Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ћета ≥ принципи правовоњ охорони
Ѕудь-€ка власн≥сть маЇ потребу в охорон≥. ≤нтелектуальна власн≥сть не Ї виключенн€м. ќднак способи охорони права на об'Їкти ≥нтелектуальноњ власност≥ в≥др≥зн€ютьс€ в≥д таких дл€ матер≥альних об'Їкт≥в. якщо матер≥альний об'Їкт власност≥ досить пом≥стити п≥д "замок" чи приставити до нього охоронц€, то дл€ охорони об'Їкт≥в ≥нтелектуальноњ власност≥ так≥ засоби непридатн≥. ќсновним способом охорони в цьому випадку Ї видача автору або ≥ншому суб'Їкту права об'Їкта ≥нтелектуальноњ власност≥ охоронного документа: патенту чи св≥доцтва.

ќхорона, €ка надаЇтьс€ ≥нтелектуальн≥й власност≥ законами ”крањни, спри€Ї зб≥льшенню к≥лькост≥ винаход≥в ≥ рац≥онал≥заторських пропозиц≥й, росту ≥нвестиц≥й, розвитку науково-досл≥дноњ д≥€льност≥, що приводить до техн≥чного прогресу, пол≥пшенн€ €кост≥ промисловоњ продукц≥њ, п≥двищенн€ культурного р≥вн€ громад€н.

—уть охорони прав на об'Їкти ≥нтелектуальноњ власност≥ пол€гаЇ в т≥м, що автор (розроблювач) об'Їкта ≥нтелектуальноњ власност≥ або ≥нша визнана законом особа одержуЇ в≥д держави виключн≥ права на створений об'Їкт ≥нтелектуальноњ власност≥ на визначений пер≥од часу. ÷≥ права регламентуютьс€ охоронним документом, що видаЇтьс€ власнику об'Їкта ≥нтелектуальноњ власност≥.

јвтор, що одержав охоронний документ, наприклад патент, почуваЇ себе впевнено, оск≥льки його права охорон€ютьс€ законом. “епер в≥н може розкрити даний винах≥д дл€ широкого кола ос≥б на предмет "використанн€ ними цього об'Їкту на законних п≥дставах. якби автор не мав охоронного документа, то в≥н, швидше за все, не розкрив би даний винах≥д, н≥хто б не зм≥г скористатис€ ним ≥ предмет винаходу залишивс€ б нев≥домим.  р≥м того, закр≥плене охоронним документом присвоЇнн€ особистих (немайнових), а також майнових прав спри€Ї використанню об'Їкта ≥нтелектуальноњ власност≥, ≥ це, мабуть Їдиний спос≥б отриманн€ вигоди автором у результат≥ використанн€ об'Їкта ≥нтелектуальноњ власност≥ самост≥йно з одержанн€м переваг над конкурентами чи шл€хом дозволу трет≥м особам використовувати об'Їкт ≥нтелектуальноњ власност≥ за л≥ценз≥йн≥ платеж≥.

„асто охорону ≥нтелектуальноњ власност≥ ототожнюють з њњ захистом ≥ користуютьс€ терм≥ном "захист прав ≥нтелектуальноњ власност≥". ћи будемо розр≥зн€ти пон€тт€ "правова охорона" ≥ "правовий захист". ѕ≥дставою дл€ цього служить те, що ц≥ дв≥ д≥њ повинн≥ бути розд≥лен≥, тому що, по-перше, вони мають р≥зн≥ ц≥л≥, а по-друге, зд≥йснюютьс€ р≥зними орган≥зац≥йними структурами. ќхороною (оформленн€м прав з видачею охоронного документа) займаютьс€ патентн≥ органи, а захистом (у випадку порушенн€ цих прав) - адм≥н≥стративн≥ ≥ судов≥ органи. ’оча €кщо розгл€дати це питанн€ з теоретичноњ точки зору, то пон€тт€ "правовий захист" у цьому контекст≥ Ї складовою б≥льш широкого пон€тт€ "правова охорона".

ћожна назвати, принаймн≥, чотири принципи правовоњ охорони.

ѕо-перше, це принцип охороноспроможност≥. “обто об'Їкт правовоњ охорони повинен в≥дпов≥дати визначеним законом вимогам. Ќаприклад, винах≥д в≥дпов≥даЇ умовам патентоспроможност≥, €кщо в≥н е новим, маЇ винах≥дницький р≥вень ≥ Ї промислово придатним.

ѕо-друге, визнанн€ за правоволод≥льцем виключного права на об'Їкт права ≥нтелектуальноњ власност≥.

ѕо-третЇ, додержанн€ прав не т≥льки правовласни-к≥в, але й д≥йсних розробник≥в (автор≥в, винах≥дник≥в).

ѕо-четверте, додержанн€ балансу ≥нтерес≥в правовласника з одного боку ≥ сусп≥льства - з ≥ншого шл€хом обмеженн€ монопол≥њ на об'Їкт права, наприклад, встановленн€м розумного строку д≥њ охоронного документа.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-05-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 522 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќачинайте делать все, что вы можете сделать Ц и даже то, о чем можете хот€ бы мечтать. ¬ смелости гений, сила и маги€. © »оганн ¬ольфганг √ете
==> читать все изречени€...

2100 - | 1910 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.008 с.