Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


—ан≥тарно-г≥г≥Їн≥чн≥ вимоги та њх реал≥зац≥€ в технолог≥чному процес≥
Ќормуванн€ параметр≥в м≥крокл≥мату робочоњ зони.

—ан≥тарно-г≥г≥Їн≥чне нормуванн€ умов м≥крокл≥мату зд≥йснюЇтьс€ за ƒ—Ќ 3.3.6.042-99, €к≥ встановлюють оптимальн≥ ≥ допустим≥ параметри м≥крокл≥мату залежно в≥д загальних енерговитрат орган≥зму при виконанн≥ роб≥т ≥ пер≥оду року.

«а загальними затратами орган≥зму на виконанн€ роб≥т в≥дпов≥дно нормативу вид≥л€ють три категор≥њ роб≥т в≥дпов≥дно до табл.

 атегор≥њ роб≥т за ступенем важкост≥ “аблиц€

’арактер роботи  атегор≥€ роботи «агальн≥ енерговитрати орган≥зму, ¬т (ккал/год) ’арактеристика роб≥т
Ћегк≥ роботи ≤а 105-140 (90-120) –оботи, що виконуютьс€ сид€чи ≥ не потребують ф≥зичного напруженн€
≤б 141-175 (121-150) –оботи, що виконуютьс€ сид€чи, сто€чи або повТ€зан≥ з ход≥нн€м, та супроводжуютьс€ де€ким ф≥зичним напруженн€м
–оботи середньоњ важкост≥ ≤≤а 176-232 (151-200) –оботи, повТ€зан≥ з ход≥нн€м, перем≥щенн€м др≥бних (до 1 кг) вироб≥в або предмет≥в в положенн≥ сто€чи або сид€чи, ≥ потребують певного ф≥зичного напруженн€.
≤≤б 232-290 (201-250) –оботи, що виконуютьс€ сто€чи, повТ€зан≥ з ход≥нн€м, перем≥щенн€м невеликих (до 10 кг) вантаж≥в, та супроводжуютьс€ пом≥рним ф≥зичним напруженн€м.
¬ажк≥ роботи ≤≤≤ 291-349 (251-300) –оботи, повТ€зан≥ з пост≥йним перем≥щенн€м, перенесенн€м значних др≥бних (понад 10 кг) вантаж≥в, €к≥ потребують великих ф≥зичних зусиль.

 

ќптимальн≥ величини температури, в≥дносноњ вологост≥ та швидкост≥ руху пов≥тр€ в робочоњ зони виробничих прим≥щень зг≥дно з ƒ—Ќ 3.3.6.042-99 приведен≥ в табл.

“аблиц€ ќптимальн≥ величини температури, в≥дносноњ вологост≥ та швидкост≥ руху пов≥тр€ в робочоњ зони виробничих прим≥щень

 

ѕер≥од року  атегор≥€ роб≥т “емпература пов≥тр€, 0— ¬≥дносна волог≥сть,% Ўвидк≥сть руху, м/с
’олодний пер≥од року Ћегка 1а 22-24 60-40 0,1
Ћегка 1б 21-23 60-40 0,1
—ередньоњ важкост≥ ≤≤а 19-21 60-40 0,2
—ередньоњ важкост≥ ≤≤б 17-19 60-40 0,2
¬ажка ≤≤≤ 16-18 60-40 0,3
“еплий пер≥од року Ћегка 1а 23-25 60-40 0,1
Ћегка 1б 22-24 60-40 0,2
—ередньоњ важкост≥ ≤≤а 21-23 60-40 0,3
—ередньоњ важкост≥ ≤≤б 20-22 60-40 0,3
¬ажка ≤≤≤ 18-20 60-40 0,4

 

“емпература внутр≥шн≥х поверхонь робочоњ зони (ст≥ни, п≥длога, стел€) технолог≥чного обладнанн€ (екрани ≥ т. ≥н.) зовн≥шн≥х поверхонь технолог≥чного устаткуванн€, огороджуючих конструкц≥й не повинна виходити б≥льш н≥ж на 2 о— за меж≥ оптимальних температур пов≥тр€ дл€ даноњ категор≥њ роб≥т вказаних в табл.

