Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Ќормативно-правов≥ акти з охорони прац≥
 онкретн≥ вимоги охорони прац≥ до виробничого середовища, обладнанн€, устаткуванн€, пор€дку веденн€ роб≥т, засоб≥в захисту працюючих, пор€дку навчанн€ працюючих тощо регламентуютьс€ в≥дпов≥дними нормативно-правовими актами, €к≥ розробл€ютьс€ у в≥дпов≥дност≥ з законодавством про охорону прац≥ ≥ становл€ть нормативно-техн≥чну базу охорони прац≥.

Ќормативно-правовий акт Ц це оф≥ц≥йний документ компетентного органу державноњ влади, €ким встановлюютьс€ загальнообовС€зков≥ правила (норми). «аконом ”крањни Уѕро охорону прац≥Ф визначено, що нормативно-правов≥ акти з охорони прац≥ - це правила, норми, регламенти, положенн€, стандарти, ≥нструкц≥њ та ≥нш≥ документи, обов'€зков≥ дл€ виконанн€.

—тандарти, техн≥чн≥ умови та ≥нш≥ документи на засоби прац≥ ≥ технолог≥чн≥ процеси повинн≥ включати вимоги щодо охорони прац≥ ≥ погоджуватис€ з органами державного нагл€ду за охороною прац≥.

” –еЇстр≥ ƒЌјќѕ кожному нормативному акту присвоЇно в≥дпов≥дний код - дл€ можливост≥ машинного обл≥ку ≥ зручност≥ користуванн€ ними.  одуванн€ м≥жгалузевих ƒЌјќѕ зд≥йснюЇтьс€ в≥дпов≥дно до приведеноњ нижче схеми

ƒЌјќѕ ’.’’-’.’’-’’,

в €к≥й:

ƒЌјќѕ - абрев≥атура назви Ђдержавний нормативний акт про охорону прац≥ї;

перше трицифрове число (’.’’) Ц код групи, до €коњ належить нормативний акт, залежно в≥д державного органу, €кий затверджуЇ даний акт: 0.00 - нормативн≥ акти ƒержнагл€дохоронпрац≥, 0.01 ≥ 0.02 - ћ≥н≥стерства внутр≥шн≥х справ (0.01 Ц з пожежноњ безпеки ≥ 0.02 - з безпеки руху), 0.03 ћ≥н≥стерства охорони здоров'€, 0.04- ƒержатомнагл€ду, 0.05 - ћ≥н≥стерства прац≥ та соц≥альноњ пол≥тики ”крањни, 0.06 - ƒержстандарту, 0.07 - ћ≥нбударх≥тектури (ƒержбуду);

друге трицифрове число (’.’’) - перша цифра означаЇ вид нормативного акту (1 - правила, 2 - ќ—“и, 3 - норми, 4 - положенн€ ≥ статути, 5 - ≥нструкц≥њ, 6 - кер≥вництва, вказ≥вки, рекомендац≥њ, вимоги, 7 Ц техн≥чн≥ умови безпеки, 8 Ц перел≥ки та ≥нш≥ документи), дв≥ наступн≥ Ц пор€дковий номер нормативного акту у межах даного виду в пор€дку реЇстрац≥њ;

останнЇ двозначне число (’’) - р≥к затвердженн€ нормативного акту.

—хема кодуванн€ галузевих нормативних акт≥в про охорону прац≥ в≥др≥зн€Їтьс€ тим, що на м≥сц≥ першого трицифрового числа ставитьс€ чотирьохцифрове (ƒЌјќѕ ’.’’’-’.’’-’’), €ке означаЇ галузь поширенн€ даного нормативного акту в≥дпов≥дно до Ђ«агального класиф≥катора галузей народного господарства ћ≥нстату ”крањниї. ≤нш≥ цифров≥ позначенн€ коду галузевого нормативного акту означають те ж саме, що ≥ м≥жгалузевого.

ѕ≥сл€ коду в ƒержавному реЇстр≥ нормативних акт≥в про охорону прац≥ даЇтьс€ повна назва нормативного акту, наказ (постанова) органу про його затвердженн€ та дата затвердженн€.

