Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Методичні вказівки до семінарських занять
(заочна форма навчання, 5 р.н.)

Модуль № 1

Тема № 3:Право власності на природні об'єкти Тема № 4:Право природокористування

 

Семінарське заняття №1:Право власності на природні об'єкти.Право природокористування

 

Навчальна мета заняття: усвідомлення вивчаючими змісту права власності на природні об’єкти як основи економічного благополуччя і розвитку держави та суспільства; формування в курсантів теоретичних знань щодо особливостей права власності на природні об’єкти та його відмінності від права власності в загально цивілістичному розумінні; засвоєння порядку виникнення, зміни та припинення права власності на природні об’єкти, засвоєння вивчаючими правової характеристики права природокористування як одного з найважливіших інститутів екологічного права; усвідомлення курсантами (студентами, слухачами) ролі та значення права загального природокористування як одного із невід’ємних, природних прав людини; формування теоретичних знань щодо змісту права спеціального природокористування як зовнішнього прояву присвоюючої та природоперетворюючої функцій суспільства, порядок виникнення, зміни та припинення права спеціального природокористування (в тому числі оренди природних об’єктів).

 

Час проведення 2 год.

 

Навчальні питання:

1. Право власності на природні об’єкти за Конституцією України.

2. Поняття, зміст та форми власності права власності на природні об’єкти. Їх законодавче закріплення.

3. Права і обов’язки власників природних об’єктів. Особливості “соціалізованого” права власності на природні ресурси.

4. Право власності Українського народу на природні об’єкти.

5. Право державної та комунальної власності на природні об’єкти.

6. Право приватної власності на природні об’єкти.

7. Виникнення, зміна та припинення права власності на природні об’єкти.

8. Правова охорона права власності на природні об’єкти.

9. Поняття, зміст і принципи права природокористування.

10. Об’єкти та суб’єкти права природокористування.

11. Користування природними ресурсами на умовах оренди.

12. Права та обов’язки природокористувачів, законодавче закріплення.

13. Виникнення, зміна та припинення права природокористування.

14. Поняття та види угод з природними об’єктами.

15. Платність природокористування та правове регулювання плати за забруднення довкілля.

16. Відповідальність за протизаконні угоди з природними об’єктами та правові наслідки їх самовільного використання.

 


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 426 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.