Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


«асоби ≥ндив≥дуального захисту
«ас≥б ≥ндив≥дуального захисту («≤«) Ч це зас≥б захисту, що над€гаЇтьс€ на т≥ло прац≥вника або його частину, або використовуЇтьс€ п≥д час прац≥. 3≤3 застосовують тод≥, коли безпека роб≥т не може бути забезпечена конструкц≥Їю та розм≥щенн€м устаткуванн€, орган≥зац≥Їю виробничих процес≥в, арх≥тектурно-планувальними р≥шенн€ми та ≥ншими засобами колективного захисту.

¬≥дпов≥дно до «акону ”крањни Ђѕро охорону прац≥ї на роботах ≥з шк≥дливими та небезпечними умовами прац≥, в особливих температурних умовах, у забрудненому середовищ≥ роб≥тникам та службовц€м безплатно видаЇтьс€ спецод€г, спецвзутт€ та ≥нш≥ засоби ≥ндив≥дуального захисту. ѕерел≥к роб≥т та профес≥й, що дають право на одержанн€ «≤«, складаЇтьс€ на основ≥ галузевих норм адм≥н≥страц≥Їю п≥дприЇмства та погоджуЇтьс€ з м≥сцевими органами ƒержнагл€дохоронпрац≥. ѕор€док видач≥, збер≥ганн€ та використанн€ «≤« визначаЇтьс€ Ђѕоложенн€м про пор€док забезпеченн€ прац≥вник≥в спец≥альним од€гом, спец≥альним взутт€м та ≥ншими засобами ≥ндив≥дуального захистуї. Ќаказом ƒержстандарту ”крањни в≥д 14.06.1999 р. є 322 3≤3 внесен≥ до ѕерел≥ку продукц≥њ, що п≥дл€гаЇ обов'€зков≥й сертиф≥кац≥њ в ”крањн≥.

«≤« под≥л€ютьс€ на: засоби захисту орган≥в диханн€, спецод€г, спецвзутт€, засоби захисту рук, голови, обличч€, очей, орган≥в слуху, засоби захисту в≥д пад≥нн€ з висоти та ≥н.

«ахист орган≥в диханн€ зд≥йснюЇтьс€ за допомогою протигаз≥в та респ≥ратор≥в. «а принципом д≥њ протигази под≥л€ютьс€ на ф≥льтрувальн≥ та ≥золювальн≥. ‘≥льтрувальн≥ протигази подають у зону диханн€ очищене пов≥тр€ ≥з робочоњ зони, а ≥золювальн≥ Ч пов≥тр€ ≥з спец≥альних Їмкостей або чистого середовища, що знаходитьс€ поза робочою зоною. ѕринцип захисноњ д≥њ ф≥льтрувальних протигаз≥в заснований на очищен≥ забрудненого пов≥тр€ з робочоњ зони за допомогою ф≥льтрувально-поглинальноњ коробки. ѕрацювати у такому протигаз≥ б≥льше 3 годин прот€гом робочого дн€ не допускаЇтьс€. ” випадку на€вност≥ в пов≥тр≥ нев≥домих речовин (б≥льше 0,5% за об'Їмом), а також при зменшеному вм≥ст≥ кисню (менше 18% при норм≥ 21%) застосовувати ф≥льтрувальн≥ протигази не можна. ¬ таких випадках, а також при робот≥ у колод€з€х та Їмкост€х застосовують лише ≥золювальн≥ протигази: шлангов≥, у €ких подача пов≥тр€ дл€ диханн€ зд≥йснюютьс€ з чистоњ зони шлангом, або автономн≥, €к≥ п≥дрозд≥л€ютьс€ на резервуарн≥ та регенерац≥йн≥.

” резервуарних автономних протигазах увесь запас пов≥тр€ дл€ диханн€ збер≥гаЇтьс€ у резервуар≥ або балон≥, а його видиханн€ зд≥йснюЇтьс€ в атмосферу. ¬ регенерац≥йних протигазах пов≥тр€, що видихаЇтьс€ п≥сл€ очищенн€ в≥д д≥оксиду вуглецю ≥ добавленн€ кисню ≥з запасу, що збер≥гаЇтьс€ в апарат≥ повторно використовуЇтьс€ дл€ диханн€. “ому час використанн€ регенерац≥йного протигаза дещо б≥льший н≥ж резервуарного.

