Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Ѕезпека п≥д час експлуатац≥њ резервуар≥в ≥ балон≥в
–езервуари, що працюють п≥д тиском, повинн≥ виготовл€тис€ у в≥дпов≥дност≥ з вимогами стандарт≥в ≥ ѕравил на спец≥ал≥зованих п≥дприемствах, €к≥ мають на це дозв≥л орган≥в ƒержпромг≥рнагл€ду. ќсновними причинами авар≥њ резервуар≥в, що працюють п≥д тиском Ї: неправильне виготовленн€, несправн≥сть арматури та прилад≥в, короз≥йне руйнуванн€, недотриманн€ вимог безпеки п≥д час њх експлуатац≥њ.

ƒл€ забезпеченн€ безпеки п≥д час експлуатац≥њ резервуар≥в, що працюють п≥д тиском, вони обладнуютьс€ зап≥рними пристро€ми дл€ в≥дключенн€ резервуар≥в в≥д трубопровод≥в, пристосуванн€м дл€ видаленн€ води, що знаходитьс€ у резервуар≥, пристро€ми продуванн€ та видаленн€ конденсату, манометром iз триходовим краном та важ≥льними або пружними запоб≥жними клапанами.

” в≥дпов≥дност≥ з цим пов≥тр€н≥ резервуари компресорних устано≠вок мають лаз або люк дл€ њх очищенн€, спускний кран у найнижч≥й точц≥ дл€ в≥дведенн€ конденсату, запоб≥жний клапан та манометр. ѕов≥тр€н≥ резервуари встановлюютьс€ зовн≥ буд≥вл≥ на фундамент≥. ¬≥дстань м≥ж ними повинна бути не менша 1,5 м ≥ м≥ж пов≥трозб≥рником та ст≥ною буд≥вл≥ Ч не менше 1 м. 3 боку проход≥в та проњзд≥в пов≥трозб≥рники огороджуютьс€ на в≥дстан≥ не менше 2 м огорожею заввишки не менше 1 м.

ƒл€ зменшенн€ впливу сон€чного пром≥нн€ пов≥трозб≥рники фарбуютьс€ ср≥бл€стою фарбою. Ќа видному м≥сц≥ чорною фарбою нано≠ситьс€ реЇстрац≥йний номер, допустимий тиск, м≥с€ць та piк наступного внутр≥шнього огл€ду та г≥дравл≥чного випробовуванн€. “ехн≥чним огл€дам резервуари п≥дл€гають п≥сл€ монтажу до пуску в роботу, пер≥одично в процес≥ експлуатац≥њ, достроково п≥сл€ ремонту. ¬нутр≥шн≥й огл€д проводитьс€ через кожн≥ чотири роки, г≥дравл≥чн≥ випробовуванн€ з попередн≥м внутр≥шн≥м огл€дом Ч через кожн≥ 8 рок≥в.

√≥дравл≥чн≥ випробуванн€ резервуар≥в можна вважати безпечними т≥льки за низьких випробувальних тиск≥в. «а високих тиск≥в розрив резервуар≥в супроводжуЇтьс€ вибухом великоњ потужност≥. ” зв'€зку з цим при г≥дравл≥чних випробовуванн€х високим тиском люди повинн≥ знаходитись на безпечн≥й в≥дстан≥ в≥д м≥сц€ випробовуванн€.

Ѕалони дл€ стиснутих, зр≥джених та розчинених газ≥в за вимогами безпеки (ƒЌјќѕ 0.00-1.07-94) вид≥лен≥ в окрему групу об'Їкт≥в п≥двищеноњ небезпеки Ч посудин, що працюють п≥д тиском.

–озрахунки балон≥в на м≥цн≥сть, њх виготовленн€ та експлуатац≥€ повинн≥ зд≥йснюватис€ в≥дпов≥дно до Ќƒ (нормативна документац≥€ Ч правила, державн≥ i галузев≥ стандарти, техн≥чн≥ умови, кер≥вн≥ документи на проектуванн€, виготовленн€, ремонт, реконструкц≥ю, монтаж, наладку, техн≥чне д≥агностуванн€ та експлуатац≥њ).

ќсновне призначенн€ балон≥в Ч збер≥ганн€, перевезенн€ та використанн€ стиснутих, зр≥джених та розчинених газ≥в. ¬ переважн≥й б≥льшост≥ тиск в балонах п≥сл€ њx заповненн€ дос€гаЇ 15-18 ћѕа. ќстаннЇ Ї серйозною небезпекою з точки зору можливого ф≥зичного вибуху.  р≥м того, ф≥зичн≥ вибухи можуть супроводжуватис€ х≥м≥чними (€кщо в балон≥ були горюч≥ гази) вибухами, або раптовим забрудненн€м до небезпечних концентрац≥й пов≥тр€ робочоњ зони тощо.

