Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Сплата процентів за депозитом
Облік нарахованих і сплачених банком процентних витрат

Розрахунок процентних витрат

Залучення коштів на депозит здійснюється за відсотковою ставкою, що визначається депозитним договором.

Для розрахунку нарахованих процентів комерційні банки можуть використовувати номінальну або фактичну відсоткову ставку.

При використанні номінальної відсоткової ставки сума процентів за депозитом розраховується множенням номіналу депозиту на відсоткову ставку, що вказана в депозитному договорі.

За допомогою фактичної відсоткової ставки сума процентів визначається за певний період з урахуванням раніше сплачених процентів способом застосування номінальної відсоткової ставки до но­міналу депозиту, збільшеного на суму раніше сплачених процентів.

Незалежно від методу нагромадження процентів загальна сума нарахованих процентів на дату закінчення строку дії депозитного договору не змінюється.

Банк може залучати депозити за фіксованою або плаваючою відсотковою ставкою. При залученні депозитів за плаваючою від­сотковою ставкою банк може застосо­вувати середньозважену або відсоткову ставку, що діяла на дату нарахування. Нарахування процентів за середньозваженою відсот­ковою ставкою здійснюється з урахуванням відсоткових ставок, що діяли протягом строку депозитного договору.

Облік процентів за депозитами здійснюється за принципами нарахування і відповідності. Для обліку нарахованих процентів використовуються відповідні рахунки «Нараховані витрати», на яких нагромаджуються нараховані проценти до настання строку їх сплати.

Нарахування процентів за депозитами відображається проведенням:

Дебет рахунків груп 700, 701, 702, 703, 704 , 707;

Кредит рахунків нарахованих витрат.

Сплачені авансом проценти не рідше від одного разу на місяць протягом строку депозиту амортизуються з віднесенням відповід­ної суми на процентні витрати. При цьому здійснюється таке проведення:

Дебет рахунків груп 700, 701, 702, 703, 704 , 707;

Кредит рахунка 3500 А «Витрати майбутніх періодів».

Якщо після закінчення дії депозитного договору депонент не отримує проценти, то згідно з умовами договору несплачені нараховані проценти приєднуються до депозиту або враховуються за рахунками нарахованих витрат.

Сплата процентів за депозитом

Проценти за депозитом можуть сплачуватися: під час погашення депозиту;періодично; авансом.

Якщо проценти сплачуються на дату погашення депозиту, то банк здійснює такі проведення:

Дебет рахунка нарахованих витрат — на суму процентів;

Дебет рахунка депозиту (вкладу) — на суму номіналу депозиту;

Кредит рахунків — поточних, кореспондентських, каси, депозитних (вкладних).

Наприклад, банк сплачує проценти на дату погашення коротко­строкового вкладу фіз.. особи:

Дебет рахунка 2638 П «Нараховані витрати за строковими коштами фіз. осіб — сума процентів»;

Дебет рахунка 2630 П «Короткострокові вклади (депозити) фіз.осіб» — на суму номіналу вкладу;

Кредит рахунка 1001 А «Банкноти та монети в касі банку» — вклад і проценти сплачуються банком готівкою з каси банку.

У разі сплати процентів періодично після дати нарахування банк здійснює таке проведення:

Дебет рахунків нарахованих витрат;

Кредит рахунків поточних, кореспондентських, каси, депозитних (вкладних) — на суму процентів.

Якщо банк під час внесення коштів на депозит сплачує процен­ти авансом, то сума раніше сплачених процентів амортизується що­місяця.

У разі капіталізації процентів сума нарахованих процентів періодично приєднується до депозиту і відображається таким проведенням:

Дебет рахунків нарахованих витрат — на суму процентів;

Кредит рахунків залучених вкладів — на суму процентів.

Наприклад, здійснюється капіталізація процентів за короткостроковим вкладом фізичної особи:

Дебет рахунка 2638 П «Нараховані витрати за строковими коштами фіз. осіб — на суму процентів»;

Кредит рахунка 2630 П «Короткострокові вклади фіз. осіб — на суму процентів»;

Якщо на вимогу вкладника вклад повертається до закінчення дії договору банківського вкладу і банк здійснює перерахування процентів за ставкою, що застосовується за вкладами на вимогу, то на різницю між нарахованими раніше процентами та процентами, що підлягають сплаті за ставкою, яка застосовується за вкладами на вимогу, банк зменшує свої процент­ні витрати.У цьому разі, якщо протягом дії договору банківського вкладу проценти вкладникові не сплачувалися, то в обліку зменшення суми процентних витрат відображається такими проведеннями:

Дебет рахунків для обліку нарахованих витрат за залученими вкладами — на суму нарахованих процентів за вкладом;

Кредит рахунків для обліку грошових коштів та банківських металів, рахунків клієнтів — на суму процентів за вкладом за ставкою, що застосовується до вкладів на вимогу;

Кредит рахунків для обліку процентних витрат за залученими вкладами — на різницю між нарахованими та сплаченими процентами за зниженою ставкою.


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 478 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.