–есп≥ратор Ч полегшений зас≥б захисту орган≥в диханн€ в≥д шк≥дливих газ≥в, пар≥в, аерозол≥в, пилу. ¬≥н, €к правило, складаЇтьс€ з двох елемент≥в: п≥вмаски, що ≥золюЇ органи диханн€ в≥д забрудненоњ атмосфери, та ф≥льтрувальноњ частини. «а призначенн€м респ≥ратори под≥л€ютьс€ на протигазов≥, протипилов≥ та ун≥версальн≥.

Ќайб≥льш часто в р≥зних галуз€х промисловост≥ застосовуютьс€: протипилов≥ респ≥ратори ЎЅ-1 ЂЋепестокї (в≥тчизн€ний аналог Ђ–остокї), ”-2к, ‘-62Ў; протигазовий Ч –ѕ√-67; ун≥версальний Ч –”-60ћ” (в≥тчизн€ний аналог Ђ“опол€ї).

ƒо спецод€гу належать: костюми, куртки, комб≥незони, халати, плащ≥, фартухи тощо. ќсновн≥ вимоги, €ким повинен в≥дпов≥дати спецод€г звод€тьс€ до наступного: забезпечувати необх≥дний захист в≥д д≥њ неспри€тливих чинник≥в, бути зручним, не обмежувати рухових можливостей прац≥вника. ¬≥дпов≥дно до √ќ—“ 12.4.103-80 спец≥альний од€г залежно в≥д захисних властивостей под≥л€Їтьс€ на групи (п≥дгрупи), €к≥ мають наступн≥ позначенн€: ћ Ч дл€ захисту в≥д механ≥чних пошкоджень; « Ч в≥д загальних виробничих забруднень; “ Ч в≥д п≥двищеноњ чи пониженоњ температури; – Ч в≥д рад≥оактивних речовин; Ё Ч в≥д електричного струму, електричних ≥ електромагн≥тних пол≥в; ѕ Ч в≥д пилу; я Ч в≥д токсичних речовин; ¬ Ч в≥д води;   Ч в≥д розчин≥в кислот; ў Ч в≥д луг≥в; ќ Ч в≥д орган≥чних розчинник≥в; Ќ Ч в≥д нафти, нафтопродукт≥в, мастил та жир≥в; Ѕ Ч в≥д шк≥дливих б≥олог≥чних чинник≥в.

¬иход€чи ≥з необх≥дних захисних властивостей, вибираютьс€ матер≥али дл€ виготовленн€ спецод€гу.

—пец≥альне взутт€ класиф≥куЇтьс€ в залежност≥ в≥д захисних властивостей аналог≥чного спецод€гу. ƒо спецвзутт€ належать: чоботи, п≥вчоботи, черевики, п≥вчеревики, вал€нки, бах≥ли, калош≥, боти ≥ т. п. ѕрац≥вник≥в необх≥дно забезпечити спецвзутт€м при виконанн≥ буд≥вельних, ливарних, сталеплавильних, ковальських роб≥т, коли ≥снуЇ небезпека пад≥нн€ предмет≥в, а також у прим≥щенн€х, де п≥длога залита водою, мастилами ≥ т. п. ƒе€к≥ види спецвзутт€ мають посилену п≥дошву дл€ захисту стопи в≥д гострих предмет≥в (наприклад цв€х≥в, що можуть стирчати на буд≥вельному майданчику). ¬зутт€ ≥з спец≥альними п≥дметками призначене дл€ таких умов прац≥, при €ких ≥снуЇ ризик пад≥нн€ на слизьк≥й п≥длоз≥. «находить застосуванн€ на виробництв≥ й спец≥альне в≥брозахисне взутт€.

«асоби захисту рук Ч це р≥зн≥ види рукавиць та рукавичок, €к≥ використовуютьс€ дл€ захисту в≥д механ≥чних вплив≥в, п≥двищених та знижених температур, кислот ≥ луг≥в, нафти ≥ нафтопродукт≥в, в≥брац≥њ, електричноњ напруги (д≥електричн≥). –укавиц≥ та рукавички виготовл€ють ≥з бавовни, льону, шк≥ри, шк≥розам≥нника, гуми, азбесту, пол≥мер≥в та ≥н. «≤« рук за захисними властивост€ми класиф≥куютьс€ в≥дпов≥дно до Їдиноњ класиф≥кац≥њ (√ќ—“ 1.4.103-80) аналог≥чно спецод€гу та спецвзуттю.