ѕри виконанн≥ роб≥т операторського типу, повТ€заних з нервово емоц≥йним напруженн€м в каб≥нетах, пультах ≥ постах керуванн€ технолог≥чними процесами, в к≥мнатах з обчислювальноњ техн≥кою та ≥нших прим≥щенн€х повинн≥ дотримуватис€ оптимальн≥ умови м≥крокл≥мату (температура пов≥тр€ 22-24 о—, в≥дносна волог≥сть 60-40 %, швидк≥сть руху пов≥тр€ не б≥льш 0,1 м/с).

ƒопустим≥ м≥крокл≥матичн≥ умови Ч поЇднанн€ параметр≥в м≥крокл≥мату, €к≥ при тривалому та систематичному вплив≥ на людину можуть викликати зм≥ни теплового стану орган≥зму, що швидко минають ≥ нормал≥зуютьс€ та супроводжуютьс€ напруженн€м механ≥зм≥в терморегул€ц≥њ в межах ф≥з≥олог≥чноњ адаптац≥њ. ѕри цьому не виникаЇ ушкоджень або порушень стану здоровТ€, але можуть спостер≥гатис€ дискомфортн≥ тепло в≥дчутт€, пог≥ршенн€ самопочутт€ та зниженн€ працездатност≥.

ƒопустим≥ параметри м≥крокл≥матичних умов встановлюютьс€ у випадках, коли на робочих м≥сц€х не можна забезпечити оптимальн≥ величини м≥крокл≥мату за технолог≥чними вимогами виробництва, техн≥чною недос€жн≥стю та економ≥чно обірунтованою недоц≥льн≥стю.

¬еличини показник≥в допустимих м≥крокл≥матичних умов встановлюютьс€ дл€ пост≥йних ≥ непост≥йних робочих м≥сць. ƒопустим≥ величини температури, в≥дносноњ вологост≥ та швидкост≥ руху пов≥тр€ в робоч≥й зон≥ виробничих прим≥щень, в≥дпов≥дно до ƒ—Ќ 3.3.6.942-99, не повинн≥ виходити за меж≥ показник≥в, приведених в табл.

ѕерепад температури пов≥тр€ по висот≥ робочоњ зони при забезпеченн≥ допустимих умов м≥крокл≥мату не повинен бути б≥льше 3 о— дл€ вс≥х категор≥й роб≥т, а по горизонтал≥ робочоњ зони та прот€гом робочоњ зм≥ни Ч виходити за меж≥ допустимих температур дл€ даноњ категор≥њ роботи, вказаних в табл.

“емпература внутр≥шн≥х поверхонь прим≥щень (ст≥ни, п≥длога, стел€), а також температура зовн≥шн≥х поверхонь технолог≥чного устаткуванн€ або його захисних оболонок (екран≥в ≥ т. ≥н.) не повинн≥ виходити за меж≥ допустимих величин температури пов≥тр€ дл€ даноњ категор≥њ роб≥т, вказаних в табл.

≤нтенсивн≥сть теплового опром≥нюванн€ працюючих в≥д нагр≥тих поверхонь технолог≥чного устаткуванн€, осв≥тлювальних прилад≥в, ≥нсол€ц≥€ в≥д засклених огороджень не повинна перевищувати 35,0 ¬т/м2 Ч при опром≥нюванн≥ 50% та б≥льше поверхн≥ т≥ла, 70 ¬т/м2 Ч при величин≥ опром≥нюваноњ поверхн≥ в≥д 25 до 50 % та 100 ¬т/м2 Чпри опром≥ненн≥ не б≥льше 25% поверхн≥ т≥ла працюючого.

