Лекции.Орг

Поиск:


Санаторно-курортне лікування
 

Органи праці та соціального захисту населення за рахунок коштів державного бюджету забезпечують путівками до санаторно-курортних установ, пансіонатів та будинків відпочинку громадян, які не працюють та отримують пенсію в органах праці та соціального захисту населення.

Працюючі інваліди і пенсіонери забезпечуються путівками за місцем роботи або за місцем обліку щодо санаторно-курортного лікування.

Особи, застраховані в системі страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, забезпечуються путівками за рахунок коштів відповідного фонду.

Путівка за рішенням комісії із соціального страхування видається застрахованій особі з частковою оплатою в розмірі 10, 30, 50 % її вартості або безкоштовно, з урахуванням матеріального становища застрахованого.

Путівки за рахунок коштів Фонду страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності в спеціалізовані санаторії для лікування дитини, в дитячі та підліткові санаторії, а також у дитячі оздоровчі заклади видаються безкоштовно або за 10 % їхньої вартості з урахуванням матеріального становища батьків.

Для членів сім'ї застрахованої особи, які працюють на інших підприємствах, путівка за рішенням комісії може видаватися з частковою оплатою за 30 або 50 % її вартості.

Путівка видається, як правило, за 20 днів до початку терміну заїзду в оздоровчий або лікувальний заклад.

Інваліди і пенсіонери, які проживають в інтернатних установах системи соціального захисту населення, інваліди, які навчаються на денних відділеннях в освітніх закладах Міністерства праці та соціальної політики України, вищих навчальних закладах інших міністерств, санаторно-курортними путівками і путівками до пансіонатів та будинків відпочинку забезпечуються органами праці та соціального захисту населення.

Особи, які перебувають на пенсійному обліку в інших органах, путівки на санаторно-курортне лікування одержують за місцем їх обліку в порядку, встановленому цими органами.

Особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, а також члени їх сімей одержують санаторно-курортні путівки в поліклініці або за місцем останньої роботи.

Ветеранів війни, які перебували на лікуванні в госпіталях, а також інвалідів та пенсіонерів, які мають захворювання на туберкульоз, та дітей-інвалідів віком до 16 років санаторнокурортними путівками забезпечують органи охорони здоров'я.

Про направлення на санаторно-курортне лікування інвалідів і пенсіонерів, які пройшли курс лікування в госпіталі або лікарні, органи охорони здоров'я повідомляють органи праці та соціального захисту населення.

Путівки до санаторіїв, пансіонатів та будинків відпочинку видаються інвалідам і пенсіонерам згідно з встановленою чергою в міру надходження путівок, відповідно до медичних рекомендацій з урахуванням пільг, встановлених чинним законодавством для конкретної категорії осіб.

Путівки на лікування видаються інвалідам, пенсіонерам не пізніше ніж за 10 днів до початку лікування.

Інваліди війни забезпечуються путівками на санаторно-курортне лікування поза чергою щороку, але не частіше ніж один раз на календарний рік (із січня по грудень) у міру надходження путівок.

Учасники бойових дій забезпечуються путівками на санаторно-курортне лікування щороку в міру надходження путівок і мають першочергове право на їх одержання.

Учасники війни, особи, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", забезпечуються путівками на санаторно-курортне лікування один раз на два роки в міру надходження путівок і мають переважне право на їх одержання.

Інваліди від загального захворювання, інваліди внаслідок репресій, а також пенсіонери з числа репресованих, які реабілітовані відповідно до Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні", ветерани праці, інваліди з дитинства, багатодітні матері, які удостоєні звання "Мати-героїня" або нагороджені орденом "Материнська Слава", мають переважне право на одержання путівки.

Усі інші пенсіонери забезпечуються путівками в порядку черги на загальних підставах, але не частіше ніж один раз за два календарні роки.

Грошова компенсація замість санаторно-курортної путівки для інвалідів війни і компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування для учасників бойових дій, учасників війни, осіб, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та ветеранів праці, за їх бажанням, виплачується в порядку і розмірах, передбачених Кабінетом Міністрів України, за умови перебування таких осіб на обліку для одержання путівки в органах праці та соціального захисту населення.

Надання санаторно-курортної путівки чи путівки на відпочинок особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, або одержання за їх бажанням грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки здійснюється згідно із Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", у порядку і розмірах, передбачених Кабінетом Міністрів України.

Доплату за поліпшені умови проживання та за продовження терміну лікування, яку здійснюють інваліди та пенсіонери в період перебування в санаторіях, пансіонатах або в будинках відпочинку, органи праці та соціального захисту населення не відшкодовують.

Путівки до санаторіїв, пансіонатів чи будинків відпочинку отримують Міністерство соціальної політики України, Міністерство соціального захисту Автономної Республіки Крим, обласні. Київське та Севастопольське міські управління соціального захисту населення в централізованому порядку на підставі угод, укладених із санаторно-курортними установами, пансіонатами, будинками відпочинку за рахунок бюджетних асигнувань та інших видів надходжень, передбачених а санаторно-курортне лікування інвалідів та пенсіонерів.

До 5 % загальної кількості путівок у санаторії системи міністерства соціальної політики України можуть обмінюватись на путівки в інші відомчі та профспілкові санаторії.

Путівки на санаторно-курортне лікування видаються інвалідам та пенсіонерам управліннями (відділами) соціального ахисту населення районної державної адміністрації, виконкомів міських (районних у містах) Рад за місцем обліку на санаторно-курортне лікування. Путівка видається згідно з письмовим розпорядженням про її видачу керівника міського (районного) управління (відділу) соціального захисту населення на підставі заяви інваліда, пенсіонера, завізованої головним бухгалтером (відповідальною особою).

 


Дата добавления: 2015-05-05; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 791 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:
© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.