Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


≤нтелектуальна власн≥сть €к нематер≥альний актив
јктиви п≥дприЇмства складаютьс€ з матер≥альних актив≥в, до €ких в≥днос€ть: рухоме, нерухоме майно ≥ обо≠ротн≥ кошти, а також з нематер≥альних актив≥в - в основно≠му прав. Ќасамперед, це права власност≥ на ќ≤¬, права користуванн€ природними ресурсами (землею, водою, надрами), а також права користуванн€ економ≥чними, орга≠н≥зац≥йними й ≥ншими перевагами ≥ п≥льгами: податковими п≥льгами, м≥сцем на товарн≥й б≥рж≥.  р≥м того, до нематер≥≠альних актив≥в в≥днос€ть гудв≥л (д≥лову репутац≥ю), списки кл≥Їнт≥в тощо.

Ќематер≥альн≥ активи - це принципово новий об'Їкт ф≥нансового обл≥ку дл€ ”крањни, що узагальнюЇ особлив≥ види кап≥талу п≥дприЇмства, а також характеризуЇ його економ≥чний потенц≥ал ≥ ф≥нансову стаб≥льн≥сть.

¬≥дм≥нними ознаками нематер≥альних актив≥в Ї:

- в≥дсутн≥сть матер≥альноњ основи ≥ при цьому во≠лод≥нн€ такою коштовною €к≥стю, €к здатн≥сть давати доход власнику, виход€чи з довгостроко≠вих прав ≥ переваг, що вони принос€ть йому так довго, €к це можливо;

- в≥дсутн≥сть нам≥ру продажу нематер≥альних ак≠тив≥в у нормальних умовах д≥€льност≥ п≥дприЇмс≠тва;

- тривал≥сть експлуатац≥њ, що дозвол€Ї врахову≠вати њх у склад≥ довгострокових ≥нвестиц≥й €к оборотн≥ активи ≥ через обраний вар≥ант обл≥ко≠воњ пол≥тики встановлювати б≥льш розумний терм≥н погашенн€ њхньоњ перв≥сноњ вартост≥ при загальн≥й невизначеност≥ терм≥н≥в функц≥онуван≠н€ (гудв≥л, товарн≥ знаки тощо);

- в≥дсутн≥сть в≥дход≥в;

- багатоц≥льовий характер експлуатац≥њ, що дозвол€Ї використовувати об'Їкт на р≥зних д≥л€нках д≥€льност≥ п≥дприЇмства;

- п≥двищений ступ≥нь ризику в прагненн≥ отримати доход в≥д застосуванн€ под≥бних актив≥в.

¬ ”крањн≥ основними нормативно-правовими актами, що регулюють правов≥дносини, €к≥ стосуютьс€ нематер≥а≠льних актив≥в, Ї: «акон ”крањни "ѕро оподаткуванн€ прибу≠тку п≥дприЇмства" (1997p.); "ѕоложенн€ про орган≥зац≥ю бухгалтерського обл≥ку ≥ зв≥тност≥ в ”крањн≥", затверджене постановою  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 3 кв≥тн€ 1993 p. є 250; "”каз≥вки по орган≥зац≥њ бухгалтерського обл≥ку в ”крањн≥", затверджен≥ наказом ћ≥н≥стерства економ≥ки ”кра≠њни в≥д 7 травн€ 1993 p. є 25, а також ѕоложенн€ (стан≠дарт) бухгалтерського обл≥ку 8 "Ќематер≥альн≥ активи" («ареЇстрован≥ в ћ≥н≥стерств≥ юстиц≥њ ”крањни в≥д 02.11.1999 за є 750/4043).

ѕрава на об'Їкти ≥нтелектуальноњ власност≥ стають нематер≥альними активами п≥сл€ того, €к вони будуть по≠ставлен≥ на бухгалтерський обл≥к. ƒл€ цього, принаймн≥, необх≥дно виконати дв≥ умови: встановити ц≥ну прав ≥ терм≥н њх служби.

«а ц≥Їю ознакою ќ≤¬ под≥л€ютьс€ на дв≥ групи: ќ≤¬ з встановленим терм≥ном служби та ќ≤¬ з невстановленим терм≥ном служби. ÷€ обставина маЇ важлив≥ насл≥дки при визначенн≥ вартост≥ ќ≤¬ €к товару, а також при встанов≠ленн≥ терм≥ну його амортизац≥њ, коли в≥н перебуваЇ на ба≠ланс≥ п≥дприЇмства €к нематер≥альний актив.

–озр≥зн€ють юридичний ≥ економ≥чний терм≥н служ≠би. ќдн≥ ќ≤¬ мають встановлений терм≥н д≥њ, а ≥нш≥ можуть не мати встановленого терм≥ну служби. Ќаприклад, в≥дпо≠в≥дно до «акону ”крањни "ѕро охорону прав на винаходи ≥ корисн≥ модел≥" юридичний терм≥н д≥њ (служби) патенту до≠р≥внюЇ 20 рокам. ќднак ц≥лком можливо, що за цей час па≠тент може морально застар≥ти, тому що не виключена ≥мо≠в≥рн≥сть, що з'€вл€тьс€ нов≥ аналог≥чн≥, б≥льш ефективн≥ винаходи. “ому при економ≥чних розрахунках дл€ патент≥в установлюЇтьс€ б≥льш короткий терм≥н, так званий еконо≠м≥чний, котрий дор≥внюЇ 10-12 рокам, а в окремих випадках ≥ менше.

¬становлений терм≥н служби характерний дл€ б≥≠льшост≥ прав на об'Їкти ≥нтелектуальноњ власност≥, в≥до≠кремлюваних в≥д ≥ндив≥дуума ≥ п≥дприЇмства, але не дл€ вс≥х. “ак, торговельн≥ марки не мають встановленого тер≠м≥ну служби, оск≥льки визначений законом терм≥н д≥њ п≥сл€ його зак≥нченн€ може кожний раз продовжуватис€ ще на 10 рок≥в. Ќе мають встановленого терм≥ну б≥льш≥сть прав на об'Їкти ≥нтелектуальноњ власност≥, нев≥дд≥льн≥ в≥д п≥дпри≠Їмства чи ≥ндив≥дуума.  р≥м того, права на т≥ сам≥ об'Їкти ≥нтелектуальноњ власност≥ можуть мати €к визначений, так ≥ невизначений терм≥н д≥њ. Ќаприклад, л≥ценз≥€ на право ви≠користанн€ винаходу чи товарного знака може бути надана €к на визначений, так ≥ на невизначений терм≥н.

¬≥дзначимо, що без установленн€ терм≥ну д≥њ стаЇ проблематичним визначенн€ вартост≥ переданих прав на об'Їкти ≥нтелектуальноњ власност≥, а сама процедура вста≠новленн€ терм≥ну д≥њ буваЇ надзвичайно складною ≥ в≥дпо≠в≥дальною.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-05-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 568 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—амообман может довести до саморазрушени€. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2245 - | 2098 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.