Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕам'€тка платнику податк≥в
(таблиц€)

«агальн≥ питанн€ ўо треба знати

1 2

ѕ≥дстава дл€ проведенн€ перев≥рки ѕлан-граф≥к перев≥рок

ѕер≥одичн≥сть проведенн€ перев≥рок ¬изначаЇтьс€ залежно в≥д ступен€ ризику в д≥€льност≥ платника податк≥в щодо несплати ним податк≥в та збор≥в, невиконанн€ ≥ншого законодавства, контроль за €ким покладено на податков≥ органи

ѕов≥домленн€ про перев≥рку ѕлатнику податк≥в за 10 календарних дн≥в до дн€ початку перев≥рки вручаЇтьс€ п≥д п≥дпис або надсилаЇтьс€ рекомендованим листом з пов≥домленн€м про врученн€ коп≥€ наказу про проведенн€ перев≥рки та письмове пов≥домленн€ ≥з зазначенн€м дати початку њњ проведенн€

ƒокументи, що подаютьс€ при проведенн≥ перев≥рки - за 10 календарних дн≥в надсилаЇтьс€ письмове пов≥домленн€ про дату початку проведенн€ перев≥рки;

Ч коп≥€ наказу про проведенн€ перев≥рки;

Ч €кщо перев≥рка вињзна, направленн€ на проведенн€ перев≥рки, €ке виписуЇтьс€ на кожного перев≥р€ючого окремо

ѕ≥дстави дл€ недопущенн€ перев≥р€ючи Ч неподанн€ платнику податк≥в направленн€ на проведенн€ перев≥рки;

Ч поданн€ направленн€, оформленого з порушенн€м установлених вимог;

Ч неподанн€ коп≥њ наказу про проведенн€ документальноњ плановоњ та позаплановоњ невињзною перев≥рок;

Ч ненаправленн€ письмового пов≥домленн€ про дату початку проведенн€ документальноњ плановоњ перев≥рки та письмового пов≥домленн€ про дату початку ≥ м≥сце проведенн€ позаплановоњ невињзноњ перев≥рки. ѕредставникам контролюючого органу сл≥д запропонувати розписатис€ в журнал≥ реЇстрац≥њ перев≥рок, за його на€вност≥ на п≥дприЇмств≥.

ќск≥льки ѕ  [1] не передбачаЇ обов'€зку перев≥р€ючих з податковоњ розписуватис€ в такому ∆урнал≥, скор≥ш за все, на практиц≥ в≥дмова розписатис€ в журнал≥ не розгл€датиметьс€ €к п≥дстава дл€ недопущенн€ до перев≥рки

“ривал≥сть перев≥рки ƒл€ великих платник≥в податк≥в Ч не б≥льше 30 робочих дн≥в; дл€ суб'Їкт≥в малого п≥дприЇмництва Ч до 10 робочих дн≥в;

дл€ ≥нших Ч не б≥льше 20 робочих дн≥в

ѕродовженн€ перев≥рки ƒл€ великих платник≥в податк≥в Ч не б≥льше €к на 15 робочих дн≥в;

дл€ суб'Їкт≥в малого п≥дприЇмництва Ч не б≥льше €к на 5 робочих дн≥в;

дл€ ≥нших Ч не б≥льше €к на 10 робочих дн≥в

ѕризупиненн€ перев≥рки ѕризупинено може бути т≥льки документальну вињзну планову, позапланову перев≥рку великого платника податк≥в за р≥шенн€м кер≥вника податкового органу, що оформл€Їтьс€ наказом, коп≥€ €кого не п≥зн≥ше наступного робочого дн€ вручаЇтьс€ платнику податк≥в або його уповноваженому представнику п≥д п≥дпис з подальшим поновленн€м њњ проведенн€ на невикористаний строк

ѕер≥од д≥€льност≥, що перев≥р€Їтьс€ \ Ќе встановлено.

«г≥дно з пп. 44.3 та 102 ѕ [1] платники податк≥в зобов'€зан≥ забезпечити

збер≥ганн€ документ≥в, на п≥дстав≥ €ких податковими органами зд≥йснюЇтьс€ перев≥рка дотриманн€ законодавства, не менш €к 1095 дн≥в з дн€ поданн€ податковоњ зв≥тност≥, дл€ складенн€ €коњ використовувалис€ зазначен≥ документи, а у раз≥ неподанн€ Ч починаючи з граничного терм≥ну поданн€ такоњ зв≥тност≥

 

ѕќ«јѕЋјЌќ¬≤ ѕ≈–≈¬≤– »: ѕќ–яƒќ  ѕ–ќ¬≈ƒ≈ЌЌя

ѕ≤ƒ—“ј¬» ѕ–ќ¬≈ƒ≈ЌЌя ѕќ«јѕЋјЌќ¬ќѓ ѕ≈–≈¬≤– »

 

ќбірунтован≥ пропозиц≥њ щодо необх≥дност≥ проведенн€ до-кументальноњ позаплановоњ перев≥рки оформл€ютьс€ допов≥дною запискою (висновком) за п≥дписом кер≥вника структурного п≥д-розд≥лу, €кий зг≥дно з функц≥ональ≠ними обов'€зками маЇ ≥нфор-мац≥ю, що може стати п≥дставою дл€ проведенн€ документальноњ позаплановоњ перев≥рки в≥дпов≥дно до чинного законодав≠ства.

