Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Відомість потреби у матеріально-технічних ресурсах
 

На підставі виконаних технологічних розрахунків і прийнятих рішень щодо складу спеціалізованого потоку монтажу конструкцій одноповерхової промислової будівлі (ОПБ) визначається потреба у засобах механізації для монтажних робіт, монтажному оснащенню, транспортних засобах, засобах малої механізації, інструментів та обладнанні для виконання монтажних робіт (приблизний склад наведено у таблиці 7.1).

Таблиця 7.1-Відомість монтажних машин, обладнання, монтажного оснащення, транспортних засобів, механізованого інструмента

Назва Марка, технічна характеристика Кількість Призначення
Крани на гусеничному ходу Q = 25 – 63 т монтаж елементів каркасу
Автомобілі - тягачі Q = 5 т за розр. перевезення конструкцій та матеріалів
Кондуктор одиничний напівавтоматичний монтаж колон у стакани фундаментів
Строп чотиригілковий Q = 10 т Навантажувально-розвантажувальні роботи
Траверси (див. розділ 3)   монтаж колон
напівавтоматичний захват   монтаж колон
універсальна траверса Q = 10т, Q = 16 т с дистанційним розстропленням строповка конструкцій покриття
Нормокомплект для зварювальних робіт ТД - 500 зварювання конструкцій ток 500А
Пристосування для тимчасового кріплення кроквяних балок та ферм на колонах ГП Промстальконструкція Монтаж кроквяних балок і ферм
Розпірка для тимчасового кріплення ферм ГП Промстальконструкція монтаж кроквяних ферм маса – 60 кг
Драбина навісна ЛА-7 для монтажних робіт
Драбина приставна з площадкою   для зварювальних робіт
Риштування самохідні пересувні   монтаж конструкцій покриття
люлька переставна   монтаж ліхтарів
Фарборозпилювач СО-71А антикорозійний захист закладних деталей
вишка автомобільна АГП-22, H = 22 м, Q = 300 кг виконання монтажних робіт
Нівелір , теодоліт НТ, НВ - 1 виконання геодезичних робіт
Рівень будівельний УС-2 вивірення горизонтальності конструкцій
щітка із сталевого дроту   для очищення закладних деталей

 

Для підрахунку обсягів основних матеріалів, необхідних для влаштування стиків використовують Ресурсні елементарні кошторисні норми ДБН Д.2.2-7-99, Збірник 7, «Бетонні та залізобетонні збірні конструкції»:

1 Обсяг бетону для замонолічування стиків прямокутних колон у стаканах фундаментів приймають по нормах Групи 5 (7 – 5 – 12 до 7 – 5 – 15) в залежності від їх ваги. Наприклад, для 100 шт. колон вагою від 6 т до 15 т обсяг бетону В 22,5 (М300) складає від 13,8 до18 м3. Для двовіткових колон вагою від 6 т до 30 т по нормах Групи 6 необхідно від 58,1 м3 до 82,6 м3 бетону В 22,5 (М300) на 100шт.

2 Кількість електродів для зварювання стиків підкранових балок приймається по нормах Групи 9 і залежить від ваги балок та висоти ОПБ. Наприклад, для 100 шт. підкранових балок вагою до 5 т та висоті будівлі до 25 м (7 – 9 -11) необхідно 0,330 т електродів d = 6 мм, марки Э-42

3 Кількість електродів для зварювання стиків підкроквяних та кроквяних ферм при їх установленні приймається за нормами Групи 12 та дорівнює в середньому 160 кг електродів d = 6мм, марки Э-42 на 100шт.

4 Обсяг бетону для замонолічування швів між збірними залізобетонними плитами покриття та кількість електродів для приварювання плит до несучих

конструкцій визначається по нормах Групи 13. Наприклад, при монтажі 100 шт. плит покриття 12х3 м необхідно 19 м3 бетону В15 (М 200) для замонолічування швів та 30 кг електродів.

Отримані дані щодо потреби матеріалів та напівфабрикатів заносять в таблицю 7.2.

 

Таблиця 7.2 – Потреба у матеріалах та напівфабрикатах

Найменування матеріалу, напівфабрикатів, конструкції Марка Вихідні дані Потреба в матеріалі
од. виміру по нормах обсяг робіт норма витрат
бетон для бетонної підготовки М50 100м2 за розрахунком 2,16м3 на 100м2 підготовки за розрахунком  
бетон для замонолічування стиків М300 М200 100шт. за розрахунком 82,6м3 19м3 за розрахунком  
кількість електродів для зварювання стиків Э42 100шт. за розрахунком 30 – 330кг електродів d = 6мм за розрахунком  
цементний розчин   див. Групу 19 за розрахунком по нормах Групи 19 за розрахунком

 

 


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 340 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.