Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


¬ентил€ц≥€ виробничих прим≥щень. ¬иди вентил€ц≥њ
«адачею вентил€ц≥њ Ї забезпеченн€ чистоти пов≥тр€ ≥ заданих метеоролог≥чних умов у виробничих прим≥щенн€х. ¬ентил€ц≥Їю називають орган≥зований ≥ регульований пов≥трообм≥н, що забезпечуЇ видаленн€ з прим≥щенн€ забрудненого пов≥тр€ ≥ подачу на його м≥сце св≥жого. «а способом перем≥щенн€ пов≥тр€ розр≥зн€ють системи природноњ ≥ механ≥чноњ вентил€ц≥њ.

якщо система механ≥чноњ вентил€ц≥њ призначена дл€ подач≥ пов≥тр€, то вона називаЇтьс€ припливною, €кщо ж вона призначена дл€ видаленн€ пов≥тр€ Ц вит€жною. ћожлива орган≥зац≥€ пов≥трообм≥ну з одночасною подачею ≥ видаленн€м пов≥тр€ Ц припливно-вит€жна вентил€ц≥€. ¬ окремих випадках дл€ скороченн€ експлуатац≥йних витрат на нагр≥ванн€ пов≥тр€ застосовують системи вентил€ц≥њ з частковою рециркул€ц≥Їю (до св≥жого пов≥тр€ п≥дм≥шуЇтьс€ пов≥тр€, вилучене ≥з прим≥щенн€).

ѕо м≥сцю д≥њ вентил€ц≥€ буваЇ загальнообм≥нною ≥ м≥сцевою. ѕри загальнообм≥нн≥й вентил€ц≥њ необх≥дн≥ параметри пов≥тр€ п≥дтримуютьс€ у всьому обТЇм≥ прим≥щенн€. “аку систему доц≥льно застосовувати, коли шк≥длив≥ речовини вид≥л€ютьс€ р≥вном≥рно по всьому прим≥щенню. якщо робоч≥ м≥сц€ мають ф≥ксоване розташуванн€, то з економ≥чних м≥ркувань можна орган≥зувати оздоровленн€ пов≥тр€ного середовища т≥льки в м≥сц€х перебуванн€ людей (наприклад, душированн€ робочих м≥сць у гар€чих цехах). ¬итрати на пов≥трообм≥н значно скорочуютьс€, €кщо уловлювати шк≥длив≥ речовини в м≥сц€х њхнього вид≥ленн€, не допускаючи поширенн€ по прим≥щенню. « ц≥Їњ метою поруч ≥з зоною утворенн€ шк≥дливост≥ встановлюють пристроњ забору пов≥тр€ (вит€жки, панел≥, що всмоктують, всмоктувач≥). “ака вентил€ц≥€ називаЇтьс€ м≥сцевою.

” виробничих прим≥щенн€х, у €ких можливо раптове надходженн€ великоњ к≥лькост≥ шк≥дливих речовин, передбачаЇтьс€ влаштуванн€ авар≥йноњ вентил€ц≥њ.

ѕри проектуванн≥ вентил€ц≥њ необх≥дно дотримувати р€ду вимог:

1.ќбс€г припливу пов≥тр€ Lп у прим≥щенн€ повинний в≥дпов≥дати обс€гу вит€жки Lв.–≥зниц€ м≥ж цими обс€гами не повинна перевищувати 10-15%. ћожлива орган≥зац≥€ пов≥трообм≥ну, коли обс€г припливного пов≥тр€ б≥льше обс€гу пов≥тр€, що видал€Їтьс€. ѕри цьому в прим≥щенн≥ створюЇтьс€ надлишковий тиск у пор≥вн€нн≥ з атмосферним, що виключаЇ ≥нф≥льтрац≥ю забруднюючих речовин у дане прим≥щенн€. “ака орган≥зац≥€ вентил€ц≥њ зд≥йснюЇтьс€ у виробництвах, що пред'€вл€ють п≥двищен≥ вимоги до чистоти пов≥тр€ного середовища (наприклад, виробництво електронного устаткуванн€). ƒл€ виключенн€ виток≥в ≥з прим≥щень з п≥двищеним р≥внем забрудненн€ обс€г пов≥тр€, що видал€Їтьс€ з них, повинен перевищувати обс€г пов≥тр€, що надходить. ” такому прим≥щенн≥ створюЇтьс€ незначне зниженн€ тиску в пор≥вн€нн≥ з тиском у зовн≥шньому середовищ≥.