¬≥рог≥дними причинами вибуху балон≥в Ї удари, перенаповненн€ балон≥в зр≥дженим газом, швидке наповненн€, €ке супроводжуЇтьс€ р≥зким нагр≥ванн€м, нагр≥ванн€ балон≥в сторонн≥ми джерелами тепла, короз≥йн≥ пошкодженн€ металу, попаданн€ на вентиль кисневого балона масел та ≥нш≥ порушенн€ вимог безпеки п≥д час експлуатац≥њ балон≥в.

ќсобливо небезпечним п≥д час експлуатац≥њ балон≥в Ї њx нагр≥ванн€ за рахунок сон€чноњ рад≥ац≥њ чи ≥нших джерел, тому що коеф≥ц≥Їнт об'Їмного розширенн€ зр≥дженого газу в середньому у 20 paз≥в б≥льше, н≥ж. води, що може привести до ф≥зичного вибуху балона.

—пециф≥чну небезпеку €к середовище дл€ збер≥ганн€ в балонах €вл€Ї собою ацетилен. јцетилен у звичайних балонах вибухаЇ у раз≥ п≥двищенн€ тиску понад 0,1 ћѕа. “ому дл€ збер≥ганн€ i перевезенн€ ацетилену використовуютьс€ балони, заповнен≥ пористою масою, просоченою ацетоном Ч розчинником ацетилену.

Ѕалони повинн≥ мати вентиль з боковим штуцером з л≥вою р≥зьбою дл€ балон≥в з горючими газами i правою Ч дл€ балон≥в кисневих та ≥нших негорючих газ≥в. Ѕалони Їмн≥стю понад 100 л повинн≥ мати запоб≥жний клапан i постачатис€ з паспортом. Ѕалони з вказаною Їмн≥стю дл€ зр≥дженних газ≥в, €к≥ використовуютьс€ € к паливо на транспортних засобах, повинн≥ мати покажчики максимального р≥вн€ наповненн€ або покажчики р≥вн€ зр≥дженого газу.

”с≥ балони дл€ вибухонебезпечних горючих речовин та шк≥дливих речовин 1-го ≥ 2-го клас≥в за √ќ—“ 12.1.007 повинн≥ мати заглушку на боковому штуцер≥.

Ќа сферичн≥й частин≥ кожного металевого балона повинн≥ бути вибит≥ ч≥тко видим≥ дан≥: товарний знак виробника, номер балона, маса порожнього балона (кг), дата виготовленн€ ≥ чергового опосв≥дченн€, робочий ≥ пробний тиск (ћѕа), Їмн≥сть балона, клеймо ¬“  виробника, номер стандарта дл€ балон≥в Їмн≥стю б≥льше 55 л.

«овн≥шн€ поверхн€ балон≥в фарбуЇтьс€ ≥ на н≥й нанос€тьс€ написи i смуги в≥дпов≥дно до вимог ѕравил. «овн≥шн€ поверхн€ балон≥в дл€ негорючих газ≥в фарбуЇтьс€ в чорний кол≥р, б≥льшост≥ горючих Ч червоний, водню Ч темно-зелений, ацетилену Ч б≥лий, нафтогазу Ч с≥рий, кисню Ч голубий ≥ т. ≥н.

¬ажливим заходом щодо забезпеченн€ безпечноњ експлуатац≥њ балон≥в Ї проведенн€ њx опосв≥дченн€. ќпосв≥дченн€ балон≥в (за вин€тком балон≥в дл€ ацетилену) включаЇ внутр≥шн≥й i зовн≥шн≥й огл€д, перев≥рку маси i Їмност≥ (дл€ незварних балон≥в Їмн≥стю в≥д 12 до 55 л≥тр≥в) та г≥дравл≥чн≥ випробовуванн€.

ѕервинне опосв≥дченн€ балон≥в проводитьс€ ¬“  п≥дприЇмства-виробника ≥ кpiм перел≥ченого вище включаЇ пневматичн≥ випробовуванн€. ƒата проведеного ≥ наступного опосв≥дченн€ вибиваЇтьс€ на горловин≥ балона, а результати опосв≥дченн€ реЇструютьс€ у книз≥ реЇстрац≥њ. ¬еличина тиску при г≥дравл≥чних випробовуванн€х повинна бути не менша 1,5 робочого, а при пневматичних Ч р≥вна робочому, при пневматичних випробовуванн€х балон занурюЇтьс€ у воду.

