Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕроведенн€ д≥ловоњ бес≥ди
” робот≥ дл€ встановленн€ контакт≥в з ≥ншими людьми найчаст≥ше використовують таку форму сп≥лкуванн€, €к бес≥да.

Ѕес≥дою називаЇтьс€ форма сп≥лкуванн€ з метою обм≥ну думками, ≥нформац≥Їю, почутт€ми тощо. ¬она спри€Ї тому, щоб партнери актив≥зували своњ зусилл€ дл€ забезпеченн€ сп≥вроб≥тництва та впливу одне на одного.

Ѕес≥ди виконують так≥ функц≥њ:

Х обм≥н ≥нформац≥Їю;

Х формуванн€ перспективних заход≥в ≥ процес≥в;

Х контроль ≥ координац≥€ вже розпочатих д≥й;

Х взаЇмне сп≥лкуванн€ людей п≥д час виконанн€ виробничих завдань;

Х п≥дтриманн€ д≥лових контакт≥в на р≥вн≥ виробничих п≥дрозд≥л≥в, рег≥он≥в, держав;

Х пошук, висуненн€ ≥ оперативна розробка робочих ≥дей;

Х стимулюванн€ людськоњ думки в необх≥дному напр€мку;

Х розвТ€занн€ етичних проблем, що виникли в €к≥йсь ситуац≥њ тощо.

Ѕес≥да Ї найб≥льш спри€тливою ≥ часто Їдиною можлив≥стю переконати сп≥врозмовника ≥ обірунтувати своњ позиц≥њ (щоб в≥н з нею згодивс€ ≥ п≥дтримав). ѕри цьому спод≥ванн€ на усп≥х ≥ зб≥г обставин краще зам≥нити стратег≥Їю ≥ тактикою.

¬изначають пТ€ть ун≥версальних принцип≥в д≥лового сп≥лкуванн€:

Х привернути увагу сп≥врозмовника (початок розмови).

Х викликати у сп≥врозмовника зац≥кавлен≥сть (передача ≥нформац≥њ). якщо в≥н

упевнений, що наш виступ йому корисний, то ≥з задоволенн€м буде слухати;

Х принцип детального обірунтуванн€ (аргументац≥€). Ќа основ≥ зац≥кавленост≥

переконати сп≥врозмовника в тому, що в≥н вчинить розумно, погодившис€ з нашими ≥де€ми чи пропозиц≥€ми;

Х ви€вити ≥нтерес ≥ усунути сумн≥ви сп≥вбес≥дника (нейтрал≥зац≥€, спростуванн€ зауважень).

ћета Ч показати можливост≥ реал≥зац≥њ даноњ ≥дењ, позитивних насл≥дк≥в дл€ двох стор≥н;

Х перетворенн€ ≥нтерес≥в сп≥вбес≥дника в к≥нцеве р≥шенн€ (прийн€тт€ р≥шенн€).

ѕор€д з основними принципами ≥снують важлив≥ рекомендац≥њ щодо веденн€ д≥лових бес≥д. ѓх ун≥версальний характер базуЇтьс€ на тому простому факт≥, що в будь-€к≥й бес≥д≥ ми повинн≥ мистецьки пристосуватис€ до свого сп≥врозмовника в даний момент.

¬ислухайте сп≥врозмовника до к≥нц€. „асто буваЇ, що бес≥да в≥дбуваЇтьс€

безрезультатно саме з ц≥Їњ причини. —лухати з необх≥дною увагою сп≥вбес≥дника Ч це не т≥льки знак поваги до нього, а й профес≥йна необх≥дн≥сть.

”никайте непорозум≥нь ≥ неправильних тлумачень. ¬иклад повинен бути зрозум≥лим, наочним, систематизованим, коротким, а головне Ч простим.

ѕоважайте свого сп≥врозмовника. јдже техн≥ка веденн€ бес≥ди Ч це мистецтво сп≥лкуватис€ з людьми. Ќ≥що так негативно не впливаЇ на атмосферу д≥ловоњ бес≥ди, €к презирливий жест чи погл€д.

«авжди, коли можливо, будьте вв≥чливими, дружньо налаштованими, дипломатичними, тактовними. ¬в≥члив≥сть не зм≥нюЇ проханн€ чи наказу, але зменшуЇ по€ву у сп≥врозмовника внутр≥шнього протисто€нн€. ƒружн€ атмосфера зб≥льшуЇ шанси усп≥шного завершенн€ д≥ловоњ бес≥ди.

