Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


–емонту
«агальн≥ положенн€. ѕерев≥рка €кост≥ виконаних ремонтних роб≥т. ћетоди ≥ об'Їм контролю виконаних роб≥т. ѕравила прийманн€ обладнанн€ з ремонту. ¬имоги до здаточноњ документац≥њ. «овн≥шн≥й огл€д та вим≥рюванн€. ћехан≥чн≥ випробуванн€ ≥ металограф≥чн≥ досл≥дженн€. √≥дравл≥чне випробуванн€. ќформленн€ техн≥чноњ документац≥њ на зварювальн≥ роботи.

«ћ≤—“ќ¬»… ћќƒ”Ћ№ 3.

ќснови орган≥зац≥йно-техн≥чноњ п≥дготовки

та технолог≥њ виконанн€ монтажу

“ема 12. ќсновн≥ вимоги до тепломехан≥чного обладнанн€

“≈— ≥ ј≈—..

¬имоги до генерального плану, транспортного та паливо-мастильного господарств. ¬имоги до котельного та турб≥нного обладнанн€. ќбладнанн€ г≥дротехн≥чних споруд. ¬имоги до водоп≥дготовки та х≥м≥чному контролю.

“ема 13. “ехнолог≥€ монтажу парогенератор≥в “≈— ≥ ј≈—

 отли та њх складов≥ частини. ќсновн≥ показники барабанних та пр€моточних котл≥в. “ехнолог≥€ монтажу котл≥в з опорними каркасами. ќсобливост≥ технолог≥њ монтажу котл≥в з пр€моточними п≥дв≥сними котлами.  омпоновка обладнанн€ та теплова схема ј≈—. ћонтаж каркас≥в парових котл≥в.

“ема14. “ехнолог≥€ монтажу поверхонь нагр≥ву, барабана та

≥нших частин котла.

ћонтаж поверхонь нагр≥ву, працюючих п≥д тиском. ћонтаж барабан≥в, виносних циклон≥в та пристроњв регулюванн€ температури пару. ћонтаж обладнанн€ систем пилоприготуванн€, золовловлюванн€ та газопов≥тр€ного тракту котла. ћонтаж контрольно-вим≥рювальних прилад≥в та запоб≥жних пристроњв котла. ћонтаж водогр≥йних котл≥в.

“ема 15. “ехнолог≥€ монтажу турбоустановок теплових та

атомних електростанц≥й.

 

ѕаров≥ турб≥ни та умови њх поставки. ѕрийманн€ фундамента, встановленн€ та п≥дливка закладных плит. ¬становленн€ и вив≥рка фундаментних рам. ¬становленн€ цил≥ндр≥в и корпус≥в п≥дшипник≥в. ћонтаж ротор≥в турб≥н. ћонтаж проточноњ частини турб≥ни. «акрытт€ цилиндр≥в и корпус≥в п≥дшипник≥в. ѕерев≥рка и сборка орган≥в регулюванн€ и паророзпод≥лу. ћонтаж конденсатор≥в. ћонтаж маслосистеми. ћонтаж ежектор≥в, деаератор≥в, теплообменник≥в и випар≠них апарат≥в.

“ема16.ћонтаж загальностанц≥йних обТект≥в електростанц≥й

”статкуванн€ х≥мводоочистки ≥ його компонуванн€. ћонтаж устаткуванн€ х≥мводочистки. —пец≥альна х≥мводо -очистка атомних електростанц≥й. Ќасоси дл€ теплових та атомних електростанц≥й. ќсобливост≥ монтажу насос≥в атомних електростанц≥й. ѕ≥дготовка насос≥в до обкатки. Ќормативн≥ матер≥али по трубопроводах “≈—. ѕроектна документац≥€ по трубопроводах, сортамент ≥ область застосуванн€ труб дл€ виготовленн€ трубопровод≥в “≈— ≥ ј≈—. ќсобливост≥ монтажу трубопровод≥в та арматури дл€ ј≈—. ћонтаж газопровод≥в паливного газа.

