Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Завдання 1. Мета: засвоїти методику визначення кількості технологічних переходів для досягнення заданої
Практичне заняття № 2

ВСТАНОВЛЕННЯ ПОСЛІДОВНОСТІ ЗМІНИ ПАРАМЕТРІВ

ТОЧНОСТІ ТА ШОРСТКОСТІ ПРИ МЕХАНІЧНІЙ

ОБРОБЦІ ПОВЕРХОНЬ

Мета: засвоїти методику визначення кількості технологічних переходів для досягнення заданої

точності розмірів та встановлення послідовності зміни параметрів шорсткості при механічній обробці поверхонь.

Завдання 1.

Вхідні дані

Таблиця 2.1.

№ вар Вид вихідної заготовки Діаметр
вихідної заготовки, do,мм деталі, dд,мм
Поковка вільного кування 180±2 160g6

 

Розв’язок:
1. Аналіз вихідних даних:

- заготовка: dзаг = 180 мм;

- esзаг = +2 мм

- eiзаг = -2 мм

-деталь: dдет = 160 мм;

- esдет = -0.014 мм

- eiдет = -0.039 мм

2. Визначення:
Допусків на задані поверхні:

- заготовки:

Тзаг = esзаг- eiзаг=+2-(-2)=4 мм

- деталі:

Тдет = esдет- eiдет = -0.014-(-0.039)=0.025 мм

Загального коефіцієнта збільшення точності розміру:

Кількість необхідних технологічних переходів дорівнює:

ІТзаг=17 (табл.2.2)

ІТдет=6 (табл.2.2)

3. Величина збільшення точності квалітетів розмірів заготовки та деталі дорівнює:

ІТ= ІТзаг - ІТдет = 17-6=11 (квалітетів)

4. За прийнятою раніше кількістю технологічних переходів n=5 визначену кількість збільшення точності – 11 квалітетів розподіляємо по закону прогресивного зменшення:

11 = 4+3+2+1+1

Це значить, що точність проміжкових розмірів заготовки в процесі механічної обробки буде відповідати:

- після 1-го переходу 17 – 4 = 13: ІТ(1) = 13

- 2-го 13 –3 = 10: ІТ(2) = 10

- 3-го 10 – 2 = 8: ІТ(3) = 8

- 4-го 8 – 1 = 7: ІТ(4) = 7

- 5-го 7 – 1 = 6: ІТ(5) = 6

 

Аналізуючи отримані результати та дані табл.2.1 можна стверджувати, що одним із варіантів технології отримання заданої поверхні Ø160g6 може бути токарна обробка:

-чорнове точіння (1-й перехід) – 13 квалітет

- напівчистове точіння (2-й перехід) – 10 квалітет

- чистове точіння (3-й перехід) – 8 квалітет

- чистове точіння (4-й перехід) – 7 квалітет

- тонке точіння (5-й перехід) – 6 квалітет

Очевидно, що конкретний розподіл вказаних переходів за одиницями технологічного обладнання виконується за врахуванням інших умов проектування ТП: типу виробництва, наявного технологічного обладнання, планово-економічних обмежень.

 


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 367 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.