ƒопов≥дна записка (висновок) подаЇтьс€ на розгл€д кер≥вника органу ƒѕ—, що приймаЇ р≥шенн€ про доц≥льн≥сть проведенн€ такоњ перев≥рки ≥ визначаЇ п≥дрозд≥л, €кий проводитиме (очолю-ватиме) цю перев≥рку, в≥дпов≥датиме за њњ орган≥зац≥ю та коорди-нац≥ю д≥й залучених прац≥вник≥в ≥нших структурних п≥дрозд≥л≥в, а також реал≥зац≥ю матер≥ал≥в. ѕроте ≥стотним недол≥ком ѕ  [1] пор≥вн€но, зокрема, ≥з «аконом є 877-V [12], Ї те, що ѕ  [1] не встановлюЇ вимог до зм≥сту наказу про проведенн€ перев≥рки. “ому послатис€ на те, що в наказ≥ не передбачено п≥дставу ƒл€ проведенн€ позаплановоњ перев≥рки, ≥ не допустити перев≥р€ючих до перев≥рки навр€д чи буде дл€ суб'Їкта господарюванн€ ефективною стратег≥Їю повед≥нки.

¬≥дпов≥дно до cm. 78 ѕ  [1] документальна позапланова перев≥рка не передбачаЇтьс€ в план≥ роботи органу державноњ €тковоњ служби ≥ проводитьс€ за на€вност≥ хоча б одн≥Їњ з обставин, визначених ѕ  [1]:

3.1.1. п≥дпункту 78.1.1.: Ђ3a насл≥дками перев≥рок ≥нших платник≥в податк≥в або отриманн€ податковоњ ≥нформац≥њ ви€влено факти, що св≥дчать про можлив≥ порушенн€ платником податк≥в податкового, валютного та ≥ншого законодавства, контроль за дотриманн€м €кого покладено на органи державноњ податковоњ служби, €кщо платник податк≥в не надасть по€сненн€ та њх документальн≥ п≥дтвердженн€ на обов'€зковий письмовий запит органу державноњ податковоњ служби прот€гом 10 робочих дн≥в з дн€ отриманн€ запитуї.

« наведеного п≥дпункту виходить, що п≥дставою дл€ позаплановоњ перев≥рки можуть стати не т≥льки результати перев≥рок ≥нших платник≥в податк≥в, а й отриманн€ податковоњ ≥нформац≥њ. “ак, дл€ ≥нформац≥йно-анал≥тичного забезпеченн€ д≥€льност≥ державноњ податковоњ служби використовуЇтьс€ ≥нформац≥€, що над≥йшла:

1) в≥д платник≥в податк≥в та податкових агент≥в, зокрема ≥нформац≥€:

Ч що м≥ститьс€ в податкових декларац≥€х, розрахунках, ≥нших зв≥тних документах;

Ч що м≥ститьс€ у наданих великими платниками податк≥в в електронному вигл€д≥ коп≥€х документ≥в з обл≥ку доход≥в, витрат та ≥нших показник≥в, пов'€заних ≥з визначенн€м об'Їкт≥в оподаткуванн€ (податкових зобов'€зань), первинних документах, €к≥ ведутьс€ в електронному вигл€д≥, рег≥страх бухгалтерського обл≥ку, ф≥нансов≥й зв≥тност≥, ≥нших документах, пов'€заних з обчисленн€м та сплатою податк≥в ≥ збор≥в;

Ч про ф≥нансово-господарськ≥ операц≥њ платник≥в податк≥в;

Ч про застосуванн€ реЇстратор≥в розрахункових операц≥й;

2) в≥д орган≥в виконавчоњ влади, орган≥в м≥сцевого самовр€дуванн€ та ЌЅ”, зокрема ≥нформац≥€:

Ч про об'Їкти оподаткуванн€, що надаютьс€ та/або реЇструютьс€ такими органами. «азначена ≥нформац≥€ повинна м≥стити, зокрема, вид, характеристики, ≥ндив≥дуальн≥ ознаки об'Їкта оподаткуванн€ (в раз≥ на€вност≥), за €кими його можна ≥дентиф≥кувати;

Ч про результати зд≥йсненн€ державного контролю за госпо-дарською д≥€льн≥стю платника податк≥в;

Ч що м≥ститьс€ у зв≥тних документах (кр≥м персон≥ф≥кованоњ статистичноњ ≥нформац≥њ, ф≥нансових зв≥т≥в), €к≥ подаютьс€ платником подат≠к≥в органам виконавчоњ влади та/або органам м≥сцевого самовр€дуванн€;

Ч про встановлен≥ органами м≥сцевого самовр€дуванн€ ставки м≥сцевих податк≥в, збор≥в та надан≥ такими органами податком п≥льги;

Ч про дозволи, л≥ценз≥њ, патенти, св≥доцтва на право провадженн€ окремих вид≥в д≥€льност≥, €ка повинна м≥стити, зокрема:

найменуванн€ платника податк≥в, €кому видан≥ так≥ дозволи, л≥ценз≥њ, патенти;

