Лекции.Орг

Поиск:
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ. рекомендований перелік питань до заліку (іспиту) з дисципліни «Торгове право»
рекомендований перелік питань до заліку (іспиту) з дисципліни «Торгове право»

1. Поняття торгівлі та торговельної діяльності за законодавством України.

2. Торгівля як вид господарської (підприємницької) діяльності. Ознаки торговельної діяльності.

3. Співвідношення понять “торгівля”, “торговельна діяльність”, “промисел”, “підприємницька діяльність”, “господарська діяльність”.

4. Поняття та види суб’єктів торговельної діяльності.

5. Обмеження у праві на зайняття торговельною діяльністю.

6. Способи набуття правового положення торговця.

7. Здійснення продажу товарів особами, які не є суб’єктами підприємницької діяльності.

8. Особливості здійснення продажу товарів у порядку промислу.

9. Види торговельної діяльності. Внутрішня та зовнішня торгівля. Оптова та роздрібна торгівля. Стаціонарна та пересувна торгівля. Торговельно-виробнича діяльність.

10. Поняття торгового права, його предмет та методи. Місце торгового права в системі права України.

11. Особливості приватноправового та публічно-правового регулювання торговельної діяльності.

12. Джерела торгового права. Законодавство в сфері торговельної діяльності.

13. Поняття і сутність легалізації торговельної діяльності. Види легалізації торговельної діяльності.

14. Особливості легалізації торговельної діяльності без створення юридичної особи.

15. Особливості легалізації торговельної діяльності із створенням юридичної особи.

16. Особливості здійснення торговельної діяльності суб’єктами малого підприємництва при виборі спрощеної системи оподаткування, бухгалтерського обліку та звітності.

17. Правове положення суб’єктів торговельної діяльності платників фіксованого податку. Переваги та недоліки фіксованого податку.

18. Правове положення суб’єктів торговельної діяльності – платників єдиного податку.

19. Умови та порядок отримання ліцензій на здійснення певних видів торговельної діяльності.

20. Загальний порядок ліцензування торговельної діяльності. Органи ліцензування.

21. Види торговельної діяльності, що підлягають ліцензуванню.

22. Ліцензійні умови оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

23. Ліцензійні умови торгівлі виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння.

24. Торговельна діяльність як об’єкт патентування. Види торговельної діяльності, що не підлягають патентуванню.

25. Суб’єкти патентування торговельної діяльності. Поняття та зміст торгового патенту.

26. Види торгових патентів на зайняття певними видами торговельної діяльності.

27. Порядок використання торгових патентів. Відповідальність за порушення порядку використання торгових патентів.

28. Поняття та види торговельної мережі.

29. Порядок розміщення торгових об’єктів. Загальні вимоги щодо торгових об’єктів.

30. Поняття роздрібної торговельної мережі. Види об’єктів роздрібної торговельної мережі. Мілкороздрібна торговельна мережа.

31. Поняття та види торгових об’єктів стаціонарної торговельної мережі.

32. Поняття та види торгових об’єктів пересувної торговельної мережі.

33. Поняття оптової торговельної мережі. Види об’єктів оптової торговельної мережі.

34. Поняття торгово-виробничої мережі. Види об’єктів торгово-виробничої мережі.

35. Поняття та види торговельних центрів. Поняття та види ринків.

36. Поняття розрахункових операцій. Мета обліку розрахункових операцій у сфері торгівлі.

37. Поняття та види правових засобів обліку розрахункових операцій при здійсненні торговельної діяльності.

38. Поняття реєстраторів розрахункових операцій. Підстави для застосування реєстраторів розрахункових операцій.

39. Види торговельної діяльності, при здійсненні яких не застосовуються реєстратори розрахункових операцій.

40. Вимоги, які висуваються до суб’єктів торговельної діяльності при використанні реєстраторів розрахункових операцій.

41. Відповідальність за порушення порядку використання реєстраторів розрахункових операцій.

42. Поняття книг обліку розрахункових операцій та розрахункових книг. Правові підстави застосування книг обліку розрахункових операцій та розрахункових книг.

