Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


÷ив≥льно-правовий спос≥б захисту прав
—уперечки, що пов'€зан≥ з порушенн€м прав ≥нтелек≠туальноњ власност≥, п≥дв≥домч≥ судам загальноњ юрисдикц≥њ ≥ вищому господарському суду. якщо хоча б одн≥Їю з≥ стор≥н у суперечц≥ Ї ф≥зична особа, то зазначена суперечка п≥дв≥≠домча суду загальноњ юрисдикц≥њ.

” випадку порушенн€ прав потерп≥лий подаЇ позов - за€ву, звернену до суду, про в≥дправленн€ право≠судд€ з метою захисту особистих чи майнових прав. ” по≠зовн≥й за€в≥ вказуЇтьс€ форма захисту (заборона робити будь-€ку д≥ю, в≥дшкодуванн€ збитк≥в тощо), розм≥р нанесе≠ного збитку, привод€тьс€ докази обірунтованост≥ вимог, будь-€ку д≥ю, в≥дшкодуванн€ збитк≥в тощо), розм≥р нане≠сеного збитку, привод€тьс€ докази обірунтованост≥ вимог.

«а загальним правилом цив≥льного судочинства конкретна цив≥льна справа, €к правило, розгл€даЇтьс€ за м≥сцем перебуванн€ в≥дпов≥дача. ” будь-€кому судовому розгл€д≥ про порушенн€ прав ≥нтелектуальноњ власност≥ зважуютьс€ два основних питанн€. ѕерше пов'€зане з≥ встановленн€м чи не встановленн€м факту використанн€ ќ≤¬, що охорон€Їтьс€. ƒруге - з визначенн€м розм≥ру збит≠к≥в, що п≥дл€гають ст€гненню з в≥дпов≥дача на користь по≠зивача.

¬ласник прав на ќ≤¬ маЇ право вимагати в≥д пору≠шника:

визнанн€ прав власника;

в≥дновленн€ положенн€, що ≥снувало до пору≠шенн€ права;

припиненн€ д≥й, що порушують право чи ство≠рюють погрозу його порушенню;

в≥дшкодуванн€ збитк≥в, включаючи втрачену ви≠году тощо.

якщо в результат≥ незаконного використанн€ ќ≤¬ порушник одержав доход, потерп≥лий маЇ право вимагати в≥дшкодуванн€ втраченоњ вигоди в розм≥р≥ не меншому, н≥ж сума такого доходу.

якщо одночасно з порушенн€м майнових прав по≠рушен≥ особист≥ немайнов≥ права автора, то в≥н може за≠жадати майнову компенсац≥ю за нанесенн€ йому мораль≠ного збитку, розм≥р €коњ визначаЇтьс€ судом. ѕорушенн€м прав авторства Ї присвоЇнн€ результат≥в чужоњ творчоњ прац≥ ≥ спроба видати ц≥ результати за власну розробку.

—уд, господарський суд маЇ право прийн€ти р≥шен≠н€ чи визначенн€ про заборону випуску твору, використан≠н€ постанови, фонограми передач≥ в еф≥р чи по проводах, про припиненн€ њхнього поширенн€, про вилученн€, конф≥скац≥ю вс≥х прим≥рник≥в твору, €кщо буде досить даних про порушенн€ авторського права ≥ сум≥жних прав.

«астосуванн€ цив≥льно-правових санкц≥й за пору≠шенн€ прав на 01¬ можливо в межах загального терм≥ну позову, тобто прот€гом трьох рок≥в з дати, коли власник права дов≥давс€ чи повинний був дов≥датис€ про порушен≠н€ свого права.

” ¬еликобритан≥њ, Ќ≥меччин≥ та низц≥ ≥нших крањн ≥снують спец≥ал≥зован≥ патентн≥ суди. ÷е дозвол€Ї скон≠центрувати досв≥д вир≥шенн€ патентних суперечок, ство≠рити умови дл€ правильного й однакового застосуванн€ нормативних акт≥в, скоротити число ≥нстанц≥й, що розгл€≠дають суперечки.

¬ ”крањн≥ поки що немаЇ патентного суду, але ≥снуЇ практика створенн€ судових колег≥й з ≥нтелектуальноњ вла≠сност≥, наприклад, при ¬ищому господарському суд≥ ”крањ≠ни. ” таких колег≥€х працюють судд≥, €к≥ мають спец≥альну фахову п≥дготовку з ≥нтелектуальноњ власност≥ ≥ тому мо≠жуть компетентне вир≥шувати суперечки щодо ≥нтелектуа≠льноњ власност≥.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-05-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 551 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

“ак просто быть добрым - нужно только представить себ€ на месте другого человека прежде, чем начать его судить. © ћарлен ƒитрих
==> читать все изречени€...

734 - | 559 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.007 с.