Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Отбасы әлеуметтануы
163.Отбасы негізгі атқаратын қызметіне не кірмейді:

1. (!) билікке жету амалдарын үйрету

2. (?) баланы әлеуметтендіру

3. (?) ұрпақты тәрбиелеу

4. (?) репродуктивті қызмет

5. (?) алғашқы мәртебе беру

 

164.Құрылымы бойынша ата-ана және балаларынан тұратын отбасы:

1. (?) аралас

2. (!) нуклеарлы

3. (?) патриархалды

4. (?) эгалитарлы

5. (?) полигамия

 

165.Дұрыс емес пікірді табыңыз:

1. (?) ашық неке- ерлі-зайыптылардың тәуелсіз өмір сүру құқыгын қабылдауы

2. (?) конкубинат- некедегі еркектің тұрмыс құрамаган қызбен формальды түрде некелік

3. өмір образындағы тұрақты байланысы

4. (?) годвин-неке - ерлі-зайыптылардың бір-бірінен бөлек өмір сүруі және ортақ

5. шаруашылықтарының болмауы

6. (!) свингинг неке - бір жыныстылар некесі

7. (?) гетерогамия - кез-келген әлеуметтік жағдайдағы адаммен одақ құру

 

166.Отбасын әлеуметтік институт ретінде қарастыруда оқытылмайтын ..:

1. (?) неке-жанұялық қатынастагы қоғамдық сана

2. (?) жанұялық мінез-құлық өнегелері

3. (?) норма мен құндылықтың өзгеруінің әлеуметтік механизмі

4. (?) жанұядагы рөлдік қатынастар

5. (!) ерлі-зайыптылардың қарым-қатынас динамикасы

 

167.Бір әйелдің бірнеше күйеуі бар, полигамды некенің түрі:

1. (?) экзогамия

2. (?) Эндогамия

3. (!) полиандрия

4. (?) моногамия

5. (?) полигиния

 

168.Әйел еркекпен тең құқықта қоғамдық еңбектерге қатыса алатын, үй жүмысына айырықша құқығы бар отбасы түрі:

1. (?) жас отбасы

2. (?) толық емес отбасы

3. (?) дәстүрлі отбасы

4. (!) жаңа дәстүрлі отбасы

5. (?) толық отбасы

 

169.Билікке байланысты отбасының типологиясын көрсетіңіз:

1. (?) экзогамия, Эндогамия

2. (?) полигиния, полиандрия

3. (!) патриархалды, матриархалды

4. (?) моногамия, полигамия

5. (?) патрилокальды, матрилокальды

 

170.Әрі әлеуметтік институт, әрі әлеуметтік топ ретінде белгілері бар әлеуметтік жүйе:

1. (?) ЖОО (ВУЗ)

2. (?) бригада

3. (!) отбасы

4. (?) достар ұйымы

(?) кәсіпорын

 

171.Отбасы бұл дегеніміз

1. (!) некемен байланысқан, туыстық, бірге тұру, ортақ шаруашылыққа ие болу қасиеттері мен өзара жауапкершіліктері бар кіші топ

2. (?) қоғам арқылы ата-аналық міндеттер мен құқықтар бақыланып отыратын, ер мен әйел арасындағы қарьш-қатынастың өзгермелі формасы

3. (?) ер мен әйелдің үй шаруашылыгын бірігіп атқаруы үшін қосылуы

4. (?) қоғамды дамыту үшін біріккен әр түрлі ұйымдардың жиынтығы

5. (?) ортақ әлеуметтік және табиги белгілері бар адамдардың жиынтығы

 

172.Бір еркектің бірнеше әйелі бар, полигамды некенің бір түрі:

1. (?) экзогамия

2. (?) моногамия

3. (?) гетерогамия

4. (?) полиандрия

5. (!) полигиния

 

173.Нуклеарлы отбасы бұл -..:

1. (?) кем дегенде үш ұрпақтан тұратын (ата-апа, әке-ана, балалар) отбасы

2. (?) әр түрлі ата-текке жататын, әр түрлі жерде тұратын туыстардың қауымдастығы

3. (?) жаңа құрылған отбасы

4. (!) екі ұрпақтан тұратын (әке-ана, балалар) отбасы

5. (?) баласыз жанұя отбасы

 

174.Неке бұл -..:

1. (?) некемен байланысқан, туыстық, бірге тұру, ортақ шаруашылыққа ие болу қасиеттері мен өзара жауапкершіліктері бар кіші топ

2. (!) қоғам арқылы ата-аналық міндеттер мен құқықтар бақыланып отыратын, ер мен әйел

3. арасындағы қарым-қатынастың өзгермелі формасы

4. (?) ер мен әйелдің үй шаруашылығын бірігіп атқаруы үшін қосылуы

5. (?) қоғамды дамыту үшін біріккен әр түрлі үйымдардың жиынтығы

6. (?) ортақ әлеуметтік және табиғи белгілері бар адамдардың жиынтығы

 

175.Эндогамиялық отбасының белгісі қандай?