«асоби захисту голови запоб≥гають травмуванню голови при виконанн≥ монтажних, буд≥вельних, навантажувально-розвантажувальних роб≥т, при видобутку корисних копалин.

Ќайб≥льш розповсюджен≥ засоби захисту голови Ч каски, €к≥ под≥л€ютьс€ на каски захисн≥ загального призначенн€ (каска буд≥вельна склопластикова, текстол≥това), каски шахтарськ≥, каски спец≥ального призначенн€ (дл€ електрозварювальник≥в).

ƒо засоб≥в захисту обличч€ належать ручн≥, наголовн≥ та ун≥версальн≥ щитки. Ќайб≥льш часто на виробництв≥ використовуютьс€: щиток електрозаврювальника ун≥версальний ўЁ”-1, щиток захисний ў«, захисна маска —-40, захисна с≥тчаста маска —-39.

ƒл€ захисту очей в≥д твердих часточок, бризок кислот, луг≥в та ≥нших х≥м≥чних речовин, а також випром≥нювань застосовують так≥ засоби ≥ндив≥дуального захисту, €к окул€ри. “ип окул€р≥в добираЇтьс€ за √ќ—“ 12.4.013-85 залежно в≥д виду роботи.

«асоби захисту орган≥в слуху застосовуютьс€ тод≥, коли р≥вень шуму на робочому м≥сц≥ перевищуЇ допустим≥ значенн€. ƒо засоб≥в захисту орган≥в слуху належать протишумов≥ вкладки, навушники, шумозаглушувальн≥ шоломи. Ќавушники складаютьс€ з двох чашечок (з пористими чи р≥динними наповнювачами), що з'Їднан≥ м≥ж собою дужкою. ѕротишумов≥ вкладки виготовл€ють р≥зних вид≥в з р≥зноман≥тних шумопоглинальних матер≥ал≥в. Ќайрозповсюджен≥шим видом протишумових вкладок Ї ЂЅеруш≥ї одноразового (з тонковолокнистого матер≥алу) та багаторазового (з еластичного матер≥алу типу гуми) використанн€.

ѕравильне та пост≥йне застосуванн€ «≤« орган≥в слуху дозвол€Ї суттЇво знизити шумове навантаженн€, а в≥дтак Ч запоб≥гти по€в≥ профес≥йних захворювань у прац≥вник≥в шумних виробництв.

ƒерматолог≥чн≥ засоби захисту застосовуютьс€ в тих випадках, коли при виконанн≥ технолог≥чних процес≥в маЇ м≥сце контакт з речовинами та матер≥алами, €к≥ негативно впливають на шк≥ру. ƒл€ захисту шк≥ри, зазвичай, використовують пасти та маз≥, €к≥ под≥л€ютьс€ на г≥дроф≥льн≥ та г≥дрофобн≥. √≥дроф≥льн≥ Ч легко розчин€ютьс€ у вод≥. ¬они захищають шк≥ру в≥д жир≥в, мастил, нафтопродукт≥в. √≥дрофобн≥ пасти нерозчин€ютьс€ у вод≥. ѓх використовують дл€ захисту шк≥ри в≥д розчин≥в солей, кислот та луг≥в низькоњ концентрац≥њ. Ќа чисту та здорову шк≥ру рук, а при необх≥дност≥ й лиц€, перед початком роботи нанос€ть спец≥альну пасту чи мазь, €ку п≥зн≥ше змивають. ¬иб≥р засоб≥в захисту шк≥ри залежить в≥д характеру роботи та шк≥дливоњ речовини, з €кою прац≥вник контактуЇ.

ќстанн≥м часом нам≥тилась тенденц≥€ до створенн€ комплексних «≤« номенклатура €ких пост≥йно розширюЇтьс€. ¬они забезпечують комплексний захист прац≥вника в≥д небезпечних та шк≥дливих чинник≥в, зд≥йснюючи одночасно захист орган≥в зору, слуху, диханн€, а також окремих частин т≥ла людини.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-02-12; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 558 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

„тобы получилс€ студенческий борщ, его нужно варить также как и домашний, только без м€са и развести водой 1:10 © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2157 - | 2036 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.