Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА. «Методика музичного виховання» є однією із найважливіших дисциплін для формування сучасного фахівця педагогічного факультету
«Методика музичного виховання» є однією із найважливіших дисциплін для формування сучасного фахівця педагогічного факультету, оскільки музичне виховання має вагоме значення в естетичному та моральному становленні особистості дитини. Засобами мистецтва діти залучаються до культурного життя, знайомляться з суттєвими суспільними явищами. В процесі сприйняття музики у них розвивається пізнавальний інтерес, естетичний смак, розширюється світогляд.

Враховуючи найважливіші напрямки модернізації освітньої системи в Україні, головною метою викладання «Методики музичного виховання» є підготовка такого покоління педагогічних працівників, яке буде здатне працювати в умовах ринкової економіки, інтеграції українського суспільства в світовому та європейському загальнокультурному просторі.

Відповідно до визначеної мети ставляться навчальні, розвивальні та виховні завдання:

1. пробуджувати активний інтерес і любов до музики, розвивати правильне її сприйняття, формувати почуття та уявлення дітей, стимулювати їх морально-естетичні переживання, здатність емоційної чуйності.

2. збагачувати музичні враження, знайомлячи з різними музичними творами та відомостями про них.

3. залучати до різних видів музичної діяльності, навчати способам на навичкам співу та музично-ритмічних рухів, грі на музичних інструментах.

4. формувати співочі голоси дітей, добиваючись виразності співів, образності та ритмічності рухів, їх координації, точності гри на музичних інструментах

5. розвивати музичні здібності: емоційну чутність, мелодичний слух, ритмічне почуття, тембровий слух.

6. сприяти самостійній музичній діяльності дітей: розповідати свої враження від почутої музики, виконати (без підтримки дорослих) знайому пісню.

7. виховувати музичний смак у дітей, ціннісне ставлення до музичного матеріалу, оцінне ставлення до самостійного виконання пісень, танців, хороводів, ігор.

Протягом вивчення дисципліни «Методика музичного виховання» студенти набувають елементарні теоретичні знання про музику, особливості проявлення у дітей здатності сприймати музику, методи виховання та навчання, відомості про музичні твори, види музичної діяльності, форми організації дитячої музичної діяльності, заняття, свята, розваги.

На основі освоєння лекційного матеріалу, поєднання практичних знань та самостійної роботи студенти розвивають вербальну культуру, усвідомлюють предмет, мету та завдання даної дисципліни, її актуальність для майбутнього вихователя; набувають умінь:

§ викликати у дітей інтерес до різних видів музичної діяльності (співів, музично-ритмічних рухів, грі на дитячих музичних інструментах, слухання музики, творчого самовираження), оволодіти бажанням займатись музичною творчістю, засвоїти музично-освітні відомості про загальний характер творів і засобів їх музичної виразності;

§ аналізувати стильові і жанрові особливості музичних творів;

§ використовувати системи музичного виховання К. Орфа, Д. Б. Кабалевського, Е.Ж.-Далькроза та інших для розвитку музичних здібностей дітей;

§ підбирати відповідний музичний репертуар та якісно його використовувати в процесі педагогічної взаємодії;

§ створити педагогічні ситуації які спонукають дітей до різних форм самостійної музичної діяльності;

§ використовувати розмаїття методів та прийомів музично-естетичного виховання.

Програма з «Методики музичного виховання» розроблена на основі рекомендацій Міністерства освіти й науки України щодо впровадження предметно-модульної системи навчання.

 

ВСТУП

Предмет теорії та методики музичного виховання дітей спирається на музику як вид мистецтва. Залучення до музики є одним з важливих шляхів естетичного виховання дитини, оскільки музика особливо сильно впливає на почуття, а через почуття і на її ставлення до оточуючих явищ.

Предметом теорії та методики музичного виховання дітей є питання цілеспрямованого управління процесом музичного виховання, навчання та розвитку дітей, встановлення зв’язку між музичним вихованням , навчання та розвитком.

Змістом предмета є вокальні та інструментальні музичні твори, що використовуються як для слухання, так і для виконання, а також система педагогічних впливів на дитину, що дозволяє розвивати її особистість гармонійно, морально, інтелектуально, емоційно, формувати творче ставлення до життя.


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 545 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.