43. Відповідальність за порушення порядку використання книг обліку розрахункових операцій та розрахункових книг.

44. Поняття сертифікації та стандартизації товарів. Система державних органів, які забезпечують здійснення стандартизації та сертифікації товарів.

45. Організація сертифікації товарів в Україні.Обов’язкова сертифікація товарів. Добровільна сертифікація товарів.

46. Процедури оцінки відповідності вимогам стандартів, технічних умов виробництва та правилам усталеної практики з питань стандартизації.

47. Повноваження органів державного контролю за дотриманням вимог стандартів, технічних умов виробництва та правил усталеної практики з питань стандартизації.

48. Відповідальність суб’єктів торговельної діяльності за порушення встановлених правил щодо забезпечення якості товарів.

49. Правові засади захисту прав споживачів. Система державних органів влади з питань захисту прав споживачів.

50. Обов’язки споживачів при придбанні та використанні товарів.

51. Право на захист прав споживачів державою.

52. Право на безпеку продукції. Право на належну якість продукції.

53. Право на інформацію про товар.

54. Права споживача при придбанні товару належної якості. Права споживача у разі придбання ним товару неналежної якості.

55. Права споживача у сфері торговельного та інших видів обслуговування.

56. Повноваження державних органів влади при здійсненні контролю за дотриманням законодавства про захист прав споживачів.

57. Майнова відповідальність за шкоду, завдану дефектною продукцією або продукцією неналежної якості.

58. Особливості адміністративно-господарської відповідальність за порушення законодавства про захист прав споживачів.

59. Суб’єктний склад торговельної угоди та ії об’єкти.

60. Договір купівлі-продажу у торговельної діяльності: купівля-продаж, роздрібна купівля-продаж.

61. Поняття та особливості договору роздрібної купівлі-продажу.

62. Поняття та особливості договору поставки.

63. Поняття та особливості договору доручення у торговельної діяльності.

64. Поняття та особливості договору комісії у торговельної діяльності.

65. Поняття та особливості договору консигнації у торговельної діяльності.

66. Поняття та особливості дистриб’юторських договорів у торговельної діяльності.

67. Коммерційне посередництво в торговельній діяльності.

68. Поняття та особливості агентських договорів у торговельної діяльності.

69. Різновиди агентських угод у торговельної діяльності.

70. Поняття та особливості біржових угод у торговельної діяльності.

71. Поняття та види зовнішньоторговельної діяльності.

72. Поняття приватного та публічного регулювання зовнішньоторговельної діяльності.

73. Правове положення суб’єктів зовнішньоторговельної діяльності.

74. Поняття зовнішньо торговельного договору. Вимоги щодо суб’єктів зовнішньо торговельних договорів.

75. Основні вимоги, що висуваються до суб’єктів торговельної діяльності і правила торговельного обслуговування покупців.

76. Правила торгівлі у розстрочку.

77. Правила продажу товарів за поштою.

78. Правила торгівлі на замовлення.

79. Правила комісійної торгівлі непродовольчими товарами.

80. Правила організації та здійснення торгівлі на ярмарках.

81. Правила організації та здійснення публічних торгів (біржових торгів та аукціонів).

82. Правила торгівлі на ринках.

83. Правила продажу продовольчих товарів.

84. Правила роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами.

85. Правила продажу непродовольчих товарів.

86. Правила торгівлі примірниками аудіовізуальних творів і фонограм.

87. Правила торгівлі антикварними речами.

88. Правила торгівлі дорогоцінними та напівдорогоцінними металами і камінням та виробами з них.

89. Правила роздрібної торгівлі нафтопродуктами.

90. Правові основи та порядок проведення перевірок суб’єктів торговельної діяльності.

91. Поняття незаконної торговельної діяльності.

92. Види відповідальності за порушення правил здійснення торговельної діяльності.

 

 


Дата добавления: 2015-05-05; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 505 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Чтобы получился студенческий борщ, его нужно варить также как и домашний, только без мяса и развести водой 1:10 © Неизвестно
==> читать все изречения...

268 - | 204 -


© 2015-2022 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.