Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


 онтрольн≥ питанн€. –екомендований перел≥к питань до зал≥ку (≥спиту) з дисципл≥ни Ђторгове правої
рекомендований перел≥к питань до зал≥ку (≥спиту) з дисципл≥ни Ђ“оргове правої

1. ѕон€тт€ торг≥вл≥ та торговельноњ д≥€льност≥ за законодавством ”крањни.

2. “орг≥вл€ €к вид господарськоњ (п≥дприЇмницькоњ) д≥€льност≥. ќзнаки торговельноњ д≥€льност≥.

3. —п≥вв≥дношенн€ пон€ть Уторг≥вл€Ф, Уторговельна д≥€льн≥стьФ, УпромиселФ, Уп≥дприЇмницька д≥€льн≥стьФ, Угосподарська д≥€льн≥стьФ.

4. ѕон€тт€ та види субТЇкт≥в торговельноњ д≥€льност≥.

5. ќбмеженн€ у прав≥ на зайн€тт€ торговельною д≥€льн≥стю.

6. —пособи набутт€ правового положенн€ торговц€.

7. «д≥йсненн€ продажу товар≥в особами, €к≥ не Ї субТЇктами п≥дприЇмницькоњ д≥€льност≥.

8. ќсобливост≥ зд≥йсненн€ продажу товар≥в у пор€дку промислу.

9. ¬иди торговельноњ д≥€льност≥. ¬нутр≥шн€ та зовн≥шн€ торг≥вл€. ќптова та роздр≥бна торг≥вл€. —тац≥онарна та пересувна торг≥вл€. “орговельно-виробнича д≥€льн≥сть.

10. ѕон€тт€ торгового права, його предмет та методи. ћ≥сце торгового права в систем≥ права ”крањни.

11. ќсобливост≥ приватноправового та публ≥чно-правового регулюванн€ торговельноњ д≥€льност≥.

12. ƒжерела торгового права. «аконодавство в сфер≥ торговельноњ д≥€льност≥.

13. ѕон€тт€ ≥ сутн≥сть легал≥зац≥њ торговельноњ д≥€льност≥. ¬иди легал≥зац≥њ торговельноњ д≥€льност≥.

14. ќсобливост≥ легал≥зац≥њ торговельноњ д≥€льност≥ без створенн€ юридичноњ особи.

15. ќсобливост≥ легал≥зац≥њ торговельноњ д≥€льност≥ ≥з створенн€м юридичноњ особи.

16. ќсобливост≥ зд≥йсненн€ торговельноњ д≥€льност≥ субТЇктами малого п≥дприЇмництва при вибор≥ спрощеноњ системи оподаткуванн€, бухгалтерського обл≥ку та зв≥тност≥.

17. ѕравове положенн€ субТЇкт≥в торговельноњ д≥€льност≥ платник≥в ф≥ксованого податку. ѕереваги та недол≥ки ф≥ксованого податку.

18. ѕравове положенн€ субТЇкт≥в торговельноњ д≥€льност≥ Ц платник≥в Їдиного податку.

19. ”мови та пор€док отриманн€ л≥ценз≥й на зд≥йсненн€ певних вид≥в торговельноњ д≥€льност≥.

20. «агальний пор€док л≥цензуванн€ торговельноњ д≥€льност≥. ќргани л≥цензуванн€.

21. ¬иди торговельноњ д≥€льност≥, що п≥дл€гають л≥цензуванню.

22. Ћ≥ценз≥йн≥ умови оптовоњ та роздр≥бноњ торг≥вл≥ л≥карськими засобами.

23. Ћ≥ценз≥йн≥ умови торг≥вл≥ виробами з дорогоц≥нних метал≥в ≥ дорогоц≥нного та нап≥вдорогоц≥нного кам≥нн€.

24. “орговельна д≥€льн≥сть €к обТЇкт патентуванн€. ¬иди торговельноњ д≥€льност≥, що не п≥дл€гають патентуванню.

25. —убТЇкти патентуванн€ торговельноњ д≥€льност≥. ѕон€тт€ та зм≥ст торгового патенту.

26. ¬иди торгових патент≥в на зайн€тт€ певними видами торговельноњ д≥€льност≥.

27. ѕор€док використанн€ торгових патент≥в. ¬≥дпов≥дальн≥сть за порушенн€ пор€дку використанн€ торгових патент≥в.

