Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Завдання та порядок виконання практичної роботи
Практичне заняття №3

 

Тема. Визначення гідрографічних характеристик ріки та її басейну

Мета:навчити студентів визначати основні гідрографічні характеристики ріки та її басейну, а саме: водозбірну площу басейну, лісистість, озерність та заболоченість водозбору, рисунок річкової системи, порядок приток.

Вихідні матеріали: топографічні карти, палетки.

Питання для співбесіди:

1. Дати визначення річки, її витоку, гирла.

2. Будова гідрографічної мережі.

3. Що таке річкова система, річкова мережа, басейн ріки, вододіл.

4. Визначте різницю між гідрографічною та річковою сіткою, басейном та водозбором річки.

5. Гідрографічні характеристики та їх визначення.

6. Основні джерела живлення річок та зміна співвідношення між ними в різних природних зонах.

7. Класифікація річок за видами живлення.

На допомогу студентові

Атмосферні опади, які випадають на поверхню суходолу, стікають по схилах у вигляді тимчасових потоків або водотоків зливаючись разом, дають початок постійним потокам – спочатку струмкам, малим рікам, потім середнім і великим.

Водний потік порівняно великих розмірів, як правило, постійний, який тече у розробленому їм руслі та живиться за рахунок поверхневого і підземного стоку, називається рікою.

Місце початку ріки, з якого вона визначається у вигляді постійного потоку, називається витоком.

Місце впадіння ріки в океан, море або озеро називають її гирлом.

Гідрографічна мережа території – це озера, болота, тимчасові водотоки, штучні водоймища (водосховища, пруди) у сукупності.

Річкова система – це головна ріка, яка впадає в приймальне водоймище (море, озеро), і всі водотоки, які збирають в неї воду.

Сукупність річкових систем даної території складає річкову мережу, яка є частиною гідрографічної мережі.

Територія, з якої вода по поверхні і підземним шляхом стікає в дану ріку, називається її басейном.

Басейн обмежений поверхневою і підземною вододільними лініями. Поверхневий вододіл проводиться по найвищим точкам місцевості і обмежує площу, з якої вода по поверхні стікає в дану ріку. Ця площа називається поверхневим водозбором.

Площу басейна визначають як площу горизонтальної проекції території, обмеженої поверхневим вододілом. Знаходиться шляхом планімерування або за допомогою палетки.

Завдання та порядок виконання практичної роботи

Завдання 1. Нанести на топографічну карту масштабу 1: 200 000 вододільну лінію басейну обраної ріки (згідно варіантів додатку А). Перенести гідрографічну мережу з контурами басейну заданої ріки на кальку. Позначити на кальці масштаб, напрямки сторін світу, підписати назву ріки і її приток.

Завдання 2. Визначити площу водозбору ріки графічним способом. Для цього на кальку поверх басейну простим олівцем наноситься палетка розміром 1´1 см. Палеткою називається прозора пластинка з мережею квадратів, площа яких відома в масштабі карти. Підраховується площа басейну спочатку в см2, потім, враховуючи масштаб карти, перераховується в км2.

Завдання 3. Визначити притокою якого порядку є задана ріка та притоки якого максимального порядку вона має в межах заданого басейну. Ріка, яка впадає в океан, море або озеро, називається головною рікою. Ріки, які впадають в головну ріку, носять назву приток і є притоками першого порядку. Притоки рік першого порядку називаються притоками другого порядку і т.д.

Завдання 4. Визначити лісистість, озерність та заболоченість водозбору. Для цього в межах водозбору необхідно на кальку з контурами басейну ріки нанести контури озер, боліт та лісів різними кольорами. Площа цих територій підраховується методом палетки аналогічно підрахунку площі басейну ріки.

Коефіцієнт лісистості – це відношення площі покритої лісом до загальної площі басейну, виражене у відсотках:

Kліс = (f ліс / F) 100% (1.1)

Аналогічно озерність і заболоченість характеризуються коефіцієнтами, які представляють собою відношення площі озер (fоз) та боліт (fбол) до загальної площі басейну:

Kоз = (fоз / F) 100%, (1.2)

Kбол = (fбол / F) 100% (1.3)

Завдання 4. Заповнити дані у таблицю:

Гідрографічні характеристики ріки ______________ та її басейну

Головна ріка  
Ріки першого порядку  
Ріки другого порядку  
Ріки n-ного порядків  
Площа водозбору ріки, км2  
Лісистість водозбору, %  
Озерність водозбору, %  
Заболоченість водозбору, %  

Завдання 5. Замалювати три типи річкових систем: деревовидну, доцентрову та прямокутну і визначити рисунок річкової мережі в межах заданого басейну.

Завдання 6. Визначити приналежність басейну в адміністративному відношенні (країна, область, райони).

Оформити звіт з проведеної роботи та зробити відповідні висновки.


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 386 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.