Лекции.Орг

Поиск:
Перелік питань для контрольних робіт
1. Поняття торговельної діяльності у законодавстві України. Співвідношення понять “торгівля”, “торговельна діяльність”, “промисел”, “підприємницька діяльність”, “господарська діяльність”.

2. Поняття і види легалізації торговельної діяльності.

3. Правовий режим торговельної діяльності суб’єктів малого підприємництва – юридичних осіб.

4. Правова характеристика торговельної діяльності приватних підприємців за фіксованим податком.

5. Правова характеристика торговельної діяльності приватних підприємців за єдиним податком.

6. Правові форми співробітництва суб’єктів торговельної діяльності: постачальників, дилерів, дистриб’юторів; принципалів і агентів; постачальників і комерційних представників.

7. Поняття роздрібної торгівлі. Роздрібна торговельна мережа.

8. Способи набуття правового положення торговця.

9. Порядок сертифікації товарів. Стандартизація товарів, система стандартів. Технічні умови виробництва товарів. Обов’язкова сертифікація товарів. Добровільна сертифікація товарів.

10. Правові засади захисту прав споживачів. Система захисту прав споживачів.

11. Порядок досудового захисту прав споживачів. Порядок захисту прав споживачів у судовому порядку. Складіть письмову вимогу до продавця, що надав товар неналежної якості. Складіть позовну вимогу з та перелік документів, які необхідно надати із нею до суду.

12. Поняття та особливості договору консигнації у торговельній діяльності. Складіть проект договору консигнації.

13. Поняття та особливості дистриб’юторських договорів у торговельній діяльності. Складіть проект дистриб’юторського договору.

14. Поняття та особливості агентських договорів у торговельній діяльності. Складіть проект агентського договору.

15. Дайте юридичну характеристику договорам про продаж у торговельній діяльності. Складіть проект договору поставки.

16. Поняття та особливості договору доручення і комісії у торговельній діяльності. Складіть проект договору доручення і комісії на реалізацію товару.

17. Поняття та особливості договору доручення і комісії у торговельній діяльності. Складіть проект договору доручення і комісії на придбання товару.

18. Поняття зовнішньоторговельного договору. Статут зовнішньоторговельного договору Вимоги щодо суб’єктів зовнішньоторгових договорів. Складіть проект зовнішньоторгового договору.

19. Поняття та види торгових патентів. Складіть пакет документів, необхідних для отримання торгового патенту.

20. Дайте перелік документів, що мають бути у торговельному об’єкті.

 

21. Громадянин Іванов І.В. з своїм сином має намір відкрити продуктовий магазин і зайнятися торгівлею безалкогольними напоями.

1. Зробіть правовий аналіз вибору найбільш оптимальної для Іванова І.В. організаційно-правової форми здійснення торговельної діяльності ?

2. Розробіть чіткий план дій, які необхідно вчинити для легалізації діяльності Іванова І.В. ?

 

22. Ситуація 3. Громадянин Петров А.С. 15 травня 2011 року придбав у магазині телевізор 2010 року виробництва. Принісши телевізор додому Петров А.С. увімкнув його після чого телевізор вибухнув, спричинивши пожежу. Пожежа спричинила Петрову А.С. збитки на суму 10 000,00 грн.

1. До кого має звернутися Петров А.С. з вимогою відшкодувати шкоду ?

2. Складіть обґрунтовану вимогу Петрова А.С. про відшкодування завданої йому шкоди?

 

23. ВАТ “Темп” займається виробництвом сталевих труб. На кошти, що знаходяться на банківських рахунках ВАТ “Темп” накладено арешт. ВАТ “Темп” отримало від ТОВ “Метал” замовлення на виготовлення і постачання сталевих труб на загальну суму 1000000,00 грн. Однак, для виконання замовлення у ВАТ “Темп” відсутні кошти, необхідні для придбання металу, потрібного для виготовлення труб, виплати заробітної плати робітникам тощо. ТОВ “Метал” згодне надати необхідні кошти на умовах передплати замовлених труб. Проте, якщо кошти будуть зараховані на арештовані рахунки ВАТ “Темп” не зможе ними скористатися.

1. Проведіть правовий аналіз вказаної ситуації ?

2. Визначте договори, які ВАТ “Темп” повинно укласти для того, щоб виконати замовлення ?

3. Складіть правову схему взаємовідносин між ВАТ “Темп” і ТОВ “Метал” (до зазначеної схеми можна залучати інших суб’єктів господарської діяльності), проведіть її обґрунтований правовий аналіз ?

 

24. При перевірці працівниками податкового органу діяльності торговельного підприємства було виявлено, що розрахункові документи, які друкувалися через реєстратори розрахункових операцій, не містили інформацію про найменування товару. Працівниками податкового органу було складено акт про використання реєстраторів розрахункових операцій без режиму попереднього програмування найменування товарів.

1. Який порядок застосування реєстраторів розрахункових операцій?

2. Які вимоги ставляться до розрахункових документів, що друкуються за допомогою реєстраторів розрахункових операцій?

3. Чи є зазначена ситуація порушенням порядку застосування реєстраторів розрахункових операцій?

4. Які особи і у якому порядку повинні бути притягнуті до відповідальності ?

 

25. Продавець не видав покупцеві розрахункового документу посилаючись на те, що магазин належить суб’єкту підприємницької діяльності платнику єдиного податку і стосовно нього не передбачено обов’язкове застосування реєстраторів розрахункових операцій.

1. На кого і в яких випадках покладено обов’язок видавати розрахункові документи при розрахунках із споживачами?