28. ѕон€тт€ та види торговельноњ мереж≥.

29. ѕор€док розм≥щенн€ торгових обТЇкт≥в. «агальн≥ вимоги щодо торгових обТЇкт≥в.

30. ѕон€тт€ роздр≥бноњ торговельноњ мереж≥. ¬иди обТЇкт≥в роздр≥бноњ торговельноњ мереж≥. ћ≥лкороздр≥бна торговельна мережа.

31. ѕон€тт€ та види торгових обТЇкт≥в стац≥онарноњ торговельноњ мереж≥.

32. ѕон€тт€ та види торгових обТЇкт≥в пересувноњ торговельноњ мереж≥.

33. ѕон€тт€ оптовоњ торговельноњ мереж≥. ¬иди обТЇкт≥в оптовоњ торговельноњ мереж≥.

34. ѕон€тт€ торгово-виробничоњ мереж≥. ¬иди обТЇкт≥в торгово-виробничоњ мереж≥.

35. ѕон€тт€ та види торговельних центр≥в. ѕон€тт€ та види ринк≥в.

36. ѕон€тт€ розрахункових операц≥й. ћета обл≥ку розрахункових операц≥й у сфер≥ торг≥вл≥.

37. ѕон€тт€ та види правових засоб≥в обл≥ку розрахункових операц≥й при зд≥йсненн≥ торговельноњ д≥€льност≥.

38. ѕон€тт€ реЇстратор≥в розрахункових операц≥й. ѕ≥дстави дл€ застосуванн€ реЇстратор≥в розрахункових операц≥й.

39. ¬иди торговельноњ д≥€льност≥, при зд≥йсненн≥ €ких не застосовуютьс€ реЇстратори розрахункових операц≥й.

40. ¬имоги, €к≥ висуваютьс€ до субТЇкт≥в торговельноњ д≥€льност≥ при використанн≥ реЇстратор≥в розрахункових операц≥й.

41. ¬≥дпов≥дальн≥сть за порушенн€ пор€дку використанн€ реЇстратор≥в розрахункових операц≥й.

42. ѕон€тт€ книг обл≥ку розрахункових операц≥й та розрахункових книг. ѕравов≥ п≥дстави застосуванн€ книг обл≥ку розрахункових операц≥й та розрахункових книг.

43. ¬≥дпов≥дальн≥сть за порушенн€ пор€дку використанн€ книг обл≥ку розрахункових операц≥й та розрахункових книг.

44. ѕон€тт€ сертиф≥кац≥њ та стандартизац≥њ товар≥в. —истема державних орган≥в, €к≥ забезпечують зд≥йсненн€ стандартизац≥њ та сертиф≥кац≥њ товар≥в.

45. ќрган≥зац≥€ сертиф≥кац≥њ товар≥в в ”крањн≥.ќбовТ€зкова сертиф≥кац≥€ товар≥в. ƒобров≥льна сертиф≥кац≥€ товар≥в.

46. ѕроцедури оц≥нки в≥дпов≥дност≥ вимогам стандарт≥в, техн≥чних умов виробництва та правилам усталеноњ практики з питань стандартизац≥њ.

47. ѕовноваженн€ орган≥в державного контролю за дотриманн€м вимог стандарт≥в, техн≥чних умов виробництва та правил усталеноњ практики з питань стандартизац≥њ.

48. ¬≥дпов≥дальн≥сть субТЇкт≥в торговельноњ д≥€льност≥ за порушенн€ встановлених правил щодо забезпеченн€ €кост≥ товар≥в.

49. ѕравов≥ засади захисту прав споживач≥в. —истема державних орган≥в влади з питань захисту прав споживач≥в.

50. ќбовТ€зки споживач≥в при придбанн≥ та використанн≥ товар≥в.

51. ѕраво на захист прав споживач≥в державою.

52. ѕраво на безпеку продукц≥њ. ѕраво на належну €к≥сть продукц≥њ.

53. ѕраво на ≥нформац≥ю про товар.

54. ѕрава споживача при придбанн≥ товару належноњ €кост≥. ѕрава споживача у раз≥ придбанн€ ним товару неналежноњ €кост≥.

55. ѕрава споживача у сфер≥ торговельного та ≥нших вид≥в обслуговуванн€.