податковий номер або реЇстрац≥йний номер обл≥ковоњ картки ф≥зичноњ особи;

вид дозв≥льного документа;

вид д≥€льност≥, на провадженн€ €коњ видано дозв≥льний документ;

дату видач≥ дозв≥льного документа;

строк д≥њ дозв≥льного документа, ≥нформац≥ю про припиненн€ (зупиненн€) д≥њ дозв≥льного документа ≥з зазначенн€м п≥дстав такого припиненн€ (зупиненн€);

сплату належних платеж≥в за видачу дозв≥льного документа;

перел≥к м≥сць провадженн€ д≥€льност≥, на €ку видано дозв≥льний документ;

- про експортн≥ та ≥мпортн≥ операц≥њ платник≥в податк≥в;

3) в≥д банк≥в, ≥нших ф≥нансових установ Ч ≥нформац≥€ про на€вн≥сть та рух кошт≥в на рахунках платника податк≥в;

4) в≥д орган≥в влади ≥нших держав, м≥жнародних орган≥зац≥й або нерезидент≥в;

5) в≥д п≥дрозд≥л≥в податковоњ служби та митних орган≥в Ч за результатами податкового контролю;

6 ) ≥нша ≥нформац≥€, оприлюднена €к така, що п≥дл€гаЇ

оприлюдненню в≥дпов≥дно до законодавства та/або добров≥льно чи за запитом надана органу державноњ податковоњ служби в установленому законом пор€дку.

—л≥д звернути увагу, що самого лише отриманн€ ≥нформац≥њ, що св≥дчить про можливе порушенн€ платником податк≥в вимог законодавства, недостатньо. ѕодатковий орган повинен попередньо над≥слати платнику податк≥в запит про наданн€ по€снень. ≤ т≥льки €кщо платник податк≥в на нього не в≥дпов≥даЇ прот€гом 10 календарних дн≥в, виникають п≥дстави дл€ перев≥рки.

3.1.2. п≥дпункт 78.1.2: Ђѕлатником податк≥в не подано в установлений законом строк податкову декларац≥ю або розрахунки, €кщо њх поданн€ передбачено закономї.

«г≥дно з п. 46.1 ѕ  [1] податкова декларац≥€, розрахунок - документ, що подаЇтьс€ платником податк≥в (у тому числ≥ в≥дособленим п≥дрозд≥лом у випадках, визначених ѕ  [1]) контролюючому органу у строки, встановлен≥ законом, на п≥дстав≥ €кого зд≥йснюЇтьс€ нарахуванн€ та/або сплата податкового зобов'€занн€, чи документ, що св≥дчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платник≥в податк≥в - ф≥зичних ос≥б, суми утриманого та/або сплаченого податку. ƒо податкових декларац≥й дл€ ц≥лей нарахуванн€ та/або сплати податкових зобов'€зань прир≥внюютьс€ й митн≥ декларац≥њ. ѕон€тт€ податковоњ декларац≥њ включаЇ ≥ податковий розрахунок за формою є 1ƒ‘, тобто його ненаданн€ також може служити п≥дставою дл€ позаплановоњ перев≥рки. Ќеподанн€ ж форм, €к≥ не в≥дпов≥дають ознакам податковоњ декларац≥њ (наприклад, форми зв≥ту є 1-ѕѕ), не повинне бути п≥дставою дл€ проведенн€ перев≥рки.

—л≥д сказати, що аналог≥чну п≥дставу дл€ проведенн€ позапланових податкових перев≥рок було передбачено ≥ «аконом є 2181 [4]. –озгл€даючи спори щодо правом≥рност≥ проведенн€ перев≥рки, суди тод≥ вказували на необх≥дн≥сть ≥нформуванн€ податковим органом, неподанн€ €коњ саме декларац≥њ стало п≥дставою дл€ проведенн€ позаплановоњ перев≥рки.

3.1.3. п≥дпункт 78.1.3 ѕ  [1] - Ђѕлатником податк≥в подано органу державноњ податковоњ служби уточнюючий розрахунок з в≥дпов≥дного податку за пер≥од, €кий перев≥р€вс€ органом державноњ податковоњ службиї.

«г≥дно з п.50.3 ѕ  [1] ураз≥ €кщо платник податк≥в подаЇ уточнюючий розрахунок до податковоњ декларац≥њ, поданоњ за пер≥од, що перев≥р€вс€, податковий орган маЇ право провести позапланову перев≥рку такого платника податк≥в за в≥дпов≥дний пер≥од. “обто перев≥рц≥ п≥дл€гаЇ т≥льки той податковий пер≥од, щодо €кого подано уточнюючий розрахунок. якщо помилку виправлено через поточну декларац≥ю, п≥дстава дл€ позаплановоњ перев≥рки не виникаЇ.