2.ѕри орган≥зац≥њ пов≥трообм≥ну необх≥дно св≥же пов≥тр€ подавати в т≥ частини прим≥щенн€, де концентрац≥€ шк≥дливих речовин м≥н≥мальна, а видал€ти пов≥тр€ необх≥дно з найб≥льш забруднених зон. якщо щ≥льн≥сть шк≥дливих газ≥в нижче щ≥льност≥ пов≥тр€, то видаленн€ забрудненого пов≥тр€ виконуЇтьс€ з верхньоњ частини прим≥щенн€, при видаленн≥ шк≥дливих речовин ≥з щ≥льн≥стю б≥льшою - з нижньоњ зони.

3.—истема вентил€ц≥њ не повинна створювати додаткових шк≥дливих ≥ небезпечних фактор≥в (переохолодженн€, перегр≥в, шум, в≥брац≥€, пожежовибухонебезпечн≥сть).

4.—истема вентил€ц≥њ повинна бути над≥йноњ в експлуатац≥њ ≥ економ≥чною.

¬изначенн€ необх≥дного пов≥трообм≥ну при загальнообм≥нн≥й вентил€ц≥њ. ¬≥дпов≥дно до сан≥тарних норм ус≥ виробнич≥ ≥ допом≥жн≥ прим≥щенн€ повинн≥ вентилюватис€. Ќеобх≥дний пов≥трообм≥н (к≥льк≥сть пов≥тр€, що подаЇтьс€ чи видал€Їтьс€ з прим≥щенн€) в одиницю часу (L, м3/год) може бути визначений р≥зними методами в залежност≥ в≥д конкретних умов.

1.ѕри нормальному м≥крокл≥мат≥ ≥ в≥дсутност≥ шк≥дливих речовин пов≥трообм≥н може бути визначений по формул≥:

L = n*L',

де n Ц число працюючих;

L' Ц витрата пов≥тр€ на одного працюючого, прийн€та у залежност≥ в≥д обТЇму прим≥щенн€, що приходитьс€ на одного працюючого V', м3 (при V' <20 м3 L' = 30 м3/год; при V' =20...40 м3 L'= 20 м3/год; при L' > 40 м3 ≥ при на€вност≥ природноњ вентил€ц≥њ пов≥трообм≥н не розраховують); при в≥дсутност≥ природноњ вентил€ц≥њ (герметичн≥ каб≥ни) L' = 60 м3/год).

2.ѕри вид≥ленн≥ шк≥дливих речовин з прим≥щенн€ необх≥дний пов≥трообм≥н визначаЇтьс€, виход€чи з њхнього розведенн€ до допустимих концентрац≥й. –озрахунок пов≥трообм≥ну проводитьс€ виход€чи з балансу утворюваних у прим≥щенн€ шк≥длив≥ речовини ≥ речовин, що видал€ютьс€ з нього, по формул≥:

L = Gшр/(—вид Ц —пр),

де Gшр Ц маса шк≥дливих речовин, що вид≥л€ютьс€ у прим≥щенн≥ за одиницю часу, мг/год;

—вид ≥ —пр Ц концентрац≥€ шк≥дливих речовин, у пов≥тр≥ що видал€ютьс€, ≥ у припливному пов≥тр≥ (—вид≤—гдк, —пр≤0,3—гдк).

3.ѕри боротьб≥ з надлишковим теплом пов≥трообм≥н визначаЇтьс€ з умов асим≥л€ц≥њ тепла ≥ обс€г припливного пов≥тр€ визначаЇтьс€ по формул≥:

L = Qнад /(спр * cп*(tвид Ц tпр));

де Qнад Ц надлишков≥ тепловид≥ленн€, ккал/год, (Qнад = Qсум Ц Qвид, де Qсум Ц сумарне надходженн€ тепла, Qвид Ц к≥льк≥сть тепла, що видал€Їтьс€ за рахунок тепловтрат);

спр - щ≥льн≥сть припливного пов≥тр€, кг/м3;

cп - теплоЇмн≥сть пов≥тр€, ккал/(кг*град), (теплоЇмн≥сть сухого пов≥тр€ 0,24ккал/(кг*град);

tвид ≥ tпр Ц температура пов≥тр€, що видал€Їтьс€, ≥ припливного пов≥тр€,ºC.

4. ƒл€ ор≥Їнтованого визначенн€ пов≥трообм≥ну (L, м3/год) застосовуЇтьс€ розрахунок по кратност≥ пов≥трообм≥ну.  ратн≥сть пов≥трообм≥ну ( ) показуЇ, ск≥лькох раз≥в за годину м≥н€Їтьс€ пов≥тр€ у всьому обТЇм≥ прим≥щенн€ (V, м3):

L= *V,

де   Ц коеф≥ц≥Їнт кратност≥ пов≥трообм≥ну ( =1...10).

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-02-12; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 519 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—воим успехом € об€зана тому, что никогда не оправдывалась и не принимала оправданий от других. © ‘лоренс Ќайтингейл
==> читать все изречени€...

2170 - | 1987 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.011 с.