ѕри на€вност≥ джерел з ≥нтенсивн≥стю 35,0 ¬т/м2 ≥ б≥льше температура пов≥тр€ на пост≥йних робочих м≥сц€х не повинна перевищувати верхн≥х меж оптимальних значень дл€ теплого пер≥оду року; на непост≥йних Ч верхн≥х меж допустимих значень дл€ пост≥йних робочих м≥сць.

ѕри на€вност≥ в≥дкритих джерел випром≥нюванн€ (нагр≥тий метал, скло, в≥дкрите полумТ€) допускаЇтьс€ ≥нтенсивн≥сть опром≥ненн€ до 140,0 ¬т/м2. ¬еличина опром≥нюваноњ площ≥ не повинна перевищувати 25% поверхн≥ т≥ла працюючого при обовТ€зковому використанн≥ ≥ндив≥дуальних засоб≥в захисту (спецод€г, окул€ри, щитки).

“аблиц€ ƒопустим≥ величини температури, в≥дносноњ вологост≥ та швидкост≥ руху пов≥тр€ в робоч≥й зон≥ виробничих прим≥щень

<TBODY> ѕер≥од року  атегор≥€ роб≥т “емпература, ∞ C ¬≥дносна воло- г≥сть (%) на робочих м≥сц€х - пост≥йних ≥ непост≥йних Ўвидк≥сть руху (м/сек.) на робочих м≥сц€х - пост≥йних ≥ непост≥йних
¬ерхн€ межа Ќижн€ межа
Ќа пост≥йних робочих м≥сц€х Ќа непост≥йних робочих м≥сц€х Ќа пост≥йних робочих м≥сц€х Ќа непост≥йних робочих м≥сц€х
’олодний пер≥од руху Ћегка Iа           не б≥льше 0,1
Ћегка Iб           не б≥льше 0,2
—ередньоњ важкост≥ IIа           не б≥льше 0,3
—ередньоњ важкост≥ IIб           не б≥льше 0,4
¬ажка III           не б≥льше 0,5
“еплий пер≥од року Ћегка Iа         55 - при 28∞ C 0,2 - 0,1
Ћегка Iб         60 - при 27∞ C 0,3 - 0,1
—ередньоњ важкост≥ IIа         65 - при 26∞ C 0,4 - 0,2
—ередньоњ важкост≥ IIб         70 - при 25∞ C 0,5 - 0,2
¬ажка III         75 - при 24∞ C ≥ нижче 0,6 - 0,5 </TBODY>

 

” виробничих прим≥щенн€х, €к≥ розташован≥ в районах з середньою максимальною температурою найб≥льш жаркого м≥с€ц€ вище 25 о— зг≥дно ЅЌ≥ѕ УЅуд≥вельна кл≥матолог≥€Ф допускаютьс€ в≥дхиленн€ в≥д величин показник≥в м≥крокл≥мату, вказаних в табл. 2.2.3., дл€ даноњ категор≥њ роб≥т, але не б≥льше, н≥ж на 3 о—. ѕри цьому швидк≥сть руху пов≥тр€ повинна бути зб≥льшена на 1,1 м/с, а в≥дносна волог≥сть пов≥тр€ знижена на 5% при п≥двищенн≥ температури на кожний градус вище верхньоњ меж≥ допустимих температур пов≥тр€, вказаних в табл.

” виробничих прим≥щенн€х, в €ких не можна встановити допустим≥ величини м≥крокл≥мату через технолог≥чн≥ вимоги до виробничого процесу, техн≥чну недос€жн≥сть або економ≥чно обірунтовану недоц≥льн≥сть передбачаютьс€ заходи щодо захисту в≥д можливого перегр≥ванн€ та охолодженн€.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-02-12; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 651 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—тудент может не знать в двух случа€х: не знал, или забыл. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

1043 - | 675 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.