“ема 17.  онтроль €кост≥ монтажних роб≥т, проведенн€

очисних та опробувальних операц≥й енергообладнанн€.

ќрган≥зац≥€ служби контролю.  онтроль в процес≥ виробництва роб≥т. ќформленн€ техн≥чноњ документац≥њ. ’≥м≥чне очищенн€ пр€моточних котл≥в. ’≥м≥чне очищенн€ барабанних котл≥в високого ≥ середнього тиску. ќчищенн€ маслопровод≥в турбогенератор≥в. ¬ипробуванн€ допом≥жних механ≥зм≥в. ѕерев≥рка котельноњ установки на газову щ≥льн≥сть. ѕарове опробуванн€ котла. ѕродувка трубопровод≥в. —палюванн€ газопод≥бного палива. ¬од≥о - х≥м≥чний режим.

“ема 18. ќрган≥зац≥€ пуско-налагоджувальних роб≥т та

прийманн€ обладнанн€ в експлуатац≥ю

–ежим комплексного пуску енергоблока. “ехн≥чна програма пуско-налагоджувальних роб≥т. ѕрийманн€ обладнанн€ в експлуатац≥ю.

4. —труктура навчальноњ дисципл≥ни

Ќазва зм≥стових модул≥в ≥ тем  ≥льк≥сть годин(денна форма)  
8 семестр  
всього ¬ тому числ≥  
лк лаб пр ≥нд —–—  
«м≥стовий модуль 1--- 32год “ехн≥чна експлуатац≥€ енергетичного обладнанн€, установок та енергетичних систем
“ема 1. —труктура ≥ основн≥ експлуата- ц≥йн≥ показники енергетичних систем п≥дприЇмства       -   -  
“ема 2. ќрган≥зац≥€ експлуатац≥њ парових котл≥в.     -   -  
“ема 3. ќрган≥зац≥€ експлуатац≥њ парових турб≥н.     -   -  
“ема 4. ќрган≥зац≥€ експлуатац≥њ енергоблок≥в.     --   -  
“ема 5. ќрган≥зац≥€ безпечноњ експлуатац≥њ       - - -  
¬сього            
«м≥стовий модуль 2 --- 36год ќсновн≥ завданн€ техн≥чного обслуговуванн€ та ремонту енергетичного обладнанн€.
“ема 6. ќрган≥зац≥€ ремонтних роб≥т. ќсновн≥ пон€тт€ та визначенн€ по ремонту              
“ема 7. ѕлануванн€, п≥дготовка та проведенн€ ремонт≥в.            
“ема 8. “ехнолог≥чн≥ особливост≥ ремонту котельного обладнанн€            
“ема 9. ќрган≥зац≥€ проведенн€ ремонтних роб≥т турб≥нного обладнанн€.       -      
“ема10.ћехан≥зац≥€ ремонтних роб≥т, промсан≥тар≥€ та техн≥ка безпеки при ремонт≥.       -      
“ема11.ќрган≥зац≥€ прийманн€ енергетич чного обладнанн€ з ремонту.     -      
             
«ћ≤—“ќ¬»… ћќƒ”Ћ№ 3 Ч 40год ќснови орган≥зац≥йно-техн≥чноњ п≥дготовки та технолог≥њ виконанн€ монтажних роб≥т
“ема 12. ќсновн≥ вимоги до тепломехан≥чного обладнанн€ “≈— ≥ ј≈—     -      
“ема 13. “ехнолог≥€ монтажу парогенератор≥в “≈— ≥ ј≈—     -      
“ема14. “ехнолог≥€ монтажу поверхонь нагр≥ву, барабана та ≥нших частин котла     -      
“ема 15. “ехнолог≥€ монтажу турбоустановок теплових та атомних електростанц≥й     -      
“ема 16. ћонтаж загальностанц≥йних обТЇкт≥в електростанц≥й     -      
“ема 17.  онтроль €кост≥ монтажних роб≥т, проведенн€ очисних та випробувальних операц≥й     -   -  
“ема 18.ќрган≥зац≥€ пуско-налагоджувальних роб≥т та прийманн€ обладнанн€ в експлуатац≥ю           -
             
¬сього за семестр            
                                       

–озпод≥л годин —–— (денна форма навчанн€)

1. ѕ≥дготовка до аудиторних зан€ть (0,5 год. на 1 год. аудит. зан€ть)

Ц 34 год.