1. (?) ерлі зайыптылар арасындағы толық заңды және әлеуметтік теңдік

2. (?) әріптес тек бөтен топтан таңдалады

3. (!) белгілі -бір әлеуметтік топтармен неке құруға тиым салынады, әріптес тек өз тобынан таңдалады

4. (?) ерлі-зайыптылар күйеуінің ата-анасьшың үйінде өмір сүреді

5. (?) ерлі-зайыптылар әйелінің ата-анасының үйінде өмір сүреді

 

 

176.Неке сәттілігінің негізгі өлшемі не болып табьшады?

1. (!) ерлі-зайыптьшардың бір-біріне икемделу қабілеті

2. (?) отбасындағы бала саны

3. (?) күйеудің өие күшті билігі

4. (?) әйелдің қоғамдық еңбекке араласпауы

5. (?) ерлі-зайыптьшардың ата-аналарынан бөлек тұруы 

177.Эгалитарлы отбасына тән емес:

1. (?) жанұя мүшелерінің арасындағы үй шаруашылығының міндеттерін әділетті, пропорңионалды бөлу

2. (?) тұрмыстық мәселелерді шешудегі ерлі-зайыптьшардың өзара орын алмастырулары

3. (!) жанұядағы ер билігінің басымдылығы

4. (?) жанұяға қатысты ортақ шешімді бірге қабылдау

5. (?) ерлі-зайыптьшардың қоғамдық жұмыстарға бірдей араласуы

 

178.Толық емес отбасы бұл -..:

1. (?) бір ғана баласы бар отбасы

2. (?) үш ұрпақ деңгейінен тұратын отбасы

3. (?) жеті ұрпақ деңгейінен тұратын отбасы

4. (?) ер мен әйелдің теңдігі жоқ отбасы

5. (!) ата-ананың бірінің жоқтыгы

 

179.Теңдікке және «рөлдік симметрияга» негізделген отбасының түрі:

1. (?) дәстүрлі емес отбасы

2. (!) эгалитарлы отбасы

3. (?) патриархалды отбасы

4. (?) нуклеарлы отбасы

5. (?) азаматтық неке

 

180.Келтірілген функциялардың қайсысы отбасына тән емес:

1. (?) әлеуметтендіру

2. (?) қорғау

3. (?) репродуктивтілік

4. (?) экономикалық

5. (!) саяси

 

181.Отбасы атқаратын қате функцияны (дұрыс емес пікірді) табыңыз

1. (?) репродуктивті функция бұл - балаға деген қажеттілікті қанағттандыру

2. (?) тұрмыстық шаруашылықтық функция бұл - бала жағдайын жасау

3. (?) әлеуметтік мәртебелік функция бұл - әлеуметтік құрылымды өндіру, алғашқы мәртебені беру

4. (!) әлеуметтік бақылау функциясы бұл - жанұя мүшелерінің көңіл-күйінің тұрақтылығы

5. мен олардың психологиялық терапиясы

6. (?) тәрбиелік функция бұл - жас ұрпақты әлеуметтендіру.

 

182. “Отбасы қоғамның негізгі бірлігі” тұжырымының авторы

1. (?) Э.Дюргейм

2. (?) М.Вебер

3. (!) О.Контт

4. (?) К.Морган

5. (?) Г.Спенсер

 

183. Отбасының репродуктивті қызметіне не жатады?

1. (!) Ұдайы өсіп өну

2. (?) Балаларды тәрбиелеу

3. (?) Балаларды ортаға бейімдеу

4. (?) Балаларды асырау

5. (?) Барлық жауап дұрыс

 

184. “Қоғамды отбасы арқылы тану керек”- деген пікірді білдірген әлеуметтанушы

1. (?)П.Сорокин

2. (?)Г.Спенсер

3. (?)К.Морган

4. (?)Э.Дюргейм

5. (!)О.Конт

 

185. Отбасының қоғамдағы экзестенциалды қызметі дегеніміз не?

1. (!)Балаларды асырау, сақтау

2. (?)Ұдайы өсіп-өну

3. (?)Дүниеге бала әкелу

4. (?)Балаларды әлеуметтік ортаға бейімдеу

5. (?)Барлық жауап дұрыс

 

186.Экономикалық әлеуметтану ғылым ретінде қалыптаса бастаған уақыт?

1. [?]XVҒ. Мен XVI ғ. арасы

2. [?]XVII Аяғы XVII мен басы

3. [!]XIX Ғ. Мен XX ғ. арасы

4. [?]XX Ғ. соңы

5. [?]XX Ғ соңы мен XXI басы

 

187.Экономика гректің қандай созінен шыққан?

1. [?]Еңбек бөлінісі

2. [?]Қоғам өмірі

3. [?]Нарықтық қарым-қатынас

4. [!]Үй шаруасының ережесі

5. [?]Ақша істерімен айналысу

 

188.Экономикалық әлеуметтану саласының ірі зерттеушілері?

1. [?]П. Сорокин, Т. Сорокин

2. [?]К. Маркс, Ф. Энгельс

3. [?]О. Конт, Э. Дюркгейм

4. [?]Дж. К. Команс, Г. Мид

5. [!]М. Вебер, К. Маркс


Дата добавления: 2015-05-05; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1028 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.015 с.