“ут ситуац≥€ дво€ка: з одного боку, законодавець стимулюЇ ви-правленн€ самост≥йно ви€влених помилок через уточнюючий розрахунок, установлюючи штраф у розм≥р≥ 3 в≥дсотк≥в в≥д суми заниженн€ податкового зобов'€занн€ (на в≥дм≥ну в≥д 5-в≥дсоткового, €кий застосовуЇтьс€ в раз≥ самовиправленн€ через поточну декларац≥ю), з другого - передбачаЇ самовиправленн€ через уточнюючий розрахунок €к п≥дставу дл€ позаплановоњ перев≥рки;

3.1.4. п≥дпункт 78.1.4 ѕ  [1]: Ђ¬и€влено недостов≥рн≥сть даних, що м≥ст€тьс€ у податкових декларац≥€х, поданих платником податк≥в, €кщо платник податк≥в не надасть по€сненн€ та њх документальн≥ п≥дтвердженн€ на письмовий запит органу державноњ податковоњ служби прот€гом 10 робочих дн≥в з дн€ отриманн€ запитуї.

«апит повинен м≥стити ч≥тку вимогу про необх≥дн≥сть наданн€ платником податк≥в по€снень ≥ документального п≥дтвердженн€ ≥з вказ≥вкою, €к≥ конкретно дан≥ податковоњ декларац≥њ та щодо €кого саме податку викликали сумн≥ви в њх достов≥рност≥.

Ќа практиц≥ часто виникають питанн€ щодо правом≥рност≥ вимог податкових орган≥в надати документи/реЇстри виданих та отриманих податкових накладних, податкових накладних, ориг≥нал≥в п'€тих основних аркуш≥в (прим≥рник≥в декларанта) вантажних митних декларац≥й, плат≥жних документ≥в, що п≥дтверджують правом≥рн≥сть бюджетного в≥дшкодуванн€. —л≥д визнати, що ненаданн€ таких документ≥в на запит податк≥вц≥в Ч п≥дстава дл€ позаплановоњ перев≥рки.

3.1.5. п≥дпункт 78.1.5: Ђѕлатником податк≥в подано в уста-новленому пор€дку органу державноњ податковоњ служби запереченн€ до акта перев≥рки або скаргу на прийн€те за њњ результатами податкове пов≥домленн€-р≥шенн€, в €ких вимагаЇтьс€ повний або частковий перегл€д результат≥в в≥дпов≥дноњ перев≥рки або скасуванн€ прийн€того за њњ результатами податкового пов≥домленн€-р≥шенн€ у раз≥, коли платник податк≥в у своњй скарз≥ (запереченн€х) посилаЇтьс€ на обставини, що не були досл≥джен≥ п≥д час перев≥рки, та об'Їктивний њх розгл€д неможливий без проведенн€ перев≥ркиї.

ѕерев≥рка проводитьс€ виключно з питань, що стали предметом оскарженн€.  р≥м того, €кщо ран≥ше дл€ того, щоб п≥дстава дл€ позаплановоњ перев≥рки, достатньо було поданн€ платником податк≥в скарги, в €к≥й в≥н би вказував на допущен≥ перев≥р€ючими порушенн€ п≥д час перев≥рки ≥ вимагав у звТ€зку з цим повного або часткового скасуванн€ прийн€тих на п≥дстав≥ перев≥рки р≥шень, то тепер, €к бачимо з наведеного п≥дпункту ѕ  [1], п≥дстава дл€ позаплановоњ перев≥рки виникаЇ т≥льки в тому раз≥ €кщо платник податк≥в у своњй скарз≥ посилаЇтьс€ на обставини, що не були досл≥джен≥ п≥д час перев≥рки, та об'Їктивний њх розгл€д неможливий без проведенн€ перев≥рки.

3.1.6. п≥дпункт 78.1.7 ѕ  [1]: Ђ–озпочато процедуру реорган≥зац≥њ юридичноњ особи (кр≥м перетворенн€), припиненн€ юридичноњ особи або п≥дприЇмницькоњ д≥€льност≥ ф≥зичноњ особи Ч п≥дприЇмц€, порушено провадженн€ у справ≥ про визнанн€ банкрутом платника податк≥в або подано за€ву про зн€тт€ з обл≥ку платника податк≥вї.

« 01.01.2011 р. дл€ проведенн€ позаплановоњ податковоњ перев≥рки достатньо факту порушенн€ справи про визнанн€ банкрутом. –ан≥ше в раз≥ банкрутства платника податк≥в п≥дстави дл€ перев≥рки виникали т≥льки при винесенн≥ судом постанови про визнанн€ суб'Їкта господарюванн€ банкрутом. « ц≥Їњ мит≥ зг≥дно з≥ cm. 22 «акону про банкрутство [13] починаЇтьс€ л≥кв≥дац≥йна процедура ≥ у зв'€зку з цим виникаЇ п≥дстава дл€ проведенн€ позаплановоњ податковоњ перев≥рки;

3.1.7. п≥дпункт 78.1.8 ѕ  [1 ]: Ђѕлатником подано декларац≥ю,

в €к≥й за€влено до в≥дшкодуванн€ з бюджету податок на додану варт≥сть, за на€вност≥ достатн≥х п≥дстав, €к≥ св≥дчать,

що розрахунок суми бюджетного в≥дшкодуванн€ було зроблено з порушенн€м норм податкового законодавства (перел≥к таких п≥дстав установлено постановою  ћ” в≥д 27.12.2010 р.

є 1238), та/або з в≥д'Їмним значенн€м з податку на додану варт≥сть, €ке становить б≥льше 100 тис. гривеньї.