2. ѕ≥дготовка до контрольних заход≥в (6 год. на 1 Їврокредит) -

18 год.

3. ѕ≥дготовка до ≥спиту (6 год. на 1 Їврокредит) - 18 год.

4.1. —труктура навчальноњ дисципл≥ни

Ќазва зм≥стових модул≥в ≥ тем  ≥льк≥сть годин(заочна форма)  
8 семестр  
всього ¬ тому числ≥  
лк лаб пр ≥нд —–—  
«м≥стовий модуль 1 --- 32год “ехн≥чна експлуатац≥€ енергетичного обладнанн€, установок та енергетичних систем
“ема 1. —труктура ≥ основн≥ експлуата ц≥йн≥ показники енергетичних систем п≥дприЇмства       -   -  
“ема 2. ќрган≥зац≥€ експлуатац≥њ парових котл≥в.     -   -  
“ема 3. ќрган≥зац≥€ експлуатац≥њ парових турб≥н.     -   -  
“ема 4. ќрган≥зац≥€ експлуатац≥њ енергоблок≥в.     --   -  
“ема 5. ќрган≥зац≥€ безпечноњ експлуатац≥њ       - - -  
¬сього            
«м≥стовий модуль 2--- 36год ќсновн≥ завданн€ техн≥чного обслуговуванн€ та ремонту енергетичного обладнанн€.
“ема 6. ќрган≥зац≥€ ремонтних роб≥т. ќсновн≥ пон€тт€ та визначенн€ по ремонту              
“ема 7. ѕлануванн€, п≥дготовка та проведенн€ ремонт≥в.            
“ема 8. “ехнолог≥чн≥ особливост≥ ремонту котельного обладнанн€            
“ема 9. ќрган≥зац≥€ проведенн€ ремонтних роб≥т турб≥нного обладнанн€.       -      
“ема10.ћехан≥зац≥€ ремонтних роб≥т, промсан≥тар≥€ та техн≥ка безпеки при ремонт≥.       -      
“ема11.ќрган≥зац≥€ прийманн€ енергетич чного обладнанн€ з ремонту.     -      
             
«ћ≤—“ќ¬»… ћќƒ”Ћ№ 3 Ч 40год ќснови орган≥зац≥йно-техн≥чноњ п≥дготовки та технолог≥њ виконанн€ монтажних роб≥т
“ема 12. ќсновн≥ вимоги до тепломехан≥чного обладнанн€ “≈— ≥ ј≈—     -      
“ема 13. “ехнолог≥€ монтажу парогенератор≥в “≈— ≥ ј≈—     -      
“ема14. “ехнолог≥€ монтажу поверхонь нагр≥ву, барабана та ≥нших частин котла     -      
“ема 15. “ехнолог≥€ монтажу турбоустановок теплових та атомних електростанц≥й     -      
“ема 16. ћонтаж загальностанц≥йних обТЇкт≥в електростанц≥й     -      
“ема 17.  онтроль €кост≥ монтажних роб≥т, проведенн€ очисних та опробувальних операц≥й     -   -  
“ема 18.ќрган≥зац≥€ пуско-налагоджувальних роб≥т та прийманн€ обладнанн€ в експлуатац≥ю            
             
¬сього за семестр            
                                   
ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-09-20; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 436 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

ƒва самых важных дн€ в твоей жизни: день, когда ты по€вилс€ на свет, и день, когда пон€л, зачем. © ћарк “вен
==> читать все изречени€...

492 - | 453 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.016 с.