Лекции.Орг


Поиск:
Передмова
Глибоке знання питань експлуатації теплоенергетичного обладнання, енергетичних блоків і систем необхідно не тільки персоналу електростанцій. Воно дуже необхідно фахівцям, які займаються проектуванням і автоматизацією електростанцій і теплосистем підприємств, монтажем, налагодженням і ремонтом обладнання, а також працівникам енергомашинобудівних підприємств, що займаються конструюванням і створенням нового і серійного енергообладнання. Важливо розуміти те, що всі переваги і недоліки устаткування і систем, закладені в процесі проектування, виготовлення, монтажу, налагодження та ремонту, проявляються в кінцевому рахунку в процесі експлуатації. Тому неврахування чи незнання особливостей і основних закономірностей експлуатації обладнання на будь-який з цих стадій веде до зниження економічності і перевитрати палива, зниження надійності та підвищенню потоку відмов і, в крайньому випадку, до зниження ресурсу та важких аварій.

Надійна робота обладнання в першу чергу визначається наявністю технічно-освіченого персоналу, його компетентності та здатності в повній мірі оцінити і своєчасно знаходити шляхи вирішення енергетичних завдань та проблем, що виникають при експлуатації.

 

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

 

Знати -основні схеми теплоенергетичних установок, конструкцію обладнання, методи теплового та аеродинамічного розрахунків, загальні принципи роботи обладнання та моделювання процесів, що відбуваються у даному обладнанні, методи енергоефективного використання теплової та електричної енергії, палива і максимального використання вторинних енергоресурсів.

Вміти -виконувати розрахунки технологічних схем, вибирати енергоефективне обладнання, організувати надійну, безпечну експлуатацію основного та допоміжного обладнання, досліджувати за допомогою приладів, проходження теплотехнічних процесів в енергетичних установках з метою забезпечення мінімального забруднення навколишнього середовища.

Навчальна програма розрахована на студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікованими програмами підготовки бакалавра.

Програма побудована за вимогами КМСОНП та узгоджена з орієнтовною структурою змісту навчальної дисципліни, рекомендованою Європейською Кредитно-Трансферною системою (ЕСТS).

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

Технічна експлуатація енергетичного обладнання, установок та енергетичних систем.

Тема 1. Структура і основні експлуатаційні показники

енергетичних систем підприємства

Теплоенергетичні системи, їх компоненти та функції. Основні експлуатаційні показники. Графіки навантажень та їх характеристики. Організаційна структура енергетичного господарства, її завдання. Експлуатаційний персонал, вимоги до його кваліфікації, роль людини в забезпечені надійної експлуатації та взаємодія її з засобами автоматичного управління. Системи автоматики та управління котельними агрегатами. Основні принципи регулювання технологічними процесами.

Тема 2. Організація експлуатації парових котлів.

Основні завдання організації безпечної експлуатації та вимоги до персоналу. Характеристика та особливості котлів, що використовуються на ТЕС та в котельних. Критерії тепломеханічного стану парових котлів. Основні принципи ведення технологічного режиму барабанних та прямоточних парових котлів. Технічне обслуговування парових котлів при експлуатації.

Тема 3. Організація експлуатації парових турбін.

Обслуговування паротурбінної установки. Загальні вказівки. Особливості проведення пускових операцій паросилової установки з різних теплових станів. Особливості пуску теплофікаційних турбін та турбін з протитиском. Перехід через критичне число обертів. Синхронізація і прийняття навантаження. Обслуговування турбіни під час роботи. Паропроводи. Ущільнення. Масляна система. Контроль стану турбіни на ходу. Зупинка турбіни. Вибіг турбогенератора. Догляд за турбіною, що зупинена. Хвороби парової турбіни і засоби їх попередження.

Тема 4. Експлуатації енергоблоків.

Основні завдання, та особливості експлуатації енергоблоків. Засоби управління енергоблоком їх основне призначення. Типові пускові схеми, їх призначення та основні елементи пускових схем. Зупинка енергоблока. Основні положення системи безпеки праці. Обов’язки обслуговуючого персоналу. Основні завдання контролю, регулювання та ефективного використання теплової енергії. Прокладка та елементи конструкцій теплопроводів. Системи теплопостачання та схеми їх приєднання до джерел теплопостачання.

Тема 5. Організація безпечної експлуатації

Системи автоматики та управління котельними агрегатами. Основні принципи регулювання технологічними процесами. Вимоги правил Держгірпромнагляду до обслуговуючого персоналу та експлуатації основного енергетичного обладнання.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

Основні завдання технічного обслуговування та ремонту енергетичного обладнання.

Тема 6. Організація ремонтних работ. Основні поняття та

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 399 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Вы никогда не пересечете океан, если не наберетесь мужества потерять берег из виду. © Христофор Колумб
==> читать все изречения...

608 - | 569 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.006 с.