Лекции.Орг


Поиск:
Лікарські засоби, які впливають на периферичну нервову систему
 

Тема 7. Холінергічні засоби. Холіноміметики.

Конкретні цілі:

- узагальнити та проаналізувати фармакологічну характеристику основних фармакологічних засобів, пояснювати механізми дії;

- інтерпретувати показання до застосування лікарських засобів відповідно знань фармакодинаміки;

- оцінювати співвідношення користь/ризик при застосуванні лікарських засобів, що впливають на периферичну нервову систему;

- вміти створювати алгоритм допомоги пацієнтам при гострому отруєнні мускарином, антихолінестеразними засобами, атропіноподібними речовинами, нікотином. Розуміти можливості застосування антидотів у кожному конкретному випадку;

- пояснювати залежність дії лікарських засобів, що впливають на периферичну нервову систему від особливостей фармакокінетики у пацієнтів різного віку, супутніх захворювань та їх терапії;

- винести судження про можливість виникнення побічних ефектів лікарських засобів з метою їх запобігання;

- вміти виписати та аналізувати рецепти на препарати, що впливають на функції еферентної нервової системи.

Анатомо-фізіологічні властивості вегетативної нервової системи. Сучасні уявлення про нервові синапси, медіатори та рецептори. Класифікація засобів, що впливають на вегетативну нервову систему. Лікарські засоби, що впливають на функцію холінергічних нервів. Поняття про холінергічні рецептори. Класифікація засобів, що впливають на функцію холінергічних нервів. Фармакологічні ефекти, що виникають при збудженні та пригніченні холінорецепторів. Холіноміметичні лікарські засоби М- та Н-холіноміметичні лікарські засоби. Фармакологія карбахоліну. М-холіноміметики. Фармакологічна характеристика пілокарпіну гідрохлориду. Вплив на орган зору, гладенькі м’язи внутрішніх органів, секрецію залоз, серцево-судинну та сечостатеву системи. Показання до застосування. Гостре отруєння мускарином. Заходи допомоги, антидотна терапія. Антихолінестеразні лікарські засоби та реактиватори холінестерази. Класифікація холінестеразних засобів. Механізм дії, фармакологічні ефекти, показання до застосування, побічна дія. Порівняльна характеристика антихолінестеразних препаратів (прозерин, галантаміну гідробромід, піридостигміну бромід). Особливості дії фосфорорганічних сполук (ФОС). Гостре отруєння ФОС та надання допомоги. Фармакологія реактиваторів ФОС (алоксим). Холіноблокуючі лікарські засоби. М- та Н-холіноблокатори. Фармакологія циклодолу. Показання до застосування. Побічні ефекти. М-холіноблокуючі лікарські засоби. Фармакологічна характеристика атропіну сульфату. Показання до застосування. Гостре отруєння атропіном та рослинами, що його містять. Заходи допомоги. Платифіліну гідротартрат, скополаміну гідробромід, екстракт беладонни, іпратропію бромід (атровент), пірензепін (гастроцепін). Порівняльна характеристика. Показання до застосування. Побічні ефекти.

Н-холіноміметики. Фармакологічні ефекти нікотину. Куріння як медична та соціальна проблема. Лікарські засоби, що використовуються для боротьби з палінням тютюну. Н-холіноблокатори (міорелаксанти та гангліоблокатори). Класифікація гангліоблокаторів. Механізм дії. Фармакологічні ефекти, показання до застосування, побічна дія. Характеристика препаратів: бензогексоній, гігроній, пентамін. Класифікація міорелаксантів. Фармакокінетика, фармакодинаміка тубокурарину хлориду. Показання до застосування, побічна дія. Порівняльна характеристика міорелаксантів піпекуронію бромід, рокуронію броміду. Клінічні симптоми при передозуванні та надання допомоги. Фармакологічна характеристика деполяризуючих (дитилін). Показання до застосування. Допомога при передозуванні.

 

Тема 8. Холіноблокатори.

Холіноблокуючі лікарські засоби. М- та Н-холіноблокатори. Фармакологія циклодолу. Показання до застосування. Побічні ефекти. М-холіноблокуючі лікарські засоби. Фармакологічна характеристика атропіну сульфату. Показання до застосування. Гостре отруєння атропіном та рослинами, що його містять. Заходи допомоги. Платифіліну гідротартрат, скополаміну гідробромід, екстракт беладонни, іпратропію бромід (атровент), пірензепін (гастроцепін). Порівняльна характеристика. Показання до застосування. Побічні ефекти.

 

Тема 9. Адренергічні засоби. Адреноміметики.