ѕовторн≥ опос≥дченн€ балон≥в провод€тьс€ на п≥дприемствах-наповнювачах чи наповнювальних станц≥€х, €к≥ мають в≥дпов≥дний дозв≥л в≥д орган≥в ƒержнагл€дохоронпрац≥. ” раз≥ позитивних результат≥в опосв≥дченн€, п≥дриЇмство, €ке його проводило, наносить на горловин≥ своЇ клеймо, дату проведеного ≥ наступного опосв≥дченн€ ≥ робить в≥дпов≥дний запис в журнал≥ випробовувань Ч зг≥дно з вимогами Ќƒ.

Ѕалони дл€ ацетилену проход€ть первинн≥ пневматичн≥ випробо≠вуванн€ на п≥дприЇмствах, що заповнюють ц≥ балони пористою масою, а пер≥одичн≥ Ч на ацетилових наповнювальних станц≥€х кожноњ 5 рок≥в. —тан пористоњ маси перев≥р€Їтьс€ кожн≥ 24 м≥с€ц≥, про що на балон≥ нанос€тьс€ дати перев≥рки, клеймо наповнювальноњ станц≥њ, клеймо (з зображенн€м букв ѕм) про перев≥рку ≥ задов≥льний стан пористоњ маси. ѕневматичн≥ випробовуванн€ балон≥в дл€ ацетилену проводитьс€ азотом п≥д тиском 3,5 ћѕа. –езультати опосв≥дченн€ балон≥в, занос€тьс€ до журналу випробовувань.

якщо п≥д час огл€ду балон≥в ви€влен≥ тр≥щини, пл≥вки, вм€тини, раковини та риски завглибшки б≥льше 10% товщини синки, надриви ≥ вищербленн€, то балони бракуютьс€. «алежно в≥д втрати маси балони перевод€тьс€ на менший робочий тиск, а у раз≥ зменшенн€ маси б≥льше 16% або зб≥льшенн€ об'Їму понад 3% Ч бракуютьс€.

≈ксплуатац≥€, збер≥ганн€, транспортуванн€ та наповненн€ балон≥в газами повинна проводитись за ≥нструкц≥€ми, розробленими в≥дпов≥дно до Ќј ≥ затвердженими власником у встановленому пор€дку.

ѕрац≥вники, що обслуговують балони, повинн≥ пройти навчанн€, перев≥рку знань, проходити щор≥чну переатестац≥ю ≥ мати в≥дпов≥дн≥ посв≥дченн€.

ѕ≥д час експлуатац≥њ балон≥в заборон€Їтьс€ спрацьовувати газ, що в них знаходитьс€, до тиску, менше 0,05 ћѕа, а випуск газу в Їмност≥ з меншим тиском повинен зд≥йснюватис€ через редуктори. ѕ≥д час заповненн€ балон≥в газом необх≥дно дотримуватис€ вимог ѕравил щодо допустимоњ маси газу на 1 л об'Їму балона.

Ѕалони з газом можуть збер≥гатис€ €к в спец≥альних прим≥щенн€х, так ≥ на в≥дкритому пов≥тр≥ за на€вност≥ захисту њх в≥д атмосферних опад≥в ≥ сон€чноњ рад≥ац≥њ. Ѕалони з киснем ≥ горючими газами збер≥гаютьс€ у вертикальному положенн≥ на спец≥альних стелажах. ѕ≥д час збер≥ганн€ в прим≥щенн€х балони розташовують на в≥дстан≥ не менше 1 м в≥д опалювальних прилад≥в i не менше 5 м в≥д джерел в≥дкритого вогню.

—кладськ≥ прим≥щенн€ дл€ збер≥ганн€ балон≥в, в т. ч. ≥ балон≥в з отруйними газами, повинн≥ бути виконан≥ в≥дпов≥дно до вимог чинних Ќј щодо њx об'Їм≥в, конструкц≥й, пров≥трюванн€ тощо.

ѕеревезенн€ наповнених газом балон≥в допускаЇтьс€ на ресорному транспорт≥ в горизонтальному положенн≥ з обов'€зковими прокладка≠ми м≥ж балонами або вертикальному з прийн€тт€м заход≥в щодо попередженн€ пад≥нн€ балон≥в. “ранспортуванн€ балон≥в дл€ вуглеводневих газ≥в повинно зд≥йснюватис€ в≥дпов≥дно до ѕравил безпеки в газовому господарств≥.

ѕерем≥щенн€ балон≥в в пунктах наповненн€ i споживанн€ газ≥в допускаЇтьс€ за на€вност≥ захисних ковпак≥в на спец≥ально обладнаних в≥зках або ношах.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-02-12; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 602 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—тремитесь не к успеху, а к ценност€м, которые он дает © јльберт Ёйнштейн
==> читать все изречени€...

1914 - | 1842 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.014 с.