якщо потр≥бно, будьте непохитн≥, але збер≥гайте холоднокровн≥сть, коли Ђтемпература бес≥диї п≥дн≥маЇтьс€. Ќе сприймайте €к трагед≥ю, коли сп≥врозмовник дасть волю своЇму гн≥ву. ƒосв≥дчена в дискус≥€х людина збереже тверд≥сть ≥ не образитьс€.

Ѕудь-€ким можливим дл€ вас методом спробуйте полегшити сп≥врозмовников≥ сприйн€тт€ ваших тез ≥ пропозиц≥й, враховуючи внутр≥шню боротьбу м≥ж його бажанн€ми та реальними можливост€ми, щоб в≥н м≥г Ђзберегти своЇ обличч€ї. якщо необх≥дно, дайте сп≥врозмовнику час, щоб в≥н м≥г сам переконатис€ в правильност≥ ваших ≥дей.

”сп≥х д≥ловоњ бес≥ди залежить в≥д того, наск≥льки ви правильно зрозум≥ли особливост≥ характеру свого сп≥врозмовника ≥ вибрали правильний шл€х у розмови з ним.

ƒосл≥дники вид≥л€ють так≥ етапи бес≥ди: п≥дготовка до бес≥ди, встановленн€ контакту, ор≥Їнтуванн€ в ситуац≥њ й люд€х, обговоренн€ питанн€ й прийн€тт€ р≥шенн€, вих≥д ≥з контакту.

ќсновними етапами д≥ловоњ бес≥ди Ї: п≥дготовч≥ заходи, початок бес≥ди, ≥нформуванн€ присутн≥х, аргументуванн€ положень ≥ завершенн€ бес≥ди.

ѕ≥дготовч≥ заходи пов.€зан≥ з початковим етапом проведенн€ бес≥ди. Ќе ≥снуЇ Їдиних безпомилкових правил п≥дготовки до д≥ловоњ бес≥ди. ќднак буде корисним вар≥ант схеми такоњ п≥дготовки: плануванн€, збиранн€ матер≥алу ≥ його обробленн€, анал≥з з≥браного матер≥алу та його редагуванн€.

ѕ. ћицич зазначаЇ, що, готуючись до бес≥ди, потр≥бно:

Ч обрати найб≥льш вдал≥ момент ≥ м≥сце дл€ проведенн€ бес≥ди ≥ лише п≥сл€ цього домовл€тис€ про зустр≥ч;

Ч зТ€сувати все про сп≥врозмовника (його ставленн€ до ≥н≥ц≥атора бес≥ди та р≥вень моральноњ культури);

Ч з≥брати ≥ систематизувати ≥нформац≥ю, необх≥дну дл€ розмови;

Ч створити в≥дпов≥дну атмосферу дов≥ри, щоб схилити до себе сп≥врозмовника;

Ч визначити мету, стратег≥ю й тактику проведенн€ бес≥ди, скласти детальний план розмови, вид≥лити базов≥ слова, ключов≥ реченн€;

Ч у€вити соб≥ позиц≥ю сп≥врозмовника з цього питанн€ та х≥д бес≥ди, передбачити нюанси, €к≥ можуть вплинути на њњ переб≥г ≥ результат.

Ќа початковому етап≥ плануванн€ визначають тему, €ку бажано обговорити, ≥ можливих учасник≥в д≥ловоњ розмови.

ѕот≥м сл≥д вибрати найб≥льш вдалий момент ≥ лише пот≥м домовл€тис€ про зустр≥ч.

 оли бес≥да вже призначена, складаЇтьс€ план њњ проведенн€. —початку сл≥д визначити ц≥л≥, €к≥ ви перед собою поставили, а пот≥м розробити стратег≥ю њх дос€гненн€ ≥ тактику веденн€ бес≥ди. “акий план Ч це ч≥тка програма д≥й з п≥дготовки та проведенн€ конкретноњ бес≥ди.

ѕ≥дготовка ≥ плануванн€ бес≥ди дозвол€Ї завчасно передбачити можлив≥ суперечлив≥ моменти, що знижуЇ ефективн≥сть зауважень сп≥вбес≥дника. Ќабуваютьс€ навички швидкоњ та гнучкоњ реакц≥њ при виникненн≥ непередбачуваних ситуац≥й.

ѕлануванн€ д≥ловоњ бес≥ди даЇ змогу визначити њњ конкретну мету вже на початку п≥дготовки до нењ, знайти та усунути Ђвузьк≥ї м≥сц€ в бес≥д≥, узгодити час њњ проведенн€.

