≥њ, плоскор≥зний оброб≥ток грунту;

протиероз≥йцна орган≥зац≥€ територ≥њ, плоскор≥зний оброб≥ток грунту, щ≥люванн€.

218. ќсновою грунтозахиснооњ системи землеробства Ї:

плантажна оранка;

безполицевий оброб≥ток ≥з збер≥ганн€м стерн≥;

лущенн€ стерн≥ з подальшою глибокою оранкою;

боронуванн€ з€бу.

219. ≤нтенсивн≥ системи землеробства:

перелогова, плодозм≥нн€;

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-18; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 505 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќачинайте делать все, что вы можете сделать Ц и даже то, о чем можете хот€ бы мечтать. ¬ смелости гений, сила и маги€. © »оганн ¬ольфганг √ете
==> читать все изречени€...

628 - | 591 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.026 с.