Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Методичні вказівки. До кожного окремого з питань згідно нумерації навчальних питань необхідно засвоїти, розкрити або звернути увагу на наступні аспекти:
До кожного окремого з питань згідно нумерації навчальних питань необхідно засвоїти, розкрити або звернути увагу на наступні аспекти:

1. Поняття, систему принципів, функцій та завдання екологічного управління.

2. Охарактеризувати систему та повноваження органів загальної та спеціальної компетенції в галузі екології. Висвітлити систему органів функціональної компетенції у сфері екологічного контролю.

3. Висвітлити завдання, що ставляться у екологічній сфері перед системою правоохоронних органів в цілому, та МВС України зокрема.

4. екологічного прогнозування та планування, завдання що вирішуються в процесі їх здійснення, правове значення їх результатів.

5. Висвітлити поняття екологічного моніторингу, його систему та правове значення.

6. Дати поняття обліку природних ресурсів і природноресурсових кадастрів. Охарактеризувати систему державних природоресурсних кадастрів і органів, що їх ведуть. Правове значення інформації з державних кадастрів.

7. Охарактеризувати поняття екологічної безпеки, критерії її визначення. Охарактеризувати правові вимоги забезпечення екологічної безпеки, зокрема ті. Що містяться в Законі України «Про охорону навколишнього природного середовища».

8. Висвітлити правову природу режиму зони надзвичайної екологічної ситуації, порядок її оголошення, заходи що здійснюються під час дії режиму зони надзвичайної екологічної ситуації, підстави та порядок обмеження прав громадян в зоні надзвичайної екологічної ситуації.

9. Охарактеризувати завдання ОВС по забезпеченню режиму зони надзвичайної екологічної ситуації.

10. Висвітлити зміст та правове закріплення статусу територій, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Питання цільових виступів курсантів:

1. Принципи управління у галузі екології.

2. Роль та значення сертифікації підприємств, їх об'єднань на відповідність систем управління міжнародним стандартам серії ISO 14000.

3. Екологічні функції правоохоронних органів.

4. Еколого-управлінські повноваження громадян та їх об'єднань.

5. Додержання вимог екологічної безпеки при проведенні наукових досліджень, впровадженні відкриттів, винаходів, застосуванні нової техніки, імпортного устаткування, технологій і систем.

6. Дії ОВС при забезпеченні режиму в зоні надзвичайної екологічної ситуації.

7. Відповідальність за порушення правового режиму в зоні надзвичайної екологічної ситуації.

Теми для рефератів:

1. Правове положення спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів.

2. Юридичні підстави та правові засади реалізації виробничого екологічного управління.

3. Екологічні функції Міністерства внутрішніх справ України та Служби безпеки України.

4. Правовий статус державного екологічного інспектора та громадського інспектора з охорони довкілля.

5. Юридична природа заходів щодо досягнення екологічної безпеки.

6. Відшкодування шкоди особам, які постраждали від надзвичайної екологічної ситуації.

Задача № 5.1

Керівництво деревообробного підприємства ВАТ “Тиса”, яке займається хімічною переробкою деревини, виробництвом деревостружкових і деревоволокнистих плит та інше з використанням синтетичних смол, консервування деревини просочуванням прийняло рішення про реконструкцію двох промислових майданчиків. Передбачалось, що після їх реконструкції буде встановлено нове обладнання і на них будуть застосовуватись нові іноземні технології, що дозволить значно підвищити промислову потужність підприємства і покращить екологічні показники діяльності підприємства.

Для реалізації своїх планів підприємством було укладено угоду із будівельною компанією ТОВ “Інтербуд” на перебудову виробничих приміщень, проведення їх ремонтних робіт. На складські приміщення ВАТ “Тиси” вже було поставлено закуплене імпортне обладнання для хімічної переробки деревини аналогів якого в Україні ще не було, і, в частково відремонтованих приміщеннях, почався його монтаж.

Інспектор територіальної екологічної інспекції управління екології та природних ресурсів Авдєєв під час перевірки встановивши факт будівництва і монтажу нового обладнання склав протокол про адміністративне порушення по ст. 79-1 КпАП у відношенні директора ВАТ “Тиси” Петрова за недодержання екологічних вимог під час проектування, розміщення, будівництва, реконструкції та прийняття в експлуатацію об'єктів або споруд. Петров оскаржив це рішення, аргументувавши свою позицію тим, що подібне обладнання є найбільш сучасним в світі, воно сертифіковане в Європейському союзі і відповідає по своїм екологічним показникам європейським вимогам, які є більш суворим аніж національні.