«биранн€ матер≥алу дл€ д≥ловоњ бес≥ди Ч тривалий процес, що включаЇ в себе пошук можливих джерел ≥нформац≥њ. «≥бран≥ та ретельно в≥д≥бран≥ фактичн≥ дан≥ систематизуютьс€, що дозвол€Ї вид≥лити найважлив≥ш≥ факти, на €ких варто акцентувати увагу.

јнал≥з з≥браного матер≥алу допомагаЇ визначити взаЇмозв.€зок факт≥в, зробити висновки, п≥д≥брати необх≥дну аргументац≥ю, тобто зробити першу спробу скомб≥нувати весь з≥браний матер≥ал в Їдине лог≥чне ц≥ле.

 ≥нцева стад≥€ п≥дготовки бес≥ди Ч редагуванн€ тексту, доробка й остаточне його шл≥фуванн€.

ѕочаток бес≥ди Ч дуже важливий етап. …ого завданн€ми Ї:

Ч встановленн€ контакту ≥з сп≥вбес≥дником;

Ч створенн€ д≥ловоњ атмосфери;

Ч намаганн€ привернути увагу до актуальних питань, що обговорюватимутьс€.

ѕочатковий етап бес≥ди маЇ насамперед психолог≥чне значенн€. ѕерш≥ фрази д≥ють на сп≥вбес≥дника (на його р≥шенн€ вислуховувати вас дал≥ чи н≥).

¬становленн€ контакту (встановленн€ психолог≥чного духовного звТ€зку м≥ж людьми. ÷ей звТ€зок маЇ спри€ти взаЇморозум≥нню ≥ взаЇмовпливу). «найти вдалий спос≥б входженн€ в контакт можна через усм≥шку, погл€д, м≥м≥ку, ≥нтонац≥ю голосу.

–озр≥зн€ють контакти: вербальн≥, невербальн≥, глибинно-особист≥сн≥, емоц≥йн≥, еп≥зодичн≥, ефективн≥, неефективн≥ ≥нтелектуальн≥, пост≥йн≥, усв≥домлен≥, неусв≥домлен≥, поверхов≥ тощо.

ƒосл≥дники зазначають, що контакт людей починаЇтьс€ ≥з контакту очей (коли

зустр≥лис€ погл€ди, вони можуть бути зац≥кавленими, миттЇвими, дов≥рливими, настороженими). ѕ≥сл€ цього треба прив≥татис€, познайомитис€. –екомендують навчитис€ запамТ€товувати ≥мТ€ та по батьков≥ людини, з €кою ведете бес≥ду, адже своЇ ≥мТ€ звучить дл€ кожного, €к найкраща музика.

ќстанн≥й етап бес≥ди Ч завершенн€. ”сп≥шно завершити роботу Ч це означаЇ дос€гти завчасно накресленоњ мети бес≥ди. Ќа останньому етап≥ вир≥шуютьс€ так≥ завданн€:

♦ дос€гненн€ основноњ мети або альтернативноњ (≥ншоњ) мети;

♦ забезпеченн€ теплоњ атмосфери (нав≥ть, €кщо ви не дос€гли мети Ч позитивного результату);

♦ стимулюванн€ сп≥вбес≥дника до виконанн€ накреслених д≥й;

♦ п≥дтриманн€ в майбутньому контакт≥в з≥ сп≥врозмовником, його колегами;

♦ складанн€ резюме з ч≥тко вираженим основним висновком, зрозум≥лим ус≥м

присутн≥м.

ѕри прийн€тт≥ р≥шенн€ рекомендують:

Ч спостер≥гаючи за сп≥врозмовником, визначити момент дл€ зак≥нченн€ бес≥ди;

Ч заздалег≥дь сформулювати м≥н≥мальну мету й обм≥ркувати альтернативн≥ вар≥анти розвТ€занн€ проблеми;

Ч намагатис€ добитис€ добров≥льноњ згоди партнера;

Ч не ви€вл€ти невпевненост≥, розгубленост≥ наприк≥нц≥ бес≥ди, нав≥ть €кщо њњ мети не було дос€гнуто;

Ч зак≥нчуючи бес≥ду, доц≥льно використати св≥й найсильн≥ший аргумент.

–екомендуЇтьс€ завершувати бес≥ду на приЇмн≥й, оптим≥стичн≥й нот≥, щоб ц€

розмова не ви€вилас€ останньою ≥ щоб сп≥врозмовник остаточно не втратив в≥ру в себе.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-09-20; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1851 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќаглость Ц это ругатьс€ с преподавателем по поводу четверки, хот€ перед экзаменом уверен, что не знаешь даже на два. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2373 - | 1959 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.014 с.