ѕерев≥рка за ц≥Їю п≥дставою проводитьс€ виключно щодо законност≥ декларуванн€ за€вленого до в≥дшкодуванн€ з бюджету податку на додану варт≥сть та/або за в≥д'Їмним значенн€м з податку на додану варт≥сть, €ке становить б≥льше 100 тис. гривень. ÷€ п≥дстава не нова: проведенн€ податк≥вц€ми документальноњ позаплановоњ вињзноњ перев≥рки дл€ визначенн€ достов≥рност≥ нарахуванн€ бюджетного в≥дшкодуванн€ √1ƒ¬ за на€вност≥ певних п≥дстав було передбачене ≥ до набутт€ чинност≥ ѕ  [ 1 ] (див. п.п. 7.7.5 «акону про ѕƒ¬ [6]).

3.1.8. п≥дпункт 78.1.9 ѕ  [1]: Ђўодо платника податку подано скаргу про ненаданн€ таким платником податк≥в податковоњ накладноњ покупцю або про порушенн€ правил заповненн€ податковоњ накладноњ у раз≥ ненаданн€ таким платником податк≥в по€снень та документального п≥дтвердженн€ на письмовий запит органу державноњ податковоњ служби прот€гом дес€ти робочих дн≥в з дн€ його отриманн€ї.

«азначен≥ факти автоматично п≥дставою дл€ перев≥рки не стають. “ака п≥дстава з'€витьс€ лише в тому раз≥, €кщо платник податк≥в не надасть по€сненн€ та њх документальн≥ п≥дтвердженн€ на в≥дпов≥дний запит податкового органу;

3. 1.9. п≥дпункт 78.1.11 ѕ  [1]: Ђќтримано постанову суду (ухвалу суду) про призначенн€ перев≥рки або постанову органу д≥знанн€, сл≥дчого, прокурора, винесену ними в≥дпов≥дно до закону у крим≥нальних справах, що перебувають у њх провадженн≥ї.

ѕерев≥рка проводитьс€ лише за на€вност≥ порушеноњ крим≥нальноњ справи.

ўо стосуЇтьс€ проведенн€ перев≥рки з ≥н≥ц≥ативи суду, то, €к можна зробити висновок, винести постанову чи ухвалу про призначенн€ перев≥рки суд може не лише в ход≥ розгл€ду крим≥нальноњ справи, а й будь-€коњ ≥ншоњ, зокрема адм≥н≥стративноњ. ƒо 01.01.2011 р. позапланов≥ вињзн≥ перев≥рки могли проводитис€ податк≥вц€ми в раз≥, €кщо стосовно платника податк≥в (посадовоњ особи платника податк≥в) податковою м≥л≥ц≥Їю порушено оперативно-розшукову справу;

3.1.10. п≥дпункт 78.1.12 ѕ  [1 ]: Ђќрганом державноњ податковоњ служби вищого р≥вн€ в пор€дку контролю за д≥€ми або безд≥€льн≥стю посадових ос≥б органу державноњ податковоњ служби нижчого р≥вн€ зд≥йснено перев≥рку документ≥в обов'€зковоњ зв≥тност≥ платника податк≥в або матер≥ал≥в документальноњ перев≥рки, проведеноњ контролюючим органом нижчого р≥вн€, ви€влено нев≥дпов≥дн≥сть висновк≥в акта перев≥рки вимогам законодавства або неповне з'€суванн€ п≥д час перев≥рки питань, що повинн≥ бути з'€сован≥ п≥д час перев≥рки дл€ винесенн€ обЇктивного висновку щодо дотриманн€ платником податк≥в вимог законодавства, контроль за дотриманн€м €кого покладено на органи державноњ податковоњ службиї.

–≥шенн€ про проведенн€ документальноњ позаплановоњ перев≥рки в цьому випадку приймаЇтьс€ органом державноњ податковоњ служби вищого р≥вн€ лише у тому раз≥, коли стосовно посадових ос≥б органу державноњ податковоњ служби нижчого р≥вн€, €к≥ проводили документальну перев≥рку зазначеного платника податк≥в, розпочато службове розсл≥дуванн€ або порушено крим≥нальну справу. —ам по соб≥ факт призначенн€ та початку службового розсл≥дуванн€ щодо прац≥вник≥в податкового органу не Ї достатньою п≥дставою дл€ проведенн€ позаплановоњ вињзноњ перев≥рки у юрособи, оск≥льки цей факт е лише обов'€зковою умовою за на€вност≥ певних обставин, а саме:

Ч зд≥йсненн€ перев≥рки податковим органом вищого р≥вн€ документ≥в обов'€зковоњ зв≥тност≥ платника податк≥в у пор€дку контролю за достов≥рн≥стю висновк≥в органу нижчого р≥вн€ ≥ встановленн€ њх нев≥дпов≥дност≥ вимогам закону;

Ч зд≥йсненн€ перев≥рки висновк≥в акта перев≥рки, складеного податковим органом нижчого р≥вн€, а також установленн€ нев≥дпов≥дност≥ його висновк≥в законодавству, що спричинило ненад-ходженн€ до бюджету сум податк≥в;

