Лекции.Орг


Поиск:
Тема 1 - Правові та організаційні засади охорони праці
ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ

 

конспект лекцій для студентів заочного відділення

 

 

Одеса 2010


 

 

ЗМІСТ

Лекція 1. 3

Тема 1 Правові та організаційні засади охорони праці 3

Тема 2 Організація охорони праці на виробництві 22

Лекція 2. 35

Тема 3 Розслідування, облік і аналіз нещасних випадків, професійних захворювань та аварій………………………………………………………………………………………....35

Тема 4 Основні фактори виробничого середовища, що визначають умови праці на виробництві. Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії 51

Лекція 3. 68

Тема 4 (Продовження) Основні фактори виробничого середовища, що визначають умови праці на виробництві. Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії 68

Лекція 4. 86

Тема 5 Нормування шкідливих чинників виробничого процесу. Контроль умов праці та шкідливих чинників, заходи, спрямовані на нормалізацію умов праці, запобігання захворювань і отруєнь. 86

Лекція 5. 127

Тема 6 Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до розміщення підприємств, до виробничих і допоміжних приміщень. Атестація робочих місць за умовами праці 127

Тема 7 Основні причини, що породжують небезпеку виробничого обладнання і технологічних процесів та загальні вимоги безпеки. 134

Тема 8 Електробезпека. Специфіка питань електробезпеки відповідно до галузі. Статична електрика. Блискавкозахист. 152

Лекція 6. 170

Тема 8 (Продовження теми) Електробезпека. Специфіка питань електробезпеки відповідно до галузі. Статична електрика. Блискавкозахист. 170

Лекція 7. 192

Тема 9 Пожежна безпека. Специфіка питань пожежної безпеки. 192

Лекція 8. 233

Тема 10 Вимоги безпеки в галузі при проектуванні, виготовленні, монтажі, випробуваннях та експлуатації обладнання, технологічних процесів та продукції 233

Лекція 9. 258

Тема 10 (Продовження) Вимоги безпеки в галузі при проектуванні, виготовленні, монтажі, випробуваннях та експлуатації обладнання, технологічних процесів та продукції 258

Література. 278

Лекція 1.

Тема 1 - Правові та організаційні засади охорони праці

Законодавчо-нормативна база України з питань охорони праці. Основні принципи державної політики України у галузі охорони праці.

Нормативно-правові акти України про охорону праці.

Соціальне страхування працівників від нещасних випадків та професійних захворювань.

Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці та дотриманням санітарно-гігієнічних норм.

Дисциплінарна, адміністративна, матеріальна та кримінальна відповідальність за порушення законодавства та нормативних актів про охорону праці.

Література: осн. Л-5 (Розділ 1.)

Завдання на СРС: Основні положення Закону України “Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”.

Відшкодування шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням його здоров‘я.

Основні повноваження і права органів державного нагляду та профспілок у здійсненні контролю за додержанням законодавства та нормативно-правових актів про охорону праці.

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-02-12; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 485 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Даже страх смягчается привычкой. © Неизвестно
==> читать все изречения...

806 - | 660 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.012 с.