Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

Для проведення групового заняття

з навчальної дисципліни«Тактика»

Т Е М А № 11: Зустрічний бій та переслідування.

 

Час: 2 години

 

Мета заняття: 1. Дати студентам систематизовані знання щодо теоретичних положень зустрічного бою і переслідування.   2. Ознайомити студентів зі способами ведення зустрічного бою і переслідування.   3. Виховувати та розвивати почуття особистої відповідальності за організацію та ведення зустрічного бою і переслідування, сміливість, рішучість, ініціативу, наполегливість, непохитну волю до перемоги.

 

 


РОЗПОДІЛ ЧАСУ

№ з/п СТРУКТУРА ЗАНЯТТЯ Час (хв.)
1. Вступна частина до 5
  Проведення усного опитування за попередньою темою до 10
2. Основна частина 65-70
  Відпрацювання першого питання заняття Зустрічний бій, умови його виникнення та характерні риси. До 40
  Відпрацювання другого питання заняттяПереслідування, умови виникнення, способи переслідування і їх характеристика. до 30
3. Заключна частина 5-10

ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

    1. Бойовий статут Сухопутних військ. Ч. ІІ (батальйон, рота). – К.: Видавництво «Варта», 1998 р. Ст. 223-232. 2. Подгоовка офицеров запаса Сухопутных войск. Учебник под общей редакцией Ю.А. Науменко. - М.: Воениздат, 1989. – С. 93-95,109. 3. Тактика загальновійськових підрозділів: Навчальний посібник. К.: АЗСУ, 1998.– С. 151-165. 4. Тактика. Учебник под общей редакцией В.Г. Резниченко. - М.: Воениздат, 1984. – С. 279-319, 249-254. 5. Мотострелковый (танковый) батальон в бою. Учебное пособие под редакцией Д.А. Драгунского.- М.: Воениздат, 1986. – С. 155-167.

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

  Проектор, кольорова крейда, дошка, ПЕОМ, екран.

ВСТУПНА ЧАСТИНА:

- прийняти рапорт командира групи і привітатися зі студентами;

- перевірити наявність особового складу по журналу обліку навчальних занять;

- перевірити зовнішній вигляд студентів, порядок на робочих місцях і в аудиторії;

- при необхідності зробити зауваження для усунення недоліків;

- нагадати основну проблематику минулої теми заняття та зробити логічний перехід до проблеми, яка буде розглядатися на даному занятті;

- довести під запис номер і тему заняття, його навчальні питання;

- зосередити увагу студентів на навчальній меті заняття – тобто на тих знаннях, навичках і вміннях та їх рівні, які вони повинні здобути в результаті заняття;

- визначити актуальність теми заняття – тобто для чого знання (навички, вміння) будуть необхідні у подальшому вивченні матеріалів дисципліни, практичному виконанні завдань, подальшій офіцерській службі тощо;

- представити наочно та стисло охарактеризувати основні та додаткові джерела інформації (літературу) для вивчення на самостійній підготовці та місця їх отримання, надати під запис назву джерела, його вихідні дані та сторінки (статті статутів, настанов, джерела інформації можуть також представлятися в ході розгляду навчальних питань або в заключній частині заняття – при визначенні завдань для самостійної роботи);

- визначити порядок роботи на занятті та отримання оцінки за нього;

- провести усне опитування для перевірки засвоєння матеріалів минулої теми.

 

ОСНОВНА ЧАСТИНА:

Послідовно розкривається зміст кожного навчального питання.

Робляться висновки з кожного питання і теми в цілому, шляхом зосередження уваги на сутності розглянутих проблем (відпрацьованих питань).

№ з/п Час (хв.) Навчальні питання та дії викладача Дії тих, хто навчається
1. 40 хв. Зустрічний бій, умови його виникнення та характерні риси.
При викладенні матеріалу першого навчального питання основним є ознайомлення студентів з суттю зустрічного бою. Навчально-виховна мета досягається застосуванням активних прийомів і методів навчання. Особлива увага звертається на розкриття умов виникнення зустрічного бою та способів його ведення. Матеріал необхідно викладати вільно, звертатися до студентів з питань, які вивчалися на попередніх заняттях. Важливо при доповіді менше звертатися до тексту, викладати матеріал з опорою на слайди, спостерігати за реакцією студентів, що дозволить в залежності від їх уваги міняти темп і інтонацію, підтримувати увагу аудиторії. Дидактичні матеріали в ході заняття слід використовувати для розкриття основних, найбільш важливих питань. Конспектують матеріал заняття. Відповідають на запитання. Приймають участь у дискусії

 


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 381 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.