Визначить коло правовідносин, дайте правовий аналіз ситуації, що склалася, дайте правову оцінку діям інспектора Авдєєва.

Задача № 8.1

У місті Енск на підприємстві „Хлорхімсинтез” сталася аварія, в наслідок якої в навколишнє середовище потрапила невстановлена кількість хлору. Від чого на території підприємства загинув сторож та два робітника одного з цехів отримали сильне хімічне отруєння. В наслідок невмілих дій персоналу по ліквідації аварії стався повторний викид хлору, що призвело до отруєння ще двох працівників підприємства та завдання шкоди прилеглому до підприємства лісового масиву. Ймовірність повторення викидів хлору залишилася не ліквідованою.

В таких обставинах голова обласної державної адміністрації приймає рішення про оголошення території міста Енск зоною надзвичайної екологічної ситуації, яке затверджує обласна Рада. Крім того, на підставі ст. 12 Закону України „Про зону надзвичайної екологічної ситуації”, з погодженням з обласним управлінням охорони навколишнього природного середовища було прийнято рішення про тимчасове припинення функціонування на даній території підприємств, у виробничому циклі яких використовується хлор до проведення екологічної експертизи на відповідність обладнання всі законодавчим вимогам екологічної безпеки.

На підставі цього рішення було зупинено діяльність підприємства целюлозно-паперовий комбінат „ЕнскПапір”. Директор комбінату Іваненко не зупинив функціонування підприємства, посилаючись на незаконність таких вимог і те, що його підприємство виконує всі законодавчі приписи екологічної безпеки. За невиконання рішення інспектор територіальної екологічної інспекції Громко склав протокол про адміністративне правопорушення передбачене ст. 188-16 КУпАП у відношенні Іваненка. Одночасно інспектор Громко звернувся до Начальника Енського РВ УМВС про забезпечення правопорядку при зупинці підприємства, через небажання керівництва комбінату виконувати рішення голови облдержадміністрації.Дайте юридичну оцінку ситуації та правомірності дій кожної особи, що фігурує в даній ситуації. Розгляньте порядок оголошення та режим зон надзвичайної екологічної ситуації.

Задача № 8.2

Працівник ТОВ “Єврострой” Семенов виконуючи ремонтні роботи виробничого приміщення державного підприємства “Енергія” неумисно пошкодив резервуари з хімічними речовинами і нікому не розповів про це. В наслідок цього розливи хімічних речовин призвели до забруднення території промислового майданчика і підземних вод. Відшкодування завданих збитків, які були розраховані екологічним інспектором, було покладено на державне підприємство “Енергія”. Директор “Енергії” Петров не погодився з цим оскарживши це рішення до господарського суду. Він аргументував свою позицію тим, що Семенов є працівником “Євростроя” тому відшкодовувати шкоду завдану забрудненням земель і вод повинне ТОВ “Єврострой”.

Задача № 8.3

Директор Гонорівського цукрового заводу Митько прийняв рішення про початок приймання цукрового буряка від прилеглих сільськогосподарських підприємств, не чекаючи здачі в експлуатацію підприємства після повного технічного переоснащення.

Отримавши інформацію про початок роботи Гонорівського цукрового заводу, директор підприємства-конкурента Моївського цукрового заводу Кукіль звернувся до прокуратури району із заявою від свого імені з проханням перевірити факт відповідності діяльності Гонорівського цукрового заводу вимогам законодавства. Прокурор району виніс припис про припинення діяльності Гонорівського цукрового заводу у зв’язку з порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища.

Директор Митько звернувся до суду з скаргою на неправомірні дії прокурора та судовим позовом до Кукіля про втручання в господарську діяльність його підприємства та недобросовісну конкуренцію. Аргументуючи свою позицію він вказував на те, що підприємство переробку буряка не починало, а приймальний пункт являється самостійним структурним підрозділом підприємства. Крім того вся проектна документація на переоснащення заводу пройшла екологічну експертизу, випробовування нового обладнання теж пройшли нормально. А введення в дію відклалося через хворобу одного з членів комісії, що повинна була прийняти в експлуатацію підприємство. В той же час, через дії прокуратури та Кукіля його підприємству завдано значних матеріальних збитків.

Вирішіть справу по суті. Яке рішення повинен прийняти суд.

Список рекомендованої літератури та перелік нормативних актів:

1. Андрейцев В.І. Екологічне право: Курс лекцій: Навч. посібник для юрид. фак. вузів. – К.: Вентурі, 1996. С. 133 – 167


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 334 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.005 с.