—еред нормативно-правових акт≥в з охорони прац≥ важливе м≥сце пос≥дають державн≥ стандарти ”крањни (ƒ—“”) та в≥дпов≥дн≥ нормативн≥ акти (правила, норми, ≥нструкц≥њ тощо) колишнього –ад€нського —оюзу, €к≥ Ї чинними в ”крањн≥ на даний час.

ѕочинаючи з 1972 р. в —–—– була розроблена ≥ впроваджена в д≥ю —истема стандарт≥в безпеки прац≥, а њњ стандарти складали окрему Ц 12-у групу ™диноњ ƒержавноњ —истеми стандарт≥в —–—–, €ка мала назву У—истема стандартов безопасности трудаФ (——Ѕ“). ¬≥дпов≥дно до ”годи про сп≥вроб≥тництво в галуз≥ охорони прац≥, укладеноњ кер≥вниками ур€д≥в держав —Ќƒ у грудн≥ 1994 року, ц€ система продовжуЇ розвиватись та удосконалюватись на м≥ждержавному р≥вн≥, а њњ стандарти надал≥ визнаютьс€ ”крањною €к м≥ждержавн≥ стандарти за узгодженим перел≥ком. ÷≥ стандарти внесен≥ до ƒержавного реЇстру окремою групою п≥д рубрикою Ђћ≥ждержавн≥ стандарти системи стандарт≥в безпеки прац≥ї.

¬ ƒержавному реЇстр≥ нормативи ц≥Їњ групи привод€тьс€ в такому вигл€д≥:

√ќ—“ 12.’.’’’-’’.——Ѕ“ (дал≥ повна назва нормативного акту).

¬ приведеному вище цифра 12 означаЇ, що норматив в≥дноситьс€ до ——Ѕ“.

ѕерша цифра п≥сл€ 12. визначаЇ групу даного нормативу в систем≥. —истема передбачаЇ 10 груп норматив≥в Ц в≥д 0 до 9. „инними на даний час Ї групи 0-5. √рупи 6-9 - резервн≥.

—тандарти групи 0 - основоположн≥. ¬они встановлюють орган≥зац≥йно-методичн≥ основи ——Ѕ“, терм≥нолог≥ю в галуз≥ охорони прац≥, класиф≥кац≥ю безпечних та шк≥дливих виробничих фактор≥в, вимоги до орган≥зац≥њ трудових процес≥в, навчанн€, атестац≥њ тощо.

—тандарти групи 1 регламентують загальн≥ вимоги безпеки до окремих вид≥в небезпечних ≥ шк≥дливих виробничих фактор≥в, гранично допустимих значень њх параметр≥в ≥ характеристик, метод≥в контролю та захисту працюючих.

—тандарти групи 2 встановлюють загальн≥ вимоги безпеки до виробничого устаткуванн€, до окремих його вид≥в, до метод≥в контролю за дотриманн€м вимог безпеки.

—тандарти групи 3 регламентують вимоги безпеки до технолог≥чних процес≥в, робочих м≥сць, режим≥в прац≥, систем управл≥нн€ тощо.

—тандарти групи 4 - це стандарти вимог до засоб≥в колективного та ≥ндив≥дуального захисту, њх конструктивних, експлуатац≥йних та г≥г≥Їн≥чних €костей, а також до метод≥в њх випробуванн€ та оц≥нки.

—тандарти групи 5 визначають загальн≥ вимоги безпеки до виробничих буд≥вель, прим≥щень ≥ споруд.

ѕодальш≥ три цифри (’’’) визначають пор€дковий номер даного √ќ—“ в груп≥ за реЇстрац≥Їю, а дв≥ останн≥ (’’) - р≥к виданн€.

Ќормативно-правов≥ акти з охорони прац≥ потр≥бно в≥др≥зн€ти в≥д в≥домчих документ≥в, що можуть розробл€тис€ на њх основ≥ ≥ затверджуватис€ м≥н≥стерствами, в≥домствами ”крањни або асоц≥ац≥€ми, корпорац≥€ми та ≥ншими обТЇднанн€ми п≥дприЇмств з метою конкретизац≥њ вимог нормативно-правових акт≥в залежно в≥д специф≥ки галуз≥.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-02-12; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 594 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—амообман может довести до саморазрушени€. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

1599 - | 1455 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.008 с.