Лікарські засоби, що впливають на адренергічну іннервацію. Сучасні уявлення про адренергічні рецептори, їх види та локалізація. Класифікація засобів, що впливають на адренергічну іннервацію. Адреноміметичні лікарські засоби. Фармакологічна характеристика адреноміметиків. Фармакокінетика, фармакодинаміка епінефрину (адреналіну гідрохлорид). Показання до застосування. Порівняльна характеристика адреноміметиків (норепінефрин /норадреналіну гідротартрат/, ефедрину гідрохлорид, фенілефрин/мезатон/, нафтизин, ксилометазолін, сальбутамол, фенотерол).

 

Тема 10. Антиадренергічні засоби.

Фармакологічна характеристика адреноблокаторів та симпатолітиків. Фармакологічна логіка в механізмі дії та особливостях фармакодинаміки адреноблокаторів та симпатолітиків. Поняття про кардіоселективність та внутрішню симпатоміметичну активність адреноблокаторів. Зв'язок між фармакодинамікою та показаннями, побічною дією та протипоказа­ннями до застосування адренотропних лікарських засобів. Порівняльна характеристика адреноміметиків та симпатоміметиків, адреноблокаторів та симпатолітиків.

Поняття про кардіоселективність та внутрішню симпатоміметичну активність адреноблокаторів. Зв'язок між фармакодинамікою та показаннями, побічною дією та протипоказаннями до застосування адренотропних лікарських засобів. Порівняльна характеристика адреноміметиків та симпатоміметиків, адреноблокаторів та симпатолітиків.

Вивчити міжнародні назви основних представників груп.

Тема 11. Дофамінотропні, серотонінотропні,гістамінотропні, ГАМК-ергічні засоби.

Механізм дії та фармакодинаміка препаратів з позиції фармакологічної ролі дофаміну, гістаміну, серотоніну та простагландинів в організмі людини. Класифікація та фармакологічна характеристика дофамінотропних лікарських засобів: стимуляторів та блокаторів дофамінових рецепторів. Особливості використання в акушерстві, неврології.

Серотонінотропні лікарські засоби: стимулятори та блокатори серотонінових рецепторів. Особливості використання в онкології, алергології, гематології. Фармакологічна характеристика антимігренозних засобів. Фармакологічна характеристика стимуляторів гістамінових рецепторів. Класифікація та номенклатура сучасних препаратів на основі простагландинів. Фармакологічна характеристика препаратів, що містять простагландини. Логічний зв'язок між фармакодинамікою та показаннями до застосування, побічними ефектами та проти­показаннями лікарських засобів, які містять простагландини.

 

 

Тема 12. Засоби, що подразнюють рецептори.

Конкретні цілі:

- узагальнити та проаналізувати основні шляхи фармакологічної корекції (впливу) порушень функції аферентної нервової системи;

- проаналізувати основні класифікації лікарських засобів, що впливають на аферентну нервову систему;

- пояснювати фармакологічну характеристику основних фармакологічних засобів, пояснювати механізми дії;

- інтерпретувати показання до застосування лікарських засобів відповідно знань фармакодинаміки;

- оцінювати співвідношення користь/ризик при застосуванні лікарських засобів, що впливають на аферентну нервову систему;

- вміти створювати алгоритм допомоги пацієнтам при гострому отруєнні кокаїном, іншими місцево анестезуючими засобами. Розуміти можливість застосування антидотів у кожному конкретному випадку;

- пояснювати залежність дії лікарських засобів, що впливають на периферичну нервову систему від особливостей фармакокінетики у пацієнтів різного віку, супутніх захворювань та їх терапії;

- винести судження про можливість і виникнення побічних ефектів лікарських засобів з метою їх запобігання;

- вміти виписати та аналізувати рецепти на препарати, що впливають на функції периферичної нервової системи.

Загальні принципи дії лікарських речовин, які подразнюють чутливі нервові закінчення. Використання ефекту дії лікувальною метою. Класифікації, механізми дії, побічні ефекти, показання і протипоказання до застосування гіркот, подразнюючих, проносних, блювальних, відхаркувальних, жовчогінних засобів.

 

Тема 13. Засоби, що захищають рецептори.

Класифікація ліків, які діють переважно в області аферентних нервів (засоби пригнічуючого типу дії). Засоби, що пригнічують периферичні рецептори: місцеві анестетики (МА), обволікаючі, адсорбуючі, в`яжучі, пом`якшувальні лікарські препарати. Класифікація МА за хімічною будовою. Види місцевої анестезії. Вимоги до МА. Фармакологічні та фармацевтичні аспекти комбінування МА з препаратами інших груп в різних лікарських формах. Фармакологічна характеристика МА, обволікаючих, адсорбуючих, в`яжучих, пом`якшувальних лікарських препаратів. Побічна дія МА. Класифікація та фармакологічна характе­ристика сорбентів. Принципи гемо-, плазмо- та ентеросорбції.

 

Тема 14. Рубіжний контроль. Засоби, які впливають на еферентну та аферентну інервацію.

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 2901 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Даже страх смягчается привычкой. © Неизвестно
==> читать все изречения...

1411 - | 1256 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.009 с.