3.1.11.п≥дпункт 78.1.13 ѕ  [1]: Ђќтриманн€ ≥нформац≥њ про ухиленн€ податковим агентом в≥д оподаткуванн€ виплаченоњ

(нарахованоњ) найманим особам (у тому числ≥ без документального оформленн€) зароб≥тноњ плати, пасивних доход≥в,

додаткових благ, ≥нших виплат та в≥дшкодувати, що п≥дл€гають оподаткуванню, у тому числ≥ внасл≥док неукладенн€ платником податк≥в трудових договор≥в з найманими особами зг≥дно ≥з законом, а також зд≥йсненн€ особою господарськоњ д≥€льност≥ без державноњ реЇстрац≥њ. “ака перев≥рка проводитьс€ виключно з питань, що стали п≥дставою дл€ проведенн€ такоњ перев≥ркиї.

ѕовноваженн€ на проведенн€ нового виду перев≥рок Ч поза-чергових перев≥рок дотриманн€ податкового законодавства у сфер≥ трудових в≥дносин було надано податковим органам «аконом є 2275 [7]. ѕ≥дставою дл€ такоњ перев≥рки могло стати отриманн€ податковою м≥л≥ц≥Їю ≥нформац≥њ про ухиленн€ суб'Їкта господарюванн€ в≥д оподаткуванн€ при нарахуванн≥ (виплат≥, отриманн≥) оподатковуваного доходу найман≥й особ≥. —пособами такого ухиленн€ можуть бути неукладенн€ трудового договору з прац≥вником, провадженн€ госпд≥€льност≥ без реЇстрац≥њ тощо;

3.1.12. пункт 78.2 ѕ  [1]: Ђ«верненн€ платника податк≥вї

якщо платник податк≥в надсилаЇ до органу податковоњ служби зверненн€ про проведенн€ перев≥рки, будь-€к≥ ≥нш≥ п≥дстави дл€ њњ проведенн€ не потр≥бн≥;

3.1.1 44.7 ѕ  [1 ]: Ђ” раз≥ €кщо посадова особа контролюючого органу, €ка зд≥йснюЇ перев≥рку, в≥дмовл€Їтьс€ з будь-€ких причин в≥д врахуванн€ документ≥в, наданих платником податк≥в п≥д час проведенн€ перев≥рки, ≥ платник податк≥в надаЇ до контролюючого органу, €кий призначив перев≥рку, документи, визначен≥ в акт≥ перев≥рки €к в≥дсутн≥, прот€гом 3 робочих дн≥в з дн€ отриманн€ акта перев≥ркиї.

 онтролюючий орган маЇ право не приймати р≥шенн€ за ре-зультатами проведеноњ перев≥рки та призначити позапланову до-кументальну перев≥рку платника податк≥в;

3.1.14. пункт 150.3 ѕ  [1]: Ђ¬≥д'Їмне значенн€ об'Їкта оподаткуванн€ декларуЇтьс€ платником податку на прибуток прот€гом чотирьох останн≥х податкових пер≥од≥вї.

ѕ≥д час проведенн€ такоњ позаплановоњ перев≥рки ≥нспектуЇтьс€ правильн≥сть визначенн€ об'Їкта обкладенн€ податком на прибуток;

3.1.15. пункт 153.7 ѕ  [1]: Ђ¬арт≥сть об'Їкта ф≥нансового л≥зингу, що вперше або повторно вводитьс€ в експлуатац≥ю, визначаЇтьс€ договором у сум≥, що Ї меншою в≥д вартост≥ витрат на його придбанн€ або спорудженн€ї.

” цьому випадку податковий орган маЇ право провести позапланову перев≥рку дл€ визначенн€ р≥вн€ звичайноњ ц≥ни. ѕри цьому звичайна ц≥на до 01.01.2013 р. розраховуЇтьс€ заправилами п. 1.20 «акону про податок на прибуток, а не cm. 39 ѕ [1];

3.1.16. пункт 200.11 ѕ  [1]: Ђ«а на€вност≥ достатн≥х п≥дстав,

€к≥ св≥дчать, що розрахунок суми бюджетного в≥дшкодуванн€ було зроблено з порушенн€м норм податкового законодавства, податковий орган маЇ право провести документальну позапланову вињзну перев≥рку платника дл€ визначенн€ достов≥рност≥ нарахуванн€ такого бюджетного в≥дшкодуванн€ прот€гом 30 календарних дн≥в, що настають за граничним терм≥ном проведенн€ камеральноњ перев≥ркиї.