56. ѕовноваженн€ державних орган≥в влади при зд≥йсненн≥ контролю за дотриманн€м законодавства про захист прав споживач≥в.

57. ћайнова в≥дпов≥дальн≥сть за шкоду, завдану дефектною продукц≥Їю або продукц≥Їю неналежноњ €кост≥.

58. ќсобливост≥ адм≥н≥стративно-господарськоњ в≥дпов≥дальн≥сть за порушенн€ законодавства про захист прав споживач≥в.

59. —убТЇктний склад торговельноњ угоди та ≥њ обТЇкти.

60. ƒогов≥р куп≥вл≥-продажу у торговельноњ д≥€льност≥: куп≥вл€-продаж, роздр≥бна куп≥вл€-продаж.

61. ѕон€тт€ та особливост≥ договору роздр≥бноњ куп≥вл≥-продажу.

62. ѕон€тт€ та особливост≥ договору поставки.

63. ѕон€тт€ та особливост≥ договору дорученн€ у торговельноњ д≥€льност≥.

64. ѕон€тт€ та особливост≥ договору ком≥с≥њ у торговельноњ д≥€льност≥.

65. ѕон€тт€ та особливост≥ договору консигнац≥њ у торговельноњ д≥€льност≥.

66. ѕон€тт€ та особливост≥ дистрибТюторських договор≥в у торговельноњ д≥€льност≥.

67.  оммерц≥йне посередництво в торговельн≥й д≥€льност≥.

68. ѕон€тт€ та особливост≥ агентських договор≥в у торговельноњ д≥€льност≥.

69. –≥зновиди агентських угод у торговельноњ д≥€льност≥.

70. ѕон€тт€ та особливост≥ б≥ржових угод у торговельноњ д≥€льност≥.

71. ѕон€тт€ та види зовн≥шньоторговельноњ д≥€льност≥.

72. ѕон€тт€ приватного та публ≥чного регулюванн€ зовн≥шньоторговельноњ д≥€льност≥.

73. ѕравове положенн€ субТЇкт≥в зовн≥шньоторговельноњ д≥€льност≥.

74. ѕон€тт€ зовн≥шньо торговельного договору. ¬имоги щодо субТЇкт≥в зовн≥шньо торговельних договор≥в.

75. ќсновн≥ вимоги, що висуваютьс€ до субТЇкт≥в торговельноњ д≥€льност≥ ≥ правила торговельного обслуговуванн€ покупц≥в.

76. ѕравила торг≥вл≥ у розстрочку.

77. ѕравила продажу товар≥в за поштою.

78. ѕравила торг≥вл≥ на замовленн€.

79. ѕравила ком≥с≥йноњ торг≥вл≥ непродовольчими товарами.

80. ѕравила орган≥зац≥њ та зд≥йсненн€ торг≥вл≥ на €рмарках.

81. ѕравила орган≥зац≥њ та зд≥йсненн€ публ≥чних торг≥в (б≥ржових торг≥в та аукц≥он≥в).

82. ѕравила торг≥вл≥ на ринках.

83. ѕравила продажу продовольчих товар≥в.

84. ѕравила роздр≥бноњ торг≥вл≥ алкогольними напо€ми та тютюновими виробами.

85. ѕравила продажу непродовольчих товар≥в.

86. ѕравила торг≥вл≥ прим≥рниками ауд≥ов≥зуальних твор≥в ≥ фонограм.

87. ѕравила торг≥вл≥ антикварними речами.

88. ѕравила торг≥вл≥ дорогоц≥нними та нап≥вдорогоц≥нними металами ≥ кам≥нн€м та виробами з них.

89. ѕравила роздр≥бноњ торг≥вл≥ нафтопродуктами.

90. ѕравов≥ основи та пор€док проведенн€ перев≥рок субТЇкт≥в торговельноњ д≥€льност≥.

91. ѕон€тт€ незаконноњ торговельноњ д≥€льност≥.

92. ¬иди в≥дпов≥дальност≥ за порушенн€ правил зд≥йсненн€ торговельноњ д≥€льност≥.

 

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-05-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 531 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

„то разум человека может постигнуть и во что он может поверить, того он способен достичь © Ќаполеон ’илл
==> читать все изречени€...

689 - | 613 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.018 с.