Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Тривалість монтажу конструкцій
Для визначення тривалості монтажу конструкцій по кожному варіанту знаходимо тривалість установки кожного виду збірних елементів краном, що розраховується за формулою

, (3.1)

де – тривалість монтажного циклу для і-го виду збірного елементу, хв.;

– кількість видів монтажних елементів, шт.;

– тривалість робочої зміни, годин; (8 год);

– коефіцієнт використання крану за часом (0,8 – для кранів з електричним приводом, 0,75 – для кранів із двигунами внутрішнього згорання);

– коефіцієнт перевиконання норм (приймаємо 1,1 - 1,2).

Тривалість монтажного циклу конструкцій

, (3.2)

де – тривалість виконання краном монтажних операцій при монтажі, хв. (машинний час циклу);

– тривалість виконання ручних операцій, хв (додаток Л).

Таким чином, тривалість циклу при установці конструкцій самохідними стріловими кранами визначається за формулою

, (3.3)

де – висота підйому монтажного гака для елементу, м;

– середні швидкості, відповідно, підйому, опускання елементу і пересування крана, м / хв;

– середній кут повороту стріли крана при монтажі даного виду конструкцій, град.;

– швидкість обертання поворотної платформи крана, об./хв;

– коефіцієнт, що враховує суміщення кранових операцій, що залежить від кваліфікації крану машиніста, 0,45 - 0,85;

– коефіцієнт, що враховує витрати часу на регулювання положення конструкцій при установленні (приймається для вертикальних збірних елементів - 1,5; для горизонтальних 1,3);

– відстань переміщення крана, що припадає на один елемент, м, визначається за формулою

, (3.4)

де L – довжина шляху переміщення крану по всій будівлі при монтажі конструкцій з урахуванням холостого ходу, м;

N – кількість елементів, що монтує один кран за одну проходку;

– тривалість ручних операцій, відповідно, стропування, установки і розстроплення для кожного конструктивного елементу, хв. (Додаток Л).

Якщо на установці збірних елементів застосовується один кран, то загальна тривалість монтажних робіт становить

, (3.5)

де – тривалість транспортування крана до об'єкта, зм.;

– тривалість монтажу і випробування крана, змін;

– тривалість монтажу допоміжних пристроїв для крана (для самохідних стрілових кранів можна не враховувати), змін;

– тривалість монтажу конструкцій, змін;

– тривалість демонтажу крана, змін.

У тому випадку, якщо для монтажу збірних елементів застосовується декілька кранів, то при визначеній загальній тривалості установлення конструкцій необхідно враховувати суміщення їхньої роботи за часом. При цьому можливі наступні випадки, які наведено на рис 3.1.

Якщо перший кран зайнятий на монтажі менше, ніж другий (рис.3.1 а), тобто , тоді загальна тривалість монтажу конструкцій визначається за формулою:

, (3.6)

де – тривалість установлення конструкцій на першій захватці першим краном, змін;

– тривалість роботи на об'єкті другого крана, змін.

Якщо перший кран зайнятий на монтажі більше, ніж другий (рис. 3.1,б), тобто , у цьому випадку тривалість установки конструкцій визначається з виразу:

, (3.7)

 

Рисунок 3.1 – Графічні схеми варіантів суміщеної роботи кранів

 

де – тривалість установлення конструкцій другим краном на останній захватці, змін.

При монтажі конструкцій кількома кранами (рис. 3.3, в) тривалість установлення збірних елементів у загальному випадку визначається за формулою

, (3.8)

де – період розгортання роботи кранів на об'єкті;

– тривалість монтажу конструкцій останнім краном.

Період розгортання роботи кранів на об'єкті становить:

, (3.9)

де – інтервали часу включення кожного наступного крана в поток.

Загальна тривалість монтажних робіт з кожного варіанта визначається за формулою

, (3.10)

де – тривалість, відповідно, транспортування, монтажу крану та допоміжних пристроїв (для самохідних стрілових кранів можна не враховувати) першого крана, зм. (табл. 3.1);

– тривалість монтажу конструкцій у варіанті, що розглядається, змін;

– тривалість демонтажу другого крана.

У кожному розглянутому варіанті транспортування та монтаж допоміжних пристроїв для другого крана і його монтаж (чи наступних), а також демонтаж першого крана суміщується в часі з установленням конструкцій і тому не враховуються при визначенні загальної тривалості монтажних робіт.


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 473 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.004 с.