ѕерел≥к таких достатн≥х п≥дстав установлено постановою є1238[23]. ÷е так≥ п≥дстави:

1) порушенн€ справи або банкрутство в≥дпов≥дно до «акону про банкрутство [13] стосовно платника податк≥в на додану варт≥сть (дал≥ - платник) та/або його постачальник≥в;

2) на€вн≥сть у ™диному державному реЇстр≥ юридичних ос≥б та ф≥зичних ос≥б Ч п≥дприЇмц≥в запис≥в (стосовно платника та/або його постачальник≥в) про:

Ч в≥дсутн≥сть п≥дтвердженн€ в≥домостей, внесених до зазначеного –еЇстру;

Ч в≥дсутн≥сть за м≥сцем проживанн€;

Ч прийн€тт€ р≥шень про вид≥л, припиненн€ юридичноњ особи чи п≥дприЇмницькоњ д≥€льност≥ ф≥зичноњ особи Ч п≥дприЇмц€;

Ч визнанн€ повн≥стю або частково нед≥йсними установчих документ≥в чи зм≥н до установчих документ≥в юридичноњ особи;

Ч припиненн€ державноњ реЇстрац≥њ юридичноњ особи чи п≥дприЇмницькоњ д≥€льност≥ ф≥зичноњ особи Ч п≥дприЇмц€, стосовно €ких в≥дсутн≥ р≥шенн€ або в≥домост≥, €к≥ Ї п≥дставою дл€ проведенн€ державноњ реЇстрац≥њ припиненн€ юридичноњ особи чи п≥дприЇмницькоњ д≥€льност≥ ф≥зичноњ особи - п≥дприЇмц€;

3) ≥снуванн€ розб≥жностей м≥ж сумою податкового кредиту, сформованого платником за операц≥€ми з придбанн€ товар≥в/послуг, та сумою податкових зобов'€зань його контрагент≥в за операц≥€ми з постачанн€ таких товар≥в/послуг, €к≥ не усунуто за результатами проведенн€ камеральноњ перев≥рки;

4) в≥дсутн≥сть даних у податков≥й зв≥тност≥ платника про зд≥йсненн€ прот€гом попередн≥х 12 посл≥довних зв≥тних податкових пер≥од≥в (м≥с€ц≥в) (дл€ платник≥в податк≥в з квартальним зв≥тним пер≥одом Ч прот€гом попередн≥х чотирьох посл≥довних зв≥тних пер≥од≥в) операц≥й з постачанн€ товар≥в/послуг, до €ких застосовуЇтьс€ нульова ставка податку на додану варт≥сть, або на€вн≥сть даних про те, що обс€г таких операц≥й становить менш €к 50 в≥дсотк≥в загального обс€гу постачанн€;

5) нев≥дпов≥дн≥сть платника жодному з таких критер≥њв:

Ч у кожному з останн≥х чотирьох зв≥тних податкових пер≥од≥в (квартал≥в), установлених розд≥лом IV ѕ  [1], чисельн≥сть прац≥вник≥в, €к≥ перебувають у трудових в≥дносинах з платником, перевищуЇ 20 ос≥б та середн€ зароб≥тна плата ус≥х прац≥вник≥в не менше н≥ж у 2,5 раза перевищуЇ м≥н≥мальний установлений законодавством р≥вень;

Ч маЇ основн≥ фонди дл€ провадженн€ задекларованоњ д≥€льност≥, залишкова балансова варт≥сть €ких на зв≥тну дату за даними податкового обл≥ку перевищуЇ суму податку, за€влену до в≥дшкодуванн€ за попередн≥ 12 календарних м≥с€ц≥в;

Ч р≥вень визначенн€ податкового зобовТ€занн€ з податку на прибуток до сплати до бюджету (в≥дношенн€ сплаченого податку до обс€г≥в отриманих доход≥в) Ї вищим в≥д середнього по галуз≥ в кожному з останн≥х чотирьох зв≥тних податкових пер≥од≥в (квартал≥в), установлених розд≥лом III ѕ  [1];

6) в≥дсутн≥сть прот€гом попередн≥х 24 посл≥довних зв≥тних податкових пер≥од≥в (м≥с€ц≥в) (дл€ платник≥в податк≥в з квартальним зв≥тним пер≥одом - прот€гом попередн≥х восьми посл≥довних зв≥тних пер≥од≥в) документальних планових перев≥рок;

7) на€вн≥сть документально п≥дтвердженоњ ≥нформац≥њ про порушенн€ платником норм податкового законодавства в≥дпов≥дно до п. 78.1 ѕ  [1];

3.1.17. пункт 201.10 ѕ  [1]: Ђ¬и€вленн€ розб≥жностей даних податковоњ накладноњ та ™диного реЇстру податкових наклад нихї.

“акий випадок Ї п≥дставою дл€ проведенн€ перев≥рки продавц€ та у в≥дпов≥дних випадках Ч покупц€ товар≥в/послуг.

ѕор≥вн€льну характеристику п≥дстав проведенн€ позапланових податкових перев≥рок за законодавством, що д≥€ло до 01.01.2011 р., та за ѕ  [1] див. у додатку 2.

ѕозапланов≥ перев≥рки, кр≥м перел≥чених вище п≥дстав, можуть також проводитис€ у зв'€зку з винесенн€м р≥шенн€ (наказу) про проведенн€ перев≥рки, що зд≥йснюЇтьс€ в≥дпов≥дно до  ѕ  [29], €ке приймаЇтьс€ кер≥вником органу ƒѕ— на п≥дстав≥ постанови —”ƒ” (ухвали суду) про призначенн€ перев≥рки або постанови органу д≥знанн€, сл≥дчого, прокурора.

