Лекции.Орг

 

Категории:


Экологические группы птиц Астраханской области: Птицы приспособлены к различным условиям обитания, на чем и основана их экологическая классификация...


Экологические группы птиц Астраханской области: Птицы приспособлены к различным условиям обитания, на чем и основана их экологическая классификация...


Экологические группы птиц Астраханской области: Птицы приспособлены к различным условиям обитания, на чем и основана их экологическая классификация...

Яке твердження відповідає одному з принципів менеджменту за А.Файолем?А. пріоритетом є домінування короткострокових цілей над довгостроковими;

Б. необхідно підпорядковувати суспільні інтереси інтересам особистості;

В. де надаються повноваження там виникає відповідальність;

Г. мета діяльності компанії - максимізація прибутку.

25. Ключові положення ситуаційного підходу в менеджменті:

А. методи моделювання процесів управління;

Б. використання прийомів психології та соціології в управлінні;

В. моделювання організаційних структур;

Г.вивчення конкретних ситуацій функціонування об’єкта в мікро- та макросередовищі.

26. Засновником школи людських стосунків вважається:

А. А.Файоль;

Б. Г. Гант;

В. Е. Мейо;

Г. Ф. Тейлор.

27. Важливим внеском школи людських стосунків у практику управління було:

А. перенесення центру уваги в управлінні з виконання завдань на стосунки між людьми;

Б. створення універсальних принципів управління;

В. систематичне використання засобів стимулювання праці з метою зацікавлен-ня працівників у збільшенні продуктивності і обсягів виробництва;

Г. застосування в управлінні математики, статистики, економетрики.

28. Наука управління або кількісний підхід у менеджменті отримав розвиток у такі роки:

А. 1885-1920 рр.;

Б. 1920-1950 рр.;

В. 1930-1950 рр.;

Г. 1950-1988 рр.

29. Характерна особливість науки управління (кількісного підходу):

А. використання спеціальних моделей, методів кількісного аналізу;

Б. створення універсальних принципів управління;

В. перенесення центру уваги в управлінні на стосунки між людьми ;

Г. підпорядкування суспільних інтересів особистим.

30. Операційний менеджмент є пріоритетною сферою:

А. школи наукового управління;

Б. школи науки управління;

В. школи кількісних методів;

Г. адміністративної школи.

31. Визначте, що з наведеного нижче відповідає внеску неокласичної школи у розвиток менеджменту:

А. врахування керівниками неекономічних факторів впливу на поведінку працівників;

Б. відбір працівників, які володіють здібностями для виконання конкретних завдань;

В. розробка стандартних методів виконання робочих завдань;

Г. нормування праці та створення системи винагород.

32. До третього етапу розвитку менеджменту відноситься:

А. адміністративна школа;

Б. школа кількісних методів;

В. школа наукового управління;

Г. школа людських стосунків.

33. Удосконалення системи управління - це пріоритетна сфера:

А. школи наукового управління;

Б. класичної школи;

В. школи кількісних методів;

Г. школи соціально-психологічних методів та поведінських наук.

34. Управління – це:

А. процес встановлення завдань для організації, визначення найкращого шляху їх використання;

Б. послідовність дій менеджера;

В. конкретний кінцевий стан або очікуваний результат організації;

Г. цілеспрямована дія на об’єкт з метою змінити його стану або поведінку в зв’язку із зміною обставин.

35. Ухвалення управлінського рішення – це:

А. вибір лінії поведінки, здійснений керівною особою;

Б. вибір однієї з кількох можливих альтернатив;

В.процес обміну інформацією для вирішення певної проблеми;

Г. нарада з виробничих питань.

36. Найчастіше непрограмовані рішення доводиться приймати керівникам:

А. вищого рівня управління;

Б. середнього рівня управління;

В. низової ланки управління;

Г. всі відповіді неправильні.

Дата добавления: 2015-09-20; просмотров: 320 | Нарушение авторских прав


Похожая информация:

 1. Визначити правильні (п) чи неправильні (н) є твердження
 2. Визначити правильні (п) чи неправильні (н) є твердження. 1. Автотранспортне страхування і страхування автотранспортних засобів
 3. Визначити правильні (п) чи неправильні (н) є твердження. 1. Договори морського страхування із страхувальниками – резидентами укладаються страховиками, які визнані такими відповідно до законодавства України
 4. Визначити правильні (п) чи неправильні (н) є твердження. 1. Кредитор дає грошову позичку, щоб отримати через деякий час від позичальника гроші з відсотками – це авансовий кредит
 5. Визначити правильні (п) чи неправильні (н) є твердження. 1. Медичне страхування – це страхування на випадок утрати здоров'я тільки у
 6. Визначити правильні (п) чи неправильні (н) є твердження. 1. Найпоширенішою й найдоцільнішою формою організації страхового
 7. Визначити правильні (п) чи неправильні (н) є твердження. 1. Страхова сума обов'язкового страхування врожаю сільськогосподарських
 8. Визначити правильні (п) чи неправильні (н) є твердження. 1. Страхування від нещасних випадків відноситься до довгострокового
 9. Визначити правильні (п) чи неправильні (н) є твердження. 1. Чинне в Україні законодавство відносить страхові послуги до фінансових
 10. Виробничої практики з менеджменту та маркетингу фармації
 11. Вывод: Уравнение Бернулли с помощью замены сводится к линейному неоднородному уравнению первого порядка
 12. Глава третья. О необходимости наблюдения за собой и познания себя. Надо приковывать врага к одному месту и наносить ему удар


Поиск на сайте:


© 2015-2017 lektsii.org - Контакты

Ген: 0.011 с.