Лекции.Орг


Поиск:
I. Цільова настанова
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Харківський національний університет внутрішніх справ

Факультет права та масових комунікацій

 

Кафедра правового забезпечення господарської діяльності

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

 

З дисципліни

ТОРГОВЕ ПРАВО

 

Галузь знань 0304 ПРАВО

Напрям підготовки (спеціальність) 7.03040101 ПРАВОЗНАВСТВО

Спеціалізація ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВА

Освітньо-кваліфікаційний рівень СПЕЦІАЛІСТ

 

 

м. Харків

Передмова

 

Методичні вказівки та завдання для написання контрольних робот з навчальної дисципліни «Торгове право» для студентів ОКР «Спеціаліст» за напрямом підготовки 7.03040101 ПРАВОЗНАВСТВО на 11 арк.

 

 

  СХВАЛЕНО Науково-методичною радою Харківського національного університету внутрішніх справ «30» липня 2013 р. Протокол № 1 (дата, місяць, рік) ______________ ________________     ЗАТВЕРДЖЕНО Вченою радою факультету права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ «28» липня 2013 р. Протокол № 2 (дата, місяць, рік) ______________ ________________  
  ПОГОДЖЕНО Секцією науково-методичної ради Харківського національного університету внутрішніх справ «29» серпня 2013 р. Протокол № 2 (дата, місяць, рік) ______________ ________________     ЗАТВЕРДЖЕНО На засіданні кафедри правового забезпечення господарської діяльності факультету права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ «27» липня 2013 р. Протокол № 2 (дата, місяць, рік)   _______________________ _____________________________    

 

 

Рецензенти:

- завідувач кафедри правового регулювання економіки Харківського національного економічного університету к.ю.н., доцент В.В. Сергієнко;

- завідувач кафедри цивільного права та процесу факультету права та масових комунікацій ХНУВС, к.ю.н., професор В.А. Кройтор.

 

 

Розробник: Полтавський О.В.доцент кафедри правового забезпечення господарської діяльності факультету права та масових комунікацій ХНУВС, кандидат юридичних наук. – Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2013.

 

© Полтавський О.В., 2013

© Харківський Національний Університет

внутрішніх справ, 2013

 

I. ЦІЛЬОВА НАСТАНОВА

 

Серед найважливіших форм самостійної роботи студентів над освоєнням дисципліни «Торгове право» важливе місце займає написання контрольної роботи. Процес написання контрольної роботи сприяє освоєнню слухачем пройденого матеріалу, формуванню навичок самостійного наукового осмислення та практичного застосування правових норм, регулюючих торговельну діяльність. Контрольна робота дозволяє судити про придбані слухачем знання, про вміння аналізувати і вирішувати проблемні ситуації тощо.

Основною метою написання роботи є: розширення та поглиблення теоретичних знань і практичних навичок слухача з питань здійснення торгової діяльності, придбання навичок аналізу теоретичного і практичного матеріалу, логічного і стислого викладення власних поглядів у письмовому виді тощо. Написання контрольної роботи також переслідує мету систематизувати і закріпити теоретичні знання та практичні навики у слухача з питання правового супроводження торговельної діяльності.

Написання контрольної роботи є також формою контролю за самостійною роботою студента у навчальному процесі, виконання ним програми вищої школи і є одним із способів перевірки підготовленості майбутнього фахівця.

Студент, зі своєї сторони, при виконанні контрольної роботи повинен показати уміння працювати із юридичною літературою, законами й іншими нормативно-правовими актами, що регулюють порядок здійснення торгової діяльності.

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-05-05; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 520 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Начинайте делать все, что вы можете сделать – и даже то, о чем можете хотя бы мечтать. В смелости гений, сила и магия. © Иоганн Вольфганг Гете
==> читать все изречения...

629 - | 595 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.012 с.