—л≥д також сказати, що багато платник≥в податк≥в помил€ютьс€, вважаючи, що повторна перев≥рка того самого пер≥оду, €кий уже перев≥р€вс€, неможлива. –≥ч у т≥м, що н≥ законодавство, що д≥€ло ран≥ше, н≥ ѕ  [1] такого обмеженн€ не передбачають. ћожлив≥сть проведенн€ позапланових перев≥рок обмежена т≥льки на€вн≥стю в≥дпов≥дних п≥дстав: €кщо п≥дстава дл€ проведенн€ перев≥рки Ї, то вона може бути зд≥йснена нав≥ть стосовно того пер≥оду, €кий уже перев≥р€вс€.

ѕозапланов≥ перев≥рки, €к ≥ ран≥ше, можуть проводитис€ виключно за на€вност≥ передбачених п≥дстав ѕ  [1]за р≥шенн€м кер≥вника податкового органу.

ѕроте з 01.01.2011 р. предметом позаплановоњ податковоњ перев≥рки можуть ставати не лише податков≥ питанн€, а й так зван≥ позаподатков≥ у(––ќ, касова дисципл≥на тощо).

 

 

”ћќ¬» ƒќѕ”— ” ƒќ ѕќ«јѕЋјЌќ¬ќѓ ѕ≈–≈¬≤– »

 

ƒокументальна позапланова перев≥рка проводитьс€ на п≥дстав≥ р≥шенн€ кер≥вника податкового органу, оформленого наказом. ѕриступити до проведенн€ такоњ перев≥рки податк≥вц≥ мають право лише за умови, що платнику податк≥в до початку њњ проведенн€ вручено п≥д п≥дпис коп≥ю наказу про проведенн€ документальноњ позаплановоњ перев≥рки та за умови пред'€вленн€ направленн€ на проведенн€ такоњ перев≥рки.

” всьому ≥ншому вимоги до пор€дку допуску до позаплановоњ перев≥рки аналог≥чн≥ тим вимогам, €к≥ ставл€тьс€ п≥д час про-веденн€ плановоњ перев≥рки (див. п≥дрозд≥л 2.2).

 

“–»¬јЋ≤—“№ ѕќ«јѕЋјЌќ¬»’ ѕ≈–≈¬≤–ќ 

 

«г≥дно з п. 82.2 ѕ  [1] тривал≥сть документальних позапланових перев≥рок у загальному випадку не повинна перевищувати:

Ч дл€ великих платник≥в податк≥в Ч 15 робочих дн≥в;

Ч дл€ суб'Їкт≥в малого п≥дприЇмництва Ч 5 робочих дн≥в;

Ч ≥нших платник≥в податк≥в Ч 10 робочих дн≥в.

ћожна зазначити, що пор≥вн€но ≥з законодавством, що д≥€ло ран≥ше, ѕ  [≤] д≥йсно скоротив тривал≥сть перев≥рок. ўоправда Ї один нюанс Ч попередньо вона була зб≥льшена за п≥вроку до прийн€тт€ ѕ  [1 ] «аконом є 2275 [7]. “ому значною м≥рою ѕ  [ 1 ] фактично повернув стар≥ терм≥ни проведенн€ податкових перев≥рок.

¬ин€тком Ї позапланов≥ вињзн≥ перев≥рки, що провод€тьс€ в раз≥ декларуванн€ платником податк≥в за€вленого до в≥дшкодуванн€ з бюджету ѕƒ¬ та в≥д'Їмного значенн€ ѕƒ¬, що становить б≥льш €к 100 тис. гривень, а точн≥ше Ч за на€вност≥ достатн≥х п≥дстав, €к≥ св≥дчать, що розрахунок суми бюджетного в≥дшкодуванн€ було зроблено з порушенн€м норм податкового законодавства. “ривал≥сть таких перев≥рок встановлено п. 200.11 ѕ  [1] на р≥вн≥ 30 календарних дн≥в, що настають за гранич-ним терм≥ном проведенн€ камеральноњ перев≥рки (нагадаЇмо, що камеральна перев≥рка даних, за€влених у декларац≥њ з ѕƒ¬, проводитьс€ прот€гом «ќ календарних дн≥в, що настають за гра-ничним строком отриманн€ такоњ декларац≥њ).

ѕродовженн€ терм≥н≥в проведенн€ позапланових перев≥рок можливе за р≥шенн€м кер≥вника податкового органу:

Ч дл€ великих платник≥в податк≥в Ч не б≥льш €к на 10 ро-бочих дн≥в;

Ч дл€ суб'Їкт≥в малого п≥дприЇмництва Ч не б≥льш €к на 2 робоч≥ дн≥;

Ч≥нших платник≥в податк≥в Ч не б≥льш €к на 5 робочих дн≥в.

ўо стосуЇтьс€ п≥дстав та пор€дку продовженн€, а також вимог до припиненн€ позапланових перев≥рок, то ц≥ питанн€ врегульован≥ аналог≥чно тому, €к вони вир≥шен≥ щодо планових перев≥рок.

 

3.4. ѕќ«јѕЋјЌќ¬ј ѕ≈–≈¬≤– ј:

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-09-20; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 555 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћогика может привести ¬ас от пункта ј к пункту Ѕ, а воображение Ч куда угодно © јльберт Ёйнштейн
==> читать все изречени€...

512 - | 523 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.071 с.