2. Який порядок видачі розрахункових документів?

3. Яка відповідальність встановлена чинним законодавством за невидачу розрахункового документу?

4. Хто відповідно до чинного законодавства може бути притягнутий до відповідальності у зазначеній ситуації?

5. В якому порядку і хто може притягувати до відповідальності з невидачу розрахункового документу?

 

26. Громадянин Петров А.С. 15 травня 2011 року мав намір купити у кіоску приватного підприємця Іванова І.В. каву вироблену у Німеччині за ціною 10 гривень. Прийшовши 16 травня 2011 року Іванов І.В. побачив, що кава реалізовувалася вже за новою ціною 18 гривень. Ціна була написана на ціннику олівцем рядом зі старою ціною, яка була закреслена. Іванов І.В. пояснив, що була проведена переоцінка товарів у зв'язку з інфляцією. Петров А.С. попрохав у Іванова І.В. документи на товар з його цінною та сертифікати якості. Іванов І.В. відмовив у наданні таких документів, посилаючись на те, що вони зберігаються у нього вдома. Після чого Петров А.С. попрохав надати йому книгу відгуків і пропозицій для написання скарги, але Іванов І.В. відмовив, посилаючись на те, що ведення відповідної книги стосовно приватних підприємців не передбачено.

1. Чи обґрунтовані вимоги громадянина Петрова А.С.?

2. Чи були порушені права Петрова А.С. відмовою у задоволенні його вимог?

3. В якому порядку Петров А.С. може захистити порушені ним права?

 

27. За дорученням ТОВ "Агат" брокер товарної біржі "Колос" Максимов А.А. уклав договір з ВАТ „Арго” на продаж 200 тонн зернових. Відповідно до умов договору товар повинен був бути поставлений на протязі місяця від дня укладання договору. Але вказаний товар не був поставлений у визначений строк.

1. Дайте правову характеристику договірних відносин ?

2. Хто несе відповідальність за невиконання умов зазначеного договору ?

3. Яким чином має бути вирішена зазначена ситуація ?

 

28. ТОВ „Агат” (резидент України) уклала з Компанією "Енріч" (резидент Росії) договір на поставку виробничого обладнання. Відповідно до укладеного договору ТОВ „Агат” додатково зобов'язалося провести всі необхідні роботи по введенню його в експлуатацію. Для проведення зазначених робіт ООО "Агат" уклала договір з підрядною фірмою ТОВ "Тар" (резидент України).

1. Проведіть правовий аналіз договірних відносин ?

2. Дайте правову класифікацію зазначених договорів ?

3. Які договори треба укласти для того щоб правовідносини між ООО "Агат" і Компанією "Енріч" класифікувалися не купівлею-продажем ?

 

29. ТОВ "Агат" (резидент України) на підставі договору консигнації, здійснювала продаж на території України товарів виробництва Фірми "Енріч" (резидент Казахстану). У договорі було визначено, що кошти, отриманні ТОВ “Агат” за реалізовану продукцію перераховуються Фірмі "Енріч" на її письмову вимогу. На кошти на рахунках ТОВ "Агат" на підставі постанови державного виконавця було накладено арешт. ТОВ "Агат" подало скаргу до суду на дії виконавця і вимагає зазначену постанову скасувати. Свої вимоги ТОВ "Агат" обґрунтовує тим, що кошти, на які було накладено арешт, не перебувають у його власності, оскільки отриманні на підставі договору консигнації.

1. Дайте правову характеристику зазначеній ситуації ?

2. Чи обґрунтовані вимоги ТОВ "Агат" ?

3. Що необхідно передбачити у договорі консигнації для того, щоб обґрунтованість вимог ТОВ "Агат" не викликала сумнів ?

4. Складіть обґрунтування вимог ТОВ "Агат" та дій державного виконавця ?

 

30. ТОВ „Колос” уклало з ПП „Динамо” договір № 7 про продаж 40 000 тон зернових. Від імені ТОВ „Колос” договір підписав директор, право підпису якого визначалося статутними документами. Від імені ПП „Динамо” договір було підписано Івановим І.В., який діяв на підставі доручення. Відповідно до умов договору ПП „Динамо” зобов’язувалося перерахувати 2 млн. грн. за зерно на протязі 3 банківських днів від дати передачі зернових. 20 серпня 2011 року було оформлено документи про передачу 40 000 тон зернових, а 23 серпня 2011 року на розрахунковий рахунок ТОВ „Колос” надійшли кошти у розмірі 2 млн. гривен. 7 вересня 2011 року Іванов І.В. звернувся до Господарського суду з позовом до ТОВ „Колос” про стягнення безпідставно отриманих коштів у розмірі 2 млн. грн. Позовні вимоги Іванова І.В. було задоволено. Рішення Господарського суду обґрунтовувалося тим, що 23 серпня 2011 року приватним підприємцем Івановим І.В. було перераховано на рахунок ТОВ „Колос” 2 млн. гривен, однак Іванов І.В. у договірних стосунках з ТОВ „Колос” не перебував, а стосовно перерахування 2 млн. гривень пояснював, що це сталося випадково, у зв’язку із заклопотаністю переплутав платіжні реквізити.

1. Проведіть правовий аналіз зазначеної ситуації ?

2. Чи мотивоване рішення суду ?

 


Дата добавления: 2015-05-05; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 380 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Человек, которым вам суждено стать – это только тот человек, которым вы сами решите стать. © Ральф Уолдо Эмерсон
==> читать все изречения...

61 - | 52 -


© 2015-2022 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.